autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea întreprinderii de comerț exterior „Mercur”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Mercur”, persoană juridică, cu sediul în București.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Întreprinderii „Mercur” îl constituie exportul, importul, schimburile de mărfuri și alte operațiuni de comerț exterior, îndeosebi pentru bunuri de larg consum și utilaje comerciale, inclusiv schimburile dintre întreprinderi comerciale, magazine universale, organizații cooperatiste.

Întreprinderea „Mercur” asigură necesitățile din aceste domenii ale Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Turismului, Centrocoop și altor ministere și organizații care se ocupă de producerea și vânzarea bunurilor de larg consum.

Art. 3. - Întreprinderea „Mercur” funcționează pe criterii de eficiență economică și își acoperă cheltuielile în lei și valută din veniturile proprii.

Art. 4. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de Întreprinderea „Mercur” se autoriză de Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 5. - Organizarea și numărul de personal al Întreprinderii „Mercur” se stabilesc de Ministerul Comerțului Interior.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai organizațiilor interesate.