autentificare cu OpenID
Hotărâre privind programul de lucru în perioada 31 decembrie 1990 - 2 ianuarie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ziua de 31 decembrie 1990 este zi nelucrătoare, urmând a fi recuperată.

Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 unitățile din industria alimentară și comerciale destinate aprovizionării populației cu produse agroalimentare, precum și unitățile de alimentație publică în care se organizează sărbătorirea Revelionului, care vor avea program de lucru normal.

Art. 2. - Zilele de 1 și 2 ianuarie 1991 sunt zile nelucrătoare.

Unitățile sanitare și farmaciile vor lucra potrivit unui program stabilit de Ministerul Sănătății, care să asigure asistența sanitară a populației.

Unitățile de alimentație publică și unitățile comerciale destinate aprovizionării populației cu produse agroalimentare vor avea în ziua de 2 ianuarie 1991 program de lucru de duminică.

Art. 3. - Nu beneficiază de prevederile art. 1 și 2 unitățile cu foc continuu, precum și alte unități a căror activitate nu poate fi întreruptă.

Art. 4. - Recuperarea timpului de muncă lucrat de către angajații unităților prevăzute la art. 1, 2 și 3 urmează a se face eșalonat, în conformitate cu prevederile legale.