autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unor domenii de activitate de interes local în care se pot organiza regii autonome
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitățile de utilitate publică de interes local care se pot organiza, potrivit Legii nr. 15/1990, în regii autonome sunt următoarele:

a) canalizarea și epurarea apelor uzate;
b) distribuirea energiei termice;
c) colectarea gunoaielor menajere și curățenia localităților;
d) amenajarea și întreținerea străzilor și a celorlalte spații publice;
e) administrarea și întreținerea locuințelor sociale și altor clădiri aflate în administrarea unităților specializate din subordinea prefecturilor;
f) transportul urban în comun de persoane, cu tramvaie, troleibuze și autobuze.

Art. 2. - Prefecturile pot organiza ca regii autonome unitățile locale de stat subordonate, care au în profil activitățile prevăzute la art. 1.