autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării unei filiale a Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea în România a unei filiale a Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A., organizație internațională neguvernamentală și societate cooperativă a companiilor aeriene, cu sediul înregistrat la Bruxelles - Belgia, în cadrul căreia Compania de transporturi aeriene române TAROM - S.A. are statutul unui membru cooperator activ cu începere din luna iulie 1962.

Art. 2. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice are ca obiect de activitate organizarea, dezvoltarea, dotarea, folosirea și exploatarea unor sisteme moderne și automatizate de telecomunicații, precum și asigurarea mijloacelor tehnice pentru prelucrarea oricăror categorii de informații și servicii de transmisiuni pentru industria transportului aerian și activitățile conexe ale acesteia, care include companiile aeriene române și străine, membre ale S.I.T.A.

Art. 3. - Conducerea filialei Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. din România trece de la Compania de transporturi aeriene române TAROM - S.A. la S.I.T.A., în conformitate cu convenția semnată între aceasta și S.I.T.A. la data de 22 martie 1990.

Art. 4. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. are sediul principal în municipiul București și funcționează cu respectarea legislației române.

Art. 5. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. are personalitate juridică și poate deschide conturi în lei și valută la una din băncile autorizate în acest scop.

Art. 6. - Filiala Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. este autorizată să introducă și să scoată din țară echipamentele și materialele necesare pentru exploatarea sistemelor prevăzute în art. 2, pe bază de licență de import și export, eliberată de Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 7. - Personalul filialei Societății Internaționale de Telecomunicații Aeronautice - S.I.T.A. din România, inclusiv șeful acesteia, va fi format din cetățeni români.