autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societăților comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni -
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni -, având sediul și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderile și fabricile pentru nutrețuri combinate, care se desființează.

Capitalul social a fost stabilit pe baza bilanțului contabil la 30 septembrie 1990.

Valoarea capitalului social al societăților comerciale va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare de 1.000 lei fiecare.

Art. 2. - Societățile comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni - au personalitate juridică și vor avea ca obiect de activitate:

 • producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • producerea nutrețurilor combinate speciale, a premixurilor medicamentoase și nuclee proteice;
 • contractarea, achiziționarea, depozitarea, conservarea cerealelor și celorlalte materii prime necesare producerii nutrețurilor combinate;
 • comercializarea nutrețurilor combinate, a nutrețurilor speciale, premixurilor medicamentoase și celorlalte produse finite în baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea produselor prin magazine proprii pentru crescătorii particulari de animale;
 • prestări de servicii: inginerie marketing, nutriție animală, import de materii prime și echipamente, atragere de capital străin și alte operațiuni potrivit statutului fiecărei societăți comerciale.

Art. 3. - Societățile comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate - societăți pe acțiuni - își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul propriu, prevăzut în anexele nr. 2.1[1]-2.63[1] la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul trecut la societatea comercială de la unitatea care se desființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Persoanele transferate în interesul serviciului sau trecute în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, vor primi salariul tarifar avut și sporul de vechime timp de 3 luni.

Art. 5. - Anexa nr. 1 și anexele nr. 2.1-2.63 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990 în industria nutrețurilor combinate

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul:
- localitatea și județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial
- mii lei -
(structura conform bilanțului la 30.09.1990) total
- mijloace fixe
- mijloace circ.
Denumirea unității care se desființează
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Alcomb” - S.A. Sântimbru Societate pe acțiuni Sântimbru

Alba

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
50.249
——————
42.644

7.605

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Alba
2. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Arcomb” - S.A. Arad Societate pe acțiuni Arad

Arad

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
72.294
——————
53.598

18.696

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Arad
3. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Cecomb” - S.A. Ceala Societate pe acțiuni Ceala

Arad

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
33.066
——————
33.065

1

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Ceala
4. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Argecomb” - S.A. Costești Societate pe acțiuni Costești

Argeș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
72.065
——————
54.855

17.210

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Argeș
5. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combbac” - S.A. Bacău Societate pe acțiuni Bacău

Bacău

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
76.184
——————
59.598

16.586

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bacău
6. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrientul” - S.A. Palota Societate pe acțiuni Palota

Bihor

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
62.598
——————
52.065

10.533

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bihor
7. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrimix” - S.A. Oradea Societate pe acțiuni Oradea

Bihor

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale, cu specializarea în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
28.638
——————
23.451

5.187

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Oradea
8. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combitin” - S.A. Tinca Societate pe acțiuni Tinca

Bihor

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
35.209
——————
25.324

9.885

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Tinca
9. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combec” - S.A. Beclean Societate pe acțiuni Beclean

Bistrița-Năsăud

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
8.689
——————
4.473

4.216

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Bistrița-Năsăud
10. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Botpcomb” - S.A Botoșani Societate pe acțiuni Botoșani

Botoșani

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
14.191
——————
7.846

6.345

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Botoșani
11. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrileor” - S.A. Leorda Societate pe acțiuni Leorda

Botoșani

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
10.797
——————
6.646

4.151

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Leorda
12. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutricod” - S.A. Codlea Societate pe acțiuni Codlea

Brașov

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale, cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
106.880
——————
92.977

13.903

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Brașov
13. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combimix” - S.A. Brăila Societate pe acțiuni Brăila

Brăila

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializarea în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
73.340
——————
56.627

16.713

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Brăila
14. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combiur” - S.A. Urleasca Societate pe acțiuni Urleasca

Brăila

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
66.246
——————
51.989

14.257

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Urleasca
15. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutribuz” - S.A. Săhăteni Societate pe acțiuni Săhăteni

Buzău

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
17.857
——————
9.535

8.322

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Buzău
16. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Râmnicomb” - S.A. Râmnicu Sărat Societate pe acțiuni Râmnicu Sărat

Buzău

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
44.129
——————
35.725

8.404

Fabrica pentru nutrețuri combinate Râmnicu Sărat
17. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Berzobis” - S.A. Berzovia Societate pe acțiuni Berzovia

Caraș-Severin

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
24.180
——————
21.692

2.488

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Caraș-Severin
18. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutricom” - S.A. Oltenița Societate pe acțiuni Oltenița

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice, încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
69.911
——————
56.357

13.554

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Călărași
19. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Calanc” - S.A. Călărași Societate pe acțiuni Călărași

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
153.447
——————
148.098

5.349

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Călărași
20. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combciulnița” - S.A. Dragalina Societate pe acțiuni Dragalina

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor de selecție;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
64.608
——————
50.787

13.821

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Ciulnița
21. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combdrag” - S.A. Dragalina Societate pe acțiuni Dragalina

Călărași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor de selecție;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
32.028
——————
29.895

2.133

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Dragalina
22. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrex” - S.A. Cluj Societate pe acțiuni Cluj-Napoca

Cluj

- Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
61.529
——————
46.778

14.751

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Cluj
23. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Prodfuraj” - S.A. Iclod Societate pe acțiuni Iclod

Cluj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
38.051
——————
31.873

6.178

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Iclod
24. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutritiva” - S.A. Constanța Societate pe acțiuni Lumina

Constanța

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
96.851
——————
83.081

13.770

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Constanța
25. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Multivita” - S.A. Negru Vodă Societate pe acțiuni Negru Vodă

Constanța

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
26.270
——————
18.324

7.946

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Negru Vodă
26. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Pacomb” - S.A. Poarta Albă Societate pe acțiuni Poarta Albă

Constanța

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
76.806
——————
65.089

11.817

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Poarta Albă
27. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Covasnacomb” - S.A. Sfântu Gheorghe Societate pe acțiuni Sfântu Gheorghe

Covasna

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
7.800
——————
2.143

5.657

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Covasna
28. Societatea comerciala pentru producerea nutrețurilor combinate „Selectnutricomb” - S.A. Crevedia Societate pe acțiuni Crevedia

Dâmbovița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
560
——————
9.479

8.919

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Dâmbovița
29. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combavi” - S.A. Titu Societate pe acțiuni Titu

Dîmbovița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
37.580
——————
23.829

13.751

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Titu
30. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Prodcomb” - S.A. Vișina Societate pe acțiuni Vișina

Dâmbovița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
9.119
——————
9.119
31. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combidolj” - S.A. Băilești Societate pe acțiuni Băilești

Dolj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
57.033
——————
42.835

14.198

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Băilești
32. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate, „Secombi” - S.A. Segarcea Societate pe acțiuni Segarcea

Dolj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
27.658
——————
22.820

4.838

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Segarcea
33. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate, „Combavifor” - S.A. Galați Societate pe acțiuni Galați

Galați

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
64.986
——————
48.030

16.956

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Galați
34. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Tecomb” - S.A. Tecuci” Societate pe acțiuni Tecuci

Galați

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
78.684
——————
60.975

17.709

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Tecuci
35. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Giurcomb” - S.A. Giurgiu Societate pe Acțiuni Giurgiu

Giurgiu

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
59.541
——————
43.355

16.186

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Giurgiu
36. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Comgorj” - S.A. Târgu Jiu Societate pe acțiuni Târgu Jiu

Gorj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
25.159
——————
17.787

7.362

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Gorj
37. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Cristurcomb” - S.A. Cristuru Secuiesc Societate pe acțiuni Cristuru Secuiesc

Harghita

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
942
——————
1.952

2.893

Întreprinderea pentru nutrețuri combinate Harghita
38. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Devacomb”- S.A. Mintia Societate pe acțiuni Mintia

Hunedoara

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
41.317
——————
32.350

8.367

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Hunedoara
39. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combor” - S.A. Orăștie Societate pe acțiuni Orăștie

Hunedoara

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
60.502
——————
49.679

10.823

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Orăștie
40. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combial” - S.A. Urziceni Societate pe acțiuni Urziceni

Ialomița

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
74.755
——————
61.255

13.500

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Ialomița
41. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrimold” - S.A. Iași Societate pe acțiuni Iași

Iași

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
68.491
——————
52.722

15.769

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Iași
42. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combimar” - S.A. Baia Mare Societate pe acțiuni Baia Mare

Maramureș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
42.892
——————
36.510

6.382

Întreprinderea pentru nutrețuri combinate Maramureș
43. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Drobetacomb” - S.A. Drobeta-Turnu Severin Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin

Mehedinți

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
48.600
——————
40.005

8.595

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Mehedinți
44. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrimur” - S.A. Iernut Societate pe acțiuni Iernut

Mureș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale, cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor și curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
86.901
——————
70.986

15.915

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Mureș
45. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Romnutricomb” - S.A. Roman Societate pe acțiuni Roman

Neamț

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor și curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
67.589
——————
53.160

14.429

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Neamț
46. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combicara” - S.A. Caracal Societate pe acțiuni Caracal

Olt

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
124.735
——————
107.869

16.866

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Olt
47. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutricora” - S.A. Corabia Societate pe acțiuni Corabia

Olt

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
49.227
——————
38.056

11.171

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Corabia
48. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combipra” - S.A. Ploiești Societate pe acțiuni Ploiești

Prahova

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor și curcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
59.360
——————
47.127

12.233

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Prahova
49. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutrisam” - S.A. Satu Mare Societate pe acțiuni Satu Mare

Satu Mare

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
65.262
——————
49.447

15.815

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Satu Mare
50. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combisălaj” - S.A. Zalău Societate pe acțiuni Zalău

Sălaj

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
9.249
——————
11.319

2.070

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Sălaj
51. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combisib” - S.A. Sibiu Societate pe acțiuni Sibiu

Sibiu

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
71.573
——————
62.321

9.252

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Sibiu
52. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutriver” - S.A. Verești Societate pe acțiuni Verești

Suceava

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea porcilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
64.443
——————
51.320

13.123

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Suceava
53. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Telecomb” - S.A. Alexandria Societate pe acțiuni Alexandria

Teleorman

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
31.548
——————
17.127

14.421

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Teleorman
54. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Rovecomb” - S.A. Roșiori de Vede Societate pe acțiuni Roșiori de Vede

Teleorman

*Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
26.889
——————
19.682

7.207

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Roșiori de Vede
55. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutritim” - S.A. Giarmata Societate pe acțiuni Giarmata

Timiș

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • producerea și comercializarea de concentrate proteino-vitamino-minerale și premixuri medicamentoase;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
3.652
——————
741

2.911

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Timiș
60. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Comitul” - S.A. Cataloi Societate pe acțiuni Cataloi

Tulcea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
55.661
——————
47.789

7.872

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Tulcea
57. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Nutriba” - S.A. Babadag Societate pe acțiuni Babadag

Tulcea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
33.207
——————
26.856

6.351

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Babadag
58. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combivas” - S.A. Vaslui Societate pe acțiuni Vaslui

Vaslui

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
54.187
——————
46.229

7.958

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Vaslui
59. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Bârladcombi” - S.A. Bârlad Societate pe acțiuni Bârlad

Vaslui

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
25.710
——————
20.092

5.618

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Bârlad
60. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combiba” - S.A. Băbeni Societate pe acțiuni Băbeni

Vâlcea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de Ia producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
39.043
——————
29.677

9.366

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Vâlcea
61. Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „Combivra” - S.A. Focșani Societate pe acțiuni Focșani

Vrancea

 • Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializare în nutrețuri combinate pentru creșterea păsărilor;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
 • comercializarea nutrețurilor combinate în baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
56.484
——————
44.464

12.020

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate Vrancea
62. Societatea comercială de producție, inginerie și servicii pentru nutrețuri combinate „Nutricomb” - S.A. București Societate pe acțiuni București
 • Producerea de nutrețuri combinate complete, nutrețuri combinate speciale: nuclee proteino-vitamino-minerale, zooforturi, preparate de intervenție și premixuri medicamentoase;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import a celor deficitare (cereale, făinuri proteice, vitamine, aminoacizi, coccidiostatice și alți aditivi furajeri), echipamente complexe și piese de schimb, cooperări cu agenți economici interni și externi, operațiuni portuare și de expediție, atragere de capital străin pentru cooperări proprii;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice precum și desfacerea prin magazine proprii către crescătorii particulari.
308.759
——————
278.135

30.624

Fabrica pentru nutrețuri concentrate Sabaru

Întreprinderea pentru nutrețuri concentrate, nuclee proteice și biostimulatori Dolj

Oficiul pentru tehnologie și controlul calității nutrețurilor combinate

63. Societatea comercială pentru producerea utilajelor și pieselor de schimb „Metamix” - S.A. Periș Societate pe acțiuni Periș

Sectorul agricol Ilfov

 • Producerea și comercializarea utilajelor și pieselor de schimb pentru ramura industriei alimentare, utilaje pentru ridicat și transport cereale și produse pulverulente, silozuri metalice petru depozitarea cerealelor, nutrețurilor combinate și făinurilor, mori cu ciocănele și instalații de omogenizare pentru producerea nutrețurilor combinate;
 • activitatea de „service” pentru utilaje din fabricație și instalații de dozare și cântărire.
85.844
——————
55.891

29.954

Întreprinderea de reparații și fabricații Periș


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale pentru producerea nutrețurilor combinate „........” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „................" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile șl alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele S.A., de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială pentru producerea nutrețurilor combinate „.......” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ................ str. ........................ nr. ........ Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății este:

 • producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale pentru toți crescătorii de animale;
 • contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import prin societățile comerciale specializate în conformitate cu prevederile legale;
 • comercializarea nutrețurilor combinate pe baza contractelor economice încheiate cu societățile specializate în creșterea animalelor, asociații de crescători, precum și desfacerea prin magazine proprii a nutrețurilor combinate pentru crescătorii particulari.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial este de ........ mii lei stabilit pe baza bilanțului contabil la 30 septembrie 1990 și are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de ...... mii lei;
 • mijloace circulante în valoare de ...... mii lei.

Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra reducerii. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societăților, atât timp cât este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii. Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;

f) hotărăște cu privire la contractare de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărimea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a), g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din această localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei, al Ministerului Comerțului și Turismului și specialiști ai societății (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății).

Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sunt numiți ca împuterniciți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5 și voturi a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe baza constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 11 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționărilor, formată din 3 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului de Finanțe.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitate, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 26

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 30

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 31

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Articolul 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.63 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.