autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Dumitru Vișan se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei, pentru sectorul economic.