autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu construirea de locuințe în regie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Primăriile vor identifica toate locuințele construite în regie cu credite acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni, care nu au fost terminate la data stabilită prin autorizațiile de construire, vor reanaliza autorizațiile emise și vor elibera alte autorizații de construire cu noi termene de punere în funcțiune, corelat cu noile prevederi ale documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Art. 2. - Respectarea noilor termene de construire stabilite prin autorizații va fi urmărită de aparatul primăriilor.

În situația în care lucrările autorizate nu sunt terminate în timpul stabilit prin noua autorizație, se va aplica de Casa de Economii și Consemnațiuni, la comunicarea primăriilor, din nou o penalitate de 3% pe an la sumele eliberate din credite, calculată de la data când trebuia terminată locuința, până la terminarea ei completă.

Art. 3. - De la data prezentei hotărâri, Casa de Economii și Consemnațiuni va sista încasarea dobânzilor penalizatoare la creditele aprobate și eliberate pentru construirea de locuințe proprietate personală în regie, din mediul urban și rural, neterminate la data stabilită prin autorizația inițială de construire.

Dobânzile penalizatoare încasate pentru neterminarea locuințelor, în cazul în care acestea au fost demolate de stat, se vor restitui în totalitate cetățenilor de către Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 4. - Prevederile art. 13 alin. 2 din H.C.M. nr. 880/1973 și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.