autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea comisiei de specialiști pentru analizarea posibilității normale de recoltare a pădurilor și a cotei anuale de tăiere în perioada 1992-1995 și nivel 2000
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie comisia de specialiști în componența din anexă, care, pe baza criteriilor științifice, a amenajamentelor silvice, studiilor și cercetărilor de specialitate, va analiza posibilitatea normală de recoltare a pădurilor și cota anuală de tăiere, pe natură de resurse, atât pentru industrie cât și pentru populație.

Art. 2. - Comisia de specialiști va prezenta la guvern, în termen de 90 de zile, concluziile analizei și propuneri pentru perioada 1992-1995 și nivel 2000.

Art. 3. - Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor sale, comisia va putea antrena și alți specialiști din sectoarele de silvicultură și de exploatare a lemnului.


[modificare] Anexă

Componența comisiei de specialiști pentru analizarea posibilității normale de recoltare a pădurilor și a cotei anuale de tăiere în perioada 1992-1995 și nivel 2000

 1. Ing. Ion Sbera, Departamentul industriei lemnului - Președinte
 2. Ing. Ion Pavelescu, Departamentul pădurilor - Secretar
 3. Prof. dr. doc. Victor Giurgiu, Institutul de cercetări și amenajări silvice - Membru
 4. Prof. dr. ing. Gheorghiță Ionașcu, Facultatea de silvicultură și exploatări forestiere - Membru
 5. Dr. ing. Filimon Carcea, Institutul de cercetări și amenajări silvice - Membru
 6. Ing. Balcan Toader, Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău - Membru
 7. Ing. Gheorghe Pîslaru, Inspectoratul silvic județean Suceava - Membru
 8. Ing. Ovidiu Crețu, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lemnului - Membru
 9. Ing. Andrei Zotta, Inspectoratul silvic județean Brașov - Membru
 10. Ing. Ulian Dumitru, Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava - Membru