autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în județe pe anul 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză prefecturile județene, prin unitățile care administrează fondul locativ de stat, să contracteze, în luna decembrie 1990, împrumuturi pe termen mediu de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea decontării lucrărilor de investiții pentru construcții de locuințe din fondul locativ de stat.

Art. 2. - Rambursarea creditelor, inclusiv dobânzile aferente, se va efectua în anul 1991 din sumele realizate prin vânzarea locuințelor către populație, terminate cu aceste credite.

Art. 3. - Garanția creditelor se asigură prin ipoteca asupra locuințelor în construcție.