autentificare cu OpenID
Decret-lege privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se amnistiază infracțiunile politice prevăzute în Codul penal și în legile speciale săvârșite după data de 30 decembrie 1947.

Prin infracțiuni politice, în sensul prezentului decret-lege, se înțeleg faptele care au avut drept scop:

a) exprimarea protestului împotriva dictaturii și cultului personalității, împotriva terorii și abuzului de putere din partea celor ce au deținut puterea politică;
b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, obținerea de drepturi civile și politice, economice, sociale și culturale, înlăturarea măsurilor discriminatorii;
c) obținerea oricăror alte revendicări democratice.

Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător contravențiilor comise în scopurile arătate în acest articol.

Art. 2. - Se amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate până la 3 ani inclusiv sau amendă.

Art. 3. - Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare până la 3 ani inclusiv sau cu amendă, aplicate de instanța de judecată, precum și măsura trimiterii într-o școală de muncă și reeducare luată față de minori.

Art. 4. - De prevederile art. 2 și 3 nu beneficiază recidiviștii, cei care au săvârșit infracțiuni de omor, tâlhărie, vătămare corporală gravă, viol, distrugere calificată, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, precum și orice infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare.

Art. 5. - În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracțiunile care nu se amnistiază potrivit art. 1 și 2, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret-lege referitoare la grațiere.

Art. 6. - Prevederile prezentului decret-lege cu privire la amnistie se aplică, în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală și abaterilor date, prin lege, în competența comisiilor de judecată.

Art. 7. - Faptele care, potrivit art. 181 din Codul penal, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni nu se mai sancționează, iar amenzile și celelalte sancțiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 8. - Sancțiunile contravenționale nu se mai aplică, iar în cazul în care au fost aplicate, nu se mai execută.

Art. 9. - Cei grațiați, care în decurs de 3 ani săvârșesc o infracțiune intenționată, vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pedeapsa neexecutată ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 10. - Pe lângă fiecare penitenciar și școală specială de muncă și reeducare se instituie comisii formate din delegați ai organelor de justiție, procuratură și poliție, care vor face propuneri motivate de grațiere individuală și pentru alți condamnați care nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul executării pedepsei, au avut o comportare bună, dând dovezi temeinice de îndreptare.

Art. 11. - Dispozițiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise până la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.