autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.172)[1] și 2 a[1].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prevăzut la art. 2.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni nou înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele 1, 2 și 2 a[2] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul, localitatea, județul Obiectul principal de activitate Capitalul social inițial
——————
structura [3] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Stofe” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buhuși, b-dul Libertății nr. 36, județul Bacău Proiectarea, producția și comercializarea firelor, țesăturilor, lânurilor; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. 855,1
——————
(495,1+593,3)
Întreprinderea de postav Buhuși
2. „Unirea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 1-2, județul Cluj Producerea, proiectarea, comercializarea la intern și export a mașinilor pentru prelucrarea fibrelor naturale și chimice, mașinilor pentru prelucrarea sârmei, mașinilor pentru confecționarea mobilei, utilaje pentru împachetarea țigaretelor, mașini pentru uz gospodăresc, service și asistență tehnică în țară și străinătate. 327,8
——————
(467,6+495,3)
Întreprinderea „Unirea” Cluj-Napoca
3. „Iasitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Primăverii nr. 2, județul Iași Producerea și comercializarea de fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții textile; activitate de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii; prestări servicii în domeniile managementului, marketingului, creației, cercetării și proiectării produselor textile, proiectării pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținerii și reparării instalațiilor textile, folosirii tehnicii de calcul în conducerea și desfășurarea activității de producție. 805,1
——————
(574,1+265,4)
Întreprinderea „Țesătura” Iași
4. „Covtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cisnădie, str. Transilvaniei nr. 1, județul Iași Producerea de lână spălată, fire cardate și semipieptănate, țesături lână și tip lână, pături, covoare plușate mecanice, covoare netede și manuale, piese de schimb, lanolină; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; desfacerea produselor la intern prin rețeaua proprie și comerț; studii și cercetări în domeniu. 685,2
——————
(447,1+450,4)
Întreprinderea „Textila” Cisnădie
5. „Matricon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 155, județul Mureș Producerea și comercializarea de instalații mașini, utilaje, echipamente pentru industria textilă și pielăriei, de piese de schimb, dispozitive și verificatoare pentru mașinile textile la intern și export, cercetare-proiectare în domeniu, asistență tehnică, prestări de servicii de montaj utilaje și lucrări de service. 558,9
——————
(337,9+405,4)
Întreprinderea „Metalotehnica” Târgu Mureș
6. „Imatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. Gh. Doja nr. 64-68, județul Mureș Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje, accesorii și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, chimică, alimentară, minieră, lemnului și larg consum; proiectarea de mașini, utilaje și piese de schimb; executarea de lucrări privind montarea utilajelor; prestare de servicii de asistență tehnică în perioada probelor tehnologice la beneficiari și service. 550,5
——————
(346,1+276,3)
Întreprinderea „Imatex” Tg. Mureș
7. „Uta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Poetului nr. 1 C, județul Arad Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 559.9
——————
(453,1+232,7)
Întreprinderea textilă „Uta” Arad
8. „Argeșana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. N. Bălcescu nr. 164, județul Argeș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din lână și tip lână, pale pieptănate, coloranți, chimicale, accesorii textile, piese de schimb; studii, cercetări, proiectări în domeniu; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; efectuarea de operațiuni de marketing, studiul pieței și al tendințelor de modă, inclusiv reclamă comercială și contractare în țară și în străinătate prin magazine proprii și agenții comerciale. 550,0
——————
(297,3+285,6)
Întreprinderea de stofe „Argeșana” Pitești
9. „Integrata Pașcani” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pașcani, str. Grădiniței nr. 11, județul Iași Producerea și comercializarea de fire, țesături și confecții; prestări servicii în domeniul mecano-energetic; activitate de cercetare-proiectare; activitate de import-export. 548,4
——————
(472,5+164,1)
Întreprinderea de țesături subțiri tip in „Integrata” Pașcani
10. „Fimaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Maxim Gorki nr. 167, județul Cluj Producerea și comercializarea la intern și export de mașini și utilaje tehnologice pentru industria textilă și pielăriei, de echipamente și piese de schimb pentru mașini textile, executarea de lucrări privind montajul utilajelor; prestare de servicii în domeniul asistenței tehnice și service. 481,0
——————
(235,8+421,3)
Întreprinderea „Metalul Roșu” Cluj-Napoca
11. „Carpatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. N. Titulescu nr. 2, județul Brașov Producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, abur și apă supraîncălzită, sponsorizarea de diverse acțiuni. 459,2
——————
(196,8+331,8)
Întreprinderea de stofe „Carpatex” Brașov
12. „Galfirtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, b-dul Republicii nr. 158, județul Galați Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 457,1
——————
(423,2+123,3)
Întreprinderea textilă Galați
13. „Sircovtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni
——————
(S.A.)
Siret, str. V. Alecsandri nr. 16, județul Suceava Producerea și comercializarea firelor semipieptănate și covoarelor, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 450,3
——————
(373,1+89.2)
Întreprinderea de covoare Siret
14. „Dorobanțul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Mircea cel Bătrân nr. 119, județul Prahova Producerea, comercializarea, proiectarea de fire și țesături din lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; studii și cercetări în domeniu; activitate de import-export. 413
——————
(139,1+313,9)
Întreprinderea de stofe „Dorobanțul” Ploiești
15. „Industria lânii” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, b-dul Tache Ionescu nr. 46 B, județul Timiș Producerea, comercializarea și proiectarea de fire, țesături lână și tip lână; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. 397,5
——————
(242,1+294,2)
Întreprinderea „Industria lânii” Timișoara
16. „Tomistex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, b-dul A. Vlaicu nr. 125, județul Constanța Producerea și comercializarea de fire pieptănate și cardate, țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, lână spălată, pale și benzi din lână și tip lână, confecții din țesături și tricotaje, piese de schimb, deșeuri textile; prestări de servicii pentru terți; activitate de import-export. 395,0
——————
(204,1+350,5)
Întreprinderea „Integrata de lână” Constanța
17. „Flaro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 33, județul Sibiu Producerea și comercializarea, la intern și export de componente tehnologice și accesorii textile; de piese de schimb pentru utilajele specifice din industria textilă și pielăriei; proiectare utilaje și piese de schimb. 372,0
——————
(242,1+152,1)
Întreprinderea „Flamura Roșie” Sibiu
18. „Fintex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Țărăncuței nr. 19, județul Suceava Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și semitort albit, fire de cânepă și în amestec cu alte fibre pieptănate, crude și din semitort albit, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre, pale vopsite din fibră cânepă și lână, furtunuri textile, țesături din in și tip in; prestarea de servicii în domeniul comerțului. 333,1
——————
(279,5+113,3)
Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Fălticeni
19. „Faltin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Țărăncuței nr. 19, județul Suceava Producerea și comercializarea de fire de in și in în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude și din semitort albit, fire de in, cânepă și cânepă în amestec cu alte fibre pieptănate, semipieptănate, crude, și din semitort; tapițerie, marochinărie și scopuri chirurgicale, bandă cardată de in, cânepă și în amestec cu alte fibre; prestări servicii în domeniul comerțului. 231,5
——————
(183,2+38,6)
Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Fălticeni
20. „Rotema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1 Producerea și comercializarea la intern și export de mașini, utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei; mașini și utilaje pentru industria alimentară; confecții metalice și instalații mecanice sub presiune; executarea de lucrări de reparații de mașini-unelte, utilaje tehnologice și instalații mecanice sub presiune; prestări de servicii de asistență tehnică și service. 318,4
——————
(172,5+196,0)
Întreprinderea mecanică pentru industria ușoară București
21. „Libertatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Târgu Fânului nr. 12, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor tip lână pieptănată, textile nețesute, pale de lână vopsite prestări servicii pentru terți activități de import-export. 301,0
——————
(91,9+232,9)
Întreprinderea „Libertatea” Sibiu
22. „Minet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 3, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de vată industrială pentru tapițerii, izolații și matlaseuri geotextile, vată voluminoasă pentru industria mobilei, produse realizate prin coasere, tricotare, mochete și materiale nețesute pentru decorațiuni interioare; vopsire fibre textile, destrămare fibre textile. 300,0
——————
(259,0+48,5)
Întreprinderea de textile nețesute Rm. Vâlcea
23. „Textila Grivița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Siret nr. 95, sector 1, Mun. Buc. Producerea și comercializarea de lână spălată, fire tip bumbac și tip lână, pale lână pieptănată. 269,9
——————
(143,6+162,0)
Întreprinderea „Textila Grivița” București
24. „Mobitex Horezu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Horezu, str. T. Vladimirescu nr. 101, județul Vâlcea Producerea și comercializarea de țesături pentru mobilă și decorațiuni interioare, confecții textile. 269,8
——————
(259,3+27,3)
Întreprinderea de stofă de mobilă Horezu
25. „Favior” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orăștie, str. Gh. Lazăr nr. 2, județul Hunedoara Achiziționarea și prelucrarea pieilor de ovine, de animale de crescătorie și vânat, producerea și comercializarea articolelor și confecțiilor din blană, piele naturală și înlocuitori. 249,6
——————
(184,6+323,3)
Întreprinderea de blănărie Vidra Orăștie
26. „Postav Azuga” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Victoriei nr. 36, județul Prahova Producerea, comercializarea și proiectarea de fire și țesături tip lână cardată, de materii prime, semifabricate și materiale recuperabile, accesorii și piese de schimb; activitate de import-export, prestări servicii și asistență tehnică pentru terți. 248,3
——————
(172,0+96.4)
Întreprinderea de postav Azuga
27. „Integrata de lână Suceava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Traian Vuia nr. 17, județul Suceava Producerea, comercializarea și proiectarea firelor și țesăturilor tip lână cardată, carbonizarea lânii, vopsirea fibrelor tip lână, studii și cercetări în domeniu. 242,9
——————
(160,3+1087)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria de lână” Suceava
28. „Transilana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (SA.) Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, județul Brașov Producerea, comercializarea și proiectarea de fire pieptănate din lână și tip lână pentru țesături și tricotaje, piese de schimb, prestări de servicii și asistență tehnică în țară și străinătate, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu. 234,4
——————
(99,2+157,8)
Întreprinderea de fire pentru țesături Ghimbav și Întreprinderea de fire pentru tricotaje Ghimbav
29. „Filatura de lână Mizil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mizil, str. Tohani nr. 36, județul Prahova Producerea, comercializarea, proiectarea de fire lână și tip lână pieptănată, lânuri, piese de schimb și accesorii textile, componente tehnologice, prestări de servicii pentru terți, activități de import-export. 229,2
——————
(148,6+90,0)
Întreprinderea Filatura de lână pieptănată Mizil
30. „Prodin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Vitan nr. 289, sector 3 Producerea și comercializarea țesăturilor de in, cânepă, iută și tip in, cânepă, iută, activitate import-export, executarea de lucrări și prestarea de servicii cu caracter industrial în domeniul de activitate al societății. 220,5
——————
(139,5+113,2)
Întreprinderea in și cânepă „Prodin” București și Întreprinderea și țesătoria de in-cânepâ Buzău
31. „Covoare Beclean” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Beclean, str. Valea Viilor nr. 1, județul Bistrița-Năsăud Producerea, comercializarea și proiectarea de fire semipieptănate, covoare tufted, pânză suport, amestec vopsit, piese de schimb, activitate de import-export, studii și cercetări în domeniu. 217,8
——————
(149,8+73,4)
Întreprinderea de covoare Beclean
32. „Postăvăria Română” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 300, sector 2 Producerea și comercializarea de țesături lână și tip lână, confecționarea de articole de îmbrăcăminte din țesături, tricotarea și confecționarea articolelor din tricot, producerea de substanțe chimice auxiliare pentru industria textilă, prestări servicii către terți, studii și cercetări în domeniu, activitate de import-export. 216,8
——————
(118,7+125,1)
Întreprinderea „Postăvăria română” București
33. „Tricohar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 66, județul Harghita Producerea și comercializarea de piese de schimb și abur tehnologic, prestări servicii în domeniul comerțului și turismului, activitate de informatică, activitate de marketing și consulting, activitate de import-export. 210,1
——————
(128,0+93,0)
Întreprinderea de tricotaje Miercurea-Ciuc
34. „Netex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Narciselor nr. 2, județul Bistrița-Năsăud Producerea, comercializarea și proiectarea materialelor nețesute, inclusiv servicii și asistență tehnică, în țară și străinătate, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea direct cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar putând participa și conveni la operațiuni de credit, efectuarea de studii și cercetări în scopul promovării și punerii în aplicare a inițiativelor de interes național în sectorul fabricației de textile și în domenii conexe, activități cu caracter social în favoarea salariaților. 206,8
——————
(158,2+65,3)
Întreprinderea „Netex” Bistrița
35. „Cetatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 278 A, județul Neamț Producerea, comercializarea și proiectarea firelor semipieptănate, țesăturilor lână și tip lână, confecțiilor textile, pieselor de schimb; studii și cercetări în domeniu. 189,0
——————
(151,5+175,2)
Întreprinderea de volvatir Târgu Neamț
36. „Fam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, Calea Prutului nr. 50 A, județul Galați Producerea și comercializarea de accesorii ornamental-funcționale pentru industria de confecții, încălțăminte, marochinărie, bunuri metalice din tablă litografiată, ambalaje și confecții metalice, unelte agricole, mobilier industrial și naval, diverse articole metalice, la intern și export. 179,5
——————
(123,5+82,7)
Întreprinderea „11 Iunie” Galați
37. „Teba” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Patria nr. 14, județul Arad Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 178,8
——————
(129,9+98,2)
Întreprinderea „Teba” Arad
38. „Someșul Cluj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul 22 Decembrie nr. 77, județul Cluj Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din fire tip lână, servicii pentru terți, activitate de import-export. 166,5
——————
(99,1+84,1)
Întreprinderea de tricotaje „Someșul” Cluj-Napoca
39. „Argos” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Galați nr. 20-24, județul Cluj Producerea și comercializarea de tricotaje din fire diverse și ciorapi, servicii pentru terți, activitate de import-export. 113,8
——————
(66,1+59,4)
Întreprinderea de tricotaje „Someșul” Cluj-Napoca
40. „Tricoton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Panciu, str. Gh. Doja nr. 4, județul Vrancea Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac, a tricoturilor tehnice, servicii pentru terți, activitate de import-export. 165,6
——————
(132,5+63,8)
Întreprinderea de tricotaje Panciu
41. „Oradinum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Independenței nr. 7, județul Bihor Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea unor produse de confecții unicat și de serie mică, producerea de piese pentru mașini textile, crearea de modele pentru sondarea cererii pieței interne și externe. 162,8
——————
(57,8+168,1)
Întreprinderea de confecții Oradea
42. „Celomeltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, b-dul Stadionului nr. 122, județul Buzău Producerea și comercializarea de pale pieptănate de celofibră și melană, fire pieptănate, energie electrică și termică, piese de schimb, prestări servicii pentru terți. 159,1
——————
(99,5+66,7)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Buzău
43. „Tricoul Roșu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Peneș Curcanul, județul Arad Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate, servicii terți, activitate de import-export. 154,8
——————
(103,8+118,3)
Întreprinderea de tricotaje Arad
44. „Bumbăcăria Românească” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Gării nr. 112, sector 4 Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 152,7
——————
(136,1+51,0)
Întreprinderea „Bumbăcăria românească” Jilava
45. „Filis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Isaccea, str. Cuza Vodă nr. 2-10, județul Tulcea Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 152,1
——————
(141,0+28,4)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Isaccea
46. „Banatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sânnicolau Mare, str. Cenadului nr. 24, județul Timiș Producerea de fire groase tip in-cânepă, țesături groase tip in-cânepă, confecții saci textili, comercializarea produselor realizate. 145,3
——————
(114,3+72,9)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria” Sânnicolau Mare
47. „Romanița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Vornicu Ureche nr. 2, județul Olt Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor și tricoturilor din bumbac și tip bumbac, servicii pentru terți, activitate de import-export. 142,9
——————
(86,8+58,4)
Întreprinderea de tricotaje Caracal
48. „Nicovala” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Mihai Viteazul nr. 94, județul Mureș Producerea și comercializarea la intern și export de utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, utilaje și piese de schimb pentru industria chimică, utilaje și piese de schimb pentru industria lemnului; executarea de lucrări de montaj utilaje, prestare de servicii de asistență tehnică și service. 137,2
——————
(118,8+224,0)
Întreprinderea „Nicovala” Sighișoara
49. „Citricim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpina, str. Pictor N. Grigorescu nr. 9, județul Prahova Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor și tricotajelor; servicii pentru terți; activitate de import-export. 126,4
——————
(111,3+49,2)
Întreprinderea de ciorapi Câmpina
50. „Siacom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Timișorii nr. 147, județul Timiș Producerea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei, utilaje și piese de schimb pentru industria sticlei, utilaje și piese de schimb pentru industria minieră; executarea de lucrări de montaj utilaje, prestare de servicii în domeniul prelucrărilor mecanice, asistență tehnică și service. 125,9
——————
(78,1+40,8)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „9 Mai” Lugoj
51. „Iulia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Bucegi nr. 3, județul Timiș Producerea și comercializarea de jucării, prelucrarea hârtiei, executarea de lucrări de ștanțare, ambutisare și vopsire. 19,7
——————
(3,3+16,4)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb „9 Mai” Lugoj
52. „Ciserom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. Poștei nr. 78, județul Alba Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a ciorapilor și dresurilor, servicii pentru terți, activitate de import-export. 121,2
——————
(85,4+72,2)
Întreprinderea de ciorapi Sebeș
53. „Iason” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Avram Iancu nr. 40-42, județul Brașov Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, poliester și bumbac, servicii pentru terți, activitate de import-export. 118,0
——————
(74,2+65,8)
Întreprinderea de tricotaje Brașov
54. „Romfelt” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri între vii nr. 19, sector 2 Producerea, comercializarea și proiectarea postavurilor și pâslelor tehnice, industriale, prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate, activitate import-export, studii și cercetări în domeniu. 116,1
——————
(56,4+61,5)
Întreprinderea română de pâslă București
55. „Finitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Sadului nr. 35, sector 5 Producerea, comercializarea și proiectarea textilelor nețesute, confecționarea produselor din textile nețesute, țesături și tricoturi, prestări servicii pentru terți, activitate de import-export. 107,5
——————
(33,1+53,6)
Întreprinderea „Munca textilă” București
56. „Filan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Vergului nr. 59, sector 2 Producerea și comercializarea de fire de lână și tip lână pieptănată pentru tricotaje, țesături, confecționarea de ambalaje, prestări servicii pentru terți. 106,3
——————
(41,1+75,2)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” București
57. „Paltim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Nicolae Titulescu nr. 5, județul Timiș Producerea și comercializarea de cloșuri, pălării și bascuri din lână și păr, produse tricotate din lână și tip lână, tuburi textile destinate filaturilor, confecții textile, confecționarea de ambalaje din carton mucava și ondulat, prestări servicii pentru terți, activitate de import-export. 99,4
——————
(40,8+39,8)
Întreprinderea de pălării „Paltim” Timișoara
58. „Industria Iutei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Veseliei nr. 10, sector 5 Producerea și comercializarea de fire, țesături groase și confecții saci din in, cânepă, iută, covoare, articole pentru decorațiuni interioare, textile nețesute, activitate de creație-cercetare. 98,0
——————
(67,2+70,6)
Întreprinderea „Industria iutei” București
59. „Textila Musceleanca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Cetățeni, str. Principală nr. 1, județul Argeș Producerea și comercializarea firelor de lână și tip lână cardată, țesăturilor, covoarelor și tricotajelor, activitate de import-export. 95,9
——————
(43,8+57,2)
Întreprinderea „Filatura de lână Musceleanca” Cetățeni
60. „Apollo - București” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Intrarea Ovidiu nr. 6, sector 4 Producerea și comercializarea pe piața internă și externă de ciorapi, dresuri și tricotaje din fire diverse, servicii pentru terți, activitate de import-export. 90,2
——————
(59,9+55,0)
Întreprinderea de ciorapi „Apolo” București și Întreprinderea de ciorapi „Podu Turcului”
61. „Orlatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orlat, str. Avram Iancu nr. 714, județul Sibiu Producerea și comercializarea de fire cardate și semipieptănate, țesături din lână, tip lână și tehnice, piese de schimb, prelucrarea și valorificarea deșeurilor textile, prestări servicii pentru terți. 88,0
——————
(54,7+35,4)
Întreprinderea „Progresul” Orlat
62. „Mefitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Zamca nr. 17, județul Suceava Producerea și comercializarea pieselor de schimb pentru utilajele specifice industriei textile și pielăriei, de confecții textile, confecții din blănuri și piele, garnituri și diverse obiecte din cauciuc, executarea de lucrări de reparații auto și pentru utilajele industriei textile și pielăriei. 83,4
——————
(44,7+77,7)
Întreprinderea de piese de schimb pentru industria ușoară Suceava
63. „Tricotaje Ineu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ineu, calea Aradului nr. 1 A, județul Arad Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate (lenjerie-îmbrăcăminte), activitate lohn, servicii pentru terți, activitate de import-export. 79,0
——————
(60,1+23,6)
Întreprinderea de tricotaje Ineu
64. „Țesătoria de bumbac Mureș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. 8 Martie nr. 34, județul Mureș Producerea și comercializarea țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 76,8
——————
(65,5+28,5)
Întreprinderea „Țesătoria de bumbac” Târgu Mureș
65. „Tricostar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Stadionului nr. 120, județul Buzău Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, servicii pentru terți, activitate de import-export. 74,7
——————
(52,3+43,4)
Întreprinderea de tricotaje Buzău
66. „Confecții Jibou” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jibou, str. Stadionului nr. 15, județul Sălaj Producerea și comercializarea la intern și extern de confecții pentru femei, bărbați și copii, confecții de serie mică, producerea de piese de schimb specifice domeniului de confecții, asistență tehnică. 58,8
——————
(37,5+64,1)
Întreprinderea de confecții Jibou
67. „Simco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 59, județul Maramureș Producerea și comercializarea confecțiilor textile și din blană pentru copii, femei și bărbați, crearea și comercializarea unor confecții unicate și de serie mică, diferite piese de schimb specifice domeniului confecțiilor, întocmirea documentațiilor tehnice și asigurarea asistenței tehnice în domeniul confecțiilor din țesături. 50,9
——————
(26,8+62,3)
Întreprinderea de confecții Sighetu Marmației
68. „Lux Periam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Periam, str. Gării nr. 879, județul Timiș Producerea și comercializarea de cloșuri și pălării din lână, confecții textile, tuburi și pâsle tehnice, textile nețesute, prestări servicii pentru terți, activitate de import-export. 31,5
——————
(13,2+21,2)
Întreprinderea de pălării „Lux” Periam
69. „Codtex-Codlea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str. Horia nr. 4-6, județul Brașov Producerea și comercializarea țesăturilor pentru echipament de protecție și de lucru, țesăturilor tehnice, țesăturilor pentru cămăși și bluze. 29,5
——————
(20,2+15,6)
Întreprinderea „Țesătoria” Codlea
70. „Triconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Siret, str. Carpați nr. 2, județul Suceava Producerea și comercializarea de articole de lenjerie și îmbrăcăminte tip sport din tricot și țesături pe piața internă, servicii pentru terți. 22,9
——————
(16,4+6,5)
Întreprinderea de tricotaje „Siretul” Suceava
71. „Filatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. 7 Noiembrie nr. 68, județul Harghita Proiectarea, producerea și comercializarea de fire tip lână; prestări de servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate de import-export, studii și cercetare în domeniu. 84,4
——————
(41,4+50,5)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Miercurea-Ciuc
72. „Electrotel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Dunării nr. 279, județul Teleorman Fabricarea și comercializarea de echipamente electrice de joasă tensiune destinate distribuției energiei electrice, echipamente de automatizări a proceselor industriale, echipamente de acționări și automatizări mașini-unelte, confecții metalice din domeniul electrotehnic. 326,9
——————
(154,4+336,9)
Întreprinderea de panouri și tablouri electrice - Alexandria
73. „Băneasa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, sector 2 Producerea și comercializarea de produse (componente și aparatură electronică, instalații și utilaje specifice, fluide tehnologice), lucrări, servicii, contracte de cercetare-proiectare, consulting, expertiză, service, import-export, publicitate, activități sociale în favoarea salariaților. 1128,4
——————
(823,1+389,3)
Întreprinderea de piese radio și semiconductori - Băneasa
74. „Iemi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Fabrica de glucoză nr. 9-11, sector 2 Producerea și comercializarea de echipamente de radiocomunicație, profesionale, autospeciale, echipamente pentru măsurarea radiațiilor nucleare, blocuri de înaltă tensiune, stabilizatoare de curent, detectoare de mine, aparate electronice medicale, radiotelefoane și instalații de transmisie date, surse automatizate de curent, lucrări de service, complete de reparații, alte bunuri de larg consum. 533,8
——————
(425,6+421,0)
Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale București
75. „Electrolamet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Calea București nr. 144, județul Dolj Servicii de specialitate în domeniul comercial, de comerț exterior, cercetare, dezvoltare, retehnologizare, investiții, mecano-energetic, precum și în activitatea de management, personal, cooperări interne și internaționale. 236,8
——————
(4,5+698,7)
Baza de aprovizionare și desfacere - Craiova și Centrala industrială electrotehnică - Craiova
76. „Retrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pașcani, str. Moldovei nr. 17 bis, județul Iași Fabricarea și comercializarea de: traductoare (termocuple, termorezistențe, debitmetre electromagnetice, contoare de energie termică), regulatoare directe (temperatură, presiune, nivel), ventile electromagnetice și piese de schimb pentru acestea. 304,4
——————
(224,1+174,4)
Întreprinderea de traductoare și regulatoare directe - Pașcani
77. „Microelectronica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Erou Iancu Nicolae nr. 34 B, sector 2 Producerea și comercializarea de componente electronice, subansamble și echipamente electronice, inclusiv bunuri de larg consum; activități de export-import, inclusiv operațiuni de intermediere; servicii în domeniul industriei electronice, electrotehnice și domenii conexe. 731,2,
——————
(614,5+176,7)
Întreprinderea „Microelectronica” București
78. „Relee” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Gloria nr. 5, județul Sibiu Fabricarea și comercializarea de relee electromagnetice și electronice (de protecție, de semnalizare, de temporizare) a micromotoarelor asincrone, sincrone și pas cu pas utilizate în instalațiile de automatizare, electromagneți de acționare, alte produse electrotehnice. 247,2
——————
(182,1+131,7)
Întreprinderea de relee Mediaș
79. „Electrocontact” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Manolești Deal nr. 46 bis, județul Botoșani Fabricarea și comercializarea aparatajului de joasă tensiune, mijloacelor de automatizare electrotehnice și electronice, produselor electronice, produselor de mecanică fină, pieselor de schimb, subansamblelor specifice, pieselor prelucrate din mase plastice, bunurilor de larg consum, mașinilor agregat, liniilor tehnologice, sculelor, dispozitivelor verificatoare. 615,5
——————
(398,1+364,3)
Întreprinderea „Electrocontact” - Botoșani
80. „Elba” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Gării nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de corpuri de iluminat, mecanisme de acționare a echipamentelor electrice, piese de schimb pentru tehnica iluminatului activități de cercetare-proiectare în domeniul corpurilor de iluminat a mecanismelor de acționare și pieselor de schimb pentru tehnica iluminatului. 434,7
——————
(283,3+287,2)
Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara
81. „Dura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Pestalozzi nr. 22, județul Timiș Producerea și comercializarea de baterii și elemente galvanice, activități de: cercetare-proiectare în domeniu, service, reparații și dotări de laboratoare de atestare baterii. 31,9
——————
(20,5+60,7)
Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara
82. „Acotim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Gării nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de acumulatoare nichel-cadmiu, activități de: cercetare-proiectare în domeniul acumulatoarelor alcaline, service și dotări laboratoare de atestare a acumulatorilor. 86,3
——————
(7,9+1,9)
Întreprinderea „Electrobanat” Timișoara
83. „Elbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Moinești nr. 34, județul Bacău Producerea și comercializarea de mobilier, binale, case, PAL, PFL, drojdie furajeră. 664,4
——————
(491,4+257,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Bacău
84. „Moldomobila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Bucium nr. 34, județul Iași Producerea și comercializarea de mobilier din lemn, articole din metal, mase plastice, PAL. 452,5
——————
(265,0+42,1)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Iași
85. „Stratusmob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Blaj, str. Gh. Barițiu nr. 36, județul Alba Fabricarea de produse finite din lemn; comercializarea produselor la intern și export, prestarea de servicii în domeniul utilităților energetice, reparații și lucrări cu caracter industrial. 420,4
——————
(281,5+159,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Blaj
86. „Plimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 40, județul Maramureș Producerea și comercializarea de scaune, mic mobilier, obiecte pentru uz gospodăresc și alte produse din lemn. 13,2
——————
(8,7+13,1)
Secția scaune pliante de la Combinatul de prelucrare a lemnului Sighetu Marmației
87. „Drobeta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Tr. Severin, str. Traian nr. 295, județul Mehedinți Producerea și comercializarea de mobilier din lemn și produse stratificate. 382,3
——————
(338,2+137,8)
Combinatul de prelucrare a lemnului Drobeta-Tr. Severin
88. „Sortilemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gherla, str. Clujului nr. 7, județul Cluj Producerea de mobilă, scaune, placaj, furnire estetice, PAL, panel, chibrituri, energie electrică, panouri pentru construcții și alte produse din lemn; comercializarea produselor la intern și export. 299,7
——————
(268,2+57,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Gherla
89. „”Metal-Lemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Calea București nr. 269, județul Dolj Producerea de mobilă corp, mobilier comercial, mobilă tapițată, mobilier pentru camping și turism, mobilier metalic, tâmplărie metalică, confecții metalice; comercializarea produselor la intern și export. 292,6
——————
(254,6+146,4)
Întreprinderea „Metal-Lemn” Craiova
90. „Carmo” - S.A. Societate Comercială pe acțiuni (S.A.) Caracal, str. Negru Vodă nr. 7, județul Olt Producerea de mobilă corp, mobilier comercial și mobilier tapițat; comercializarea produselor. 69,2
——————
(50,8+19,7)
Întreprinderea „Metal-Lemn” Craiova
91. „Mobicor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Corabia, str. Ștefan cel Mare nr. 6, județul Olt Producerea de mobilă corp, mobilier comercial și mobilier tapițat; comercializarea produselor. 27,8
——————
(19,1+8,6)
Întreprinderea „Metal-Lemn” Craiova
92. „Amis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Salcâmilor nr. 5, județul Mureș Producerea și comercializarea de mobilă, articole sportive și ambarcațiuni, echipament metalic pentru produse din lemn, produse de tapițerie. 278,0
——————
(129,9+169,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin
93. „Hora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Salcâmilor nr. 3, județul Mureș Producerea și comercializarea de instrumente muzicale și alte produse din lemn. 48,0
——————
(23,1+22,9)
Secția de instrumente muzicale de la Întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin
94. „Irum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Axinte Sever nr. 6, județul Mureș Producerea și comercializarea de utilaje și piese de schimb pentru industria de exploatare și prelucrare a lemnului. 257,5
——————
(146,3+172,5)
Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Reghin - Mureș
95. „Dumbrava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Armatei nr. 3, județul Suceava Producerea și comercializarea de mobilă, plăci aglomerate, plăci înnobilate. 238,7
——————
(157,9+110,4)
Combinatul de prelucrare a lemnului Fălticeni
96. „Prodlemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 111, județul Brașov Producerea de mobilă, PAL, furnire, bunuri de larg consum din lemn, ambalaje și alte articole din lemn; comercializarea produselor la intern și extern. 232,9
——————
(151,1 + 126,7)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
97. „Lemexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Hărmanului nr. 66, județul Brașov Producerea de mobilă și diverse articole din lemn; comercializarea acestor produse la intern și extern. 48,6
——————
(29,2+35,8)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
98. „Crimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Cristian, str. Râului nr. 30, județul Brașov Producerea de mobilă și diverse articole din lemn; comercializarea acestor produse la intern și extern. 4,8
——————
(7,3+11,1)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
99. „Mobiris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râșnov, str. Mihai Viteazul nr. 11-13, județul Brașov Producerea de mobilier și alte produse din lemn, confecții decorative pentru interioare, turism, sport; comercializarea produselor. 3,3
——————
(4,8+4,6)
Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov
100. „Furnimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Industrială nr. 6, județul Constanța Producerea și comercializarea de mobilier, furnire estetice, PAL, confecții metalice, confecții din carton, ambalaje. 225,3
——————
(155,7+85,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
101. „Tapimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Industrială nr. 9, județul Constanța Producerea și comercializarea de mobilier din lemn și tapițat. 106,6
——————
(88,1+30,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
102. „Mobitom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Ion Roată nr. 3, județul Constanța Producerea și comercializarea de mobilier din lemn, confecții metalice, ambalaje. 91,5
——————
(54,7+45,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
103. „Mobimed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Medgidia, str. Constanței nr. 3, județul Constanța Producerea și comercializarea mobilierului, ambalajelor și confecțiilor metalice. 24,3
——————
(9,1+16,9)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Constanța
104. „Stiaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Azuga, str. Prahovei nr. 25, județul Prahova Producerea și comercializarea obiectelor din sticlă pentru ambalaj și decorațiuni. 209
——————
(166,7+46,8)
Întreprinderea de sticlă Azuga
105. „Mobitim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Corbului nr. 4, județul Timiș Producerea și comercializarea de mobilier din lemn și tapițat, rechizite școlare și tehnice, obiecte artizanat și de uz casnic. 201,0
——————
(135,9+191,1).
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Timișoara
106. „Sarmismob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Timișoarei nr. 24, județul Hunedoara Producerea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 82,1
——————
(90,3+47,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Deva
107. „Somvetra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gherla, str. Clujului nr. 18 A, județul Cluj Producerea și comercializarea sticlăriei destinate menajului. 54
——————
(37,7+33,5)
Întreprinderea de sticlărie de menaj Gherla
108. „Stitom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tomești, str. Principală nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie. 48,6
——————
(39,4+19,2)
Întreprinderea de sticlărie Tomești
109. „Mobalex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Viilor nr. 2, județul Teleorman Producerea și comercializarea de mobilă. 42,8
——————
(62,1+37,7)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Alexandria
110. „Avrig” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Avrig, str. I. Brukenthal, județul Sibiu Producerea și comercializarea articolelor de sticlărie. 42,3
——————
(31,8+21,9)
Întreprinderea de sticlă Avrig
111. „Remero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Gh. Șincai nr. 2-10, sector 4 Repararea și modernizarea de utilaje și echipamente energetice, repararea și modernizarea de utilaje tehnologice, prestări de servicii în domeniul energetic și tehnologic, service, consulting, informatică, proiectare, import-export și alte activități comerciale autorizate de lege, în țară și străinătate. 349,7
——————
(195,5+130,9)
Întreprinderea de construcții-montaj și reparații uzine electrice București
112. „Mecanoenergetica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gura Văii, județul Mehedinți Producerea și comercializarea următoarelor produse și lucrări: confecții și recondiționări piese de schimb și subansamble pentru instalații și agregate energetice și auxiliarele acestora, lucrări de modernizări și reparații la agregate energetice, utilaje auxiliare, utilaje și mijloace de mecanizare a lucrărilor de reparații, prestări și service, consulting, expertize, asistență tehnică, proiectare, informatică. 292,8
——————
(248,1+81,7)
Uzina de piese de schimb pentru agregate energetice Gura Văii
113. „Rotras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, b-dul Porțile de Fier nr. 1, județul Mehedinți Fabricarea anvelopelor de tractor spate și anvelopelor gigant. 1460,8
——————
(1356,5+141,3)
Întreprinderea de anvelope Drobeta-Turnu Severin
114. „Farom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, calea Călărașilor nr. 10, județul Brăila Activitate de marketing, cooperare internă și externă în domeniul producerii și comercializării fibrelor și firelor artificiale, celofanului și a altor produse chimice, studii ecologice și de protecția mediului înconjurător. 1.311,4
——————
(1.309,2+296,7)
Întreprinderea „Farom” Brăila
115. „Chimpex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Incinta Port Dana 54, județul Constanța Încărcări și descărcări de mărfuri în și din nave și vagoane și expedieri la beneficiari; depozitare și recondiționare de mărfuri, activitate de service pentru utilajele și dispozitivele portuare proprii și ale altor beneficiari. 694
——————
(581+200,8)
Întreprinderea „Chimpex” Constanța
116. „Energia Constanța” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Baba Novac nr. 165, județul Constanța Fabricarea și comercializarea de produse din mase plastice, amestecuri și articole tehnice din cauciuc, ambalaje metalice, oxigen și azot, precum și prestări servicii specifice. 484,4
——————
(412,8+ 111,7)
Întreprinderea „Energia” Constanța
117. „Camexip” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Băicoi, str. Republicii nr. 9, județul Prahova Producerea și comercializarea utilajelor și pieselor de schimb pentru prelucrarea cauciucului, maselor plastice, celulozei, hârtiei și alte domenii. 257,4
——————
(199,9+116,8)
Întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului Băicoi
118. „Fortus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, b-dul Ilie Pintilie nr. 10, județul Iași Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor tehnologice complexe, subansamblelor și pieselor de schimb pentru industriile miniere, metalurgice, energetice, materialelor de construcții și refractare, producției speciale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 9615,1
——————
(8625,2+2633,9)
Combinatul de utilaj greu Iași și Centrul de calcul din cadrul CIUMP Iași
119. „Umt” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, aleea CFR nr. 9, județul Timiș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului minier, utilajului metalurgic, podurilor rulante între 5-35 tf și peste, macaralelor portale și speciale, mecanismelor pentru macarale turn, macaralelor turn pe macarale portale, automacaralelor cu acționare hidraulică, motostivuitoarelor, rulmenților grei, ridicătorilor de frână electrohidraulici, cilindrilor hidraulici, agregatelor de curățat pista, autospecialelor de încărcat și descărcat containere, reductoarelor de turație, utilajelor și dispozitivelor de ridicat pentru CNE, translatoarelor stivuitoare, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.942,5
——————
(1.327,1+2.201,5)
Întreprinderea mecanică Timișoara
120. „Hidromecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, b-dul 15 Noiembrie nr. 78, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea, în țară și străinătate, de transmisii hidraulice pentru locomotive, turbosuflante, convertizoare hidraulice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.694,0
——————
(1.407,4+318,8)
Întreprinderea „Hidromecanica” Brașov
121. „Mecanica Vaslui” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 4, județul Vaslui Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a ventilatoarelor, reductoarelor, cuplajelor, mecanismelor de acționare, utilajelor tehnologice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1042,6
——————
(790,2+628,4)
Întreprinderea mecanică Vaslui
122. „Premagro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Fabricilor nr. 8, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a tractoarelor și mașinilor agricole, pieselor turnate și forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1048,7
——————
(972,8+260,9)
Întreprinderea mecanică Oradea
123. „Rocar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ostrov nr. 3 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a autobuzelor, troleibuzelor și autoutilitarelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 914,3
——————
(461,1+1.017,9)
Întreprinderea „Autobuzul” București
124. „Beta” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Șantierului nr. 39, județul Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor, instalațiilor pentru industriile: chimică, petrochimică, prelucrarea cauciucului, alimentară, energetică, celuloză și hârtie, inclusiv servicii și asistență tehnică. 792,8
——————
(535,8+704,7)
Întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău
125. „Umirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petroșani, str. Republicii nr. 1, județul Hunedoara Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului tehnologic pentru industria minieră, a elementelor de automatizare și hidraulice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 777,3
——————
(18,4+645,8)
Întreprinderea de utilaj minier Petroșani
126. „Hart” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Harghita nr. 95, județul Harghita Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a tractoarelor, mașinilor agricole și componente, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1077,4
——————
(951,8+425,1)
Întreprinderea de tractoare Miercurea-Ciuc
127. „Caromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, D.N. 68 km 3,2, județul Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a construcțiilor metalice pentru hale industriale, cazane și alte obiective energetice, a utilajului metalurgic, turbinelor hidraulice și boghiurilor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 912,6
——————
(706,8+640,6)
Întreprinderea de construcții de mașini Caransebeș
128. „Meva” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Dunării nr. 3, județul Mehedinți Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a vagoanelor cisternă, marfă, platformă, acoperite și descoperite, de călători și specializate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 716,3
——————
(420,8+657,8)
Întreprinderea de vagoane Drobeta-Turnu Severin
129. „Ramira” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 160, județul Maramureș Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, agregatelor, utilajelor tehnologice și instalațiilor, accesoriilor și sculelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 638,2
——————
(552,5+367,2)
Întreprinderea de mașini-unelte, accesorii și scule Baia Mare
130. „Bad-rulmenți” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Zizinului nr. 11, județul Brașov Comercializarea rulmenților din producție internă și din import, a lagărelor cu alunecare, bilelor, rolelor, prelucrarea și reconservarea rulmenților disponibili. 621,3
——————
(38,0+143,4)
Baza de desfacere Brașov
131. „Șantierul naval Brăila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Celulozei nr. 1 A, județul Brăila Proiectarea, producerea și comercializarea navelor maritime și fluviale, reparații, inclusiv servicii și asistență tehnică. 955,1
——————
(807,8+1.564,6)
Șantierul naval Brăila
132. „Mecanica Ceahlău” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor și utilajelor agricole, pieselor de schimb, generatorilor de acetilenă, inclusiv servicii și asistență tehnică. 567,0
——————
(337,1+564,6)
Întreprinderea mecanică „Ceahlău” Piatra-Neamț
133. „Mecanica Codlea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Codlea, str.Rampei nr. 1, județul Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea mașinilor și utilajelor agricole, tractoarelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 473,8
——————
(321,2+169,4)
Întreprinderea mecanică Codlea
134. „Napomar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 14, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, utilajelor și instalațiilor mecanice, hidraulice și pneumatice, fixe și mobile, SDV-urilor și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 545,2
——————
(344,8+ 380,0)
Întreprinderea de mașini-unelte Cluj-Napoca
135. „Asam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 77, județul Iași Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, mașini agricole, utilaje și instalații industriale, inclusiv servicii și asistență tehnică. 439,0
——————
(361,3+98,4)
Întreprinderea de piese auto Iași
136. „Mecanica Sighet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 44, județul Maramureș Producerea și comercializarea în țară și străinătate a organelor de asamblare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 276,0
——————
(223,8+82,7)
Întreprinderea mecanică Sighetu Marmației
137. „Arpo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Strehaia, str. Câmpului nr. 1, județul Mehedinți Producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor industriale din oțel, pompelor centrifugale și butoaielor metalice din tablă zincată, inclusiv servicii și asistență tehnică. 267,4
——————
(234,8+47,5)
Întreprinderea mecanică, armături și pompe Drobeta-Turnu Severin - Fabrica de armături industriale din oțel Strehaia
138. „Medro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Padeș nr. 2, județul Mehedinți Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor de frână pentru vagoane și locomotive, a vagoanelor și boghiurilor pentru ecartament îngust, inclusiv servicii și asistență tehnică. 215,1
——————
(195,7+ 100,3)
Întreprinderea mecanică armături și pompe Drobeta-Turnu Severin
139. „Tubal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Înclinată nr. 129, sector 5 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a cazanelor de încălzire centrală, agregatelor termice și instalațiilor anexe, utilajelor agricole, construcțiilor metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 115,5
——————
(45,2+189,2)
Întreprinderea „Metalica” București
140. „Tehnoimport-export” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Doamnei nr. 2, sector 1 Export-import, cooperare economică internațională și operațiuni de aport valutar pentru rulmenți și organe de asamblare, aparatură și instalații pentru defectoscopie, optică, fizică nucleară și geofizică, instalații medicale, tehnică de calcul, poligrafie, cinematografie, radio, televiziune, aeronave, aparatură de bord și sol pentru aeronave, inclusiv servicii și asistență tehnică. 38,1
——————
(2,8+409,4)
Întreprinderea de comerț exterior „Tehnoimport-export” București
141. „Eltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Prejmer, satul Lunca Câlnicului, str. Fabricii nr. 1, județul Brașov Producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată, sortare, spălare, carbonizare și vopsire lână; destrămare și sortare materiale refolosibile; producerea de concentrat de lanolină; realizarea confecțiilor din valorificări; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; sponsorizarea activităților cultural-sportive. 323,9
——————
(309,7+284,6)
Întreprinderea de postav Prejmer
142. „Pobac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Unirii nr. 30, județul Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea de fire și țesături lână și tip lână cardată și pieptănată, covoare tip „Moldova” articole tehnice, efiloseu, vată croitorie, produse interțesere, mică galanterie, articole de import-export; prestări servicii pentru terți. 322,5
——————
(213,7+134,4)
Întreprinderea de postav „Proletarul” Bacău
143. „Finca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drăgășani, str. Tudor Vladimirescu nr. 776, județul Vâlcea Producerea, proiectarea și comercializarea produselor din talpă și semifabricate din cauciuc, încălțăminte din cauciuc și înlocuitori, articole tehnice, SDV-uri, matrițe, utilaje specifice sectorului de cauciuc. 320,2
——————
(243,2+189,2)
Întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășani
144. „Sitex Dumbrava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Dumbrava nr. 20, județul Sibiu Fabricarea și comercializarea firelor din lână și tip lână cardate, crude și vopsite; fire lână și tip lână semipieptănate crude și vopsite; covoare mecanice țesute, de diverse dimensiuni; covoare nețesute, tip mochete țesute și buclate; țesături tip lână, pături, cuverturi și blănuri artificiale; executarea de lucrări privind vopsirea materialelor textile; prestarea de servicii în domeniul executării de lucrări de manoperă la produsele textile. 270,4
——————
(190,6+94,4)
Întreprinderea textilă „Dumbrava” Sibiu
145. „Mefil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 1, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de pale pieptănate și repieptănate, semitort; fire crude unice și răsucite pe diferite formate; scul crud, scul vopsit, bobină vopsită; producerea de piese de schimb și accesorii textile. 240,2
——————
(186,7+61,5)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Bistrița
146. „Siltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Gh. Lazăr nr. 6, județul Mureș Producerea de lână spălată și sortată și bancă cardată lână și tip lână, lanolină tehnică, fire și țesături lână și tip lână, abur, confecții; comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractul de societate; prestări servicii pentru terți. 220,0
——————
(162,8+156,0)
Întreprinderea de stofe Sighișoara
147. „Carlin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pătârlagele, județul Buzău Producerea și comercializarea de fire lână și tip lână cardată; prelucrarea și valorificarea amestecurilor fibroase din materiale recuperabile; producerea și livrarea de agent termic primar. 180,0
——————
(135,0+51,6)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria de lână” Pătârlagele
148. „Filtess” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Beceni, județul Buzău Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor lână și tip lână semipieptănată. 27,9
——————
(15,8+15,2)
Întreprinderea „Filatura și țesătoria de lână” Pătârlagele
149. „Flacăra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 14, județul Cluj Producerea și comercializarea de confecții textile pentru femei, bărbați și copii; crearea și comercializarea unor produse de confecții unicat și serie mică; de piese de schimb specifice domeniului confecțiilor, întocmirea documentațiilor tehnice și asigurarea asistenței tehnice în domeniul confecțiilor din țesături; crearea de modele în vederea sondării cererii pieței la intern și extern. 179,9
——————
(111,4+164,4)
Întreprinderea de confecții Cluj-Napoca
150. „Vranco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. Cuza Vodă nr. 51, județul Vrancea Fabricarea de confecții pentru bărbați, femei și copii; comercializarea produselor pe piața internă și externă, prestarea de servicii în domeniul producerii și comercializării confecțiilor din țesături, alte activități colaterale ca: transport mărfuri, turism, cantină, creșe, gospodării anexe. 170,6
——————
(75,4+145,5)
Întreprinderea de confecții Focșani
151. „Confecții Bârlad” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Tecuciului nr. 2, județul Vaslui Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitatea de import-export. 161,5
——————
(112,8+154,4)
Întreprinderea de confecții Bârlad
152. „Miorița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Bacăului nr. 10, județul Bihor Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, poliester și bumbac; servicii terți, activitate și operațiuni de import-export, alte activități, servicii și operațiuni utile societății. 158,5
——————
(105,0+80,2)
Întreprinderea de tricotaje Oradea
153. „Confecția - Râmnicu Sărat" - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, str. C. Brâncoveanu nr. 46, județul Buzău Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă și externă, executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor. 155,6
——————
(54,7+133,6)
Întreprinderea de confecții Râmnicu Sărat și Întreprinderea de confecții Buzău
154. „Altex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Dunării nr. 277, județul Teleorman Producerea și comercializarea de fire de bumbac și tip bumbac cardate din celofibră și poliester, de semifabricate, țesături crude tip bumbac, destinate articolelor tehnice. 143,2
——————
(110,0+22,8)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Alexandria
155. „Ema” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Baltagului nr. 1, județul Neamț Producerea și comercializarea pe piața internă și externă de tricotaje și tricoturi tip lână, bumbac, poliester, servicii terți, activitate import-export. 132,1
——————
(75,6+68,8)
Întreprinderea de tricotaje Piatra-Neamț
156. „Confecția Tg. Secuiesc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Secuiesc, str. Păcii nr. 42, județul Covasna Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune agregate și utilaje, activitate de import-export. 126,7
——————
(66,9+151,4)
Întreprinderea de confecții Tg. Secuiesc
157. „Confecții Vaslui” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Primăverii nr. 11, județul Vaslui Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune a agregatelor și utilajelor, activitate de import-export. 115,7
——————
(59,3+110,8)
Întreprinderea de confecții Vaslui
158. „Confecția Miercurea-Ciuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Lileceni nr. 39, județul Harghita Producerea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitate de import-export. 112,2
——————
(68,4+92,3)
Întreprinderea de confecții Miercurea-Ciuc
159. „Conted” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dorohoi, str. 13 Decembrie nr. 8, județul Botoșani Producerea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitate de import-export. 107,1
——————
(80,2+122,7)
Întreprinderea de confecții Dorohoi
160. „Confecția Odorhei” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi nr. 4, județul Harghita Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și puneri în funcțiune a utilajelor și agregatelor, activitate de import-export. 102,1
——————
(46,9+139,0)
Întreprinderea de confecții Odorheiu-Secuiesc
161. „Severconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, str. Topolniței nr. 114, județul Mehedinți Fabricarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte pe piața internă și externă, executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor, prestarea de servicii în domeniul creației vestimentare, executarea de documentații tehnice și asistență tehnologică de specialitate. 102,0
——————
(63,7+66,4)
Întreprinderea de confecții „Porțile de Fier” - Drobeta-Tr. Severin și Întreprinderea de confecții Vânju Mare
162. „Gama” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Scornicești, b-dul Muncii nr. 2, județul Olt Producerea și comercializarea confecțiilor textile, activitate de import-export, prestări servicii pentru bunuri de larg consum. 101,6
——————
(48,8+100,3)
Întreprinderea de confecții Scornicești
163. „Confecția Suceava” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Universității nr. 29, județul Suceava Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune a agregatelor și utilajelor, activitate de import-expert. 90,6
——————
(52,2+128,3)
Întreprinderea de confecții Suceava
164. „Milcov” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, b-dul București nr. 177, județul Vrancea Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din lână și tip lână, servicii pentru terți, activitate de import-export. 77,5
——————
(54,0+40,4)
Întreprinderea de tricotaje Focșani
165. „Trilan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Măcin, str. 30 Decembrie nr. 40, județul Tulcea Producerea și comercializarea pe piața internă a produselor tricotate tip lână, servicii pentru terți. 63,5
——————
(45,2+24,7)
Întreprinderea de tricotaje Măcin
166. „Como” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Moreni, str. Lt. Pantea Ion nr. 11, județul Dâmbovița Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă și externă, prestarea de servicii în domeniul confecțiilor, prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 60,7
——————
(35,7+53,7)
Întreprinderea de confecții Moreni
167. „Textila Iași” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Ștefan cel Mare nr. 4, județul Iași Producerea și comercializarea de fire groase, cânepă, iută, țesături groase din fire de in, cânepă, iută și tip in, cânepă, iută, saci textili din țesături groase de in, cânepă, iută, sfori de in, cânepă și covoare dublu pluș tip lână. 57,5
——————
(33,3+44,4)
Întreprinderea de in și cânepă „Textila” Iași
168. „Coral” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mangalia, str. G-ral Vârtejan nr. 3, județul Constanța Fabricarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte pe piața internă, prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 46,4
——————
(38,3+24,1)
Întreprinderea de confecții „Calatis” Mangalia
169. „Confin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Petrești, str. Principală nr. 1, județul Dâmbovița Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă, executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor, prestarea de servicii în domeniul comercializării producției de confecții, alte activități ca: transport, gospodărie anexă. 41,2
——————
(31,9+40,7)
Întreprinderea de confecții Petrești
170. „Calypso” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Peninsula Lumină, Constanța, str. Principală nr. 1, județul Constanța Fabricarea și comercializarea produselor de confecții pe piața internă. 32,6
——————
(0,3+55,1)
Întreprinderea de confecții „Peninsula-Lumină” Constanța
171. „Romer” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, str. Nicolae Bălcescu nr. 24, județul Neamț Producerea și comercializarea de confecții, activitate de cercetare-proiectare, activitate de reparații și punere în funcțiune de agregate și utilaje, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, activitate de import-export. 30,7
——————
(9,3+27,5)
Întreprinderea de confecții Roman
172. „Somuzul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fălticeni, str. Dimitrie Leonida nr. 1, județul Suceava Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor și confecțiilor, servicii pentru terți, activitate și operațiuni de import-export. 10,3
——————
(8,7+24,0)
Întreprinderea de tricotaje Fălticeni
  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.172 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Corectat, în original 1, 2 și 3.
  3. Milloace fixe + mijloace circulante.