autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru perfecționarea activității în punctele de control treceri frontieră
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Șeful punctului de control treceri frontieră este ofițer al Ministerului de Interne - Direcția pentru controlul trecerii frontierei.

Acesta coordonează și răspunde de întreaga activitate din punctul de control treceri frontieră în ceea ce privește buna desfășurare a traficului internațional și servirea călătorilor în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 2. - Șeful punctului de control treceri frontieră poate lua pe loc măsurile ce le consideră necesare pentru îndeplinirea corectă de către personalul din punctul de control, indiferent de departamentul de care aparține, a îndatoririlor de serviciu, informând despre aceasta pe cale ierarhică.

Art. 3. - Controlul pentru trecerea frontierei de stat române se efectuează în echipe formate din ofițeri și subofițeri ai punctului de control treceri frontieră și personal vamal, care acționează împreună. Șeful echipei de control este ofițer sau subofițer din punctul de control treceri frontieră.

Art. 4. - Ministerul de Interne va asigura în punctele de control treceri frontieră rutiere posturi permanente de poliție și jandarmi destinate menținerii ordinii în aceste locuri.