autentificare cu OpenID
Hotărâre privind asigurarea aplicării uniforme a dispozițiilor legale referitoare la reforma economică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul aplicării uniforme a legilor și celorlalte acte normative privind reforma economică în România de către ministere și alte organe centrale ale administrației publice, Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice, din oficiu sau la sesizarea membrilor guvernului ori conducătorilor altor organe ale administrației de stat, va asigura dezbaterea, analiza sau clarificarea unor probleme controversate, care apar în practică, în legătură cu implementarea și aplicarea reglementărilor legale sau ale programului guvernamental privind reforma economică.

Art. 2. - La dezbateri vor putea fi convocați, în funcție de specificul problemelor, membrii guvernului, adjuncții lor sau alți reprezentanți ai ministerelor și organelor interesate, spre a analiza, clarifica și decide asupra unor probleme generale vizând aplicarea reformei economice și a legislației corespunzătoare.

În funcție de rezultatele dezbaterilor, Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice va putea dispune inițierea unui proiect de lege sau de hotărâre a guvernului, ori, după caz, va putea elabora circulare de aplicare a dispozițiilor legale, sub semnătura ministrului de stat, asistent al primului-ministru pentru reformă și relațiile cu Parlamentul. Respectarea interpretării date programului guvernamental și legislației reformei prin aceste circulare este obligatorie pentru întreg personalul administrației de stat.

Art. 3. - Pentru organizarea și desfășurarea dezbaterilor, Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice va organiza colective de lucru, constituite din specialiști, salariați ai Consiliului, precum și din cadrul ministerelor și a altor organe centrale în raport cu specificul problemelor analizate.

În toate cazurile, la lucrările colectivelor vor lua parte specialiști ai Ministerului Justiției.