autentificare cu OpenID
Decret pentru retragerea rezervelor României la unele convenții din domeniul dreptului umanitar
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Articol unic. - România își retrage rezervele privind recurgerea la jurisdicția Curții Internaționale de Justiție pentru soluționarea diferendelor, formulate:

  • la articolul IX al Convenției pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, din 9 decembrie 1948;
  • la articolul 22 al Convenției pentru reprimarea traficului cu ființe umane și a exploatării prostituirii altuia, din 2 decembrie 1949;
  • la articolul IX al Convenției asupra drepturilor politice ale femeii, din 20 decembrie 1952;
  • la articolul 29, paragraful 1 al Convenției cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, din 18 decembrie 1979.

Prevederile referitoare la aceste rezerve din decretele nr. 236 din 11 octombrie 1950, nr. 482 din 1 decembrie 1954, nr. 222 din 9 iunie 1954 și nr. 342 din 26 noiembrie 1981 se abrogă.