autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria de automobile „DACIA”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, „AUTOMOBILE DACIA” - S.A., Mecanică „ECMA” - S.A., Turnătorii din fontă „FAT” - S.A., Segmenți „SEGMOT” - S.A., Sculării „COMAS” - S.A., Matrițe „FAM” - S.A. și Transporturi auto „DACOTRANS” - S.A., cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Pentru realizarea cointeresării în realizarea produsului final, societățile comerciale nou înființate conform art. 1 își compun capitalul social inițial prin participații reciproce în conformitate cu prevederile cuprinse în anexele nr. 2.1.-2.7.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2.1.-2.7., care stabilesc modalitatea de constituire a capitalului social al fiecărei societăți comerciale.

Art. 4. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 10 decembrie 1990.

Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate conform anexelor nr. 1, 1.1.a. - 1.7.a.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Pe data prezentei hotărâri se desființează Centrala industrială de autoturisme Pitești.

Patrimoniul centralei industriale va fi împărțit și transmis întreprinderilor care erau subordonate centralei și Departamentului industriei construcțiilor de mașini din Ministerul Resurselor și Industriei.

Cota de participare a Centralei industriale de autoturisme Pitești la capitalul social al societății mixte „OLTCIT” - S.A. se repartizează proporțional cu valoarea mijloacelor fixe existente în fiecare din întreprinderile subordonate centralei și societățile comerciale înființate prin prezenta hotărâre.

Activul și pasivul Centralei industriale de autoturisme Pitești care își încetează activitatea se preiau de întreprinderile subordonate și de societățile comerciale înființate, pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Personalul preluat de la centrala industrială se consideră transferat în interesul serviciului și în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic are dreptul la diferența până la salariul avut, sporul de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 1.1.a[1]-1.7.a[1]; 2.1[1]-2.7[1] și 3[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea, județul
Obiectul de activitate Capitalul social inițial și structura[2] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Automobile Dacia” - S.A. Pitești Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea automobilelor DACIA, piese de schimb, utilaje și instalații pentru industria de automobile, inclusiv activitatea de Service și asistență tehnică în țară și străinătate. 5.183,9
——————
(5.011,1+2.330,7)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Fabrica de Autoturisme;
 • Fabrica de Motoare;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozitul nr. 1;
 • I.A.T.S.A. Dacia - Pitești.
2. Societatea comercială de mecanică „Ecma” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea semifabricatelor forjate, turnate din neferoase, precum și a subansamblelor auto, inclusiv Service și asistență tehnică în țară și străinătate. 3113,4
——————
(2.426,6+930,7)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Fabrica de Semifabricate Turnate Forjate;
 • Fabrica de agregate Auto și Tractor;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozitul nr. 2.
3. Societatea comercială de turnătorii de fontă „Fat” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea de piese turnate din fontă pentru industria de automobile. 531,9
——————
(422,6+214,7)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Fabrica de Turnătorii din Fonte Speciale;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozitul nr. 3.
4. Societatea comercială de segmenți „Segmot” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea de segmenți auto inclusiv servicii de asistență tehnică în țară și străinătate. 232,1
——————
(190,4+85,2)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Secția Prelucrare Segmenți;

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozit cocs.
5. Societatea comercială de sculării „Comas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Producerea și comercializarea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor și cochilelor auto, inclusiv servicii de asistență tehnică în țară și străinătate. 359,5
——————
(324,4+160,2)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Secția Sculărie Piese Auto;
 • Secția Sculărie Autoturisme.

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozit Oțeluri.
6. Societatea comercială de matrițe „Fam” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. Depozitelor nr. 15 - jud. Argeș Producerea și comercializarea de matrițe auto, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate. 246,6
——————
(159,5+68,2)
Întreprinderea de Autoturisme Pitești:
 • Secția Modelărie Pitești.

C.I.A. Pitești:

 • BATM Colibași;
 • Depozit Oțeluri.
7. Societatea comercială de transporturi „Dacotrans” - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Colibași, str. Uzinei nr. 1 - jud. Argeș. Efectuarea de prestații de transport și persoane în țară și străinătate cu mijloace auto. 444
——————
(77,4+5,2)
C.I.A. Pitești:
 • Autobaza de Transport Marfă Colibași.
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
 2. Mijloace fixe + mijloace circulante.