autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume și fructe
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni se înființează prin preluarea patrimoniului și activității întreprinderilor pentru legume și fructe și a Centralei pentru legume și fructe care se desființează.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, au personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutului propriu al fiecărei societăți, prevăzute în anexa nr. 2.1[1]-2.92[1].

Societățile își pot organiza sucursale, filiale, agenții și magazine.

Art. 4. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de către consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului.

Art. 5. - Societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 1 realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului potrivit legii.

Art. 7. - Structura organizatorică și funcțională a fiecărei societăți comerciale se stabilește de către organele de conducere ale acesteia.

Art. 8. - Personalul din Centrala pentru legume și fructe care se desființează va fi preluat de Societatea comercială „POMONA” din municipiul București.

Art. 9. - Personalul care trece la societățile comerciale care se înființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 10. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.92 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează prin reorganizarea întreprinderilor pentru legume și fructe
Nr. crt. Denumirea societății care se înființează Obiectul de activitate Capitalul social
- mii lei -
Sediul societății comerciale Nr. crt. Întreprinderea care se desființează
Localitatea Strada nr. Județul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. „Albafruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 108.289
——————
92.393 + 15.906
Alba Iulia Moților 106 Alba 1 I.L.F.-Alba
2. „Arlefruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 153.837
——————
118.921 + 34.418
Arad Cloșca 2 Arad 2 I.L.F.-Arad
3. „Incostar” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea, legumelor și fructelor la intern și export 11.147
——————
6.147 +5.000
Pitești Târgu din Vale 23 Argeș 3 I.L.F.-Argeș
4. „Muscelvit” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 95.042
——————
19.742 + 75.300
Câmpulung Traian 52 Argeș I.L.F.-Argeș
5. „Horticos” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 37.337
——————
3.137 34.200
Costești Luncilor 11 Argeș I.L.F.-Argeș
6. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 143.048
——————
142.668 + 380
Bacău Stejarului 3 Bacău 4 I.L.F.-Bacău
7. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 127.644
——————
93.698 + 33.946
Oradea Dâmboviței 29 Bihor 5 I.L.F.-Bihor
8. „Mera” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 26.201
——————
13,431 + 12.770
Marghita Republicii 97 Bihor I.L.F.-Bihor
9. „Cornlef - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 6.589
——————
4.355 + 2.234
Salonta Mierlei 3 Bihor I.L.F.-Bihor
10. „Fragaria” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 14.771
——————
8.724 + 6.047
Beiuș Pandurilor 47/a Bihor I.L.F.-Bihor
11. „Fruleg” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 107.134
——————
91.300 +15.834
Bistrița-Năsăud Calea Moldovei 17 Bistrița-Năsăud 6 I.L.F.-Bistrița-Năsăud
12. Legume fructe „Someșul” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 16.202
——————
9.200 + 7.002
Beclean 6 Martie 6 Bistrița-Năsăud I.L.F.-Bistrița-Năsăud
13. Răcoritoare și conserve „Bistrița” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.837
——————
9.297 + 3.540
Bistrița Libertății 50 Bistrița-Năsăud I.L.F.-Bistrița-Năsăud
14. Legume fructe „Botoșani” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 55.960
——————
44.200 + 11.760
Botoșani Luna 4 Botoșani 7 I.L.F.-Botoșani
15. „Agrovit” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 129.737
——————
88.900 + 40.827
Brașov Cristianului 11 Brașov 8 I.L.F.-Brașov
16. „Ardealul” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.617
——————
14.193 +1.424
Făgăraș 6 Martie 7 Brașov I.L.F.-Brașov
17. „Ciupercom” - S.A. Producerea, industrializarea și valorificarea ciupercilor 15.406 5.712 9.694 Ianca șos. Brăilei 3 Brăila 9 I.L.F.-Brăila
18. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 184.375 160.178 + 24.197 Brăila Baldovinești 12 Brăila I.L.F.-Brăila
19. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 125.908
——————
88.400 + 37.508
Buzău Spătarului 7 Buzău 10 I.L.F.-Buzău
20. Conserve legume fructe „Pârscov” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 54.343
——————
10.282 + 44.061
Pârscov Buzău I.L.F.-Buzău
21. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.204
——————
6.350 + 5.854
Râmnicu Sărat Armoniei 82 Buzău I.L.F.-Buzău
22. „Agrocomerț Caraș” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 51.228
——————
36.400 + 14.828
Reșița Timișorii 4 Caraș-Severin 11 I.L.F.-Caraș-Severin
23. „Lefruct Călărași” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 47.104
——————
39.520 + 7.584
Călărași Sloboziei 1 Călărași 12 I.L.F.-Calărași
24. „Agrofruct Oltenița” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 6.482
——————
3.500 + 2.982
Oltenița șos. București Oltenița km 59 Călărași I.L.F.-Călărași
25. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 186.025
——————
115.025 + 71.000
Cluj-Napoca Baciului 1-3 Cluj 13 I.L.F.-Cluj
26. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 20.505
——————
14.500 + 6.005
Turda Călărași Cluj I.L.F.-Cluj
27. „Frulex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 54.239
——————
41.701 + 12.538
Dej Dumbrava Roșie 7 Cluj I.L.F.-Cluj
28. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 194.473
——————
158.561 + 35.912
Constanța Interioară 3 Constanța 14 I.L.F.-Constanța
29. „Felmed” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 53.449
——————
32.987 + 20.462
Medgidia Constanței 2 Constanța I.L.F.-Constanța
30. „Agrosol” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 1.586
——————
1.206 + 380
Sfântu Gheorghe Constructorilor 4 Covasna 15 I.L.F.-Covasna
31. „Vitacom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor, la intern și export 44.973
——————
42.564 + 2.409
Sfântu Gheorghe Școlii 13 Covasna I.L.F.-Covasna
32. „Nemere”- S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 61.931
——————
61.181 + 750
Târgu Secuiesc Gării 56 Covasna I.L.F.-Covasna
33. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 108.559
——————
87.400 + 21.159
Târgoviște Sinaia 6-8 Dâmbovița 16 I.L.F.-Dâmbovița
34. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.285
——————
7.250 + 5.035
Craiova Brazda lui Novac 215 Dolj 17 I.L.F.-Dolj
35. „Agroindustriale” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 10.393 6.420 + 3.973 Craiova Severinului 108 Dolj I.L.F.-Dolj
36. „Hortus” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 2.584
——————
2.104 + 480
Craiova Calea București km. 5 Dolj I.L.F.-Dolj
37. „Lemon” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 10.401
——————
6.480 + 3.921
Craiova Dudului 5 Dolj I.L.F.-Dolj
38. „Lego-fruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.707
——————
9.727 + 5.980
Poiana Mare Dolj I.L.F.-Dolj
39. „Hortigal” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 203.302
——————
127.125 + 76.177
Galați Calea Prutului 9 Galați 18 I.L.F.-Galați
40. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.412
——————
14.412 + 1.000
Tecuci Liniștii 2 Galați I.L.F.-Galați
41. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 45.579
——————
24.,085 + 21.494
Giurgiu Dunării 2 Giurgiu 19 I.L.F.-Giurgiu
42. „Agrolimex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 16.655
——————
10.332 + 6.323
Bolintin Vale Giurgiu I.L.F.-Giurgiu
43. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 38.425
——————
31.500 + 6.925
Târgu Jiu Unirii 116 Gorj 20 I.L.F.-Gorj
44. „Horticola” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 182.132
——————
164.798 + 17.334
Miercurea-Ciuc Vânătorilor Harghita 21 I.L.F.-Harghita
45. „Comfruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 21.784
——————
15.404 + 6.380
Deva Andrei Șaguna 1 Hunedoara 22 I.L.F.-Hunedoara
46. „Agrocom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 41.339
——————
31.500 + 9.839
Petroșani Republicii 90 Hunedoara I.L.F.-Hunedoara
47. „Romfruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 10.604
——————
5.474 + 5.130
Orăștie Aurel Vlaicu 3 Hunedoara I.L.F.-Hunedoara
48. „Cernafruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 51.757
——————
23.989 + 27.768
Hunedoara Libertății 10 Hunedoara I.L.F.-Hunedoara
49. „Vitamil” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 48.415
——————
36.015 + 12.400
Slobozia Brăilei 3 Ialomița 23 I.L.F.-Ialomița
50. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 12.858
——————
4.564 + 8.294
Urziceni Buzăului 1 Ialomița I.L.F.-Ialomița
51. „Vitalef” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 147.321
——————
122.500 + 24.821
Iași Metalurgiei 1-2 Iași 24 I.L.F.-Iași
52. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 58.093 3
——————
0.659 + 27.434
Pașcani Republicii 10 Iași I.L.F.-Iași
53. „Frulegmar” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 138.510
——————
138.075 +435
Baia Mare București 55 Maramureș 25 I.L.F.-Maramureș
54. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.214
——————
11.294 + 3.920
Baia Sprie Igniș 3. Maramureș I.L.F.-Maramureș
55. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 63.932
——————
49.800 +14.132
Turnu Severin Banoviței 3 Mehedinți 26 I.L.F.-Mehedinți
56. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 200.205
——————
161.678 + 38.527
Târgu Mureș Paul Chinezu 10 Mureș 27 I.L.F.-Mureș
57. „Horticom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 110.371
——————
58.667 + 51.704
Piatra-Neamț Drăghiescu 2 Neamț 28 I.L.F.-Neamț
58. „Lefrucart” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 32.388
——————
28.408 + 3.980
Târgu-Neamț Lalelelor 9 Neamț I.L.F.-Neamț
59. „Fructcons” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 33.055
——————
30.100 + 2.955
Roman Tirului 2 Neamț I.L.F.-Neamț
60. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 141.319
——————
63.910 + 77.409
Slatina Depozitelor 9 Olt 29 I.L.F.-Olt
61. „Agroalimentara” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 45.559
——————
16.165 + 29.394
Câmpina I. L. Caragiale 12 Prahova 30 I.L.F.-Prahova
62. „Agro-com L.F.” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 82.182
——————
78.200 + 5.982
Ploiești Vestului 3 Prahova I.L.F.-Prahova
63. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 27.931
——————
22.492 + 5.439
Vălenii de Munte Cuza Vodă 47 Prahova I.L.F.-Prahova
64. „Samlef” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 122.923
——————
121.857 +1.068
Satu Mare Scânteii 8 Satu Mare 31 I.L.F.-Satu Mare
65. „Fragus” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.808
——————
6.539 + 9.269
Halmeu Gării 2 Satu Mare I.L.F.-Satu Mare
66. „Fortuna” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 103.728
——————
75.721 + 28.007
Zalău Minai Viteazu 101 Sălaj 32 I.L.F.-Sălaj
67. „Cesilef” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 29.177
——————
16.713 + 12.464
Cehu Silvaniei Hododului 8 Sălaj I.L.F.-Sălaj
68. „Silva-fruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 30.128
——————
15.922 + 14.206
Șimleu Silvaniei Bălcescu 18 Sălaj I.L.F.-Sălaj
69. „Fructosib” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 91.727 7
——————
4.223 +17.504
Sibiu Octombrie Roșu 2 Sibiu 33 I.L.F.-Sibiu
70. „Fructomed” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 8.583
——————
7.305 +1.278
Mediaș Republicii 1 Sibiu I.L.F.-Sibiu
71. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 73.428
——————
46.994 + 26.434
Suceava Calea Unirii Suceava 34 I.L.F.-Suceava
72. „Izvorul” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 94.589
——————
62.404 + 32.185
Gura Humorului Bucovinei 99 Suceava I.L.F.-Suceava
73. „Vitaluex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 61.062
——————
36.157 + 24.905
Rădăuți Papetăriei Suceava I.L.F.-Suceava
74. „Orizont” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 65.990
——————
29.448 + 36.542
Fălticeni Gării Suceava I.L.F.-Suceava
75. „Bucovina” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 512.2
——————
3.524 +1.598
Câmpulung Moldovenesc Transilvaniei 56 Suceava I.L.F.-Suceava
76. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 22.043
——————
10.419 +11.624
Vatra Dornei Roșu 29 Suceava I.L.F.-Suceava
77. „Fruleg” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 109.643
——————
85.522 + 24.121
Alexandria Dunării 281 Teleorman 35 I.L.F.-Teleorman
78. „Floratim” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 15.429
——————
12.8016 + 2.623
Timișoara Gheorghe Lazăr 26 Timiș 36 I.L.F.-Timiș
79. „Fructimex” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 28.514
——————
21.100 + 7.414
Lugoj Buziașului 36 Timiș I.L.F.-Timiș
80. „Redtop” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 5.648
——————
3.626 + 2.022
Deta Banlocului 40 Timiș I.L.F.-Timiș
81. „Scalf” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 67.900
——————
26.723 + 41:177
Lovrin Principală 766 Timiș I.L.F.-Timiș
82. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 91.042
——————
74.654 + 16.388
Tulcea Prislov 151 Tulcea 37 I.L.F.-Tulcea
83. „Leguvas” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 136.318
——————
107.247 +29.071
Vaslui Călugăreni 105 Vaslui 38 I.L.F.-Vaslui
84. „Fralvil” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 65.758
——————
49.814 + 15.944
Râmnicu Vâlcea Fabricii 16 Vâlcea 39 I.L.F.- Vâlcea
85. „Lefrucom” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 27.702
——————
19.350 +8.352
Drăgășani Căpitan Hoarcă 36 Vâlcea I.L.F.-Vâlcea
86. „Indfruct” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 58.364
——————
17.606 + 40.758
Horezu Tudor Vladimirescu 71 Vâlcea I.L.F.-Vâlcea
87. „Salf” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 96.879
——————
92.264 + 4.615
Focșani Brăilei 102 Vrancea 40 I.L.F.-Vrancea
88. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 3.415
——————
2.595 + 820
Panciu Independenței 34 Vrancea I.L.F.-Vrancea
89. „Legume fructe” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 8.888
——————
4.281 + 4.607
Adjud 30 Decembrie 28 Vrancea I.L.F.-Vrancea
90. „Trintextmarc” - S.A. Transport de mărfuri și călători, prestări de servicii, asistență tehnică și reparații în ateliere proprii 57.615
——————
56.298 + 1.317
București B-dul Armata Poporului 15 41 I.L.F.-Militari
91. „Societatea de transporturi auto” - S.A. Transport de mărfuri și călători, prestări de servicii, asistență tehnică și reparații în ateliere proprii 54.633
——————
50.803 + 3.830
București Intr. Binelui 1/A I.L.F.-Berceni
92. „Pomona” - S.A. Producerea, contractarea, preluarea, prelucrarea, valorificarea legumelor și fructelor la intern și export 506.345
——————
487.163+ 19.182
București Dr. Marcovici 2 I.L.F.-Berceni
I.L.F.-Militari


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale ...................

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială ..............

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ............., strada .............. nr. .... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății [3]

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de ..... milioane lei împărțit în ..... acțiuni nominative în valoare nominală de ..... lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de ..... lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii dată de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 17. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7-15 persoane și numit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență:

 • reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din ....... administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. Ei este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege de asemenea același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare ale comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții de cât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut la bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Art. 32. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.92 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1 din hotărâre, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.
 3. Articolele 5 și 6 lipsesc în original.