autentificare cu OpenID
Biroul Executiv al Consiliului Frontului Salvării Naționale s-a întâlnit cu președinții consiliilor județene

Joi, 4 ianuarie 1990, la București a avut loc o întâlnire de lucru a Biroului Executiv și a altor membri al Consiliului Frontului Salvării Naționale cu președinții consiliilor județene ale Frontului Salvării Naționale.

Întâlnirea a fost prezidată de Ion Iliescu, președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale.

Primul-ministru, Petre Roman, a prezentat o informare din partea guvernului privind situația din economia țării și măsurile angajate în direcția normalizării activității în toate sectoarele, definitivării și înfăptuirii planului pe primul trimestru al anului. S-a subliniat că între preocupările esențiale ale acestei perioade se înscriu fundamentarea serioasă a obiectivelor de plan, asigurarea resurselor de energie și materii prime corespunzătoare, regândirea și modernizarea proceselor tehnologice.

Au fost înfățișate preocupările și acțiunile concrete desfășurate în vederea aprovizionării populației, sporirii cantităților de produse destinate fondului pieței, îndeosebi a celor alimentare de bază, precum și la bunuri de consum de folosință îndelungată. S-a informat, de asemenea, în legătură cu urgențele existente în domeniile investițiilor, reparațiilor capitale ale instalațiilor pe durata iernii, utilării și echipării unor sectoare importante ale economiei naționale. O grijă deosebită este acordată de guvern creării condițiilor în vederea respectării întocmai la duratei și programului de lucru prevăzut.

În cadrul ședinței, Dumitru Mazilu, prim-vicepreședinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, a informat despre principiile ce stau la baza proiectelor noii Constituții și noii legi electorale, precum și a stadiului redactării acestora.

În continuare, au fost dezbătute pe larg proiectele de documente referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea consiliilor Frontului Salvării Naționale la nivelul județelor, orașelor și comunelor, în cadrul unităților economice și social-culturale.

Reprezentanții consiliilor județene ale frontului au vorbit despre felul în care cetățenii patriei, tineri și vârstnici, trăiesc bucuria revoluției, a schimbărilor și libertăților democratice pe care le cunoaște țara, despre felul cum se acționează, cu maturitate, în sprijinul soluționării tuturor aspectelor ce privesc munca și viața nouă a oamenilor.

Pe parcursul întâlnirii și la încheierea acesteia președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu, s-a referit la aspectele prioritare în momentul de față. Un loc important în sublinierile făcute a fost consacrat bunei desfășurări, la toate nivelurile, a activității consiliilor Frontului Salvării Naționale, concentrării acestora asupra problemelor cu adevărat esențiale, adoptării, în orice împrejurare, de soluții temeinic fundamentate.

Insistând asupra însemnătății pe care o are funcționarea normală și eficientă a unităților economice, buna aprovizionare a populației, președintele Ion Iliescu a atras atenția în legătură cu necesitatea ca Frontul Salvării Naționale să vegheze la asigurarea ordinii publice, a unui climat de liniște deplină, de siguranță pentru toți cetățenii țării.