autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1[1] - 2.123[1] și 2 a[1]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 15 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 și 2 a[2] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul, localitatea, județul Obiectul principal de activitate Capitalul social inițial
——————
structura[3] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Filvatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, aleea Industriilor nr. 17, județul Buzău Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea vatei medicinale. 503,2
——————
(432,6+117,5)
Întreprinderea textilă Buzău
2. „Asco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Milcov nr. 2-4, județul Bacău Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. 263,6
——————
(150,8+203,6)
Întreprinderea de confecții Bacău
Întreprinderea de confecții Onești
3. „Fiba” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balotești, Sector agricol Ilfov Producerea de fire groase și subțiri din cânepă, fire subțiri din in și tip in, țesături din in și tip in în amestec cu bumbac; confecții din țesături de in, tip in în amestec cu bumbac; prestări servicii în domeniul mecanic și textil; cercetare și creație proprie; activitate de comerț exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 258,8
——————
(206,2+82,9)
Întreprinderea „Filatura și finisajul” Balotești
4. „Confecții corturi și prelate auto” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balotești, Sector agricol Ilfov Producerea de corturi militare și prelate auto; prestări servicii în domeniul mecanic și al confecțiilor; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de comerț exterior. 22,4
——————
(1,6+27,9)
Întreprinderea „Filatura și finisajul” Balotești
5. „Pielorex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Giurgiului nr. 33, sector 4 Preindustrializarea, prelucrarea și comercializarea pieilor. 227,4
——————
(155,1+73,7)
Întreprinderea „Tăbacăria minerală” Jilava
6. „Antilopa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dudești nr. 44, sector 3 Proiectarea,, producerea și comercializarea de încălțăminte, semifabricate pentru încălțăminte, produse injectate, articole de marochinărie și articole de protecție. 210,7
——————
(100,5+152)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Progresul” București
7. „Confarg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Victoriei nr. 5, județul Argeș Fabricarea și comercializarea de confecții textile pe piața internă și externă; executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor; prestarea de servicii în domeniul creației vestimentare; executarea de documentații tehnice și asistență tehnologică de specialitate; alte activități - transport, gospodării anexe. 203,4
——————
(135,7+116,1)
Întreprinderea de confecții Curtea de Argeș
8. „Romanofir” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tălmaciu, Piața 6 Martie nr. 17, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor și aței de cusut de bumbac și tip bumbac. 177,6
——————
(154,1+75,6)
Întreprinderea textilă Tălmaciu
9. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Drânceni nr. 2, județul Vaslui Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 176,8
——————
(149,6+26,5)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Huși
10. „Dunatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Calafat, str. V. I. Lenin nr. 2, județul Dolj Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea semifabricatelor, țesăturilor crude de bumbac și tip bumbac. 175
——————
(125,6+77,6)
Întreprinderea textilă Calafat
11. „Texromed” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. George Topârceanu nr. 16, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 159
——————
(115,7+75)
Întreprinderea textilă „Târnava” Mediaș
12. „Catex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Eroilor nr. 1-3, județul Călărași Confecționarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă; executarea de documentații tehnice și asistență tehnologică de specialitate; executarea de lucrări privind întreținerea și repararea utilajelor; alte activități - gospodării anexe, cantină. 156,5
——————
(85,3+132,8)
Întreprinderea de confecții Călărași
13. „Uzitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dudești nr. 188, sector 3 Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor de bumbac și tip bumbac. 139,5
——————
(121,2+37,8)
Întreprinderea textilă București
14. „Decoratex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 224, județul Harghita Producerea de țesături tip lână pentru stofe de mobilă și plușuri; comercializarea bunurilor realizate. 129,6
——————
(106,5+28,1)
Întreprinderea de stofe de mobilă și țesături tehnice Gheorgheni
15. „Pionierul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Tăbăcari nr. 7, sector 4 Fabricarea de încălțăminte, piei tăbăcite mineral, articole din cauciuc, piese de schimb și SDV pentru industria de încălțăminte, pielărie și cauciuc; comercializarea produselor realizate. 120
——————
(50,7+112,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Pionierul” București
16. „Robuc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comuna Bucovăț, județul Dolj Producerea și comercializarea de semifabricate din piele, articole de marochinărie, articole de sport, de protecție, de încălțăminte și îmbrăcăminte de piele și înlocuitori. 115,7
——————
(93,4+38,6)
Întreprinderea „Tăbăcăria” Bucovăț - Craiova
17. „Rotrico” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roșiori de Vede, str. Oltului nr. 59, județul Teleorman Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate și perdelelor; servicii pentru terți; activitate și operațiuni de import-export. 111
——————
(95,9+60)
Întreprinderea de tricotaje Roșiori de Vede
18. „Iași conf.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Țuțora nr. 26, județul Iași Conceperea, proiectarea, producerea, prezentarea și comercializarea produselor de confecții; activitate de import-export prin societăți specializate sau compartimente proprii; prestări de servicii în domeniul conceperii și proiectării produselor de confecții, prezentări de modă, comercializarea produselor de confecții, întreținere și reparații utilaje. 109,7
——————
(116,5+108,2)
Întreprinderea de confecții Iași
19. „Banatim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 58, județul Timiș Producerea și comercializarea de încălțăminte, tocuri, cuie și pânză impregnată. 101,5
——————
(36+95)
Întreprinderea de încălțăminte „Banatul” Timișoara
20. „Modcotton Aurora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Rahovei nr. 240, sector 5 Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 100,9
——————
(67,5+66,5)
Întreprinderea textilă „Aurora” București
21. „Suport textil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Viilor nr. 56, sector 5 Producerea și comercializarea de țesături din bumbac și tip bumbac, suporturi textile, articole tehnice și confecții textile. 67,5
——————
(52,5+15,7)
Întreprinderea textilă „Aurora” București
22. „Vigotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Garoafei nr. 1, sector 5 Producerea și comercializarea de semifabricate fire și țesături tip vigonie. 18,4
——————
(15,9+5,2)
Întreprinderea textilă „Aurora” București
23. „Saltex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Salonta, str. Ghestului nr. 4, județul Bihor Producerea și comercializarea semifabricatelor țesături crude de bumbac și tip bumbac. 96,2
——————
(73,2+44,3)
Întreprinderea „Țesătoria de bumbac” Salonta
24. „Meropa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, b-dul Traian nr. 9, județul Hunedoara Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din lână și tip lână; servicii pentru terți; activitate și operațiuni de import-export. 90,5
——————
(70,9+42,4)
Întreprinderea de tricotaje Hunedoara
25. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Fetești, Str. Călărași nr. 505, județul Ialomița Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate din fire de bumbac și tip bumbac; servicii pentru terți; activitate și operațiuni de import-export. 88,7
——————
(69,3+45,1)
Întreprinderea de tricotaje Fetești
26. „Siderma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Compozitorilor nr. 49, sector 6 Producerea și comercializarea de înlocuitori de piele, materiale textile nețesute și alte materiale chimizate. 87,3
——————
(62,5+55,7)
Întreprinderea de piele sintetică București
27. „Tesintex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Adjud, str. 30 Decembrie nr. 17, județul Vrancea Producerea de fire groase, țesături groase și confecții textile, comercializarea produselor realizate. 82,6
——————
(65,2+29,3)
Întreprinderea de țesături groase „Integrata” Adjud
28. „Moldofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, județul Suceava Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 82,4
——————
(66,3+25,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Câmpulung Moldovenesc
29. „Crinul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Logofăt Tăutu nr. 66, sector 3 Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac, a tricoturilor din bumbac, tip bumbac și poliester; servicii pentru terți; activitate de import-export. 80,6
——————
(36,3+70,8)
Întreprinderea de tricotaje „Crinul” București
30. „Confecția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 129, județul Gorj Fabricarea de confecții textile; comercializarea produselor pe piața internă și externă; prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 79,3
——————
(60,1+105,2)
Întreprinderea de confecții Târgu Jiu
31. „Modeon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Victor Babeș nr. 5, județul Bacău Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. 77,9
——————
(47,4+78)
Întreprinderea de confecții Onești
32. „Duras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Nehoiu, str. Bisericii nr. 5, județul Buzău Producerea și comercializarea pe piața internă a tricotajelor și tricoturilor din bumbac și tip bumbac; servicii pentru terți. 75,4
——————
(59,2+24,6)
Întreprinderea de tricotaje Nehoiu
33. „Valden” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vălenii de Munte, str. Cuza Vodă nr. 47, județul Prahova Producerea de țesături tip mătase, confecții textile, piese de schimb și accesorii; prestări de servicii în domeniul industriei textile, comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 73,3
——————
(63,6+19,9)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Vălenii de Munte
34. „Confecția” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. Victoriei nr. 57, județul Tulcea Fabricarea de confecții textile; comercializarea produselor pe piața internă și externă; prestarea de servicii în domeniul asistenței tehnice și reparații de utilaje din industria de confecții; alte activități. 72
——————
(86,8+84,5)
Întreprinderea de confecții Tulcea
35. „Savconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) comuna Săveni, județul Botoșani Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații; activitate de import-export; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 68,8
——————
(34+43,8)
Întreprinderea de confecții Săveni
36. „Tricomel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpeni, str. Horea nr. 54, județul Alba Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate; servicii pentru terți; activități și operațiuni de import-export. 60,8
——————
(46,5+37,6)
Întreprinderea de tricotaje Câmpeni
37. „Romtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 222, județul Harghita Producerea de fire și sfori din in și cânepă și piese de schimb; comercializarea produselor realizate. 60,6
——————
(26,6+27,9)
Întreprinderea „Filatura de in și cânepă” Gheorgheni
38. „Bumbacul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cisnădie, str. Proletarilor nr. 5, județul Sibiu Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 59,4
——————
(42,5+32,1)
Întreprinderea textilă Cisnădie
39. „Montana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Câmpulung Moldovenesc, calea Transilvaniei nr. 141 bis, județul Suceava Producerea și comercializarea de încălțăminte. 56,8
——————
(38,7+45,1)
Întreprinderea de încălțăminte Câmpulung Moldovenesc
40. „Tricotaje” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Motru, str. Severinului nr. 17, județul Gorj Producerea și comercializarea pe piața internă a produselor tricotate tip lână; servicii pentru terți. 51,5
——————
(38,8+20,4)
Întreprinderea de tricotaje Motru
41. „Garofița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Pestalozzi nr. 20, județul Timiș Producerea de țesături tip mătase, galanterie și confecții; comercializarea produselor realizate. 39,6
——————
(38,7+24,9)
Întreprinderea textilă „Garofița” Timișoara
42. „Filatura de in - cânepă” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cristuru Secuiesc, str. Bicazului nr. 115, județul Harghita Producerea de fire și sfori groase din in și cânepă; comercializarea produselor realizate. 21,5
——————
(14+14,3)
Întreprinderea „Filatura de in-cânepă” Cristuru
43. „Târnava mică” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. Avram Iancu nr. 272, județul Mureș Producerea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, pentru piața internă și externă; crearea de noi modele pentru testarea pieței interne și externe; alte activități. 21,2
——————
(5,6+14,5)
Întreprinderea de confecții Târnăveni
44. „Stil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Strehaia, str. Republicii nr. 252, județul Mehedinți Confecționarea produselor de îmbrăcăminte; comercializarea produselor pe piața internă; prestarea de servicii privind întreținerea și repararea utilajelor. 12,9
——————
(3,9+24,5)
Întreprinderea de confecții Strehaia
45. „Romatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3 Operațiuni de import-export, cooperări; activități de service, intermediere și reprezentare; comercializarea de mărfuri prin magazine proprii; alte servicii și prestații, în general orice acte de comerț în înțelesul Codului comercial român, în condiții de autonomie valutară și financiară. 5,6
——————
(0+41,1)
Întreprinderea de comerț exterior „Romatex” București
46. „Cuarț” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Victoriei nr. 146, județul Maramureș Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice și protecția mediului, de deschideri și pregătiri pentru noi mine, valorificare de substanțe minerale utile, lucrări topografice, analize de laborator fizico-chimice și mineralogo-petrografice, elaborare de proiecte, studii și expertize pentru prospecțiuni, consulting, prestare de servicii în domeniul turismului și alimentației publice, operațiuni de comerț exterior. 625
——————
(363+144)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Maramureș, Baia Mare
47. „Formin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Caransebeș, str. 30 Decembrie nr. 1, județul Timiș Executarea de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile; executarea de analize fizico-chimice de laborator pentru probele geologice; executarea de lucrări de deschideri și pregătire de noi mine; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentări cu apă; realizarea de documentații, studii geologice și consulting; prelucrarea automată a datelor geologice și economice; executarea de servicii specifice obiectului de activitate al societății. 411,4
——————
(246+127,8)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Banatul, Caransebeș
48. „Minexfor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Minerului nr. 2, județul Hunedoara Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile, lucrări de foraj pentru studii hidrologice, captări gaze naturale, valorificarea aurului din aluviuni, valorificare eșantioane aurifere și flori de mină, lucrări pentru deschideri de mină, operațiuni de comerț exterior. 387,4
——————
(216,7+85,6)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Hunedoara
49. „Geolex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Gh. Doja nr. 6, județul Harghita Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice pentru substanțe minerale utile și pentru protecția mediului; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentare cu apă; îmbutelierea și comercializarea apelor minerale; operațiuni de comerț exterior în domeniu. 232,9
——————
(127,8+48,4)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Harghita, Miercurea-Ciuc
50. „Geasol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. România Muncitoare nr. 56, județul Dolj Cercetări geologice, hidrogeologice și deschideri de mine; lucrări de asecare; foraje de exploatare pentru ape potabile și industriale. 132
——————
(102+52,8)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „IPEG” Oltenia Craiova
51. „Hidrosib” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 193, județul Sibiu Producerea, comercializarea, inclusiv import-export, engineering, consulting, servicii în domeniile: echipamente hidraulice pentru distribuție și reglare presiune și debite, elemente hidraulice de siguranță și instalații hidraulice complexe. 858,7
——————
(629,7+ 212,2)
Întreprinderea „Balanța” - Sibiu
52. „Balanța” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Gușteriței nr. 21-23, județul Sibiu Producerea, comercializare, inclusiv import-export, engineering, consulting, servicii în domeniile: aparate de măsură și control mase, instalații de dozare și cântărire, aparate de verificat duritatea, utilaje de ambalat pentru industria alimentară. 193,4
——————
(64,6+119,4)
Întreprinderea „Balanța” - Sibiu
53. „F.S.R.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râșnov, str. Câmpului nr. 1, județul Brașov Producerea și comercializarea de burghie elicoidale, scule pentru prelucrarea găurilor și găurilor adânci, scule de frezat, truse de scule, scule pentru piatră, beton și minerit, scule speciale, utilaje și instalații specifice producției de scule, prestări de servicii în domeniile cercetare-proiectare și informatică. 766,5
——————
(543.9+288,6)
Întreprinderea de scule - Râșnov
54. „Electroturris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, str. Portului nr. 7, județul Teleorman Producerea și comercializarea de mașini electrice și utilaje tehnologice pentru industria chimică. 728,2
——————
(683,6+164)
Întreprinderea de mașini electrice Turnu Măgurele
55. „Trac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Filiași, str. Uzinei nr. 2, județul Dolj Fabricarea și comercializarea de motoare electrice, transformatoare și condensatoare. 667,9
——————
(478,4+469,5)
Întreprinderea de transformatoare și motoare electrice - Filiași
56. „Iame” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sf. Gheorghe, str. Constructorilor nr. 2, județul Covasna Producerea și comercializarea de instalații electrice auto, articole tehnice și electrotehnice, motoare electrice. 544,6
——————
(444,8+ 172,4)
Întreprinderea de aparataj electric auto și motoare electrice - Sf. Gheorghe
57. „Simex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Miciurin nr. 7 A, sector 1 Efectuarea de operațiuni comerciale de import-export în nume propriu, cu materii prime, materiale și produse electrotehnice, electronice, de livrări complexe, bunuri de larg consum alimentare și nealimentare, inclusiv de folosință îndelungată, comercializarea acestora prin depozite și rețea de magazine sau puncte de desfacere, transporturi interne și internaționale, prestări de servicii. 494,5
——————
(19,2+3.098)
Baza de aprovizionare și desfacere a Centralei industriale pentru echipamente de automatizare București
58. „Acumulatorul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Biruinței nr. 98, sector 2 Fabricarea și comercializarea de elemente și acumulatoare acide cu plumb, separatori din PCV, utilaje și accesorii aferente. 426,7
——————
(238,1+199,4)
Întreprinderea „Acumulatorul” București
59. „Emailul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Carpați nr. 19, județul Sibiu Producerea și comercializarea articolelor de uz casnic din tablă emailată (vase, articole igienice), vase din oțel inoxidabil, jucării, firme, emailuri, frite, coloranți, decalcomanii, diverse prestații; activități de proiectare utilaje, SDV-uri specifice domeniului de activitate. 376,1
——————
(323,5+185,3)
Întreprinderea „Emailul” - Mediaș
60. „Optium” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Aurel Vlaicu nr. 139-151, județul Arad Producerea și comercializarea la intern și la export a umbrelelor de ploaie și soare, cărucioarelor pentru copii, articolelor optice și accesorii, jocurilor logice, activități de service. 103
——————
(68,5+29,4)
Întreprinderea de bunuri metalice Arad
61. „Alcor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Manolești Deal nr. 46 bis, județul Botoșani Producerea și comercializarea de izolatori electrici capătijă din sticlă călită, cărămizi și plăci din sticlă presată, obiecte din sticlă pentru industrie și menaj. 83,3
——————
(93,8+63,8)
Întreprinderea de izolatori electrici din sticlă Botoșani
62. „Inforservice” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Cluceru Sandu nr. 2, sector 2 Microproducție în domeniul electronicii și electrotehnicii, servicii informatice, service pentru tehnică de calcul, utilaje de producție, aparatură electrocasnică și electronică. 72
——————
(55,6+10,9)
Întreprinderea „Infoservice” București
63. „Infa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Floreasca nr. 159, sector 1 Producerea și comercializarea de produse, servicii și prestații informatice: activități de proiectare, fabricații și montaje structuri hardware și software, servicii de import-export, vânzări, cumpărări și prestări. 30
——————
(47+3)
Centrul de calcul electronic „CIEA” București
64. „Mefin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pantelimon nr. 10-16, sector 2 Efectuarea de operațiuni de export-import, cooperări de mărfuri și servicii, în nume propriu și/sau pe bază de comision, comercializări de mărfuri prin magazine proprii, în principal în domeniul industriei de mecanică fină, în țară și străinătate, activități de service și consulting, școlarizare, asistență tehnică, intermediere. 9,7
——————
(0,8+90)
Direcția de comerț exterior „Mefin” -București
65. „Romelectro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Dorobanților nr. 60, sector 1 Operațiuni de comerț exterior (import-export) în domeniul producției transportului și distribuției energiei electrice, servicii și activități. 24,4
——————
(20,2+156,5)
Întreprinderea de comerț exterior „Romelectro” București
66. „Termoenerg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea 13 Septembrie nr. 168-184, sector 5 Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilajele și instalațiile energetice și tehnologice; producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 386,1
——————
(187,2+246,9)
Întreprinderea antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza Sud
- Antrepriza Olteni
- Secțiile producție industrială
- Secția utilaj transport
67. „Termovest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Victor Vladdelamarina nr. 1, județul Timiș Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilaje și instalații energetice și tehnologice, producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 103,5
——————
(55,2+75,6)
Întreprinderea antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza Vest Timișoara
68. „Termorep” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Ștefan cel Mare nr. 1, județul Hunedoara Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilaje și instalații energetice și tehnologice, producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 77,5
——————
(40,4+58,4)
Întreprinderea antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza Hunedoara
69. „Moldoterm” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Orizontului nr. 44, județul Bacău Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj și reparații la utilaje și instalații energetice și tehnologice, producerea de utilaje și echipamente pentru construcții-montaj și alte industrii, lucrări de mecanizare și transport tehnologic, inclusiv servicii și asistență tehnică. 38
——————
(21,3+45,1)
„I.A.M.R.C.T.” - București
- Antrepriza de montaj și reparații centrale termice Est Bacău
70. „Romturbovulcan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, Aleea Tiparului bl. C 2, județul Neamț Execuția și comercializarea în țară și străinătate a lucrărilor de montaj, reparații și confecții de utilaje energetice, instalații și echipamente tehnologice și termomecanice pentru industria chimică, petrolului, lemnului, celulozei și hârtiei, cimentului, servicii de asistență tehnică, consulting-engineering. 9,8
——————
(4+7,8)
Întreprinderea-antrepriză de montaj și reparații centrale termice București
- Antrepriza de montaj și reparații centrale termice Est Bacău
- Șantierul E. 4 Neamț
71. „Autoro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1, județul Argeș Studii complexe de marketing, studii de optimizarea cooperărilor între societățile comerciale, valorificarea superioară a licențelor, contractarea centralizată de materii prime, materiale și componente auto. 127,6
——————
(500+127,1)
Centrala Industrială de autoturisme Pitești
72. „Mirdip” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mârșa, județul Sibiu Prestări de servicii în domeniul informațional și informatică, instruire personal, consulting, prestări servicii pentru populație, inclusiv asistență tehnică. 17,4
——————
(19+0,2)
Centrul de calcul Mârșa
73. „Fluid-concept” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ziduri Moși nr. 25, sector 2 Prestări de servicii în domeniul cercetării, proiectării și comercializării în țară și străinătate a documentațiilor tehnice pentru pompe, ventilatoare, mașini și mecanisme hidraulice și pneumatice, instalații și componente anexe, inclusiv asistență tehnică și service. 13,7
——————
(9,5+6,1)
Centrul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru pompe și ventilatoare București
74. „Viromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Victoria, Aleea Uzinei nr. 8, județul Brașov Producerea și comercializarea de metanol, aldehidă formică, rășini sintetice, nitroceluloză pentru lacuri, schimbători de ioni și alte produse chimice organice și anorganice, lucrări specifice la terți și prestarea de alte servicii. 1.486
——————
(1.345+419)
Combinatul chimic „Victoria”
75. „Plastor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orăștie, str. Codrului nr. 24, județul Hunedoara Producerea și comercializarea la intern și export a articolelor din mase plastice, spume poliuretanice, semirigide, oxid de fier roșu și galben, scule și dispozitive, piese de schimb. 435,9
——————
(366,7+220,5)
Întreprinderea chimică Orăștie
76. „Chimenerg” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, Drumul E 70, km 6, județul Dolj Producerea, cercetarea, elaborarea de tehnologii și proiectarea instalațiilor pentru obținerea de combustibil nuclear, agent de răcire și moderare a reactorilor nucleari, concentrarea de pământuri rare, reactivi și pământuri rare și alte activități și servicii în domeniu. 48,2
——————
(84+0,1)
Centrala industrială de îngrășăminte chimice - secția de inginerie tehnologică, cercetare-proiectare Craiova
77. „Tecodata” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Pallade nr. 53 A, sector 3 Prelucrarea automată a datelor pe sisteme de calcul și alte prestări de servicii în activitatea de informatică. 28,2
——————
(24,4+5,3)
Centrul de calcul al societății „Sintofarm”
78. „Gecsat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târnăveni, str. Armatei nr. 82, județul Mureș Producerea și comercializarea de geamuri trase, ceramică menaj, mașini și utilaje. 337,7
——————
(283,4+103,8)
Întreprinderea de geamuri Târnăveni
79. „Feroneria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. 6 Vânători nr. 63, județul Arad Producerea și comercializarea feroneriei pentru mobilă, binale, accesorii, scule și piese de schimb. 228,4
——————
(163,8+78)
Întreprinderea de articole metalice pentru mobilă și binale Arad
80. „Stiteh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 171, sector 3 Producerea și comercializarea aparaturii de laborator, termometre, sticlărie termică de menaj și ambalaje, geamuri prelucrate și mobilier din geam, obiecte decorative din sticlă și geam și alte produse din sticlă. 137,2
——————
(82,6+58,4)
Întreprinderea de sticlărie București
81. „Mobimod” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tecuci, str. Ana Ipătescu nr. 5, județul Galați Producerea și comercializarea de mobilă corp, artă, bucătării, scaune și alte produse din lemn. 111,5
——————
(106,l+17)
Fabrica de mobila Tecuci din Întreprinderea de prelucrare a lemnului Galați
82. „Basti” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, județul Prahova Producerea și comercializarea de butelii, borcane, batoane și alte produse din sticlă precum și ambalajele aferente acestora. 101,3
——————
(87,3+33,4)
Întreprinderea de sticlărie Prahova - Ploiești
83. „Madexin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Mobilei nr. 1, județul Botoșani Producerea și comercializarea mobilei și diverselor articole din lemn. 70,1
——————
(78,2+46,3)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Botoșani
84. „Gama” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Ștefan cel Mare nr. 13, județul Galați Producerea și comercializarea de mobilă corp, artă, bucătării, scaune, mobilier naval și alte produse din lemn. 61,7
——————
(79,7+74)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Galați
85. „Termodensirom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 171, sector 3 Producerea și comercializarea de termometre, termodensimetre, aparatură de laborator, sticlărie tehnică, geamuri prelucrate, obiecte decorative. 15,6
——————
(8,1+7,8)
Întreprinderea de sticlărie București
86. „Imperial” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turnu Măgurele, str. Dunării nr. 10, județul Teleorman Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 267,3
——————
(231,2+34,5)
Întreprinderea de tricotaje Turnu Măgurele
87. „Artin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 97, județul Sălaj Producerea de țesături subțiri tip in-cânepă, bumbac și confecții textile; comercializarea produselor realizate. 255,3
——————
(207,9+58,9)
Întreprinderea de in „Integrata” Zalău
88. „Milcofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, bd. Independenței nr. 17, județul Vrancea Proiectarea, producerea și comercializarea firelor, palelor tip lână și tricotajelor; prestări servicii pentru terți; activitate de import-export; studii și cercetări în domeniu. 335,4
——————
(257,1+97,6)
Întreprinderea „Filatura de lână pieptănată” Focșani
Întreprinderea „Pieptănăria de celofibră” Focșani
89. „Sinmatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Industriei nr. 3, județul Bistrița-Năsăud Fabricarea de țesături tip mătase; fabricarea de piese de schimb și accesorii textile; activitate import-export; activitate de proiectare; comercializarea produselor realizate. 176,1
——————
(156,7+ 52,5)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Bistrița
90. „Cochet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Nicolae Teclu nr. 29-31, județul Sibiu Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip mătase și tip lână; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 140,7
——————
(93+110,4)
Întreprinderea de tricotaje Sibiu
91. „Dantex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Drumul Botizului nr. 9, județul Satu Mare Producerea articolelor de pasmanterie; activitate de proiectare; prestări servicii în țară și străinătate; activitate de comerț exterior; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate. 121,9
——————
(115,2+39,7)
Întreprinderea textilă „Solidaritatea” Satu Mare
92. „Intex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Păulești, str. Principală nr. 1, județul Prahova Producerea de țesături subțiri; confecții textile; activitate de comerț interior și exterior; comercializarea produselor realizate. 116,5
——————
(135,9+85,3)
Întreprinderea „Intex” Păulești
93. „Clujana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai nr. 4-5, județul Cluj Producerea și comercializarea pieilor, confecționarea încălțămintei din piele, înlocuitori, tălpilor din cauciuc, tălpilor sintetice, articolelor tehnice, calapoadelor, accesoriilor, pieselor de schimb și utilajelor. 595,9
——————
(344,1+398,2)
Combinatul de piele și încălțăminte „Clujana” Cluj-Napoca
94. „Spumotim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Buziașului nr. 22, județul Timiș Producerea și comercializarea spumelor poliuretanice, articolelor camping, marochinărie, diverselor confecții și încălțăminte. 223,2
——————
(151,8+ 104,1)
Întreprinderea de spume poliuretanice Timișoara
95. „Flaros” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Bella Breiner nr. 67-93, sector 3 Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele, încălțămintei, marochinăriei, articolelor tehnice de protecție specială, articolelor de sport din piele și înlocuitori; operațiuni de comerț exterior cu produse diverse. 198
——————
(80,1+209,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte București
96. „Guban” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, bd. Eroilor nr. 30-40, județul Timiș Producerea și comercializarea încălțămintei, marochinăriei, pielii artificiale, accesorii metalice, corpuri de iluminat, folii și produse chimice. 159,6
——————
(97,9+165)
Întreprinderea de mase plastice și încălțăminte „Victoria” Timișoara
97. „Textila-Unirea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Dristor nr. 91, sector 3 Producerea de țesături de toate tipurile, articole textile, tehnice, sfori, articole de frângherie și confecții textile; prestări servicii către terți; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate, pe piața internă și externă. 113,7
——————
(61,5+80,9)
Întreprinderea textilă „Unirea” București
98. „Agnitex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, str. 1 Decembrie nr. 3-7, județul Sibiu Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, tip bumbac, ciorapi tip lână; servicii terți; activitate și operațiuni de import-export. 81,6
——————
(50,7+42)
Întreprinderea de mănuși și ciorapi Agnita
99. „Pantera” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jimbolia, calea Moților nr. 19, județul Timiș Producerea și comercializarea de încălțăminte. 57,9
——————
(31,9+37,6)
Întreprinderea de încălțăminte Jimbolia
100. „Texind” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Mihai Vasilievici Frunze nr. 102, județul Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea firelor, țesăturilor și confecțiilor; prestări servicii și asistență tehnică în țară și străinătate; activitate import-export; studii și cercetări în domeniu. 53,7
——————
(41,8+16,9)
Întreprinderea textilă „Independența” Craiova
101. „Alpina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Ierbuș nr. 10, județul Mureș Producerea și comercializarea materialelor, articolelor pentru sport și încălțăminte. 114,7
——————
(71,4+82,7)
Întreprinderea pentru materiale sportive Reghin
102. „Munplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Compozitorilor nr. 45, sector 6 Producerea și comercializarea produselor prelucrate din mase plastice prin tehnologii de injecție și extrudere, din care: bunuri de larg consum, repere industriale, folie și pungi polietilenă, înlocuitori piele, articole cașerate pentru industria de confecții, încălțăminte, autoturisme, granule pvc, rondele și nasturi poliester. 96,4
——————
(53,1+98,8)
Întreprinderea de nasturi și mase plastice București
103. „Ardeleana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. Morii nr. 8, județul Alba Producerea și comercializarea încălțămintei din piele și înlocuitori. 68,3
——————
(48,4+59,8)
Întreprinderea de încălțăminte „Ardeleana” Alba Iulia
104. „Argeșin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Nicolae Bălcescu nr. 91, județul Argeș Producerea și comercializarea de încălțăminte. 68
——————
(32,3+52,6)
Întreprinderea de încălțăminte Pitești
105. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, str. Drumul Național 1 A, județul Ialomița Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 75,8
——————
(58,8+16,7)
Filatura de bumbac Slobozia
106. „Venus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jimbolia, Calea Moților nr. 17, județul Timiș Producerea și comercializarea de nasturi, bunuri de larg consum din mase plastice, folii și pungi din polietilenă, încălțăminte și tălpi injectate. 70
——————
(54,7+26,5)
Întreprinderea de nasturi Jimbolia
107. „Arpimex trading” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lipscani nr. 19, sector 3 Operațiuni de import, export, operațiuni de intermediere și cooperare, consulting, barter, lohn, consignație în domeniul comerțului exterior; asistență și cooperări în lucrări vizând retehnologizarea, protecția mediului; activitate de consulting în domeniul financiar-contabil; sprijinirea societăților și pregătirea personalului necesar. 42,2
——————
(28,5+224,2)
Trustul „Rompeli” și „I.C.E. Arpimex” București
108. „Toplița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Toplița, str. Ștefan cel Mare nr. 84, județul Harghita Producerea și comercializarea încălțămintei. 41,1
——————
(31+39,9)
Întreprinderea de încălțăminte Toplița
109, „Picoma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Șt. O. Iosif nr. 6, județul Satu Mare Tăbăcirea și comercializarea pieilor și articolelor de marochinărie. 22,2
——————
(13,7+17,4)
Întreprinderea de piele Satu Mare
110. „Filatura de in și cânepă” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Luduș, str. 1 Mai nr. 20, județul Mureș Producerea de fire groase de cânepă și sfori; comercializarea bunurilor realizate. 12,7
——————
(8,9+8,4)
Întreprinderea „Filatura de in-cânepă” Luduș
111. „Mașinexport-import industries” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Republicii nr. 32, sector 3 Realizarea de operațiuni de export, import, cooperare economică internațională și de producție, în special în domeniul construcțiilor de mașini, mașini-unelte, precum și a altor operațiuni comerciale cu diverse mărfuri, în raporturile cu străinătatea. 30,8
——————
(1,8+29)
Întreprinderea de comerț exterior „Mașinexport-import”
112. „Cominco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Magheru nr. 31, sector 1 Activitatea de construcții-montaj în țară și străinătate, în principal în domeniul minier, lucrări hidrotehnice, instalații de transport pe cablu, transporturi auto și prestări de servicii, executare și comercializare de prefabricate, betoane, confecții metalice, produse de balastieră și carieră, construcții de locuințe, drumuri, poduri, amenajări de teren. 797,3
——————
(608,6+317,6)
Trustul Antrepriză generală de construcții și montaje miniere București
113. „Acomin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 10, județul Cluj Lucrări de construcții-montaj în țară și străinătate în industria minieră, prestări de servicii în industria minieră, proiectare și informatică în profilul de activitate, producerea și comercializarea de prefabricate și confecții metalice, alte lucrări de construcții-montaj civile și industriale. 81,1
——————
(19,9+93,8)
Grupul de șantiere construcții montaje miniere Cluj
114. „Imgb” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor pentru forjare liberă până la 12.000 tf, utilajelor pentru industria metalurgică, refractară (fabrici de ciment), utilajelor pentru industria chimică, utilajelor pentru industria minereurilor metalifere și nemetalifere, pieselor turnate și forjate grele din oțeluri înalt aliate și de mare puritate, inclusiv pentru destinație specială, blocurilor și matrițelor, turbinelor, generatoarelor, motoarelor electrice mari, compresoarelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 6.923,4
——————
(6.480,9+3.916,6)
- „I.M.G.B.”
- „Fabrica de piese turnate și forjate”
- Secția de elemente de structură
- Secția lingouri mari și retopiri electrică sub zgură
- Secția forjă grea nr. 2
- Secția prese mașini-unelte
- Secția pompe și vane
- Secția întreținere și reparații
- Secția energetică
- Secția utilaj greu
115. „Fecne” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, sos. Berceni nr. 104, sector 4 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1084,1
——————
(997,1+769,1)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția mecano-sudură grea din cadrul Fabricii pentru echipamente pentru C.N.E.
116. „Upetrolam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a prăjinilor grele și de antrenare pentru foraj până la 10 km adâncime, cilindrelor de laminor pentru benzi la rece și la cald, utilajelor pentru industria metalurgică, părților componente pentru fabrici de ciment, pinteni cârmă pentru navele petroliere și mineraliere între 80.000-165.000 dtw, rotirelor pentru hidroagregate, arborilor patelice pentru industria navală, inclusiv servicii și asistență tehnică. 392,8
——————
(379,2+131)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția prelucrări mecanice prăjini grele
117. „Castumag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor pentru utilajele energetice clasice și nucleare, metalurgice și chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 352,6
——————
(191,1+284,1)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția mecano-sudură
118. „Univers-SDV” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 37,4
——————
(87,7+14,3)
Întreprinderea de mașini grele București
- Secția sculărie
119. „Apsi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 104, sector 4 Prestări de servicii informatice și informaționale, asistență tehnică (hardware, software), instruire, management, consulting, servicii pentru populație și birou. 25
——————
(25,5+0)
Întreprinderea de mașini grele București
- Centrul de calcul
120. „Faur” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sector 3 Producerea și comercializarea în țară și străinătate a locomotivelor magistrale, mici și mijlocii, motoarelor Diesel de putere între 350-1.500 CP - pentru grupuri de foraj și energetice, autobasculante grele, locomotive și pentru echiparea produselor speciale, echipamentelor de frână pentru material rulant, utilajelor complexe, pieselor de schimb, pieselor turnate și forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 4.897,7
——————
(4.201,3+1.900,1)
Întreprinderea „23 August” București
121. „Raps” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Platforma industrială Brazi, județul Prahova Producerea și comercializarea de piese de schimb, utilaje, subansamble, reparații capitale pentru instalații de rafinării și petrochimice de pe platforma industrială Brazi. 116,9
——————
(104,5+21)
Combinatul petrochimic Brazi
122. „Polichim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Platforma industrială Brazi, județul Prahova Producerea și comercializarea de cauciuc poliizoprenic, cauciuc polibutadienic, rășini de hidrocarburi și alte produse chimice. 1.548
——————
(1.382,5+227)
Combinatul petrochimic Brazi
123. „Petrochim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, Platforma industrială Brazi, județul Prahova Producerea și comercializarea de produse chimice și petrochimice, combustibili și carburanți, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației acestora. 6.517,5
——————
(5.594,5+2.257,4)
Combinatul petrochimic Brazi
  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 2.1-2.123 și nr. 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Corectat, în original 1, 2 și 3.
  3. Mijloace fixe + mijloace circulante.