autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 15/1990 și organizarea activităților de piață valutară în vederea trecerii la convertibilitatea leului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se împuternicește Banca Națională a României să autorizeze societăți bancare și alți agenți economici cu sediul în România să efectueze licitații valutare în condițiile stabilite prin Legea nr. 15/1990. Cererile și ofertele primite în cadrul acestor licitații vor sta la baza determinării libere a cursului între leu și devizele convertibile cotate de fiecare bancă autorizată, urmând ca operațiunile de schimb valutar propriu-zise să aibă loc la un curs fixat prin convenția tuturor băncilor implicate.

Art. 2. - Banca Națională a României va stabili regulamentul de efectuare a operațiunilor de schimb pe piața valutară prevăzute la art. 1. Un exemplar al acestui regulament va fi depozitat la Secretariatul general al Guvernului României, prin grija Băncii Naționale a României, în termen de 7 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data emiterii ei, perioadă în care Primăria municipiului București și Ministerul Comunicațiilor vor pune la dispoziția băncilor și a Băncii Naționale a României spații corespunzătoare și vor sprijini asigurarea tehnică a efectuării operațiunilor de piață valutară.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.