autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social - prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1[1]-2.45[1] și 2 a[1]).

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în perioada în care statul aste acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și în conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele 1, 2 și 2 a, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Principalul obiect de activitate Capital social inițial
——————
structura[2] conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Uzinele Textile” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Aradului nr. 48, jud. Timiș Producerea și comercializarea firelor și țesăturilor din bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de vigonie. 397,5
——————
(352,1+133,1)
Întreprinderea textilă „Bumbacul” Timișoara
2. „Dunăreana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, șos.București nr. 351, jud. Giurgiu Producerea și comercializarea țesăturilor din bumbac și tip bumbac pentru cămăși (carouri, imprimate, uniuri), bluze, rochii, lenjerie de pat, batiste de damă și bărbătești; producerea și comercializarea țesăturilor pentru echipament de protecția muncii, articole tehnice; producerea și comercializarea de confecții textile. 394,2
——————
(239+169)
Întreprinderea textilă „Dunăreana” Giurgiu
3. „Samtex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Jibou, str. Stadionului nr. 13, jud. Sălaj Producerea de țesături tip in, cânepă și fire; comercializarea produselor realizate. 180
——————
(157,2+33,3)
Întreprinderea de in „Integrata” Jibou
4. „Efectofil” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, B-dul Independenței nr. 1, jud. Vrancea Producerea și comercializarea firelor de bumbac și tip bumbac; producerea și comercializarea firelor de efect. 170,8
——————
(145,3+31,7)
Întreprinderea „Filatura de bumbac” Focșani
5. „Agatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Buziașului nr. 18, jud. Timiș Producerea de componente tehnologice pentru industria textilă; producerea de aparate pentru laborator; producerea de jucării; producerea de ambalaje; comercializarea la intern și export a acestor produse. 136,4
——————
(114,5+ 45,8)
Întreprinderea „Ambalajul metalic” Timișoara
6. „Tino” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Avram Iancu nr. 66, jud. Brașov Producerea și comercializarea încălțămintei. 76,9
——————
(41+54,5)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Brașov
7. „Tamiv” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Carpaților nr. 44, jud. Brașov Producerea și comercializarea semifabricatelor din piele. 47,9
——————
(30,3+24,6)
Întreprinderea de piele și încălțăminte Brașov
8. „Corvin” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hunedoara, str. Traian nr. 11, jud. Hunedoara Producerea și comercializarea încălțămintei și tălpilor injectate. 53,7
——————
(32,9+47,5)
Întreprinderea de încălțăminte Hunedoara
9. „Capris” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. Progresului nr. 5-7, jud. Alba Producerea și comercializarea semifabricatelor de piele și articole de marochinărie. 43,7
——————
(22,6+39,2)
Întreprinderea de piele și marochinărie „Căprioara” Sebeș
10. „Confexpeli” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sebeș, str. Progresului nr. 5-7, jud. Alba Producerea și comercializarea confecțiilor din piele. 6,3
——————
(1,3+7,1)
Întreprinderea de piele și marochinărie „Căprioara” Sebeș
11. „Tesma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lupeni, str. Păcii nr. 2 bis, jud. Hunedoara Producerea de țesături tip mătase crude și finite cu destinație confecții; comercializarea bunurilor realizate. 90,6
——————
(82,9+13,1)
Întreprinderea „Țesătoria de mătase” Lupeni
12. „Contex Dobrogeana” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Căpitan Papadopol nr. 14, jud. Constanța Producerea de fire țesături groase și saci din fibre liberiene; comercializarea bunurilor realizate. 78,4
——————
(54+29,1)
Întreprinderea textilă „Dobrogeana” Constanța
13. „Varotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 277, jud. Vaslui Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor și blănurilor sintetice; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 217,9
——————
(43,4+12)
Întreprinderea de tricotaje Vaslui
14. Tricotex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Hașdeu nr. 23, jud. Satu Mare Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor tip lână, tip bumbac și poliester; servicii terți; activitate și operațiuni import-export. 158,8
——————
(142,2+78,2)
Întreprinderea „Tricotex” Satu Mare
15. „Dovatex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Hârlău, str. Gheorghe Doja nr. 18, jud. Iași Producerea și comercializarea pe piața internă și externă a tricotajelor din bumbac, tip bumbac și poliester; servicii terți; activitate import-export. 37,5
——————
(20,9+16,4)
Întreprinderea de tricotaje Hârlău
16. „Mătase” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mihăilești, jud. Giurgiu Producerea de țesături mătase și tip mătase crude; comercializarea bunurilor realizate. 26
——————
(23,5+2,7)
Întreprinderea de mătase Mihăilești
17. „Mondoconf” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, b-dul Armata Poporului nr. 7, sector 6 Producerea confecțiilor textile pentru bărbați; comercializarea produselor executate en gros și en detail, pe piața internă sau externă, prin magazine proprii sau terți, încheierea în nume propriu sau prin intermediari a contractelor de aprovizionare cu materii prime și materiale, de vânzare a produselor finite și alte contracte comerciale; efectuarea de operațiuni de import-export (materii prime, materiale auxiliare, accesorii textile, utilaje și piese de schimb ș.a.); activități de cooperare cu societăți comerciale române sau străine, în scopul retehnologizării, al ridicării standardului și competitivității producției; alte servicii, activități. 133,7
——————
(36+188)
Întreprinderea de confecții și tricotaje București
18. „Scoriton” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Onești, str. Uzinei nr. 1, jud. Bacău Pregătire și execuție, asistență tehnică și consulting în domeniul construcțiilor și montării echipamentului tehnologic industrial pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service la obiectivele energetice (termo și electro) din țară și străinătate, realizarea de produse industriale pentru activitățile proprii, reparații, închirieri și service pentru utilaje și mijloace de mecanizare, transporturi, informatică, ofertare, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, colaborare directă cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, comercializarea producției industriale, precum și alte lucrări sau activități rentabile, autorizate prin lege, în scopul folosirii la maximum a capacității și resurselor societății, pentru persoane fizice ori juridice, române sau străine, desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților. 15,5
——————
(15,5+11,1)
Brigada complexă antrepriză Borzești din cadrul Întreprinderii de antrepriză construcții-montaj și reparații uzine electrice București
19. „Recet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, șos. Smârdan nr. 3, jud. Galați Pregătire și execuție, asistență tehnică și consulting în domeniul construcțiilor și montării echipamentului tehnologic industrial pentru investiții noi, dezvoltări, modernizări, reparații, prestații, întreținere și service la obiectivele energetice (termo și electro) din țară și străinătate, realizarea de produse industriale pentru activitățile proprii, reparații, închirieri și service pentru utilaje și mijloace de mecanizare, transporturi, informatică, ofertare, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, colaborare directă cu bănci de comerț interior și exterior, efectuarea operațiunilor de fond valutar, comercializarea producției industriale, precum și alte lucrări sau activități rentabile autorizate de lege, în scopul folosirii la maximum a capacității și resurselor societății, pentru persoane fizice ori juridice, române sau străine, desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților. 2,7
——————
(2,7+4,8)
Brigada complexă antrepriză Galați, din cadrul Întreprinderii de antrepriză construcții-montaj și reparații uzine electrice București
20. „Electromotor” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, B-dul Republicii nr. 21, jud. Timiș Execuția de echipamente și motoare electrice și linii tehnologice pentru industria electrotehnică. Activități de service în domeniu. Activități de export-import, consulting și proiectare constructivă la cerere. Activități sociale în favoarea salariaților. 904,2
——————
(616,7+556,8)
Întreprinderea „Electromotor” Timișoara
21. „Electroaparataj” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, B-dul Marelui Stadion nr. 3-5, sector 2 Proiectarea, producerea de aparataj electric de joasă tensiune, electrotehnic și/sau electronic. Comercializarea produselor prin rețea proprie, sau prin rețele specializate. Activități de prestări servicii și service în domeniu.
Efectuarea de operațiuni de comerț exterior și cooperare internațională. Realizarea de produse, subansamble și piese din colaborare. Exercitarea de operațiuni juridice, economice, financiare și comerciale.
821,4
——————
(550,1+ 495,5)
Întreprinderea „Electroaparataj” București
22. „Electrotimiș” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, jud. Timiș Execuția de mașini și utilaje tehnologice unicate și de serie. Producerea de piese de schimb, SDV-uri specifice mașinilor și utilajelor tehnologice. Execuția de bunuri de larg consum și activități de service în domeniu. 564,5
——————
(314,4+278,6)
Întreprinderea „Electrotimiș” Timișoara
23. „Romacost” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, jud. Timiș Producerea de matrițe, cochile, stanțe, bunuri de larg consum, piese de schimb la cerere. Activități de engineering. Activități sociale în favoarea salariaților. 111,9
——————
(82+35,8)
Întreprinderea „Electrotimiș” Timișoara
24. „Tim Teros” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, jud. Timiș Reparații de mașini-unelte, agregate, linii tehnologice, instalații și unelte de mână. Producerea de piese de schimb la cerere. Producerea, achiziționarea și distribuția, de aer comprimat, acetilenă, oxigen, gaz metan, energie electrică și termică în scopuri industriale. Activități de prestări servicii la cerere. Activități sociale în favoarea salariaților. 76,4
——————
(59,2+20,9)
Întreprinderea „Electrotimiș” Timișoara
25. „Amiro” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni nr. 8, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea de: echipamente și mijloace de sterilizare, aparate pentru diagnostic și tratament medical, echipamente pentru anestezie și ventilație artificială a plămânilor, echipamente pentru bloc operator, utilaje, aparatură și echipamente pentru stomatologie, utilaje și echipamente pentru balneoterapie și fizioterapie, etuve, cuptoare și incinte termoreglabile pentru uz medical și industrial, utilaje și amenajări de uz medical mobile și staționare, mobilier medical, instrumentar medical de uz uman și veterinar, materiale și elemente pentru protezare și implant, seringi medicale, utilaje și echipamente tehnologice pentru dotarea proprie și a terților. Activități de service, reparații și prestări servicii specifice. Execuție piese de schimb în domeniu. Activități de comerț exterior pe cont propriu și pe bază de comision, prestări servicii în domeniu. Activități de transporturi și expediții internaționale. 323,8
——————
(212+263,8)
Întreprinderea industrială de tehnică medicală București
26. „Electra Trading” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Victoriei nr. 216, sector 1 Comercializarea de produse industriale și bunuri de larg consum, activități de prestări servicii în domeniile: engineering, management, marketing, consulting, procurient, asistență tehnică, intermediere, reprezentare, consignație, școlarizare. Studii tehnico-comerciale, operațiuni financiare, transport,publicitate, operațiuni de natură juridică, economică, financiară civilă și comercială în completare sau conexe. 62,6
——————
(3,9+1.163,3)
Întreprinderea de comerț exterior „Electroexportimport” București
27. „CP INFO” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Apolodor nr. 17, sector 5 Activități de: cercetare, proiectare și implementare a sistemului informatic, import-export de soft și tehnică de calcul, întreținere și service în domeniu, închirieri de echipamente de tehnică de calcul, ediție și multiplicare la cerere, reprezentare în țară și străinătate. Pregătirea și perfecționarea personalului în domeniul informaticii. 34,4
——————
(35,9+7,4)
Centrul de calcul electronic București al „DIEEMF”
28. „I.U.G.” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Tehnicii nr. 1, jud. Dolj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte tehnologice pentru industriile: metalurgică, siderurgică, chimică, minieră, celuloză și hârtie, piese de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.906,3
——————
(2.619,1+1.030)
Întreprinderea de utilaj greu Craiova
29. „Scimum” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Medgidia, str. Independenței nr. 12, jud. Constanța Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor agricole, de transport, pieselor de schimb, articolelor de camping și bunurilor de larg consum, inclusiv servicii și asistență tehnică. 903,1
——————
(693,5+479,9)
Întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia
30. „Timpuri Noi” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Splaiul Unirii nr. 165, sector 3 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a motoarelor și compresoarelor, agregatelor echipate cu motoare și compresoare, produselor speciale de interes național, produselor pentru agricultură și mică industrie particulară, echipamentelor tehnologice și SDV-urilor, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 676,7
——————
(432,6+386,3)
Întreprinderea „Timpuri Noi” București
31. „Islaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, str. Fabricii nr. 3, jud. Teleorman Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor, echipamentelor, pieselor de schimb pentru agricultură și industria alimentară, bunurilor de uz gospodăresc, inclusiv servicii și asistență tehnică. 225,1
——————
(170,4+182,2)
Întreprinderea „Mecanica Islaz”, Alexandria
32. „Semag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Topleț, str. Fabricii nr. 71, jud. Caraș-Severin Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor și pieselor de schimb pentru industria alimentară și agricultură, mașinilor de ridicat și transportat, inclusiv servicii și asistență tehnică. 310,2
——————
(213,5+242,2)
Întreprinderea mecanică Topleț
33. „Simfo” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Calea Griviței nr. 355, sector 1 Prestări de servicii în domeniul informațional și informatic, asistență tehnică (hardware și software), instruire, management, consulting, servicii pentru populație. 14,7
——————
(14,7+ )
Centrul de calcul din cadrul Centralei industriale de utilaj chimic și alimentar București
34. „Ciprom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. 23 August nr. 23, jud. Prahova Execuția de lucrări de construcții-montaj și instalații în domeniul industriei extractive, transportului și prelucrării țițeiului, gazelor și altor fluide asociate, precum și în domenii similare. 1.085
——————
(811,9+581,6)
Trustul antrepriză generală de construcții speciale petroliere Ploiești
35. „Condmag” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Avram Iancu nr. 52, jud. Brașov Montarea de conducte magistrale pentru transportul de gaze și alte fluide de joasă, medie și înaltă presiune, inclusiv a instalațiilor tehnologice aferente; modernizări și reparații capitale la conducte și instalații existente; construcții civile, industriale și drumuri legate de activitatea de bază; consulting, asistență tehnică și prestări service în domeniile: proiectare, informatică, control nedistructiv, autoutilaje specifice, confecții metalice, prefabricate din beton. 200,9
——————
(191,4+96,7)
Întreprinderea antrepriză de conducte magistrale Brașov
36. „Armax Gaz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 35 A, jud. Sibiu Confecționarea și repararea de utilaj tehnologic petrolier și gazeifer; confecții metalice, instalații sub presiune și instalații de ridicat; aparatură de automatizare pentru domeniul petrolier și gazeifer; echipamente destinate filtrării, măsurării, reglării siguranței și arderii gazelor naturale; agregate de încălzire, proiectare, consulting, engineering, asistență tehnică și service, în legătură cu obiectul său de activitate. 151,7
——————
(109,1+118,6)
Întreprinderea mecanică gaz metan Mediaș
37. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Comănești, str. Moldovei nr. 18, jud. Bacău Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 133,1
——————
(305,3+67,4)
Schela de foraj Comănești
38. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) comuna Berca, jud.Buzău Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 118,7
——————
(333,3+ 48,7)
Schela de foraj Berca
39. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Videle, str. Petrolului nr. 12 bis, jud. Teleorman Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 88,9
——————
(181,4+ 16,2)
Schela de foraj Bălăria
40. „Foraj-sonde” - S.A. Societate comerciala pe acțiuni (S.A.) București, str. Modestiei nr. 1, sector 1 Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiței și gaze, precum și altor substanțe minerale utile. 63
——————
(265,1+ 54,9)
Schela de foraj Chitila
41. „Inspet” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Democrației nr. 15, jud. Prahova Executarea de lucrări de construcții-montaj privind instalațiile tehnologice pentru industria de petrol și gaze (stații de compresoare, instalații pentru dezbenzinare, instalații de tratarea țițeiului, parcuri de separatoare, stații de injecție, stații de pompare etc.); conducte pentru transportul țițeiului, gazelor și produselor petroliere, drumuri și căi de acces la sonde în foraj; rezervoare metalice; construcții industriale și civile; lucrări de reparații capitale; confecții metalice, prefabricate din beton; proiectare, alte lucrări și prestări servicii în domeniul său de activitate. 131,9
——————
(96,1+111)
Antrepriza du construcții-montaje petroliere Teleajen-Ploiești din cadrul Trustului-antrepriză generală de construcții speciale petroliere Ploiești
42. „Sigmob” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 40, jud. Maramureș Producerea și comercializarea de mobilier, furnire estetice, placaje, plăci aglomerate din lemn, ambalaje din lemn și carton și alte articole din lemn. 401,9
——————
(301,7+ 230,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sighetu Marmației
43. „Enmec” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighetu Marmației, str. Unirii nr. 40, jud. Maramureș Producerea și furnizarea de energie termică, energie electrică, aer comprimat și reparații utilaje din industria lemnului. 121,5
——————
(114+30,2)
Combinatul de prelucrare a lemnului Sighetu Marmației
44. „Icoa” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Th. Pallady nr. 252, sector 3 Promovarea și comercializarea confecțiilor din carton ondulat, tipăriturilor și imprimatelor precum și prestări de servicii către terțe societăți comerciale. 172,1
——————
(112,4+60,2)
Întreprinderea de carton ondulat și ambalaje București
45. „Transgex” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Buftea nr. 7, jud. Cluj Executarea de lucrări de prospecțiuni și explorări geologice; executarea de lucrări de deschidere de noi mine, exploatarea și valorificarea de substanțe minerale utile; executarea de lucrări de foraj pentru studii hidrogeologice și alimentare cu apă; prestarea de servicii specifice obiectului de activitate. 321,1
——————
(205,7+186,1)
Întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice - „IPEG" Cluj-Napoca
  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 2.1-2.45 și 2 a se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Mijloace fixe + mijloace circulante.