autentificare cu OpenID
Decret privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naționale a Spitalului „Elias” și a Oficiului farmaceutic nr. 3
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Spitalul „Elias” și Oficiul farmaceutic nr. 3, împreună cu unitățile subordonate, structura, bugetul, personalul, construcțiile și imobilele aferente cu dotarea și mobilierul acestora, trec din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Apărării Naționale.