autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social - prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1.[1]-2.168[1] și 2 a[1]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, timp de trei luni, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 și 2 a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
Localitatea
Județul
Principalul obiect de activitate Capital social inițial
——————
Structura[2] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Vastex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 273, jud. Vaslui Producerea și comercializarea de fire din bumbac și tip bumbac pentru tricotaje și țesături; producerea și comercializarea de țesături pentru lenjerie, rochii, cămăși, îmbrăcăminte exterioară; producerea și comercializarea de confecții textile; servicii pentru terți. 616,9
——————
(539,2+125,1)
Întreprinderea textilă Vaslui
2. „Novatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. George Coșbuc nr. 70, jud. Argeș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 515,3
——————
(353,2+237,6)
Întreprinderea textilă Pitești
3. „Divertex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Argeș Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 51
——————
(22,5+52,1)
Întreprinderea textilă Pitești
4. „Slatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, Prelungirea Crișan nr. 2-4, jud. Olt Producerea și comercializarea de produse textile-fire, țesături din bumbac și tip bumbac, confecții. 444,1
——————
(422,6+125,7)
Întreprinderea textilă Slatina
5. „Textila Oltul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sfântu Gheorghe, str. 16 Februarie nr. 19, jud. Covasna Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac, confecții textile. 381,3
——————
(267,9+120,2)
Întreprinderea textilă „Oltul” Sfântu Gheorghe
6. „Integrata de in” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Mihai Eminescu nr. 2, jud. Botoșani Producerea și comercializarea de fire și țesături subțiri tip in. 373,3
——————
(278,3+60,5)
Întreprinderea de in „Integrata” Botoșani
7. „Moldova” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, calea Națională nr. 4, jud. Botoșani Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 305,9
——————
(365,5+123,9)
Întreprinderea textilă „Moldova” Botoșani
8. „Armonia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, calea Națională nr. 4, jud. Botoșani Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 263,8
——————
(221,2+71,7)
Întreprinderea textilă „Moldova” Botoșani
9. „Cedru” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, sector 3 Instruirea și perfecționarea profesională a personalului din unitățile de industrie textilă-pielărie; consultanță și studii în domeniul managementului, marketingului și informaticii; studii de fezabilitate financiară și identificarea noilor oportunități de afaceri în industria textilă-pielărie; organizare de conferințe și simpozioane, asigurarea de documentație tehnică de specialitate, traduceri și editură; microproducție în domenii specifice industriei textile-pielărie și alte activități. 3
——————
(2,7+0)
Centrul de pregătire și perfecționare profesională a cadrelor din industria textilă și pielărie București
10. „Textila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năsăud, str. George Coșbuc nr. 230, jud. Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 273,1
——————
(236,3+82,9)
Întreprinderea textilă Năsăud
11. „Olfil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oltenița, str. 11 Iunie nr. 1, jud. Călărași Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 245,6
——————
(198,2+96,5)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Oltenița
12. „Manpel” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr. 231, jud. Mureș Producerea și comercializarea pieilor, confecții mănuși și haine din piele, marochinărie, mănuși protecție, uleiuri de ungere. 159
——————
(99,3+146,1)
Întreprinderea de piele și mănuși Târgu Mureș
13. „Olimpia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Simion Bărnuțiu nr. 15, jud. Bihor Producerea și comercializarea încălțămintei din piele și înlocuitori de piele. 145,9
——————
(69,4+187,8)
Întreprinderea de încălțăminte „Solidaritatea” Oradea
14. „Rapsodia conf.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Mihai Viteazul nr. 4, jud. Botoșani Producerea de confecții; activitate de cercetare-proiectare; activitate de reparații și puneri în funcțiune de agregate și utilaje; comercializarea bunurilor și serviciilor realizate; activitate de import-export. 133,8
——————
(82,1+149,5)
Întreprinderea de confecții Botoșani
15. „Sanbuftex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buftea, str. Mareșal Ion Antonescu nr. 75, Sectorul agricol Ilfov Producerea pentru piața internă și externă de produse textile sanitare ca: vată medicinală, confecții sanitare-feși, comprese, pansamente de diferite tipodimensiuni solicitate de unitățile sanitare. 131,8
——————
(93,5+42,7)
Întreprinderea de vată Buftea
16. „Criortex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Ștefan cel Mare nr. 82, jud. Bihor Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac, vigonie și tip lână. 125,1
——————
(91,9+62,3)
Întreprinderea textilă „Crișana” Oradea
17. „Libertatea” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, str. Flacăra nr. 17, jud. Arad Producerea și comercializarea de încălțăminte, calapoade, marochinărie. 99,3
——————
(53,6+101,2)
Întreprinderea de încălțăminte și calapoade „Libertatea” Arad
18. „Cazanele” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orșova, str. Porțile de Fier nr. 5, jud. Mehedinți Producerea și comercializarea de semifabricate țesături crude din bumbac și tip bumbac. 97,5
——————
(148+31)
Întreprinderea textilă „Cazanele” Orșova
19. „Bihoreana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, str. Vișeului nr. 19, jud. Bihor Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi pentru încălțăminte. 76,7
——————
(43,5+57,1)
Întreprinderea de încălțăminte „Bihoreana” Marghita
20. „Clasicor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, calea Republicii nr. 18-22 A, jud. Bihor Producerea și comercializarea de încălțăminte și marochinărie. 76,2
——————
(50,2+110,1)
Întreprinderea de încălțăminte „Arta” Oradea
21. „Piele și blănuri” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Iuliu Grozescu nr. 16, jud. Timiș Producerea și comercializarea semifabricatelor de piei bovine și confecții din blană. 73,4
——————
(28+81,7)
Întreprinderea română de piele Timișoara
22. „Bumbacul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Mangalia nr. 39, jud. Timiș Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 70,5
——————
(45,9+53,6)
Întreprinderea textilă „Bumbacul” Timișoara
23. „Areca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5 Prelucrarea și comercializarea articolelor etanșate din cauciuc, tălpi injectate și articole speciale. 55,9
——————
(31,4+63,8)
Întreprinderea de cauciuc „Tehnica Nouă” București
24. „Rosada” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Mureșului nr. 2, jud. Timiș Producerea și comercializarea încălțămintei și calapoadelor. 52,1
——————
(40,5+38,9)
Întreprinderea de calapoade Lugoj
25. „Parplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Avram Iancu nr. 22, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de perii, pensule, bidinele, mase plastice, păr cauciucat și încălțăminte. 45,6
——————
(34,3+40,6)
Întreprinderea de păruri Sighetu Marmației
26. „Pretim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Șagului nr. 100, jud. Timiș Producerea și comercializarea semifabricatelor pentru încălțăminte, produse de mase plastice. 40,7
——————
(30+31)
Întreprinderea „Pretim” Timișoara
27. „Perom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. H. Barbusse nr. 59-61, jud. Cluj Producerea și comercializarea articolelor de perii-pensule-bidinele. 30,2
——————
(23,5+36,4)
Întreprinderea de pensule Cluj-Napoca
28. „Carmen” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Înclinată nr. 2, sector 5 Producerea și comercializarea de încălțăminte. 24,7
——————
(11,3+25,7)
Întreprinderea de încălțăminte „Carmen” București
29. „Blănuri” - S.A. Societate comerciali pe acțiuni (S.A.) București, str. Sf. Apostoli nr. 44, sector 5 Producerea și comercializarea confecțiilor din blană. 19,5
——————
(0+42,9)
Întreprinderea de blănuri București
30. „Braitric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Vadul Spitalului nr. 1, jud. Brăila Producerea și comercializarea pe piața internă a tricotajelor din bumbac și tip bumbac; servicii terți. 1,5
——————
(3+8)
Întreprinderea de tricotaje Brăila
31. „Gumoflex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ana Ipătescu nr. 44, sector 4 Producerea și comercializarea de încălțăminte, tălpi și produse tehnice din cauciuc. 480,5
——————
(403,7+120,4)
Întreprinderea de bunuri de consum din cauciuc „Jilava” București
32. „Moldotip” S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 90, jud. Bacău Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele, încălțăminte. 319,7
——————
(228,4+154,9)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Bacău
33. „Dâmbovița” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea, de încălțăminte, semifabricate din piele și talpă, pentru încălțăminte, marochinărie. 235,4
——————
(86+236,4)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Dâmbovița” București
34. „Tamic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Corabia, str. Traian nr. 2, jud. Olt Producerea și comercializarea de piei brute; confecții fețe încălțăminte; paste de pigmenți pe bază de hidrolizat. 161,2
——————
(100,9+84,6)
Tăbăcăria minerală Corabia
35. „Vâlceana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăiescu nr. 48, jud. Vâlcea Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele, încălțăminte și confecții din piele. 156,4
——————
(108,5+138,6)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Râmnicu Vâlcea
36. „Medimpact” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Cojocarilor nr. 20-26, jud. Sibiu Producerea și comercializarea semifabricatelor din piei, încălțăminte, articole tehnice și articole de harnașament. 121,3
——————
(68,4+143,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Mediaș
37. „Crișul” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Independenței nr. 5, jud. Bihor Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele și încălțăminte. 111,2
——————
(78,4+76,9)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Crișul” Oradea
38. „UCR” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Panduri nr. 71, sector 5 Producerea și comercializarea de încălțăminte, articole tehnice din cauciuc și mase plastice. 106
——————
(65+113,2)
Întreprinderea de cauciuc „UCR” București
39. „Modin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Gr. Alex. Ghica nr. 18, jud. Suceava Producerea și comercializarea de semifabricate piele și încălțăminte cauciuc. 91,8
——————
(64,3+124,1)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Suceava
40. „Arpilux” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. 1 Decembrie nr. 118, jud. Timiș Producerea și comercializarea de semifabricate piele, confecții din piele și înlocuitori, casă de comenzi. 54,8
——————
(33,5+71,7)
Întreprinderea de piele și mănuși Timișoara
41. „Hușana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Huși, str. Huși-Drânceni nr. 3, jud. Vaslui Producerea și comercializarea încălțămintei. 50,2
——————
(53,3+66,7)
Întreprinderea de încălțăminte Huși
42. „Marochinărie” - S.A. Societate comercială oe acțiuni (S.A.) Săliște, jud. Sibiu Producerea și comercializarea articolelor de marochinărie din piele și înlocuitori. 33,6
——————
(25,8+26,3)
Întreprinderea de marochinărie Săliște
43. „Prahoveana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Carpenului nr. 4, jud. Prahova Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele și confecții din blană. 16
——————
(4,5+18,1)
Întreprinderea de piele Ploiești
44. „Samric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate en gros și en detail, pe piața internă sau externă, prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni de import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb și altele); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine, în scopul retehnologizării, al ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 123,2
——————
(38,5+170,9)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
45. „Modconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Vasile Milea nr. 6, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru femei; comercializarea produselor executate en gros și en detail, pe piața internă sau externă, prin magazine proprii sau terți; încheierea, în nume propriu sau prin intermediari, a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb și altele); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine în scopul retehnologizării, al ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 112,2
——————
(29,4+187,9)
Întreprinderea da confecții și tricotaje București
46. „Triconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea de stofă tricotată pentru confecții din tricot; producerea de confecții din tricot; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă en gros și en detail prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni de import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb ș.a.); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine, în scopul retehnologizării, ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 110,4
——————
(34,2+145)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
47. „Internațional-conf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă, en gros și en detail, prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje, piese de schimb și altele), activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine în scopul retehnologizării, ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 103,5
——————
(29,2+179,7)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
48. „Stilconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate pe piața internă și externă, en gros și en detail, prin magazine proprii sau terți; încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile; utilaje, piese de schimb și altele); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine în scopul retehnologizării, ridicării standardului și competitivității producției, alte servicii și activități. 94,3
——————
(32,5+125,8)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
49. „Prestservconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea de piese de schimb pentru industria de confecții; producerea de utilități pentru societățile comerciale de confecții și tricotaje; execuția de reparații curente și reparații capitale la utilaje tehnologice, instalații, mijloace de transport, clădiri; execuția de lucrări informatice; prestări de servicii în domeniile: tehnic productive, comercial, economico-financiar, investiții; prestări de servicii în domeniul social-administrativ-gospodăresc (creșă, grădiniță, cămin nefamiliști; cantină) și lucrări de întreținere a spațiilor comune societăților comerciale de confecții și tricotaje; efectuarea de lucrări de secretariat, protocol și securitate a incintei; asigurarea transportului uzinal și a transportului urban și interurban, de mărfuri și persoane, la cerere; execuția lucrărilor de tehnoprezentare, activitate publicitară, reclamă; prestarea de servicii în domeniul încercărilor și analizelor fizico-mecanice și chimice de laborator pentru materii prime și materiale; operațiuni de import-export (materii prime, materiale, accesorii, piese de schimb și altele); operațiuni de reprezentare, intermediere și cooperare între societăți comerciale sau alte agenții economice, persoane fizice sau juridice, române sau străine în domeniile: retehnologizării producției de confecții și tricotaje, dezvoltării de capacități de producție, obiective noi, inclusiv construcții în străinătate; încheie în nume propriu contracte comerciale cu societăți comerciale, agenți economici. 80,3
——————
(53,3+27,4)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
50. „Modstar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Efectuarea de cercetări științifice în domeniul creației și producției industriale de îmbrăcăminte; activitate de creație pentru realizarea colecțiilor de tendință și prospectare; prezentări de modă; servicii în domeniul proiectării constructiv-tehnologice; asistență de specialitate în domeniul creației și proiectări de produse; microproducție și comercializare de confecții textile la intern și export; alte activități. 22,5
——————
(9,8+48,4)
Centrul de cercetare și proiectare a îmbrăcămintei București
51. „A.M.A.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Proiectarea și realizarea de SDV-uri, mașini, aparate, mobilier industrial, echipamente și utilaje specifice industriei ușoare și alte activități. 7,9
——————
(3,9+4)
Centrul de cercetare și proiectare a îmbrăcămintei București
52. „Pim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Pulberăriei nr. 2-4, jud. Sibiu Producerea și comercializarea semifabricatelor din piei, încălțămintei și a articolelor de marochinărie. 302,4
——————
(213,1+173)
Întreprinderea de piele, încălțăminte și marochinărie Sibiu
53. „Dermatina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Șagului nr. 100, jud. Timiș Producerea și comercializarea bunurilor de consum din cauciuc și mase plastice, încălțăminte și articole speciale. 154,7
——————
(95+131,2)
Întreprinderea de mase plastice „Dermatina” Timișoara
54. „1 Iunie” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Peneș Curcanul nr. 6, jud. Timiș Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a produselor tricotate din bumbac pentru copii și adulți; servicii pentru terți; activitate și operațiuni import-export. 153,7
——————
(74,1+115,1)
Întreprinderea de tricotaje Timișoara
55. „Bucovina” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rădăuți, str. Volovățului nr. 104, jud. Suceava Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână; servicii pentru terți; activitate și operațiuni import-export. 139,9
——————
(114,3+48,8)
Întreprinderea de tricotaje „Bucovina” Rădăuți
56. „Craimodex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, b-dul 1 Mai nr. 100, jud. Dolj Producerea de confecții textile; creație, management, consulting, informatică, alte servicii; comercializarea produselor pe piața internă și externă. 122,9
——————
(44,2+95,8)
Întreprinderea de confecții Craiova
57. „Modexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, b-dul 1 Mai nr. 100, jud. Dolj Producerea de confecții textile; creație, management, consulting, informatică, alte servicii; comercializarea produselor pe piața internă și externă. 111,7
——————
(67,9+63,9)
Întreprinderea de confecții Craiova
58. „Meconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, b-dul 1 Mai nr. 100, jud. Dolj Prestări de servicii în domeniul producerii de agenți termici, reparării și întreținerii de clădiri, întreținerii și reparațiilor de utilaje, realizării de piese de schimb și SDV-uri. 14,9
——————
(15+1,3)
Întreprinderea de confecții Craiova
59. „Filty” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Dorobanților nr. 48, jud. Timiș Producerea și comercializarea de încălțăminte și marochinărie. 114,8
——————
(64,1+106,6)
Întreprinderea de încălțăminte „Modern” Timișoara
60. „Aurora” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Frumos, str. 11 Iunie nr. 6, jud. Iași Producerea și comercializarea încălțămintei, tălpilor injectate. 97,2
——————
(72,1+63)
Întreprinderea de încălțăminte Tg. Frumos
61. „Rovex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Clujului nr. 161, jud. Bihor Producerea și comercializarea de blănuri și confecții din blană. 95,1
——————
(32,3+113,1)
Întreprinderea de blănărie Oradea
62. „Aura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 11, jud. Bihor Producerea produselor de pasmanterie (elastice, șnururi, trese, șireturi); activitate de cercetare-proiectare; activitatea de comerț exterior; comercializarea bunurilor realizate. 72,3
——————
(53,5+41,1)
Întreprinderea textilă „Drum Nou” Oradea
63. „Incstar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, str. 1 Decembrie nr. 32-38, jud. Sibiu Producerea și comercializarea încălțămintei. 65,5
——————
(40,1+63,6)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Agnita”
64. „Rombox” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 62, jud. Sibiu Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele. 23,8
——————
(24+12,8)
Întreprinderea de piele și încălțăminte „Agnita”
65. „Textila” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Buziașului nr. 31, jud. Timiș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor bumbac și tip bumbac. 369,4
——————
(238,6+134)
Întreprinderea „Textila” Lugoj
66. „Favil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 5, jud. Vâlcea Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea aței de cusut, 351,3
——————
(326+43,9)
Întreprinderea de ață Râmnicu Vâlcea
67. „Vigotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Gândirii nr. 1, jud. Vaslui Producerea și comercializarea firelor de vigonie; producerea și comercializarea țesăturilor de vigonie, de bumbac și tip bumbac. 329,7
——————
(333,5+71,5)
Întreprinderea de vigonie Bârlad
68. „Textila Dacia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Bucureștii Noi nr. 43, sector 1 Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac. 273,1
——————
(178,2+135)
Întreprinderea textilă Dacia București
69. „B.D. - Filatura” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Negrești, str. Gării nr. 2, jud. Vaslui Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de vigonie. 269,4
——————
(222,6+53)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Negrești
70. „Filatura românească de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Șos. Morarilor nr. 2, sector 2 Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 261,2
——————
(163,5+84,5)
Întreprinderea „Filatura românească de bumbac” București
71. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gura Humorului, str. 23 August nr. 89, jud. Suceava Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de vigonie. 164,9
——————
(229,7+39,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Gura Humorului
72. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Murgeni, jud. Vaslui Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 164,1
——————
(138,9+26,5)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Murgeni
73. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Șimleu Silvaniei, str. Cehei nr. 10, jud. Sălaj Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 123
——————
(114,9+20)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Șimleu Silvaniei
74. „Filrom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Dudești-Pantelimon nr. 42, sector 3 Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 117,6
——————
(64,2+67)
Întreprinderea „Filrom” București
75. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Urlați, str. 30 Decembrie nr. 1, jud. Prahova Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 116
——————
(98,7+25,4)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Urlați
76. „Filbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Lăpuș, str. Țibleșului nr. 100, jud. Maramureș Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 88,9
——————
(78,6+25,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Târgu Lăpuș
77. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 161, jud. Sălaj Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac. 74,6
——————
(63+31,2)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Zalău
78. „Filatura de bumbac” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Carei, str. Mihai Viteazu nr. 88, jud. Satu Mare Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac. 58,2
——————
(39,9+26)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Carei
79. „UCM” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, str. Golului nr. 1, jud. Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajului hidroenergetic, echipamentelor hidromecanice și pentru centralele nuclearoelectrice, mașinilor electrice rotative mari, speciale și aparatajelor electrice, a utilajelor tehnologice, motoarelor Diesel pentru tracțiune feroviară și propulsie navală, compresoarelor de aer, semicuzineților bi și trimetalici, segmenților pentru motoare Diesel mari, inclusiv servicii și asistență tehnică. 4.363,6
——————
(2.759,8+ 2.908,5)
Întreprinderea de construcții de mașini Reșița
80. „Compa” - S.A. Socieiale comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Sevastopol nr. 8, jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor pentru autoturisme, autovehicule de transport, vagoane, locomotive și diverse utilaje și instalații, a arcurilor de toate tipurile, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.330,6
——————
(950,9+480,4)
Întreprinderea de piese auto Sibiu
81. „Duras” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, Calea Republicii nr. 205, jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor unelte, subansamblelor și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.036,8
——————
(808,6+973,7)
Întreprinderea de mașini unelte Bacău
82. „Mat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Lăpușului nr. 7, jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor, utilajelor, instalațiilor și uneltelor agricole, tractoarelor și accesoriilor pentru acestea, remorcilor și pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.009,7
——————
(706,1+775,6)
Întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova
83. „Tufon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Caracal km 2, jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate din fontă, oțel și neferoase, brute sau forjate, a feroaliajelor, SDV-uri, diverse reparații, inclusiv servicii și asistență tehnică. 707,8
——————
(693,4+38,7)
Întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova - Secțiile de turnătorie
84. „Mes” - S.A. Societate comercială pe acțiuni {S.A.) Suceava, str. Unirii nr. 30-31, jud. Suceava Producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor unelte și a echipamentelor necesare prelucrării metalelor prin deformare plastică, inclusiv servicii și asistență tehnică. 824,5
——————
(692,1+318,4)
Întreprinderea de mașini unelte Suceava
85. „CMB” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bocșa, str. Republicii nr. 2-8, jud. Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a construcțiilor metalice pentru obiectivele industriale și civile, tablierelor metalice pentru poduri rutiere, feroviare și viaducte, construcțiilor metalice pentru obiective termoenergetice, echipamentelor hidroenergetice, utilajelor miniere pentru cariere, ansamblelor sudate pentru utilaje tehnologice complexe, macaralelor, agregatelor eoliene, echipamentelor pentru centralele nucleare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 761,4
——————
(452,1+990,1)
Întreprinderea de construcții metalice Bocșa
86. „Tehnofrig” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor, instalațiilor și utilajelor pentru industria alimentară și tehnica frigului, subansamblelor și pieselor de schimb, pieselor turnate din fontă, oțel și neferoase, pieselor forjate, inclusiv servicii și asistență tehnică. 703,3
——————
(464,3+407,8)
Întreprinderea „Tehnofrig” Cluj-Napoca
87. „Automecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 41, jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a autospecialelor carosate pentru transport bunuri, autovehiculelor pentru gospodărie urbană, utilajelor pentru construcții și lucrări de drumuri; automacaralelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 581
——————
(214,6+661)
Întreprinderea „Automecanica” Mediaș
88. „UMB” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, b-dul Republicii nr. 199, jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a armăturilor industriale din fontă și oțel, pieselor turnate din fontă, inclusiv servicii și asistență tehnică. 513,9
——————
(395,9+244,6)
Întreprinderea metalurgică Bacău
89. „Aromet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, Șos. Brăilei nr. 15, jud. Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate din fontă; subansamblelor pentru tractoare și autoturisme; stingătoarelor transportabile; sculelor, uneltelor forjate, pieselor de schimb; inclusiv servicii și asistență tehnică. 467,1
——————
(435,6+165,9)
Întreprinderea „Metalurgica” Buzău
90. „Simerom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Lector nr. 3, jud. Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a preselor hidraulice de ambutisare, preselor de îndoit, debitat, ștanțat și mecanice; mașinilor pentru injectat mase plastice; agregatelor de formare prin suflare; mașinilor pentru extrudat cauciuc la rece; foarfecelor de debitat profile, mașinilor de ancoșat în pași; mașinilor de prelucrat mase plastice, piese de schimb; inclusiv servicii și asistență tehnică. 461,8
——————
(286,5+341,5)
Întreprinderea „Mecanica” Sibiu
91. „Mehid” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, b-dul G. Coșbuc nr. 256, jud. Galați Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor și instalațiilor hidraulice; a pieselor pentru tractoare și mașini agricole, confecțiilor metalice și rolelor; transportoarelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 310,6
——————
(361,6+107,3)
Întreprinderea mecanică de echipament hidraulic Galați
92. „General service” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Muncii nr. 250, sector 3 Lucrări de service, revizii tehnice, întreținere și reparare a mașinilor unelte în țară și străinătate, modernizarea mașinilor unelte, recondiționarea subansamblelor, agregatelor și pieselor din componența acestora pentru reintroducerea lor în circuitul economic; producerea de mașini unelte și piese de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 53,4
——————
(6,2+125,1)
Întreprinderea de asistență tehnică și service pentru mașini unelte București
93. „Agmus” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, șos. Țuțora nr. 32, jud. Iași Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor agregat, mașinilor unelte speciale la temă, elementelor tipizate, bunurilor de larg consum, inclusiv servicii și asistență tehnică. 354,5
——————
(300,4+231,4)
Întreprinderea de mașini agregate și mașini unelte speciale Iași
94. „Metaloplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38, jud. Brașov Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru producția de autoturisme, autovehicule, tractoare și mașini agricole, bunuri de larg consum, de uz casnic și gospodăresc, inclusiv asistență tehnică și servicii. 446,6
——————
(290,2+167,3)
Întreprinderea mecanică Brașov
95. „Mecanoplast” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Făgăraș, str. 6 Martie nr. 131, jud. Brașov Producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru producția de autoturisme, autovehicule, tractoare și mașini agricole; componentelor pentru industria electrotehnică, a bunurilor de larg consum, de uz casnic și gospodăresc; produselor din mase plastice; confecțiilor metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 111,4
——————
(92,7+33,9)
Întreprinderea mecanică Brașov
Fabrica mecanică și mase plastice Făgăraș
96. „Metalica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rupea, str. Republicii nr. 349, jud. Brașov Producerea și comercializarea în țara și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru producția de autocamioane, tractoare și mașini agricole, bunurilor de larg consum, confecțiilor metalice, mașinilor și utilajelor agricole, inclusiv servicii și asistență tehnică. 87,5
——————
(67,0+51)
Întreprinderea mecanică Brașov
Secția accesorii și agregate pentru tractoare Rupea
97. „Poliprod” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgu Secuiesc, str. Fabricii nr. 1, jud. Covasna Producerea și comercializarea în țară și străinătate a componentelor și ansamblelor pentru autocamioane, tractoare și mașini agricole; bunurilor de larg consum; confecțiilor metalice, inclusiv asistență tehnică și service. 80,7
——————
(62,9+30,2)
Întreprinderea mecanică Brașov
Secția prelucrări mecanice Tg. Secuiesc
98. „Navol” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oltenița, str. Portului nr. 45, jud. Călărași Proiectarea, producerea, comercializarea și exploatarea în țară și străinătate a navelor, echipamentelor navale; reparații și dezmembrări de nave, construcții metalice, inclusiv servicii și asistență tehnică. 587,5
——————
(478,4+836,9)
Șantierul naval Oltenița
99. „CTZ” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oltenița, str. Portului nr. 45-48, jud. Călărași Producerea și comercializarea agentului termic, reparații, construcții metalice și diverse prestări servicii. 414,4
——————
(368,3+21,8)
Șantierul naval Oltenița
Centrala termică de zonă
100. „Mobis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 59, jud. Alba Producerea și comercializarea produselor finite și semifinite din lemn. 329,8
——————
(239,6+178)
Combinatul de prelucrarea lemnului Sebeș
101. „Conforest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Smârdan nr. 5, jud. Brașov Executarea lucrărilor de construcții-montaj, instalații și reparații specifice industriei exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 278,6
——————
(163,8+118,5)
Platforma Trustului de antrepriză generală construcții-montaj și reparații Brașov și Antrepriza de construcții-montaj și reparații Caransebeș
102. „Concifor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Crizantemelor nr. 16, jud. Buzău Executarea de lucrări de construcții-montaj și reparații specifice industriei de exploatarea și prelucrarea lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 159,3
——————
(85,7+92,2)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Buzău
103. „Pamof” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) Curtea de Argeș, str. Țepeș Vodă nr. 2, jud. Argeș Producerea și comercializarea de PAL, panel, furnir și mobilier din lemn în țară și la export. 156,2
——————
(170+36,3)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Pitești
104. „Simco” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Transilvaniei nr. 24, sector 1 Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 134,9
——————
(79,3+75,8)
Antrepriza specializată de instalații-montaj și reparații București
105. „Forconcid” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 1, jud. Vâlcea Executarea da lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 131,7
——————
(96,7+44,8)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Rm. Vâlcea
106. „Special” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 23, jud. Sibiu Producerea și comercializarea de mobilier și alte produse din lemn. 126,9
——————
(722+73,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Sibiu
107. „Nord conforest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Horea nr. 7, jud. Cluj Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 126,6
——————
(73,2+62,9)
Antrepriza de construcții-montaj, reparații Cluj
108. „Comre” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr. 9, jud. Neamț Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 126,4
——————
(82,4+66,5)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Piatra-Neamț
109. „Movis” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vișeul de Sus, str. Bogdan Vodă nr. 40, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de mobilier și alte sortimente din lemn în țară și la export. 112,8
——————
(91,9+48,3)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare
110. „Mobam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 69, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de mobilă și alte sortimente din lemn în țară și la export. 55,7
——————
(34,5+36,9)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare
111. „Plapaf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deta, str. Fabricii nr. 1, jud. Timiș Producerea de placaj, panel, furnir, PAL, mobilă, binale, ambalaje și alte articole din lemn; comercializarea produselor în țară și la export. 112,4
——————
(197,1+51,2)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Timișoara
112. „Medimob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Gării nr. 7, jud. Sibiu Producerea și comercializarea mobilierului și altor produse din lemn. 87,4
——————
(51,8+58,6)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Sibiu
113. „Mobitop” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Toplița, str. Gării nr. 24, jud. Harghita Producerea și comercializarea de mobilier, tapițerii și alte articole din lemn. 83,6
——————
(169,1+95,3)
Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița
114. „Colemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gălăuțaș, str. Gării nr. 46 , jud. Harghita Producerea de binale, placaj, panel, furnir, lăzi; comercializarea produselor rezultate. 38,3
——————
(135,5+60,9)
Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița
115. „Hodoșana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hodoșa, str. Gării nr. 198, jud.Harghita Producerea și comercializarea de sortimente finite și semifinite din lemn. 31,2
——————
(97,9+29,2)
Combinatul de exploatare și prelucrare a lemnului Toplița
116. „Foricon” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Dorobanților nr. 28, jud. Hunedoara Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 71,6
——————
(40,7+34,2)
Antrepriza de construcții-montaj și reparații Deva
117. „Mobineh” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Nehoiu, str. Principală nr. 3, jud. Buzău Producerea și comercializarea de mobilă și tapițerii în țară și la export. 70,8
——————
(60,4+30,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu
118. „Morsa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Sărat, str. Puiești nr. 4, jud. Buzău Producerea și comercializarea de mobilă și tapițerii în țară și la export. 47,2
——————
(43,1+20,8)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Nehoiu
119. „Mova” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Voinești, jud. Argeș Producerea și comercializarea de mobilă și alte sortimente finite din lemn. 70,4
——————
(54,2+14,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Pitești
120. „Creioane” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Râului nr. 30, jud. Sibiu Producerea și comercializarea de creioane. 58,9
——————
(73,7+52,5)
Întreprinderea de prelucrare a lemnului Sibiu
121. „Prolemn” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reghin, str. Ierbuș nr. 37, jud. Mureș Fabricarea și comercializarea de produse semifinite din lemn. 53
——————
(205,7+28,3)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Reghin
122. „Mobar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rădăuți, str. Salcâmilor nr. 3, jud. Suceava Producerea de mobilă de bucătărie și ambalaje; comercializarea produselor în țară și la export. 38,4
——————
(33,2+16,9)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava
123. „Sumobil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Cernăuți nr. 99, jud. Suceava Producerea și comercializarea de mobilă în țară și la export. 16,5
——————
(8,6+14,8)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Suceava
124. „Mobimar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, str. Liliacului nr. 35, jud. Bihor Producerea și comercializarea de mobilă și alte articole din lemn. 25,3
——————
(26,3+23,1)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Oradea
125. „Romforest” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 2-4, jud. Neamț Prestarea de servicii în domeniul exploatării lemnului în afara țării; producerea de case prefabricate în țară; comercializarea produselor. 21,7
——————
(20,1+1,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra-Neamț
126. „Pietricica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Plăieșului nr. 1, jud. Neamț Producerea și comercializarea de mobilier și alte articole din lemn. 18,4
——————
(12,7+8,1)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Piatra-Neamț
127. „Mobidar” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dărmănești, str. Joseni nr. 790, jud. Bacău Producerea și comercializarea de mobilă, tapițerie și alte sortimente din lemn. 19,6
——————
(11,3+9)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău
Unitatea forestieră de exploatare și transport Comănești
128. „Corexim” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Feldioarei nr. 27, jud. Brașov Executarea de lucrări de construcții-montaj, instalații și reparații specifice sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine. 16,2
——————
(8+8,6)
Brigada specializată de antrepriză pentru instalații-montaj și reparații Brașov
129. „Mobiad” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Adjud, str. Republicii nr. 11, jud. Vrancea Producerea de mobilă, ambalaje și alte sortimente din lemn; comercializarea produselor. 12,2
——————
(12,2+9,1)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Focșani
130. „Mobic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Dobrogei nr. 46, jud. Călărași Producerea și comercializarea de mobilier și alte sortimente din lemn. 10,6
——————
(6,4+5,6)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Constanța
131. „Rudbin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rudeni, Sectorul agricol Ilfov Producerea și comercializarea de binale, mic mobilier și alte sortimente din lemn. 9,8
——————
(9,8+14,8)
Centrala de exploatare a lemnului București - „UFET” București
132. „Mobib” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Pipera nr. 46 B, sector 2 Fabricarea și comercializarea de mobilă și alte produse din lemn. 7,3
——————
(7,3+9,3)
Centrala de exploatare a lemnului București - „UFET” București
133. „Bit” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ramuri Tei nr. 13, sector 2 Producerea și comercializarea de binale, mic mobilier și alte sortimente din lemn. 2,5
——————
(2,5+19,6)
Centrala de exploatare a lemnului București - „UFET” București
134. „Semenic” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bocșa, str. Marmorei nr. 4, jud. Caraș-Severin Producerea și comercializarea de mobilier și alte sortimente din lemn. 4,8
——————
(3,9+7,5)
Întreprinderea forestieră de exploatare și transport Caransebeș
135. „Electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Executarea de servicii de specialitate în domeniul livrărilor de echipamente complexe cu specific electrotehnic; prestări de servicii în domeniul fabricării, exploatării și gospodăririi de SDV-uri; fabricarea de piese turnate și forjate, execuția de tratamente termice, trefilări, tâmplărie și modele la cerere; aprovizionarea și distribuirea de materiale prin depozite proprii și baze de aprovizionare; activități de marketing, expediții, transport și reprezentare; servicii în domeniul dezvoltării tehnice și tehnologice, laboratoare generale și informatică; activități sociale în favoarea salariaților. 1.150,8
——————
(482,3+ 1.028,6)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
136. „L.D.E. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea locomotivelor electrice și Diesel electrice și a pieselor de schimb aferente; reparații capitale și lucrări de service în termen de garanție și postgaranție, specifice. 612,8
——————
(119,8+508,2)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
137. „M.E.R. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea motoarelor electrice de curent continuu și alternativ; execuția de reparații și lucrări de service în domeniu. 1163,9
——————
(431,6+254)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
138. „Trafo electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea de transformatoare de forță clasice și speciale, cuptoare cu arc electric; executarea de reparații și lucrări de service în domeniu. 618,1
——————
(207,8+497)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
139. „A.I.T. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea de aparataj electric de medie și înaltă tensiune, transformatoare de măsură, piese de schimb și produse din domeniul aparatajului electric; executarea de reparații, lucrări și servicii în domeniu. 423,6
——————
(197,3+298,2)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
140. „M.E. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Executarea de reparații capitale și modernizări de utilaje; prestări de servicii în domeniu; distribuție și furnizare de energie electrică și termică. 126,8
——————
(94,4+4,2)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
141. „A.V.U. electroputere” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, calea București nr. 144, jud. Dolj Fabricarea de echipamente complexe; fabricarea de mașini și utilaje specifice industriei electrotehnice; activități de comercializare și service în domeniu. 107,6
——————
(41,4+63)
Întreprinderea „Electroputere” Craiova
142. „Elcond” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 111, jud. Sălaj Producerea de sârme trefilate și laminate, conductori emailați, sârme cositorite din cupru; activități de proiectare-cercetare în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 616
——————
(416,7+315,7)
Întreprinderea de conductori electrici emailați - Zalău
143. „Iiruc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Dimitrie Pompei nr. 6, sector 2 Executarea de lucrări de service industriale hard și soft - la echipamente de tehnică de calcul și de birou, echipamente de comandă numerică și automatizate, produse pentru radiocomunicații, A.M.C. - textuare - pentru laboratoare și industriale, aparatură medicală computerizată, bunuri electronice de larg consum; aprovizionarea, fabricarea, închirierea, comercializarea inclusiv operațiuni de export-import de produse, materiale, piese de schimb, testoare; activități de dezmembrare, recondiționare, valorificare de echipamente și subansamble specifice obiectului de activitate; servicii pentru efectuarea de măsurători ecologice; servicii pentru calificarea, recalificarea, specializarea forței de muncă, pregătirea managerilor, inclusiv testarea pregătirii în domeniile menționate; servicii de informatizare, proiectare, gestiune prin bănci de date - în domeniul financiar contabil, precum și în domenii similare. 566,4
——————
(491,1+700,6)
Întreprinderea pentru întreținerea și repararea utilajelor de calcul - București
144. „Hervil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Râmnicu Vâlcea, str. Topolog nr. 26, jud. Vâlcea Producerea de echipament hidraulic, de ungere și elemente de etanșare; execuția de bunuri de larg consum, SDV-uri și piese de schimb specifice; activități de service în domeniu. 454,8
——————
(367,6+110,7)
Întreprinderea de echipament hidraulic - Rm. Vâlcea
145. „Aparataj electric” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Titu, str. Gării nr. 79, jud. Dâmbovița Proiectarea, producerea și comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune, SDV-uri, piese de schimb și subansamble, utilaje specifice; activități de comerț interior și exterior cu bunuri de larg consum; activități sociale în favoarea salariaților. 442,3
——————
(317,1+233,4)
Întreprinderea de aparataj electric de instalații - Titu
146. „Fepa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bârlad, str. Republicii nr. 316, jud. Vaslui Proiectarea, producerea și comercializarea de echipamente pneumatice și electronice de automatizare și măsurare; aparatură pneumatică de automatizare pe panou și locală; traductoare pneumatice și electronice de presiune, temperatură și nivel; executarea de lucrări privind punerea în funcțiune și reparații (service); efectuarea de operațiuni import-export. 440,6
——————
(316,1+268)
Întreprinderea de elemente pneumatice și aparate de măsură - Bârlad
147. „F.E.A.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, calea Floreasca nr. 242-246, sector 2 Producția, consultanță, proiectarea, asistența tehnică și service de echipamente și aparatură de automatizare, de măsură, de electronică industrială și medicală, bunuri de larg consum; activități de cooperare; activități de comercializare și import-export, de bunuri și servicii; activități sociale în favoarea salariaților. 366,9
——————
(220,3+365)
Întreprinderea da elemente de automatizări - București
148. „Amc” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Metalurgiei nr. 2, jud. Vaslui Producerea de manometre, termostate auto și termometre; activități de proiectare, cercetare și service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 302,5
——————
(242,4+115,1)
Întreprinderea de aparate de măsură și control - Vaslui
149. „Electroceramica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 19, jud. Cluj Execuția de izolatoare electrice de joasă, medie și înaltă tensiune; producerea de aparataj electric de medie și înaltă tensiune; execuția de SDV-uri specifice și BLC; activități de proiectare, cercetare, studii și service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 281,8
——————
(169,9+66,4)
Întreprinderea „Electroceramica” Turda
150. „Mecanica” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Bihorului nr. 19, jud. Cluj Reparații de mașini și utilaje; proiectare și execuție SDV-uri la cerere; activități de service; activități sociale în favoarea salariaților. 90
——————
(26,1+23,8)
Întreprinderea „Electroceramica” Turda
151. „Izocer” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Turda, str. Armata Roșie nr. 39, jud. Cluj Execuția de izolatoare electrice de medie și înaltă tensiune și cabluri electrice; producerea de obiecte sanitare din faianță; execuția de SDV-uri specifice și BLC-uri; studii și cercetări în domeniu; lucrări pentru terți la cerere; activități sociale în favoarea salariaților. 284,7
——————
(263,3+40,1)
Întreprinderea „Electroceramica” Turda
152. „Rombat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, Drumul Cetății nr. 4, jud. Bistrița-Năsăud Execuția de acumulatoare auto și tracțiune, staționare și de miniacumulatoare; activități de cercetare, proiectare și service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 260,9
——————
(241,3+69,5)
Întreprinderea de acumulatoare Bistrița
153. „Celule electrice” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Băilești, Prelungirea Depozitelor nr. 25, jud. Dolj Producerea de celule electrice de medie tensiune, bare capsulate, posturi de transformare de exterior, echipamente de compensare și filtrare armonice pentru instalații de foraj, SDV-uri specifice; execuția de echipamente electrice pentru centrale nuclearoelectrice; activități de service în domeniu; activități sociale în favoarea salariaților. 242,3
——————
(136,3+145,3)
Întreprinderea de prefabricate Băilești
154. „Iamu” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Blaj, str. Gheorghe Barițiu nr. 33, jud. Alba Execuția de ansamble și accesorii pentru mașini-unelte; producerea de mașini-unelte și piese de schimb; efectuarea de reparații capitale pentru mașini-unelte; activități de service și prestări de servicii în domeniu; execuția de bunuri de uz gospodăresc; activități sociale în favoarea salariaților. 211,6
——————
(140,3+124,9)
Întreprinderea de accesorii pentru mașini-unelte Blaj
155. „Perom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Republicii nr. 166, jud. Bacău Proiectarea, producerea și comercializarea de panouri și echipamente de automatizare și BLC-uri; prestări de servicii și service în domeniu; operațiuni de import-export. 139
——————
(81,8+135,5)
Întreprinderea de panouri electropneumatice Bacău
156. „Casstil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Vergului nr. 41, sector 2 Producerea și comercializarea de BLC-uri de serii mici și unicate; servicii de cercetare științifică și inginerie tehnologică; atestări de calitate, fiabilitate și securitate funcțională; consulting și activități promoționale în domeniul articolelor casnice, uz personal și medical, jucării, articole pentru handicapați, accesorii ornamentale, de sport-turism, ambalaje. 73,3
——————
(57,6+18,2)
Institutul de cercetare și proiectare pentru articole casnice București
157. „Nitramonia” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Făgăraș, str. Eminescu nr. 50, jud. Brașov Producerea și comercializarea de produse chimice organice și anorganice, îngrășăminte chimice, gaze lichefiate, produse macromoleculare de tip feudformaldehidice, intermediari organici. 4.800
——————
(4.537,2+662,5)
Combinatul chimic Făgăraș
158. „Rafinăria Astra” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, b-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova Producerea și comercializarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului, a derivatelor sale și a gazolinei. 528,7
——————
(380,2+337,9)
Întreprinderea „Rafinăria” Ploiești
159. „Rafinăria” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Dărmănești, str. Dărmănești, jud. Bacău Producerea și comercializarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului. 336,8
——————
(300,1+298,3)
Întreprinderea „Rafinăria” Dărmănești
160. „Cristapan” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pădurea Neagră, str. Pădurea Neagră, jud. Bihor Producerea și comercializarea de sticlărie calco-sodică, de menaj și iluminat, sticlărie de laborator, articole de cristal, sticlărie tehnică, articole de sticlărie suprapusă. 26,4
——————
(20,9+17,4)
Întreprinderea de sticlărie Pădurea Neagră
161. „Complex proiect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Th. Pallady nr. 313, sector 3 Proiectare tehnologică și de utilaje pentru industria chimică, retehnologizări, asistență tehnică și consultanță tehnică în domeniul construcției de mașini. 3,9
——————
(1,4+2,5)
Centrul de proiectare utilaje pentru chimie București
162. „Consult proiect” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, b-dul Petrolului nr. 10, jud. Prahova Proiectare tehnologică și de utilaje pentru industria petrochimică, retehnologizări, asistență tehnică, precum și intermedierea execuției produselor și lucrărilor proiectate. 3,3
——————
(0,8+5,6)
Centrul de proiectare utilaje pentru petrochimie Ploiești
163. „Forturcug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 74, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a lingourilor din oțel; pieselor forjate și matrițate, pieselor turnate din oțel și fontă, bandajelor, inelelor și modelelor din lemn, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.216,8
——————
(1.747+203)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
Fabrica „Metalurgica”
164. „Unimetcug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a subansamblelor pentru turbine și utilaj energetic, utilajelor și instalațiilor complexe pentru industria metalurgică, cilindrilor și cajelor de laminor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.013,6
——————
(1.285,7+111,4)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
„Fabrica de mașini grele” (secțiile și atelierele de profil)
165. „Fortprescug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor pentru deformare plastică, liniilor tehnologice complexe de matrițare, utilajelor metalurgice, turbinelor în gama 0,2-12 MW, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 999,9
——————
(1.083,7+466,6)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
„Fabrica de mașini grele” (secțiile și atelierele de profil)
166. „Erscug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoea, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Engineering și antrepriză generală, retehnologizare, servicii, asigurarea utilităților pentru societățile comerciale de pe platformă, activitate de informatică, consulting, acțiuni de joint-venture. 756,6
——————
(736,4+92,1)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca; Centrul de calcul; Activitatea de întreținere, reparații; „CFU”; activitățile mecano-energetice și de utilități
167. „Psacug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a liniilor tehnologice, prototipurilor de utilaje, sculelor așchietoare speciale, dispozitivelor, matrițelor, ștanțelor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 165,2
——————
(132,3+17,7)
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
- Secția de sculărie și activitatea de prototipuri
168. „Tehnomagcug” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 18, jud. Cluj Prestări de servicii în domeniul cercetării, proiectării și studii de utilaje, instalații, linii tehnologice, secții, fabrici pentru sectoarele calde și prelucrare la rece, retehnologizări și realizarea de produse prototip. 3
——————
5+
Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca
- Activitatea de cercetare proiectare tehnologică uzuală și pregătirea fabricației
  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 2.1-2.168 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.