autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul fabricației de țevi
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează prin reorganizarea unor unități economice de stat societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social al societății comerciale „ROMTUB” - S.A. se constituie din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni participante potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei nr. 2.1.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate de statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.10) și 2 a.

Art. 4. - Având în vedere legăturile economice cu societatea comercială „SIDEROM” - S.A., 9 din societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 1 își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1-3.9.

Art. 5. - Pentru realizarea cointeresării celor 9 societăți comerciale din anexa nr. 1, poz. 2-10, în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.2-3.10.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre, la care capitalul social este constituit prin participații reciproce, își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 8. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social, pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, poz. 2-10, își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2.1[1]-2.10[1], 2 a[1], 3.1[1]- 3.10[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[2] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unității care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Romtub” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sect. 3 Activități de cercetare, proiectare în domeniul specific de activitate.

Activități de import pentru materii prime, utilaje, tehnologie în domeniul său de activitate.

Activități de prognozare și strategie în domeniul specific de activitate.

Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu băncile de comerț exterior, executarea operațiunilor de cont valutar, putând participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine atât în domeniul său de activitate cât și în alte domenii.

Efectuarea de studii tehnice, manageriale, comerciale, economice, financiare și de sistem legate de comercializarea și fabricarea produselor specifice.

Servicii apres-vente a tuturor produselor din activitățile specifice.

Crearea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe în țară și străinătate al căror obiectiv de activitate se leagă de activitățile societății.

5.351,56 -
2. Societatea comercială „Artrom” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Drăgănești km 93, jud. Olt Producerea și comercializarea țevilor resudate, pentru construcții de mașini, rulmenți și industria petrolieră. 2.442,505
——————
(1.528,1+131,0)
Întreprinderea de țevi Slatina
3. Societatea comercială „Petrotub” - S.A. Roman Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, șos. Roman-Iași nr. 333, jud. Neamț Producerea și comercializarea țevilor din oțel fără sudură laminate la cald și laminate sau trase la rece. 2.104,83
——————
(2.718,8+708,6)
Întreprinderea de țevi Roman
4. Societatea comercială „Republica” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sect. 3 Producerea și comercializarea țevilor din oțel fără sudură laminate la cald și laminate sau trase la rece. 2.017,21
——————
(3.183,5+757,6)
Întreprinderea de țevi Republica București
5. Societatea comercială „Silvotub” - S.A. Zalău Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, Bd. Mihai Viteazu 83, jud. Sălaj Producerea și comercializarea semifabricatelor din oțel, țevi din oțel fără sudură și laminate finite pline. 1.555,45
——————
(1.973,3+478,1)
Întreprinderea de țevi Zalău
6. Societatea comercială „Fortub” - S.A. Roman Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Roman, șos. Roman-Iași km. 333, jud. Neamț Producerea și comercializarea țevilor mari din oțel forjate pe dern din lingouri. 1.053,91
——————
(1.274,5+301,2)
Întreprinderea de țevi Roman
7. Societatea comercială „Zimtes” - S.A. Zimnicea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zimnicea, str. Portului nr. 1, jud. Teleorman Producerea și comercializarea țevilor sudate și profile îndoite la rece. 509,86
——————
(529,5+83,2)
Întreprinderea de țevi Zimnicea
8. Societatea comercială „Helitube” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Sos. Colentina nr. 461 Producerea și comercializarea țevilor sudate elicoidal din oțel carbon și longitudinal din oțel inoxidabil, carbon și neferoase precum și prestarea de servicii. 185,705
——————
(227,7+81,5)
Întreprinderea de țevi sudate București
9. Societatea comercială „Grivița” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Rotașului nr. 14, sect. 1 Producerea și comercializarea profilelor ușoare din oțel, a sârmelor și cuielor. 36,855
——————
(44,1+65,1)
Întreprinderea de țevi Republica - București - Secția Grivița
10. Societatea comercială „Omega” - S A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Muncii nr. 256, sect. 3 Proiectarea de unități economice pentru execuția de produse metalurgice și retehnologizare; cercetarea în domeniul prelucrărilor produselor metalurgice; proiectarea de utilaje, SDV-uri și automatizări; proiectarea de construcții civile, asistență tehnică, consulting, reparații mecanice, electrice și electrotehnice și elaborarea de documentații tehnico-economice pentru întreținere și reparații; analize, expertize și probe de laborator în domeniul metalurgic; operații de multiplicare și tipografie; operații de comerț exterior, import-export în domeniul de activitate al societății. Microproducție de țevi sudate și nesudate cu diametre mici, precum și alte produse metalurgice, utilaje și piese de schimb. 16,71
——————
(28,1+10,9)
Centrul de Cercetări și Proiectări de fabricație pentru țevi și trefilate București
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
  2. Mijloace fixe și mijloace circulante.