autentificare cu OpenID
Hotărâre în legătură cu unele măsuri pentru aplicarea Legii privind societățile comerciale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul prevederilor art. 218 din Legea privind societățile comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Nu pot face obiectul activității unei societăți comerciale:

  • activitățile care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni sau sunt contrare unor alte dispoziții legale cu caracter imperativ;
  • activitățile care constituie, în condițiile stabilite de lege, monopol de stat;
  • fabricarea sau comercializarea de droguri sau narcotice în alt scop decât ca medicament;
  • remedii secrete (vrăjitorie, ghicitorie);
  • imprimarea hărților cu caracter militar;
  • fabricarea sau comercializarea de aparatură utilizată în activitatea de interceptare de convorbiri telefonice ori de codificare, fără avizul Ministerului de Interne sau cu încălcarea acestui aviz;
  • fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecvențe radioelectrice, fără avizul Ministerului Comunicațiilor sau cu încălcarea acestui aviz.