autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în municipiul București pe anul 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Primăria municipiului București, prin Regia autonomă pentru investiții și gestiune imobiliară - R.A., să contracteze în luna decembrie 1990 un împrumut pe termen mediu, în sumă de 1 miliard lei, de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea decontării lucrărilor de investiții pentru construcții de locuințe din fondul locativ de stat.

Art. 2. - Rambursarea creditelor, inclusiv dobânzile aferente, se va efectua în anul 1991 din sumele realizate prin vânzarea locuințelor către populație.

Art. 3. - Garanția creditului se asigură prin ipotecă asupra locuințelor în construcție.