autentificare cu OpenID
Hotărâre privind sprijinul umanitar acordat de statul român refugiaților somalezi în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se alocă Secretariatului general al guvernului de la rezerva bugetară la dispoziția guvernului suma de 5,16 mil. lei, în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de rezidența temporară în România a refugiaților somalezi.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de venituri și cheltuieli al Secretariatului general al guvernului.