autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea primului-adjunct al ministrului finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Stolojan Theodor-Dumitru se numește prim-adjunct al ministrului la Ministerul Finanțelor începând cu data de 29 decembrie 1989.