autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea și realizarea de către Ministerul Apărării Naționale, a unor lucrări comemorative pentru cinstirea eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Apărării Naționale să execute lucrări comemorative pentru cinstirea eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989.

În acest scop, va fi amenajat Cimitirul Eroilor Tineri în municipiul București și vor fi realizate și instalate însemne funerare pentru eroii căzuți în alte localități.

Art. 2. - Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se va face în întregime de către Ministerul Apărării Naționale, din fonduri proprii, realizate în urma activităților autofinanțate din cadrul ministerului.