autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societăților comerciale „Dacia Service” - S.A. Pitești și „Eurocar Service” - S.A. București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2.1[1] și 2.2[1], care stabilesc modalitățile de constituire a capitalului social al fiecărei societăți comerciale.

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor, vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1].

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își definitivează capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru autoturisme „DACIA” Pitești se desființează.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Activul și pasivul unității economice de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate prevăzute în anexa nr. 1, prin protocol.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2.1, 2.2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează pe baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul principal de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [2] conform bilanțului la 30.06.1990
——————
(mii lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
1. „Dacia Service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, șos. București-Pitești, km 110, județul Argeș Pregătire de vânzare, vânzare de automobile, asistență tehnică în garanție și postgaranție, producție autoturisme serie mică, operațiuni de comerț exterior, SDV-uri utilaje și piese de schimb, recondiționare și comercializare de autoturisme, închirieri de autoturisme, activități balkancar 464
——————
(615,5+672,3)
I.A.T.S.A. „Dacia” Pitești, inclusiv atelierul Militari din cadrul Filialei nr. 4 București
2. „Eurocar Service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 450, sector 2 Asistență tehnică și service automobile în garanție și postgaranție, închirieri de autoturisme, recondiționare și comercializare de autoturisme, transport mașini avariate. 56,6
——————
(98,4+74,0)
I.A.T.S.A. „Dacia” Pitești, Filiala nr. 4 București, mai puțin atelierul Militari
  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 2.1, 2.2 și 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.