autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încetarea activității Departamentului energiei electrice și termice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La data de 15 ianuarie 1991 Departamentul energiei electrice și termice din cadrul Ministerului Resurselor și Industriei își încetează activitatea.

Art. 2. - Patrimoniul, activitățile, atribuțiile și competențele Departamentului energiei electrice și termice se preiau pe bază de protocol de către Regia autonomă de electricitate „RENEL” sau de către divizia de specialitate din Ministerul Resurselor și Industriei, după caz.

Art. 3. - Personalul Departamentului energiei electrice și termice va fi preluat de către „RENEL”, de către societățile comerciale înființate prin reorganizarea unităților sale și de către Ministerul Resurselor și Industriei.

Personalul preluat se consideră transferat în interesul serviciului și, în cazul în care va fi încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de trei luni după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.