autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzute în anexele nr. 2 (2.1[1] - 2.190[1]).

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3[1].

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 (2.1-2.190) și anexa nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul principal de activitate Capital social inițial
——————
structura[2] conform bilanțului la 30.06 1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Aro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Muscel, Str. Traian nr. 223, Jud. Argeș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a automobilelor de teren, motoarelor, punților, echipamentelor de direcție, pieselor de schimb și subansamblelor auto, mașinilor-unelte agregat, SDV-urilor și matrițelor inclusiv servicii și asistență tehnică. 4.179,0
——————
(2.114,9+1.870,8)
Întreprinderea de automobile „Aro” Muscel, Câmpulung
2. Șantierul naval „2 Mai” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mangalia, Str. Portului nr. 1, Jud. Constanța Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a navelor, platformelor de exploatare marină, tablourilor și echipamentelor electrice, construcțiilor metalice, mobilierelor, reparații navale, inclusiv asistență tehnică și servicii. 2.664,0
——————
(2.287,7+724,5)
Întreprinderea de construcții și reparații nave „2 Mai” Mangalia
3. „Upet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, Str. 23 August nr. 20, Jud. Dâmbovița Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului petrolier, minier, geologic, foraj puțuri, apă, armăturilor industriale, racordurilor speciale și reducțiilor Rotary pentru prăjini de foraj, echipamentelor hidraulice inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.195,2
——————
(1.286,8+2.142,8)
Întreprinderea de utilaj petrolier Târgoviște
4. „Rulmenți” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, Str. Turnu Măgurele nr. 1, Jud. Teleorman Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a rulmenților și componentelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.030,0
——————
(1.635,3+535,1)
Întreprinderea de rulmenți Alexandria
5. „Icnut” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, Str. Portului nr. 8, Jud. Tulcea Proiectarea, construcția și comercializarea în țară și străinătate a navelor maritime, fluviale, comerciale, tehnice și militare propulsate sau nepropulsate, a utilajelor tehnologice și a pieselor de schimb, reparații navale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.966,0
——————
(1.854,+744,9)
Întreprinderea de construcții navale și utilaje tehnologice Tulcea
6. „Șantierul naval” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Port, Jud. Constanța Proiectarea, construirea și repararea navelor maritime și fluviale, construcțiilor metalice, rezervoarelor, macaralelor; dezmembrări de nave inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.913,7
——————
(1.568,5+1.176,8)
Șantierul naval Constanța
7. „Icmug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Jud. Giurgiu Producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor de foraj, structură, geologie, puțuri de apă și în carieră, sculelor de foraj, agregatelor de cimentare și fisurare, armăturilor industriale și utilajelor tehnologice inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.880,4
——————
(1.730,8+402,2)
Întreprinderea de construcții de mașini și utilaje grele Giurgiu
8. „Iucfor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, Platforma industrială, Jud. Vâlcea Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor, echipamentelor și utilajelor pentru industriile: chimică, petrochimică, alimentară, celuloză și materialelor de construcții, utilajelor petroliere și protecția mediului înconjurător, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.790,7
——————
(1.067,9+698,7)
Întreprinderea de utilaj chimic și forjă Râmnicu Vâlcea
9. „Aris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Victoriei nr. 33-35, Jud. Arad Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, executarea reparațiilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.472,2
——————
(1.108,6+1.638,8)
Întreprinderea de mașini-unelte Arad
10. „Griro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355-357, sector 1 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a instalațiilor, echipamentelor și utilajelor pentru industriile: chimică, petrochimică, alimentară, energetică, nucleară, procese chimice-izotermice și transport fluide, a elementelor pentru platforme de foraj marin, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.456,6
——————
(837,8+794,7)
Întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie” București
11. „Semănătoarea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Independenței nr. 319, sector 6 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a combinelor de recoltat cereale, furaje, a echipamentelor pentru dotarea acestora și a pieselor de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.266,2
——————
(906,6+1.847,2)
Întreprinderea de mașini agricole „Semănătoarea” București
12. „Uzuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Depoului nr. 16, Jud. Prahova Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor și liniilor tehnologice din oțel carbon aliat, placat și inox pentru industriile: chimică, petrochimică, apă grea și nucleară, metalurgică, petrolieră, minieră, hârtie și alimentară, a butoaielor metalice inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.079,3
——————
(687,5+1.075,0)
Întreprinderea de utilaj chimic Ploiești
13. „Aversa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Ziduri Moși nr. 25, sector 2 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a agregatelor de pompare și a componentelor inclusiv servicii și asistență tehnică. 995,2
——————
(595,9+724,6)
Întreprinderea de pompe București
14. „Lugomet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, Str. Timișoarei nr. 139-141, Jud. Timiș Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor și instalațiilor de ridicat și transportat, a pieselor de schimb, pieselor turnate și forjate, matrițate, SDV-urilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.073,3
——————
(955,2+582,2)
Întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat Lugoj
15. „Rulmenți grei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Eternității nr. 25, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a rulmenților, articulațiilor sferice, componentelor adiacente de montaj inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.025,1
——————
(755,4+218,6)
Întreprinderea de rulmenți grei Ploiești
16. „Șantierul naval” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Șos. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu Producerea și comercializarea în țară și străinătate a navelor, utilajelor și echipamentelor navale, a navelor speciale și utilajelor specifice, reparații nave, inclusiv servicii și asistență tehnică. 999,7
——————
(973,5+353,9)
Șantierul naval Giurgiu
17. „Romvag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Olt nr. 150 A, Jud. Olt Producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor de transport mărfuri specializate sau de uz general pe două sau mai multe osii, tip acoperit, descoperit, platforme sau alte tipuri inclusiv asistență tehnică și service. 713,5
——————
(487,9+371,2)
Întreprinderea de vagoane Caracal
18. „Hidrojet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Breaza, Str. Grivița nr. 18, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a unor componente ale aparaturii de injecție și hidraulică pentru mijloace de transport auto și nave maritime, inclusiv servicii și asistență tehnică. 682,8
——————
(576,7+120,8)
Întreprinderea mecanică Breaza
19. „Mirfo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, Str. Macului nr. 2, Jud. Gorj Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald și rece, mase plastice și cauciuc inclusiv servicii și asistență tehnică. 630,1
——————
(563,2+329,4)
Întreprinderea de mașini-unelte pentru presare și forjare Târgu Jiu
20. „Mts” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Secuiesc, Str. Fabricii nr. 7, Jud. Covasna Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare, mașinilor specifice și a elementelor de etanșare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 617,6
——————
(517.5+162,5)
Întreprinderea mecanică Târgu Secuiesc
21. „Componente auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Topoloveni, Str. Industriei nr. 1, Jud. Argeș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a supapelor, bolțurilor pentru mijloace de transport auto și agregate, a rotulelor pentru autoturismele Dacia și Oltcit și a bieletelor Oltcit. 572,4
——————
(474,0+109,3)
Întreprinderea de supape și bolțuri Topoloveni
22. „Forsev” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Armenească nr. 3 Execuția în țară și străinătate a lucrărilor de construcții montaj industriale, civile, agroindustriale, social-culturale edilitare și a lucrărilor de reparații. 542,0
——————
(536,7+248,6)
Întreprinderea-antrepriză de construcții speciale industriale și montaj București
23. „Menarom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Calea Prutului nr. 12, Jud. Galați Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor pentru industria navală, metalurgică și altele, inclusiv servicii și asistență tehnică. 538,5
——————
(354,5+416,2)
Întreprinderea mecanică navală Galați
24. „Turnătoria centrală” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 29, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea semifabricatelor turnate din oțel, fontă și neferoase, destinate echipamentului de utilaj minier, petrolier, chimic, utilajelor complexe, reductoarelor și mijloacelor de transport, a cămășilor pentru pompe extracție, țiței și pentru motoare navale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 521,0
——————
(472,3+126,2)
Întreprinderea de piese turnate Câmpina
25. „Turnătoria de fontă” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, Str. Balta Albă nr. 60, Jud. Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea pieselor turnate și eboșate din fontă. 508,6
——————
(533,2+75,4)
Turnătoria de piese fontă pentru mașini-unelte Râmnicu Sărat
26. „Termorom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 16, Jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a cazanelor de aburi industriali, apă caldă și fierbinte, cazanelor recuperatoare, părților specifice pentru centralele termice și energetice, arzătoarelor și utilajelor tehnologice inclusiv servicii și asistență tehnică. 464,8
——————
(365,9+332,7)
Întreprinderea „Termorom” Cluj-Napoca
27. „Puișor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Scornicești, B-dul Muncii nr. 3, Jud. Olt Proiectarea, producerea și comercializarea pompelor auto pentru motoare de autoturisme, tractoare, autocamioane și autobuze inclusiv servicii și asistența tehnică. 415,4
——————
(367,8+146,6)
Întreprinderea de piese și subansamble auto Scornicești
28. „Icim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Carpaților nr. 15-17, Jud. Brașov Execuția lucrărilor de construcții, instalații și montaj la obiectivele industriale, energetice, hidroenergetice, agrozootehnice, social-culturale, gospodărie comunală, producerea și comercializarea construcțiilor metalice, prefabricatelor din beton și instalațiilor, agregatelor de carieră și balastieră, panourilor și confecțiilor electrice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 412,5
——————
(553,0+385,7)
Întreprinderea-antrepriză construcții industriale și montaj Brașov
29. „Grimex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, Aleea Macului nr. 3, Jud. Gorj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și în străinătate a utilajelor, subansamblelor și pieselor de schimb pentru industria minieră, industriei energetice și metalurgice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 382,2
——————
(408,6+282,7)
Întreprinderea de producție și antrepriză de montaj și reparații capitale utilaj minier Târgu Jiu
30. „Uamt” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Str. Uzinelor nr. 8, Jud. Bihor Producerea și comercializarea în țară și străinătate a subansamblelor și pieselor pentru mijloace de transport rutiere, navale și aeriene, a pieselor turnate sub presiune din aliaje neferoase și injectate din metal, plastic și cauciuc, a bunurilor de larg consum industrial și alimentar inclusiv servicii și asistență tehnică. 363,8
——————
(458,3+264,8)
Întreprinderea de subansamble și piese pentru mijloace de transport Oradea
31. „Comefin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Costești, Str. Industriei nr. 36, Jud. Argeș Producerea și comercializarea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și pieselor de schimb pentru industria automobilelor, electrotehnicii, construcțiilor de mașini, chimice și transporturi. 346,2
——————
(263,2+83,3)
Întreprinderea de scule, dispozitive și verificatoare auto Costești
32. „Subex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, Str. Milcov nr. 3-5, Jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare și a elementelor de îmbinare minieră, inclusiv servicii și asistență tehnică. 336,2
——————
(285,9+108,5)
Întreprinderea mecanică Bacău
33. „Mecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Str. Manolești Deal nr. 97, Jud. Botoșani Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare și a echipamentelor hidropneumatice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 313,3
——————
(259,4+74,0)
Întreprinderea mecanică Botoșani
34. „Transilvania” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Poienelor nr. 5, Jud. Brașov Efectuarea transporturilor auto interne și internaționale. 275,0
——————
(243,4+37,9)
Întreprinderea de transporturi auto Brașov
35. „Armătura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj- Napoca, Str. Gării nr. 19, Jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor de orice tip, fitingurilor echipamentelor de irigații, subansamblelor și pieselor de schimb din industria construcțiilor de mașini, inclusiv asistență tehnică și prestări de servicii. 269,5
——————
(221,8+106,0)
Întreprinderea „Armătura” Cluj-Napoca
36. „Icepronav” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. 13 Iunie nr. 19 A, Jud. Galați Efectuarea de studii și cercetări în sectorul construcțiilor de nave și instalații plutitoare, realizarea de produse și procese tehnologice navale; proiectarea navelor maritime și fluviale, inclusiv servicii și asistență tehnică, activitate de comerț exterior în domeniul naval. 234,0
——————
(181,1+36,3)
Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru construcții navale Galați
37. „Apromat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 41, Jud. Arad Aprovizionarea și comercializarea materialelor și componentelor, produselor, utilajelor, instalațiilor și pieselor turnate și forjate pentru vagoane și alte domenii. 230,3
——————
(13,0+983,5)
Baza de aprovizionare și desfacere Arad
38. „Transtitan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Smârdan nr. 27-29 Transporturi tehnologice, de marfă și călători în țară și străinătate inclusiv servicii și asistență tehnică în domeniul autotransport. 204,0
——————
(158,7+60,3)
Întreprinderea de transporturi auto București
39. „Suma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Băilești, Șos. Galicea Mare nr. 3-5, Jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor, uneltelor și subansamblelor pentru agricultură și alte sectoare economice, inclusiv servicii. 202,0
——————
(147,5+113,5)
Întreprinderea mecanică Băilești
40. „Uaps” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Calafat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 137, Jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea utilajelor și subansamblelor agricole, inclusiv servicii și asistență tehnică. 6,9
——————
(3,5+3,7)
Întreprinderea mecanică Băilești - Atelierul mecanic Calafat
41. „Mecanica Rotes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, Str. Cooperației nr. 2, Jud. Dâmbovița Producerea și comercializarea în țară și străinătate a produselor industriei de mecanică fină, a robineților tuburi gaze, a reductoarelor de presiune pentru extracția țițeiului și armăturilor industriale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 173,0
——————
(123,0+73,7)
Întreprinderea mecanică Târgoviște
42. „Umex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Port Nou, dana 44 Descărcare pe platforme, prestări pentru încărcări-descărcări de mărfuri din import pentru export și în tranzit, încărcarea mărfurilor în nave clasice, RO-RO și specializate, produse de industria construcțiilor de mașini, expedierea mărfurilor din import la furnizorii interni în vagoane și mijloace de transport auto, efectuarea operațiilor legare-amarare a mărfurilor încărcate pe nave, vagoane și alte mijloace de transport, manipularea cotelor agabaritice și de tonaj ridicat. 155,1
——————
(127,9+22,6)
Întreprinderea de exploatare portuară pentru produsele industriei construcțiilor de mașini Constanța
43. „Imix” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, Str. Gării nr. 66, Jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea pieselor de schimb și subansamblelor pentru mijloace de transport auto, pentru industria gazului metan și industria ușoară, diverselor confecții metalice și mase plastice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 126,3
——————
(89,4+66,0)
Fabrica mecanică fină Agnita
44. „Iepiaf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Fabricii de chibrituri nr. 13-21, Jud. Cluj Producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor, instalațiilor și echipamentelor pentru industria alimentară, tehnica frigului, condiționarea aerului, criogenice și protecția meniului; cercetări și proiectări de instalații, utilaje, secții, fabrici și complexe în domeniul industriei alimentare; producerea și comercializarea produselor alimentare. 86,9
——————
(73,3+24,4)
Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru utilaj de industrie alimentară și tehnica frigului Cluj-Napoca
45. „Tem” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 72, Jud. Cluj Prestări de transporturi pentru întreprinderile constructoare de mașini; întreținerea și repararea mijloacelor de transport auto. 67,3
——————
(65,1+10,2)
Autobaza tip secție din cadrul Combinatului de utilaj greu
46. „Rominex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Aleea C.F.R. nr. 9, Jud. Timiș Prestări în domeniul furnizorului general intern și extern pentru mașini, instalații și echipamente miniere, excavatoare cu rotor și mașini de haldat. 65,2
——————
(0,7+99,7)
Centrală industrială de utilaj minier și mașini de ridicat Timișoara
47. „Universal tractor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Turnului nr. 5, Jud. Brașov Export-import de tractoare agricole și industriale, inclusiv echipamentele specifice, mașini, utilaje, unelte, remorci agricole și piese de schimb inclusiv servicii și asistență tehnică. 42,6
——————
(2,3+indescifrabil)
Întreprinderea de comerț exterior „Universal-Autotractor" Brașov - activitatea de comerț exterior pentru tractoare și mașini agricole
48. „Astra-trading” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Turnului nr. 5, Jud. Brașov Export-import de autocamioane, autobasculante, remorci auto, trailere, autobuze, troleibuze, autoutilitare, autospeciale, componente, subansamble inclusiv servicii și asistență tehnică. 34,7
——————
(1,2+401,9)
Întreprinderea de comerț exterior „Universal-Autotractor” - Brașov - activitatea de comerț exterior pentru mijloace de transport auto
49. „Romenergo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Victoriei nr. 91-93 Export-import echipamente, instalații, obiective complexe sau părți centrale nuclearo-electrice, alte echipamente și instalații industriale. 23,5
——————
(0,7+1240,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București
50. „Chema proiect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355, sector 1 Activitate de proiectare, engineering, consulting și alte servicii în domeniul construcțiilor de mașini destinate industriei chimice și petrochimice; producerea și comercializarea componentelor pentru aceste domenii inclusiv servicii și asistență tehnică. 18,7
——————
(14,8+10,3)
Institutul de cercetări și proiectări tehnologii de fabricație București
51. „Autodacia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, Str. Mircea Vodă nr. 42, Jud. Argeș Export-import autoturisme și mărfuri industriale de larg consum inclusiv servicii și asistență tehnică. 6,2
——————
(0,2+241,7)
Întreprinderea de comerț exterior „Auto Dacia” Pitești Colibași
52. „Mega” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Muncii nr. 256 Proiectare și prestare de servicii informaționale-informatice, servicii, asistență tehnică și comercializare produse de larg consum. 43,9
——————
(42,3+9,1)
Centrul de calcul București
53. „Imar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Jud. Arad Producerea și comercializarea de mobilier din lemn, PAL, elemente sertare, case prefabricate, produse de tapițerie. 519,6
——————
(263,7+253,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
54. „Inpes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Str. Transilvaniei nr. 15, Jud. Arad Producerea și comercializarea mobilierului din lemn. 27,5
——————
(21,4+35,8)
Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
55. „Iseb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, Calea Buteni nr. 2, Jud. Arad Producerea și comercializarea mobilierului, prestări de servicii-montaj mobilier în țară și străinătate. 21,8
——————
(21,8+8,9)
Combinatul de prelucrare a lemnului Arad
56. „Comprel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comănești, Str. Crinului nr. 15, Jud. Bacău Producerea și comercializarea de cherestea, stratificate, mobilă; efectuarea de operațiuni de import-export în specificul unității inclusiv schimb de mărfuri. 404,2
——————
(414,0+177,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești
57. „Cosna” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Ocna, Str. T. Vladimirescu nr. 15, Jud. Bacău Fabricarea de mobilă și alte produse din lemn; efectuarea de operațiuni de import-export. 10,7
——————
(10,4+14,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Comănești - Secția de mobilă Târgu Ocna
58. „Rostramo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, Bd. 1 Mai nr. 354, Jud. Gorj Producerea și comercializarea mobilei, cherestelei, placajului, furnirului estetic, plăcilor aglomerate din lemn. 385,9
——————
(289,1+153,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Târgu Jiu
59. „Mobila Alfa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Șos. Borșului nr. 19, Jud. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn, proiectare-cercetare în domeniul fabricării mobilei. 214,3
——————
(152,0+153,1)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
60. „Romobin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orașul Dr. Petru Groza, Str. Argeșului nr. 9, Jud. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn tapițat și binale. 55,2
——————
(39,2+40,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
61. „Mobiltileagd” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com.Tileagd, Str. Gării, Jud. Bihor Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn și tapițerii. 51,7
——————
(30,5+29,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
62. „Exmob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 87, Jud. Bihor Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn. 39,0
——————
(9,9+20,1)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
63. „Mobilsal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Salonta, Str. 6 Martie nr. 6, Jud. Bihor Producerea și comercializarea mobilierului din lemn și tapițat. 29,6
——————
(14,5+21,3)
Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea
64. „Movas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, Str. Fabricii nr. 4, Jud. Vaslui Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse finite din lemn. 249,5
——————
(186,3+ 123,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui
65. „Luceafărul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești, Str. Gării nr. 2, Jud. Vaslui Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse finite din lemn. 49,2
——————
(44,3+5,1)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui
66. „Cantemir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, Str. Ana Ipătescu nr. 2, Jud. Vaslui Producerea și comercializarea mobilierului, altor produse finite din lemn și articole pentru agricultură. 13,4
——————
(10,8+3,2)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Vaslui
67. „Faimar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, Bd. București nr. 104, Jud. Maramureș Producerea și comercializarea articolelor din faianță vitrifiate, sticlă menaj, decorative. 229,4
——————
(172,2+ 60,5)
Întreprinderea de faianță-sticlă „Faimar” Baia Mare
68. „Montana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpeni, Str. Moților nr. 77, Jud. Alba Producerea și comercializare de mobilier, cherestea, plăci aglomerate din lemn. 121,1
——————
(135,5+48,8)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Câmpeni
69. „Ucru” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Doina nr. 9, sector 5 Producerea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria lemnului. 117,2
——————
(71,5+56,7)
Unitatea de construcții și reparații utilaje București
70. „Transcolecta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Labirint nr. 65-67, sector 3 Colectarea, contractarea, depozitarea, conservarea și livrarea de paie, stuf, transportul de materii prime, materiale și produse finite, proiectare, prezentarea produselor specifice, prestări de servicii în domeniul său de activitate. 174,4
——————
(162,3+34,0)
Unitatea de colectare transport paie pentru industria celulozei București
71. „Sticla” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, Str. Fabricii nr. 71, Jud. Cluj Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie, fiole, flacoane, matrițe, piese de schimb specifice. 212
——————
(192,7+126,6)
Întreprinderea de sticlărie Turda
72. „Vitrometan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, Șos. Sibiului nr. 13-33, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea sticlăriei de menaj, cristal, celuloză din sticlă. 173,3
——————
(128,7+ 122,3)
Întreprinderea „Vitrometan” Mediaș
73. „Compil-Pipera” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Pipera nr. 44, sector 2 Asigurarea în sistem mic-gros a agenților economici cu materii prime, scule tăietoare, feronerie binale și mobilă, piese de schimb, utilaje și alte materiale specifice industriei lemnului, sticlei, celulozei, hârtiei; activitate de import-export cu produse și materiale specifice acestora. 145,0
——————
(7,2+513,1)
Bază de aprovizionare și desfacere București
Departamentul industriei lemnului
74. „Imprelg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gugești, Jud. Vrancea Producerea și comercializarea placajului, panelului, furnirelor, cherestelei, scaunelor tâmplărești și altor produse din lemn. 128,6
——————
(149,1+31,5)
Întreprinderea de industrializare a lemnului Gugești
75. „Electromagnetica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5 Producerea și comercializarea de echipamente de telecomunicații, automatizări, SDV-uri, utilaje pentru autodotare; servicii de: consultanță privind conducerea și organizarea producției și a muncii pentru societățile comerciale pe acțiuni, studii marketing, prognoză, dezvoltare; service în țară și străinătate pentru produsele din profilul de fabricație al societății în perioada de garanție și postgaranție; întreținere și reparare a mașinilor, utilajelor, mijloacelor de transport și ridicat din dotarea societății; cercetare, proiectare constructivă și tehnologică pentru produse de telecomunicații și automatizări, SDV-uri, utilaje pentru autodotare; activități sociale pentru personalul propriu (cantină, creșă, grădiniță, locuințe de serviciu); activități comerciale în țară și străinătate. 914,43
——————
(559,4+679,1)
Întreprinderea „Electromagnetica” București
76. „Umeb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Vasile Milea nr. 4, sector 6 Producerea și comercializarea de motoare electrice de curent continuu și curent alternativ, grupuri electrogene și convertizoare de sudură, bunuri de larg consum, utilaje specifice industriei electrotehnice. 658,1
——————
(466,7+531,1)
Întreprinderea de mașini electrice București
77. „Ipee” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Albești nr. 14, Jud. Argeș Producerea și comercializarea de: componente electronice pasive, bunuri electronice și piese de schimb pentru acestea, mașini, utilaje și instalații specifice industriei electronice și electrotehnice, scule, dispozitive și verificatoare specifice industriei electronice; studii și cercetări în domeniul de activitate; activități cu caracter social în favoarea salariaților. 399,4
——————
(322,3+94,5)
Întreprinderea de produse electronice și electrotehnice Curtea de Argeș
78. „Electroargeș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, Str. Albești nr. 14, Jud. Argeș Producerea și comercializarea de: bunuri de larg consum electrotehnice; unelte electrice de mână și piese de schimb pentru acestea; scule, dispozitive și verificatoare specifice industriei electrotehnice; studii și cercetări în domeniul de activitate; activități cu caracter social în favoarea salariaților. 394,7
——————
(282,5+129,6)
Întreprinderea de produse electronice și electrotehnice Curtea de Argeș
79. „Metaloglobus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Fântânica nr. 38, sector 2 Producerea și comercializarea de accesorii pentru industria ușoară, bunuri de larg consum, articole sportive, jucării, scule și dispozitive; activități de cercetare-proiectare în domeniul de activitate; transport intern și internațional. 236,9
——————
(161,9+81,7)
Întreprinderea „Metaloglobus” București
80. „Vef” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, Bd. Independenței nr. 5, Jud. Vrancea Producerea și comercializarea de vase din tablă emailată, execuția de produse și accesorii de uz casnic din tablă; activități de import-export, activități de proiectare și cercetare în domeniul tehnologiilor, utilajelor și SDV-urilor, din domeniu. 159,37
——————
(121,1+34,8)
Întreprinderea de vase emailate Focșani
81. „Vas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 102, Jud. Mureș Producerea și comercializarea de vase din tablă emailată, confecții metalice și alte articole de uz casnic și industrial. 155,7
——————
(138,5+43,1)
Întreprinderea de vase emailate Sighișoara
82. „Flacăra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Calomfirescu nr. 2, Jud. Prahova Producerea și comercializarea de: mașini de tocat carne, mașini de măcinat, vase din fontă emailată, frigidere cu compresor, congelatoare, sobe și aparate de încălzit, cazane de baie și pentru încălzire centrală, armături industriale, piese turnate din fontă; activități de service și reclamă, cercetare-proiectare în domeniul de activitate. 104,3
——————
(91+54,2)
Întreprinderea „Flacăra” Ploiești
83. „Electrofar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Parâng nr. 76 Producerea și comercializarea de: produse de tehnica vidului (lămpi fluorescente tubulare, lămpi cu vapori de mercur și sodiu, lămpi cu incandescență, lămpi de semnalizare); aparate pentru ștergerea memoriilor electronice, firme luminoase protectoare cu gaz pentru telecomunicații; activitate de cercetare proiectare în domeniul specific. 83,3
——————
(54,7+86)
Întreprinderea „Electrofar” București
84. „Termex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balș, Str. Nicolae Bălcescu nr. 110, Jud. Olt Producerea și comercializarea de aparate de încălzit și de gătit cu combustibil solid, lichid sau gazos, piese de schimb din fontă, cazane de baie, produse de uz casnic. 68,3
——————
(63,3+34,3)
Întreprinderea „Jiul” Balș
85. „Ideal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, Str. Căruciorului nr. 1, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de articole de uz casnic, cărucioare, vehicule pentru copii, jucării, articole sport, vase inox, articole de marochinărie, confecții din tablă, țeavă, bare. 41
——————
(37,1+37,2)
Întreprinderea „Ideal” Mediaș
86. „Presinf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Maramureș nr. 2, Jud. Prahova Prestări de servicii în domeniul informaticii, electrotehnicii și electronicii; comercializarea tehnicii de calcul. 8,6
——————
(8,6+0)
Oficiul de calcul Ploiești din „Info-service” - București
87. „Decomar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Doamnei nr. 1, sector 3 Prestarea de servicii în domeniul aprovizionării, depozitării și desfacerii mărfurilor din import și din țară prin rețeaua proprie de depozite pentru orice agent economic care solicită asemenea servicii. 443,5
——————
(41,8+944,5)
Baza de aprovizionare pentru industria ușoară București
88. „Textila Ardeleană” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Uzinei nr. 6-8, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 329,0
——————
(221,3+140,7)
Întreprinderea textilă „Ardeleana” Satu Mare
89. „Oltcotton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgănești-Olt, Str. Progresului nr. 1, Jud. Olt Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 321,0
——————
(286,8+52,8)
Întreprinderea de bumbac Drăgănești-Olt
90. „Ața Odorhei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2, Jud. Harghita Producerea și comercializarea firelor de bumbac, tip bumbac și a aței. 317,3
——————
(253,9+85,9)
Întreprinderea de ață și filatură Odorhei
91. „Matex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, Str. Dorobanților nr. 34, Jud. Hunedoara Producerea de țesături tip mătase pentru căptușeli, îmbrăcăminte, marochinărie și înlocuitori piele; servicii metrologie, mecanoenergetic și alte servicii din domeniul textil; activitate cercetare-proiectare; activitate import-export; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 233,3
——————
(191,6+42,8)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Deva
92. „Textila Teleorman” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roșiori de Vede, Str. Oltului nr. 59, Jud. Teleorman Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac, țesăturilor tehnice de bumbac și tip bumbac pentru economia națională. 222,8
——————
(154,1+124,9)
Întreprinderea textilă „Teleorman” Roșiori de Vede
93. „Textor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. 8 Martie nr. 36, Jud. Mureș Producerea de țesături tip mătase și amestec, articole tehnice, confecții textile, piese de schimb și accesorii; servicii pentru terți; lucrări de cercetare-proiect&re; comercializare bunuri. 181,2
——————
(163,1+39,5)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Târgu Mureș
94. „Mondiala” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Petöfi Sandor nr. 23, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea de produse de confecții unicat și de serie mică; de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor; crearea de modele în vederea sondării pieței la intern și extern. 162,2
——————
(89,6+101,5)
Întreprinderea de confecții „Mondiala” Satu Mare
95. „Braiconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, Str. Școlilor nr. 53, Jud. Brăila Fabricarea și comercializarea confecțiilor textile în țară și străinătate; efectuarea de studii și cercetări în domeniul confecțiilor; efectuarea operațiunilor de comerț exterior și aport valutar; organizarea de târguri și expoziții în țară și străinătate, reclamă comercială. 156,3
——————
(67,3+198,2)
Întreprinderea de confecții Brăila
96. „Ciorapi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, Jud. Timiș Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor pentru bărbați și copii; servicii terți; activitate import-export. 155 2
——————
(94,0+89,5)
Întreprinderea de ciorapi Timișoara și Întreprinderea de tricotaje Sânnicolau Mare
97. „Confecții” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, Bd. Republicii nr. 100, Jud. Caraș-Severin Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; crearea de modele pentru testarea pieței la intern și extern; execuția de piese de schimb; transporturi auto. 153,1
——————
(88,2+104,4)
Întreprinderea de confecții Reșița
98. „Simat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, Str. Nicolae Titulescu nr. 8, Jud. Mureș Producerea de țesături tip mătase și țesături brodate; prestări servicii; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 141,5
——————
(47,9+37,1)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Sighișoara
99. „Politex" - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești-Oaș, Str. Victoriei nr. 1, Jud. Satu Mare Producerea de fire groase de in, cânepă, fire polipropilenă, țesături polipropilenă saci in-cânepă, țesături ambalaj, sfori polipropilenă, țesături decorative din polipropilenă; prestări servicii; lucrări de cercetare și proiectare; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 115,5
——————
(77,1+40,9)
Întreprinderea de in și cânepă Negrești-Oaș
100. „Moda” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Str. Ocsko Terezia nr. 86, Jud. Arad Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea unor produse unicat și de serie mică; de piese de schimb specifice utilajelor de confecții. 113,9
——————
(51,8+126,5)
Întreprinderea de confecții Arad
101. „Pantex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Calea București nr. 313, Jud. Brașov Producerea de articole de pasmanterie, benzi industriale, confecții pasmanterie și textile; lucrări de cercetare-proiectare; servicii pentru terți; comercializarea bunurilor și serviciilor; activitate de comerț exterior. 112,5
——————
(80,6+52,3)
Întreprinderea textilă „Republica” Dârste
102. „Târnava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, Str. Mihai Eminescu nr. 69, Jud. Mureș Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii la intern și extern; crearea de modele pentru testarea pieței interne și externe; confecționarea de piese de schimb pentru mașini, textile și mașini-unelte; transport auto. 101,6
——————
(55,9+118,0)
Întreprinderea de confecții „Târnava” Sighișoara
103. „Confecția sib 3” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile; de modele pentru testarea pieței interne și externe; creație, management, consulting, informatică, piese de schimb etc.; alte servicii pentru diverși agenți economici. 99,5
——————
(53,3+43,7)
Centrala industriei confecțiilor Sibiu și Întreprinderea de confecții Sibiu
104. „Confecția sib 1” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile. 75,3
——————
(32,4+51,8)
Întreprinderea de confecții Sibiu
105. „Confecția sib 2” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de confecții textile. 37,7
——————
(16,4+24,8)
Întreprinderea de confecții Sibiu
106. „Confecții” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, Str. Liliacului nr. 22, Jud. Bihor Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii, confecții, tricotaje, ciorapi; crearea și comercializarea de produse de confecții unicat și serie mică; producerea de piese schimb pentru mașini textile; crearea de modele pentru sondarea cererii pieței interne și externe. 89,2
——————
(43,8+79,7)
Întreprinderea de confecții Marghita
107. „Confstar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2, Jud. Maramureș Producerea și comercializarea confecțiilor pentru femei, bărbați și copii; a unor produse de confecții unicat și serie mică; de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor; crearea de modele pentru sondarea pieței interne și externe. 84,6
——————
(56,1+55,6)
Întreprinderea de confecții Baia Mare
108. „Moda” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Str. Brediceanu nr. 10, Jud. Timiș Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; piese de schimb pentru mașini textile de cusut; crearea de modele noi pentru sondarea pieței și comercializarea confecțiilor realizate prin serie mică. 76,1
——————
(44,8+65,8)
Întreprinderea de confecții „Bega” Timișoara
109. „Artex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Șagului nr. 23, Jud. Timiș Producerea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare; confecții de stofă de mobilă; lucrări de cercetare-proiectare; activitate de comerț interior și exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 73,8
——————
(50,8+33,8)
Întreprinderea „Arta textilă” Timișoara
110. „Mureșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Zăgazului nr. 14, Jud. Mureș Producerea și comercializarea confecțiilor textile pentru femei, bărbați și copii; crearea de modele pentru testarea pieței interne și externe; producerea de piese de schimb specifice domeniului de confecții. 65,3
——————
(30,0+41,4)
Întreprinderea de confecții „Mureșul” Târgu Mureș
111. „Borangicul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Vitan nr. 238, sector 3 Producerea de țesături mătase și tip mătase; confecții mătase; prestări servicii în domeniul mecanic și textil; activitate de comerț exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 63,9
——————
(45,44+28,7)
Întreprinderea „Borangicul” București
112. „Arieșul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia de Arieș, Str. Arieșului nr. 2, Jud. Alba Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii, pentru piața internă și externă; crearea de modele noi, pentru sondarea pieței interne și externe; producerea de piese de schimb pentru mașini textile. 58,0
——————
(36,5+36,2)
Întreprinderea de confecții Baia de Arieș
113. „Select” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Dudești nr. 186, sector 3 Producerea de țesături și galanterie; confecții textile; prestări servicii în domeniul textil; lucrări de cercetare-proiectare; activitate import-export; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 57,7
——————
(36,5+31,1)
Întreprinderea de mătase „Select” București
114. „Stil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vulcan, Str. Republicii nr. 75, Jud. Hunedoara Producerea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați, femei și copii; a confecțiilor în serie scurtă și din cupoane; crearea de noi modele pentru testarea pieței interne și externe. 52,0
——————
(25,8+48,3)
Întreprinderea de confecții Vulcan
115. „Filseta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, Str. Timișorii nr. 125, Jud. Timiș Producerea de fire mătase naturală; confecții, textile tip sport; producerea de piese de schimb pentru industria ușoară; comercializarea produselor realizate. 37,7
——————
(13,4+33,9)
Filatura de mătase naturală Lugoj
116. „S.F. - Tex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. Traian nr. 239, Jud. Galați Confecționat sfori, frânghii și parâme din fibre naturale și sintetice; activitate import-export; comercializarea produselor realizate. 16,6
——————
(18,5+13,7)
Întreprinderea textilă „Năvodul” Galați
117. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hălăucești, Str. Libertății nr. 10, Jud. Iași Producerea și comercializarea de tricotaje și confecții din țesături; servicii import-export. 8,4
——————
(43+10,5)
Întreprinderea de tricotaje Hălăucești
118. „Perla Covasnei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Biborțeni, Str. Principală nr. 4, Jud. Covasna Îmbutelierea de ape minerale și apă plată; captarea și îmbutelierea dioxidului de carbon natural; producerea și îmbutelierea de băuturi răcoritoare; producerea și îmbutelierea oțetului alimentar; producerea gheții artificiale; comercializarea acestor produse în țară și străinătate; organizarea de baze de tratament și agrement pe lângă izvoarele în exploatare; producerea de butelii din material plastic; transport intern și internațional de mărfuri specifice obiectului de activitate; fabricarea de piese de schimb pentru instalațiile de îmbuteliere; acordarea de asistență tehnică și managerială în industria îmbutelierii băuturilor nealcoolice. 73,0
——————
(84,4+85,6)
Întreprinderea de extracție ape minerale - I.E.A.M. - Biborțeni
119. „Progresul” - S.A., cu sucursale: - prefabricate București, - mase plastice București, - cărămizi Jilava. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Giurgiului nr. 5, Jilava, sector Producerea și comercializarea prefabricatelor din beton armat și precomprimat, produselor din mase plastice, cărămizilor ceramice, confecțiilor metalice și utilajelor tehnologice pentru construcții, precum și a produselor din piatră naturală. 252,0
——————
(192,0+94,7)
Întreprinderea de prefabricate din beton „Progresul” București
120. „Cesarom” - S.A., cu sucursale: - materiale de finisaj; - obiecte sanitare din porțelan; - elemente din gresie. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Preciziei nr. 1, sector 6 Producerea și comercializarea materialelor de finisaj și pardoseli-plăci faianță, plăci gresie, placaj ceramic - obiectelor sanitare din porțelan și semiporțelan; tuburilor și elementelor din gresie antracidă. 193,2
——————
(185,9+113,0)
Întreprinderea de materiale de construcții „Cesarom” București
121. „Nordagreg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odoreu - Satu Mare, Str. Republicii nr. 98, Jud. Satu Mare Activitatea de extragere, transportul, sortarea și expedierea agregatelor minerale, producerea și comercializarea de prefabricate din beton simplu și ornat, confecții metalice. 114,4
——————
(117,8+26,0)
Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Odoreu - Satu Mare
122. „Dorna” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vatra Dornei, Str. Podul Verde nr. 36, Jud. Suceava Producerea și comercializarea mașinilor, utilajelor, echipamentelor și pieselor de schimb pentru industria materialelor de construcții, lemnului și alte ramuri, a echipamentului metalic pentru uși și ferestre. 82,4
——————
(93 0+73,8)
Întreprinderea de construcții, reparații, piese de schimb Vatra Dornei
123. „Mureșeni” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Gh. Doja nr. 193, Jud. Mureș Producerea și comercializarea de cărămizi și blocuri ceramice, blocuri din beton cu agregate ușoare, granulat și alte materiale de construcții. 46,1
——————
(29,1+13,5)
Întreprinderea de produse ceramice Mureșeni - Târgu Mureș
124. „Sicim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incintă Port Dana nr. 68, Jud. Constanța Efectuarea operațiunilor portuare - descărcarea din mijloacele de transport, depozitarea, ambalarea, paletizarea și încărcarea în nave maritime și fluviale a cimentului și altor produse ale industriei silicaților și produșilor oxilici destinate exportului. 40.8
——————
(118,8+0)
Combinatul pentru lianți și azbociment Medgidia - Secția siloz port Constanța
125. „Ceprocim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Preciziei nr. 6-8, sector 6 Asigurarea serviciilor inginerești în domeniul marketing, management, cercetare, consulting, proiectare, microproducție și alte servicii conexe. 50,5
——————
(23,2+52,5)
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentului București
126. „Progelia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, Str. Carpaților nr. 24, Jud. Brașov Asigurarea serviciilor inginerești în domeniul marketing, management, cercetare, consulting, proiectare, microproducție și alte servicii conexe. 5,4
——————
(3,6+8,1)
Institutul de cercetare și proiectare pentru industria lianților și azbocimentului București
127. „Dunacor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, Șos. Vizirului km 10, Jud. Brăila Producerea și comercializarea de celofibră tip bumbac și tip lână, fire și rețele cord, mătase, celofan și confecții celofan, carboximetilceluloză, acid sulfuric, sulfură de carbon și alte produse, executare de utilaje, piese de schimb și protecții anticorozive. 3.603,0
——————
(3.437,2+165,8)
Combinatul de fibre și fire artificiale Brăila
128. „Verachim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Șos. Sloboziei km 4, Jud. Giurgiu Producerea și comercializarea de coloranți și pigmenți organici, vulcacite, epiclorhidrină, rășini sintetice, realizate în 41 sortimente. 3529,9
——————
(3456,6+3,3)
Combinatul chimic Giurgiu
129. „Archim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com. Vladimirescu, Jud. Arad Fabricarea și comercializarea de îngrășăminte chimice, prestarea de servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 2625,7
——————
(2540,6+155,1)
Combinatul de îngrășăminte chimice Arad
130. „Famos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, Calea Unirii nr. 22, Jud. Suceava Fabricarea și comercializarea de fire mătase viscoză, produse din mase plastice, produse sanitar-farmaceutice, precum și prelucrarea avansată chimico-biologică a cerealelor. 2.115,2
——————
(2.017,2+98,0)
Combinatul de fire și fibre artificiale Suceava
131. „Cesom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dej, Str. Bistriței nr. 63, Jud. Cluj Fabricarea și comercializarea de celofibră tip bumbac. 2.024,4
——————
(1.918,8+105,6)
Întreprinderea de fibre artificiale Dej
132. „Polirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, Str. Chimiei nr. 1, Jud. Neamț Fabricarea de polimeri, fire și fibre sintetice, produse prelucrate din acestea, piese de schimb și accesorii; activitate de comerț exterior prin societăți specializate sau proprii; orice activități ce sunt în legătură directă sau indirectă cu obiectul societății. 1.520,9
——————
(1.420,2+100,7)
Întreprinderea de fire și fibre poliamidice Roman
133. „Artego” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Jiu, Str. Ciocârlău nr. 38, Jud. Gorj Prelucrarea de benzi de transport din cauciuc, garnituri presate din cauciuc, plăci tehnice și covoare din cauciuc regenerat, rezultat din refolosirea deșeurilor de cauciuc și anvelope uzate. 997,9
——————
(942,9+55,0)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat Târgu Jiu
134. „Carbosin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Copșa Mică, Str. Uzinei nr. 2, Jud. Sibiu Fabricarea și comercializarea negrului de fum (în 4 sortimente), metacrilat de metil, sulfat de amoniu, polimetacrilat de metil (în 3 sortimente), acid oxalic, acid formic, sulfat de sodiu, utilități (energie și abur), produse prelucrate din mase plastice, prestări servicii, întreținere și reparații curente. 766,2
——————
(45,2+721,0)
Întreprinderea chimică „Carbosin” Copșa Mică
135. „Colorom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, Str. Lungă nr. 27, Jud. Brașov Producția și comercializarea de coloranți, intermediari organici, hârtie heliografică, energie electrică, termică, gheață și alte utilități, alte produse chimice, utilaje și componente ale acestora, prestări servicii. 729,5
——————
(592,7+136,8)
Întreprinderea de coloranți „Colorom” Codlea
136. „Transchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. C-tin Roșianu nr. 27-29, sector 4 Transporturi auto de materii prime și materiale în trafic intern și internațional, agabaritice, de specialiști, asigurarea mijloacelor de transport pentru asistență tehnică, pe schimburi și transportul tehnologic în interiorul combinatelor. 576,8
——————
(549,4+27,4)
Întreprinderea de transporturi auto în industria chimică București
137. „Aprodem” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Rafinăriilor nr. 4, Jud. Prahova Aprovizionarea cu utilaje, piese de schimb și materiale diverse din țară și import a societăților comerciale din ramura industriei chimice și petrochimice și din alte ramuri ale economiei; depozitarea și livrarea prin depozite centrale, prin sistem SERVICE și prin sistemul tranzitului cu participarea la decontări a tuturor gamelor de utilaje, piese de schimb, materii prime și materiale către societățile comerciale; constituirea și depozitarea unor stocuri de utilaje, piese de schimb și materiale diverse, ca stoc de intervenție operativă la dispoziția Departamentului industriei chimice și petrochimice. 426,8
——————
(12,8+414,0)
Baza de aprovizionare cu utilaje și piese de schimb pentru industria chimică și petrochimică Ploiești
138. „Spumoplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Str. Bucovăț nr. 200, Jud. Dolj Producerea și comercializarea de piese și subansamble pentru industria constructoare de mașini (autoturisme OLTCIT și DACIA), bunuri de larg consum din materiale plastice și spumă poliuretanică flexibilă, vopsele pe bază de ulei, de in și rășini alchidice și vinilice, masticuri pentru autoturisme și ambalaje din materiale plastice. 353,2
——————
(331,3+21,8)
Întreprinderea chimică Craiova
139. „Flastex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, Str. Grădinilor nr. 6, Jud. Tulcea Fabricarea de produse din polipropilenă și polietilenă sub formă de folii și saci și comercializarea lor. 343,7
——————
(312,9+30,8)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Tulcea
140. „Marchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mărășești, Șos. Națională nr. 6, Jud. Vrancea Fabricarea și comercializarea de produse chimico-casnice și altor produse organice. 337,8
——————
(269,2+68,6)
Întreprinderea de detergenți și sinteze Mărășești
141. „Amco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șos. București-Ploiești km 13,2, Otopeni, sector 1, București Cercetarea, proiectarea, fabricarea și comercializarea de aparate de măsură și control, aparatură de laborator, elemente de execuție și automatizare, armături industriale, valve, ventile și căpăcele pentru camere de aer, catalizatori și alte obiecte din metale prețioase (inclusiv recuperarea și rafinarea deșeurilor cu conținut de metale prețioase) și activitatea de SERVICE, în țară și străinătate. 321,7
——————
(124,0+197,7)
Întreprinderea de aparate de măsură și control Otopeni
142. „Saturn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Careiului nr. 1-3, Jud. Satu Mare Proiectarea, producția și comercializarea la intern și export, de instalații, echipamente și utilaje tehnologice, mașini unicat, de serie mică, piese de schimb, piese turnate din fontă și neferoase, construcții metalice, armături industriale, bunuri de consum. 282,4
——————
(205,0+77,4)
Întreprinderea de piese de schimb și utilaj pentru industria chimică, Satu Mare
143. „Sintofarm” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri între vii nr. 23, sector 2 Fabricarea și comercializarea de medicamente, coloranți, rășini epoxidice și alte produse chimice. 269,3
——————
(170,6+98,7)
Întreprinderea de medicamente și coloranți „Sintofarm” București
144. „Prodcomplex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Gh. Doja nr. 177, Jud. Mureș Proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje, SDV-uri, produse diverse și bunuri de larg consum din materiale plastice, cauciuc, sticlă, metal și textile, reparații motoare electrice și reparații prin aplicarea licenței Metalock inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și în străinătate. 257,7
——————
(206,0+51,7)
Întreprinderea „Prodcomplex” Târgu Mureș
145. „Dero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Bd. Republicii nr. 291, Jud. Prahova Proiectarea, producerea și comercializarea de detergenți, acizi naftenici și derivați, naftenați metalici, octocați metalici, lichide termice, stabilizatori de material plastic, auxiliari de metalurgie și pentru alte industrii, solvenți, produse cosmetice, produse antiincendiare și alte produse chimice.
Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea direct cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit. Efectuarea de studii și cercetări în domeniul fabricației de detergenți și domenii anexe.
Desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților.
251,2
——————
(135,6+180,7)
Întreprinderea „Dero” Ploiești
146. „Uniplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, Bd. Independenței nr. 7, Jud. Vrancea Fabricarea produselor prelucrate din policlorură de vinil, polistiren și copolimeri, compaunduri pe bază de poliolefine, recuperarea deșeurilor din materiale termoplaste, construcții de utilaje și SDV-uri pentru producție proprie. 237,4
——————
(185,1 +52,3)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Focșani
147. „Plastico” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu-Gheorghe, Str. Brașovului nr. 5, Jud. Covasna Fabricarea și comercializarea pe piața internă și externă a maselor plastice din folie de polietilenă, a produselor injectate și termosuflate. 227,1
——————
(199,6+27,5)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Sfântu-Gheorghe
148. „Napochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, Jud. Cluj Producerea de repere și subansamble industriale și bunuri de consum în scopul comercializării pe piața internă și externă. 204,0
——————
(155,4+48,6)
Întreprinderea „Napochim” Cluj-Napoca
149. „Sticla” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Luncii nr. 19, Jud. Cluj Obținerea de produse din sticlă pentru menaj și comercializarea lor. 24,0
——————
(12,9+11,1)
Întreprinderea „Napochim” Cluj-Napoca
150. „Coremo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Popa Nan nr. 187, sector 3 Executarea lucrărilor de construcții-montaje și reparații la instalații tehnologice, clădiri și construcții speciale în țară și străinătate; realizarea lucrărilor de service pentru verificarea instalațiilor, utilajelor și materialelor, precum și pentru prelucrarea automată a datelor. 203,8
——————
(62,5+141,3)
Trustul de construcții-montaj și reparații în industria chimică București
151. „Firmelbo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, Str. Progresului nr. 1, Jud. Botoșani Producerea și comercializarea în țară și în străinătate a firelor pieptănate tip lână din fibre naturale și artificiale, sintetice și în amestec, crude sau vopsite, precum și fire și alte produse din polipropilenă. 184,5
——————
(138,1+46,4)
Filatura de fire melană Botoșani
152. „Oltplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, Str. Tudor Vladimirescu nr. 722, Jud. Vâlcea Fabricarea și comercializarea granulelor și compoundurilor din PVC, foliilor plastifiate din PVC, articolelor sudate din folii PVC, produselor injectate din diverși polimeri, produselor extrasudate din PVC, diluanților și vopselelor pe bază de ulei. 170,0
——————
(116,6+53,4)
Întreprinderea de prelucrare mase plastice Drăgășani
153. „Biofarm” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. Logofăt Tăutu nr. 93, sector 3 Fabricarea și comercializarea medicamentelor de uz uman și veterinar și alte produse chimice. 188,2
——————
(99,64+68,6)
Întreprinderea de medicamente „Biofarm” București
154 „Progresul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Văleni nr. 141, Jud. Prahova Fabricarea și comercializarea de produse chimice, medicamente și confecții metalice. 163,6
——————
(99,0+64,6)
Întreprinderea „Progresul” Ploiești
155. „Somuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Theodor Pallady nr. 313, sector 3 Livrarea de furnituri complexe, piese de schimb, subansamble și echipamente pentru industria chimică și petrochimică, asistență tehnică în calitate de furnizor general, pentru obiective de investiții și lucrări de revizii generale și reparații capitale. Elaborarea de proiecte, asistență tehnică și de specialitate pentru retehnologizarea fluxurilor de fabricație și a produselor, precum și protecția mediului. Aprovizionarea cu materii prime și materiale, desfacerea de utilaje piese de schimb, subansamble, și echipamente. Operațiuni de comerț exterior pentru materii prime, produse auxiliare, accesorii, utilaje și piese de schimb. Studii de marketing pentru comercializarea produselor pe piața internă și externă; organizarea de expoziții în țară șl străinătate. Asistență tehnică și consultanță juridică. 142,0
——————
(4,7+137,3)
Societatea mecanică de utilaj chimic București
156. „Arpacor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bucov, Str. Fabricii, Jud. Prahova Producerea și comercializarea de plasticuri, articole tehnice din cauciuc, reșapare anvelope și diferite produse chimice. 120,2
——————
(96,2+24,0)
Întreprinderea chimică „Drum nou” Bucov
157. „Ipac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Str. C-tin Bosianu nr. 25-27-29 sector 4 Fabricarea de ambalaje din hârtie, carton și mase plastice pentru medicamente, cosmetice, detergenți și alți consumatori din economia națională; tipărirea de pliante, afișe, cataloage și alte lucrări publicitare; prezentarea de ambalaje atât pe piața internă cât și pe cea externă; fabricarea de produse prelucrate din mase plastice; prestări servicii. 112,0
——————
(68,0+44,0)
Întreprinderea de ambalaje și prezentare produse chimice București
158. „Apollo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Str. Domnească nr. 191, Jud. Galați Producerea și comercializarea de săpunuri, lacuri și vopsele, alte produse chimice. 107,3
——————
(58,0+49,0)
Întreprinderea chimică „Apollo” Galați
159. „Romferchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Spl. Independenței nr. 202 A, sector 6 Export-import îngrășăminte chimice, săruri, derivate, produse speciale, substanțe chimice, explozive, celuloză, fibre, fire produse auxiliare, medicamente, cosmetice, pigmenți, fosforite, apatite. Export-import tehnologii, licențe know-how, asistență tehnică.
Operațiuni de compensare, de barter cu produse străine, în contrapartide în nume propriu unic sau în colaborare.
Operațiuni comerciale în cont propriu, în lei și valută.
100,6
——————
(0,8+99,8)
Întreprinderea de comerț exterior „Chimica” București
160. „Amplo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. Petrolului nr. 10, Jud. Prahova Fabricarea și comercializarea de sisteme, aparatură și elemente de măsură și automatizare, dispozitive de economisirea energiei termice, elemente metalice elastice, asimilarea de produse noi, în special pentru industria chimică și petrochimică. 89,5
——————
(65,7+23,8)
Întreprinderea de prototipuri și elemente de automatizare Ploiești
161. „Transcorind” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, Str. Cugir nr. 6 A, Jud. Mureș Lucrări de reparații utilaje, instalații și construcții industriale, precum și lucrări de modernizare, montaje și obiective noi. 85,7
——————
(18,7+67,0)
Grupul de șantiere pentru construcții-montaj și reparații în industria chimică Târgu Mureș
162. „Oltcorim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com. Isalnița, Jud. Dolj Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice și construcții industriale, lucrări de construcții-montaj și prestări servicii. 84,3
——————
(13,4+70,9)
Grupul de șantiere pentru construcții-montaj și reparații în industria chimică Craiova
163. „Chimpestor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, Str. Uzinelor nr. 2, Jud. Bihor Executarea lucrărilor de reparații capitale și curente, a reviziilor generale, a lucrărilor de construcții-montaj și activități SERVICE sub formă de prestații pentru unitățile din chimie și petrochimie, precum și pentru alte unități industriale de stat sau private, din țară și străinătate. 80,3
——————
(32,4+47,9)
Grupul de șantiere de construcții-montaj în industria chimică Oradea
164. „Imeco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3 Producerea și comercializarea animalelor reactivit, produselor chimice, tehnologii, ambalaje, utilaje și prestări de servicii în țară și străinătate. 76,9
——————
(20,7+56,2)
Societatea „Sintofarm” București
165. „Repchimet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, Str. Roșie nr. 2, Jud. Brăila Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcțiilor industriale, execuția instalațiilor experimentale și de producție (piloți), prestări de servicii întreținere și reparații curente în construcții și lucrări de producție secundară aferentă lucrărilor de mai sus. 75,7
——————
(13,7+62,0)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică Brăila
166. „Petrorep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Intr. Clubului nr. 3, Jud. Prahova Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, reparații capitale la construcții industriale și execuția instalațiilor experimentale și de producție, lucrări aferente activităților mai sus menționate. 72,7
——————
(12,6+60,1)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații rafinării și petrochimie Ploiești
167. „Icart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gura Humorului, Bd. Bucovina nr. 97, Jud. Suceava Fabricarea și comercializarea de curele trapezoidale, benzi transportoare din cauciuc, garnituri presate și alte articole tehnice din cauciuc. 72,9
——————
(58,6+14,3)
Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc Gura Humorului
168. „Comprep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Str. 23 August nr. 32, Jud. Prahova Executarea de revizii și reparații ale utilajelor din industria chimică și petrochimică, din țară și străinătate, lucrări de construcții și reparații ale acestora, executarea de subansamble și ansamble pentru construcții și instalații, expertizări de lucrări etc. 71,0
——————
(17,4+53,6)
Unități ale trustului - A.G. construcții-montaj și reparații pentru rafinării și petrochimie Ploiești
169. „Donsir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Str. Justiției nr. 1 A, Jud. Constanța Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcții industriale, prestări servicii, întreținere și reparații curente la construcții, construcții de locuințe, agrozootehnice, construcții-montaj și lucrări de producție secundară; prefabricate de beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții. 65,2
——————
(16,5+48,7)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică și petrochimică Constanța
170. „Celima” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Oituz nr. 4, Jud. Satu Mare Proiectarea, producerea și comercializarea de centrifuge, de toate tipurile, linii tehnologice, mașini de utilat, unicat și serie mică, componente, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 59,0
——————
(51,9+7,1)
Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică Satu Mare
171. „Repchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Chimiștilor nr. 50, sector 3 Lucrări de repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcțiilor industriale, lucrări de construcții și montaj piloți, prestări servicii și lucrări de întreținere și reparații curente și lucrări de producție secundară aferentă lucrărilor mai sus menționate. 56,3
——————
(19,6+36,7)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică București
172. „Someta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tășnad, Str. Nicolae Bălcescu nr. 29, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea de utilaje, piese de schimb, armături industriale în special pentru industria chimică, minieră, metalurgică și alte domenii. 55,7
——————
(31,8+23,8)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică Tășnad
173. „Coremi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, Bd. Petrochimiștilor km 5, Jud. Argeș Lucrări de reparare a instalațiilor și utilajelor tehnologice, a construcțiilor industriale, lucrări de construcții și montaj piloți, lucrări aferente activităților menționate mai sus. 53,9
——————
(17,1+36,8)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în rafinării și petrochimie Pitești
174. „Comet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hârșova, Șos. Constanța nr. 17, Jud. Constanța Fabricarea de confecții și construcții metalice, prelucrări mecanice, comercializarea produselor și serviciilor realizate. 53,4
——————
(46,4+7,0)
Întreprinderea de construcții și confecții metalice Hârșova
175. „Steaua” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, Str. Teilor nr. 15, Jud. Sibiu Producerea și comercializarea de săpun. 53,0
——————
(18,3+34,7)
Întreprinderea „Steaua” Sibiu
176. „Rovadis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Crânguri, Șos. Pitești km 80, Jud. Dâmbovița Producerea și comercializarea de lacuri și vopsele, bunuri de consum, pigmenți anorganici inhibitori, raticide și alte produse chimice. 50,8
——————
(33,5+17,3)
Întreprinderea chimică Crânguri
177. „Comore” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, Str. Fântânele nr. 1, Jud. Bacău Execuția de construcții-montaje și reparații instalații și utilaje tehnologice, construcții civile și industriale, prestări servicii industriale, întreținere, revizii tehnice și reparații curente ale fondurilor fixe și lucrări de producție secundară; prefabricate din beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții. 45,2
——————
(14,9+30,3)
Șantierele 1, 3, 4, 5 din Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică și petrochimică Borzești
178. „Comprep I” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Borzești, Str. Stejarului nr. 1, Jud. Bacău Execuția de construcții-montaj și reparații instalații și utilaje tehnologice, construcții civile și industriale, prestări servicii industriale, întreținere, revizii tehnice și reparații curente, fonduri fixe și lucrări producție secundară; prefabricate din beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții. 12,9
——————
(4,2+8,7)
Șantierul de construcții-montaj și reparații în industria chimică și petrochimică nr. 2 Borzești
179. „Moldocolor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, Bd. Decebal nr. 73, Jud. Neamț Executarea de lucrări construcții-montaj și reparații la instalații și utilaje tehnologice, clădiri și construcții speciale în țară și străinătate. 29,7
——————
(14,9+14,8)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică Piatra-Neamț
180. „Harplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, Str. Harghitei nr. 5, Jud. Harghita Prelucrarea maselor plastice în diferite produse industriale și bunuri de larg consum, îndeosebi prin injecție; recuperări de mase plastice din deșeuri tehnologice și recirculabile, preparare materie primă din acestea pentru consum propriu și pentru terți. 26,7
——————
(15,5+11,2)
Atelierul de mase plastice Miercurea-Ciuc
181. „Petrol-export-import” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Magheru nr. 1-3, sector 1 Operațiuni comerciale de import și export industriale, financiare și de orice altă natură cu țiței, produse petroliere, petrochimice, precum și alte produse provenite din sau necesare pentru rafinăriile de prelucrare a țițeiului, combinatele petrochimice și alți agenți economici interesați.
Navlosirea și contractarea de mijloace transport maritime, fluviale și terestre, ca acte de comerț pe cont propriu. Prestări de servicii pentru agenți economici interni și parteneri externi în domeniul de activitate al societății comerciale. Participarea la diferite acțiuni de cooperare economică, precum și asocierea atât cu agenți economici din țară cât și cu parteneri externi.
24,0
——————
(0,4+23,6)
Întreprinderea de comerț exterior „Petrol-export-import” București
182. „Corim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 2, Jud. Teleorman Lucrări de reparații a instalațiilor și a construcțiilor, lucrări construcții-montaj, modernizări, prestări servicii în industria chimică, precum și alte unități industriale de stat sau private din țară și străinătate. 22.8
——————
(3,7+19,1)
Grupul de șantiere de construcții-montaj și reparații în industria chimică Craiova
183. „Softchim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Spl. Independenței nr. 202 A, sector 6 Prestare servicii (realizarea de produse program, asistență tehnică, prelucrare date, sisteme informatice cu echipamente de calcul etc.). 19,3
——————
(18,8+0,5)
Centrul de calcul al Departamentului industriei chimice și petrochimice
184. „Bentoflux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, Str. Fabricii nr. 84, Jud. Satu Mare Producerea și comercializarea de bentonite pentru turnătorii, vopsele pe bază de pământuri colorate și pigmenți, produse chimice de mic tonaj, diverse produse din mase plastice. 9,4
——————
(6,6+2,8)
Întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică
185. „Astar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 5, Jud. Cluj Obținerea de produse dentare, teste chimice, hârtie indicatoare pH, folii de imprimare. 9,4
——————
(1,2+8,4)
Întreprinderea de produse dentare Cluj-Napoca
186. „Sinprest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Colentina nr. 6, sector 2 Consulting industrial, executarea de studii și proiecte, analize diagnostic, reprofilări tehnologice, expertize tehnico-economice, studii de fezabilitate și marketing pentru industria de sinteză organică, fină și medie, pentru medicamente, cosmetice, detergenți, săpun și alte produse chimice și de uz chimic. 4,7
——————
(0,4+4,3)
Centrul de proiectări din cadrul Societății pe acțiuni „Sintofarm” București
187. „Deltaplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Com. Măcin, Str. Portului nr. 21, Jud. Constanța Fabricarea de produse din mase plastice și comercializarea lor. 4,0
——————
(3,0+1,0)
Întreprinderea prelucrare mase plastice Măcin
188. „Prim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Chimiștilor nr. 26, sector 3 Proiectare reparații, investiții și modernizări pentru construcții civile industriale și agricole, instalații aferente acestora, instalații tehnologice și utilaje din cadrul societăților comerciale, cu prioritate de profil chimic și agenților economici particulari din țară și străinătate. 1,2
——————
(0,4+0,8)
Secția de proiectare - Trustul de construcții-montaj și reparații în industria chimică București
189. „Electronica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. D. Pompei nr. 5-7, sector 2 Engineering, consulting, producție, servicii, comerț - inclusiv operații de import-export în domeniul bunurilor de larg consum electronice, precum și al aparaturii și utilajelor electronice, electrotehnice și mecanice. 807,5
——————
(538,6+527,1)
Întreprinderea „Electronica” București
190. „Electronica service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. D. Pompei nr. 5-7, sector 2 Prestarea de servicii și reprezentare în domeniul produselor electronice și bunuri de larg consum; activități de comerț, operațiuni de import-export; producerea și comercializarea de produse electronice și bunuri de larg consum. 56,8
——————
(40,0+42,6)
Fabrica de service din Întreprinderea Electronica București
  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele 2.1-2.190 și anexa nr. 3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.