autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele eliberări și numiri în funcție la Ministerul Comerțului și Turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1991, Ceuca Cornel se eliberează din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului comerțului interior, iar Calihman George se eliberează din funcția de subsecretar de stat la Departamentul comerțului interior.

Art. 2. - Pe aceeași dată se fac următoarele numiri în funcție:

  • Voicu Ștefan, secretar de stat și șeful Departamentului comerțului interior;
  • Popescu Sorin, secretar de stat la Departamentul comerțului interior;
  • Ceuca Cornel, subsecretar de stat la Departamentul comerțului exterior;
  • Calihman George, subsecretar de stat și adjunct al șefului Corpului de control al primului-ministru.