autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții "Regularizări și acumulări nepermanente în b.h. Barcău”, județul Bihor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă componența comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Regularizări și acumulări nepermanente în b.h. Barcău”, județul Bihor, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data prezentei, H.C.M. nr. 176/1987 se abrogă.


[modificare] Anexă

Comisia de recepție pentru obiectivul de investiții „Regularizări și acumulări nepermanente în b.h. Barcău”, județul Bihor, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.M. nr. 72/22.04.1985

Președinte: Stadiu Florin - director general, Ministerul Mediului - Departamentul apelor - Direcția generală a apelor

Vicepreședinte: Bihoiu Gheorghe - șef serviciu, Departamentul apelor - Direcția generală a apelor

Membri:

  • Dacin Aurel - director, Direcția apelor Oradea
  • Dragoș Ioan - director, Direcția apelor Oradea
  • Nica Ștefan - director adjunct, Institutul de proiectări pentru gospodărirea apelor București
  • Oros Iosefina - șef serviciu, Cadastru și organizarea teritoriului și asolamente Bihor
  • Popescu Gheorghe - șef birou exploatare, Direcția apelor Oradea
  • Romocea Teofil - inginer șef, Direcția apelor Oradea
  • Cristian Ioan - inspector principal, Banca Agricolă
  • Antal Cornel - șef sistem hidrotehnic, Direcția apelor Oradea
  • Stănescu Gheorghe - șef serviciu producție, Direcția județeană de drumuri și poduri Bihor.