autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Programului de alimentație științifică a populației
  • tipul: Hotărâre a Marii Adunări Naționale
  • numărul: 5 / 1984
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 1 / 1989.

Acte care menționează acest act: