autentificare cu OpenID
Hotărâre privind eliberarea din funcție a unui secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Dumitru-Marian Papahagi se eliberează din funcția de secretar de stat, șef al Departamentului învățământ universitar din Ministerul Învățământului și Științei.