autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societății comerciale pe acțiuni în domeniul recuperării și valorificării materialelor refolosibile
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, prin reorganizarea unor unități economice de stat, societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Capitalul social inițial al societăților comerciale „Tehnoremat” - S.A. București este constituit din capital propriu, din părți ale capitalurilor sociale ale societăților comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri (anexa nr. 1), conform anexei 2.1.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.44) și 2 a.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării celor 44 societăți comerciale (anexa nr. 1, poz. 2-44) în domeniul specific de activitate, acestea își compun capitalul social inițial prin participații reciproce, conform anexelor nr. 3.1-3.43.

Art. 5. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate prin prezenta hotărâre la care capitalul social este constituit prin participații reciproce își vor organiza activitatea - adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație - prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990.

Art. 6. - Societățile comerciale pe acțiuni realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege. Contractarea materialelor refolosibile supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 2-44) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2.1[1]-2.44[1], 2 a[1], 3.1[1]-3.43[1] fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează potrivit Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————
localitatea județul
Obiectul de activitate Capitalul social și structura[2] (conform bilanțului la 30.06.1990)
- mil. lei -
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. Societatea comercială „Tehnoremat” - București - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Theodor Aman nr. 4, sector 1 Activitatea de prognoză și strategie în domeniul recuperării, colectării, prelucrării și valorificării materialelor refolosibile.

Activitatea de cercetare, proiectare în domeniul colectării, prelucrării și valorificării materialelor refolosibile.

Servicii de management, studii de marketing, economico-financiare, elaborarea de standarde și tarife. Activitatea de import și export pentru materiale și utilaje tehnologice în domeniul de activitate specific.

980,4
——————
(14,2+28,1)
Atelierul de proiectare al Depart. reciclării materialelor

Secția ind. de reparație a CRVMR - București

2. Societatea comercială „Remat” - Alba - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alba Iulia, str. București nr. 88, Alba Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 40,2
——————
(46,1+18,1)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Alba
3. Societatea comercială „Remat” - Arad - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Arad, Calea Bodrogului nr. 12, Arad Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 41,3
——————
(50,5+28,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Arad
4. Societatea comercială „Remat” - Argeș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Pitești, str. George Coșbuc nr. 40 bis, Argeș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 42,4
——————
(44,1+26,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Argeș
5. Societatea comercială „Remat” - Bacău - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bacău, str. Izvoare nr. 107, Bacău Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 30,6
——————
(39,0+18,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Bacău
6. Societatea comercială „Remat” - Bihor - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Gutenberg nr. 16, Bihor Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 35,4
——————
(37,9+24,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Bihor
7. Societatea comercială „Remat” - Bistrița-Năsăud - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, Drumul Cetății nr. 1 A, Bistrița-Năsăud Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 22,0
——————
(24,6+11,1)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Bistrița-Năsăud
8. Societatea comercială „Remat”- Botoșani - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Botoșani, str. Luceafărului nr 137, Botoșani Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 25,0
——————
(33,9+6,0)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Botoșani
9. Societatea comercială „Remat” - Brașov - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brașov, str. Feldioarei nr. 24, Brașov Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 57,9
——————
(70,0+36,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Brașov
10. Societatea comercială „Remat” - Brăila - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Brăila, str. Baldovinești nr. 12, Brăila Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 28,2
——————
(34,9+14,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Brăila
11. Societatea comercială „Remat” - Buzău - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Buzău, str. Transilvaniei nr. 429, Buzău Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 29,1
——————
(35,7+15,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Buzău
12. Societatea comercială „Remat” - Caraș-Severin - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Reșița, calea Timișoarei nr. 16, Caraș-Severin Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 27,4
——————
(28,6+42,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Caraș-Severin
13. Societatea comercială „Remat” - Călărași - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Călărași, str. Varianta Nord nr. 1, Călărași Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,7
——————
(19,1+18,5)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Călărași
14. Societatea comercială „Remat” - Cluj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 8, Cluj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 33,0
——————
(35,8+28,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Cluj
15. Societatea comercială „Remat” - Constanța - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. Interioară nr. 2, Constanța Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 50,1
——————
(50,8+38,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Constanța
16. Societatea comercială „Remat” - Covasna - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sf. Gheorghe, str. Constructorului nr. 13, Covasna Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 29,7
——————
(40,9+11,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Covasna
17. Societatea comercială „Remat” - Dâmbovița - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Târgoviște, str. Laminorului nr. 10, Dâmbovița Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 52,5
——————
(55,1+38,1)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Dâmbovița
18. Societatea comercială „Remat” - Dolj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Craiova, str. Karl Marx nr. 4, Dolj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 45,0
——————
(46,7+28,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Dolj
19. Societatea comercială „Remat” - Galați - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Galați, str. Prutului nr. 53, Galați Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 63,6
——————
(59,4+25,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Galați
20. Societatea comercială „Remat” - Giurgiu - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Giurgiu, Zona Industrială, Giurgiu Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 34,4
——————
(26,7+31,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Giurgiu
21. Societatea comercială „Remat” - Gorj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, str. 23 August nr. 113, Gorj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 33,4
——————
(37,0+18,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Gorj
22. Societatea comercială „Remat” - Harghita - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Miercurea-Ciuc, str. Petöfi Sandor nr. 65, Harghita Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 19,6
——————
(23,2+14,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Harghita
23. Societatea comercială „Remat” - Hunedoara - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Deva, str. Griviței nr. 37, Hunedoara Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 37,6
——————
(35,9+30,6)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Hunedoara
24. Societatea comercială „Remat” - Ialomița - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slobozia, str. Amara nr. 1, Ialomița Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 23,7
——————
(26,1+2,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Ialomița
25. Societatea comercială „Remat” - Iași - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 88, Iași Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 18,3
——————
(20,1+11,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Iași
26. Societatea comercială „Remat” - Maramureș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Baia Mare, str. București nr. 51, Maramureș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 36,3
——————
(47,4+33,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Maramureș
27. Societatea comercială „Remat” - Mehedinți - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Drobeta-Turnu Severin, calea Cernețului nr. 14, Mehedinți Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,7
——————
(22,6+12,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Mehedinți
28. Societatea comercială „Remat” - Mureș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Mureș, str. Ghe. Doja nr. 18, Mureș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 32,4
——————
(44,8+16,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Mureș
29. Societatea comercială „Remat” - Neamț - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Piatra-Neamț, str. Victoriei nr. 287, Neamț Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 40,6
——————
(48,5+27,3)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Neamț
30. Societatea comercială „Remat” - Olt - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Depozitelor nr. 13, Olt Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,5
——————
(19,2+18,4)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Olt
31. Societatea comercială „Remat” - Prahova - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Ploiești, str. Muzelor nr. 38, Prahova Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 69,4
——————
(71,9+41,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Prahova
32. Societatea comercială „Remat” - Satu Mare - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Satu Mare, str. Depozitelor nr. 35, Satu Mare Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 41,0
——————
(40,8+26,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Satu Mare
33. Societatea comercială „Remat” - Sălaj - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Zalău, str. Măceșilor nr. 3, Sălaj Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 18,9
——————
(20,1+12,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Sălaj
34. Societatea comercială „Remat” - Sibiu - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Distribuției nr. 28, Sibiu Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 36,5
——————
(50,8+16,5)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Sibiu
35. Societatea comercială „Remat” - Suceava - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Suceava, str. Mirăuților nr. 70, Suceava Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 41,1
——————
(54,1+34,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Suceava
36. Societatea comercială „Remat” - Teleorman - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Alexandria, Prelungirea Libertății nr. 4, Teleorman Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 26,7
——————
(30,0+15,8)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Teleorman
37. Societatea comercială „Remat” - Timiș - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, calea Buziașului nr. 6, Timiș Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 56,0
——————
(66,7+58,2)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Timiș
38. Societatea comercială „Remat” - Tulcea - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tulcea, str. 7 Noiembrie nr. 1, Tulcea Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 20,7
——————
(21,6+13,9)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Tulcea
39. Societatea comercială „Remat” - Vaslui - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Vaslui, str. Podul Înalt nr. 9, Vaslui Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 27,6
——————
(33,2+12,0)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Vaslui
40. Societatea comercială „Remat” - Vâlcea - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rm. Vâlcea, str. Bujoreni nr. 52, Vâlcea Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 25,5
——————
(32,6+17,5)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Vâlcea
41. Societatea comercială „Remat” - Vrancea - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Focșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 3 Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 23,8
——————
(20,3+37,7)
Întreprinderea județeană pentru recuperarea materialelor refolosibile Vrancea
42. Societatea comercială „Remat” - București-Sud - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, București Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 141,1
——————
(141,2+102,5)
Întreprinderea pentru recuperarea materialelor refolosibile a municipiului București
43. Societatea comerciala „Remat” - București-Nord - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Th. Aman nr. 4, sect. 1, București Colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile. 60,1
——————
(57,1+52,4)
Întreprinderea pentru recuperarea materialelor refolosibile a municipiului București
44. Societatea comercială „Remat” - Sulina - S.A. Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sulina, str. Portului nr. 1, Tulcea Dezmembrarea navelor maritime și fluviale scoase din funcțiune. 163,8
——————
(218,1+46,5)
Șantierul Naval Sulina
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Anexele se comunică unităților interesate.
  2. Mijloace fixe și mijloace circulante.