autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea comisiilor de recepție pentru unele obiective de investiții situate în municipiul București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc comisiile de recepție pentru obiectivele de investiții: „Pasaje rutiere denivelate (bulevardul 1848 - bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardul Armata Poporului - Lujerului, Mărășești, Băneasa, Piața Victoriei)”; „Drum și tramvai între bulevardul Preciziei și șoseaua Panduri, între strada Timișoara și bulevardul Armata Poporului, între șoseaua Viilor și strada Constantin Istrate”; „Drum și tramvai între D.N.1. și podul Tipuri- Noi”; „Drum de trafic greu între strada Răzoare și bulevardul Pieptănari”; „Bulevardul Unirii între strada Căuzași și strada Popa Nan, strada Theodor Speranția, calea Călărașilor, strada Labirint, prelungirea bulevardului Mărășești, bulevardul Mircea cel Mare și strada Nerva Traian”, în componența prevăzută în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa nr. 1

Comisia de recepție pentru investițiile: „Pasaje rutiere denivelate (bulevardul 1848 - bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardul Armata Poporului - Lujerului, Mărășești, Băneasa și Piața Victoriei)” ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Decretul nr. 258/1987

Președinte: Andrei Anastasiu - viceprimar al Primăriei municipiului București;

Vicepreședinte: Sorin Gabrea - viceprimar al Primăriei municipiului București;

Membri:

Cornel Ene - director al Direcției tehnice - Primăria municipiului București;
Alexandru Mihai - inginer șef la Banca Română pentru Dezvoltare;
Petre Ionel Radu - profesor doctor inginer la Institutul de construcții București;
Zaharia Florea - director tehnic la întreprinderea „Metrou” București;
Rene Jaques Bally - șef colectiv la Institutul de cercetări, ingineria mediului, din cadrul Secției de construcții hidrotehnice a Ministerului Mediului;
Constantin Oară - șef colectiv proiectare la Compania construcții București din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
Dragoș Badea - inginer proiectant principal la Institutul de proiectare „Proiect” București;
Virgil Ramba - director general la Grupul întreprinderilor de gospodărie comunală;
Constantin Dorobănțescu - inginer șef la Direcția domeniului public;
Ion Zamfirescu - directorul Administrației domeniului public sector 1 București;
Ion Popescu - directorul Administrației domeniului public sector 2 București;
Dan Eana - directorul Administrației domeniului public sector 3 București;
Țugui Florențiu - directorul Administrației domeniului public sector 4 București;
Gheorghe Sapon - directorul Administrației domeniului public - sector 5 București;
Virgiliu Dincă - directorul Administrației domeniului public sector 6 București.


[modificare] Anexa nr. 2

Comisia pentru recepție pentru investițiile:

  • „Drum și tramvai între bulevardul Preciziei și șoseaua Panduri, între strada Timișoara (fostă Emil Bodnăraș) și bulevardul Armata Poporului, între șoseaua Viilor și strada Constantin Istrate”;
  • „Drum și tramvai între DN 1 și podul Timpuri Noi”;
  • „Dram de trafic greu între strada Răzoare și bulevardul Pieptănari";
  • „Bulevardul Unirii (fost Victoria Socialismului), între strada Căuzași și strada Popa Nan, strada Theodor Speranția, calea Călărașilor, strada Labirint, prelungirea bulevardului Mărășești, bulevardul Mircea cel Mare și strada Nerva Traian”,

ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin Decretul nr. 258/1987

Președinte: Andrei Anastasiu - viceprimar al Primăriei municipiului București;

Vicepreședinte: Gheorghe Raicu - director al Direcției domeniului public;

Membri:

Stelian Dorobanțu - profesor doctor inginer la Institutul de construcții București;
Vasile Munteanu - director tehnic al Direcției drumurilor din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
Bogdan Bogoescu - arhitect șef al municipiului București;
Cornel Ene - directorul Direcției tehnice - Primăria municipiului București;
Alexandru Mihai - inginer șef la Banca Română pentru Dezvoltare;
Emil Negoescu - profesor doctor inginer la Institutul de construcții București;
Mihai Covătaru - șeful colectivului „Drumuri” la Institutul de proiectare „Proiect” București;
Mitică Ghiță - director tehnic la întreprinderea transport București;
Florea Pencea - maistru la Direcția domeniului public;
Ion Zamfirescu - directorul Administrației domeniului public sector 1 București;
Ion Popescu - directorul Administrației domeniului public sector 2 București;
Dan Eana - directorul Administrației domeniului public sector 3 București;
Țugui Florențiu - directorul Administrației domeniului public sector 4 București;
Gheorghe Sapon - directorul Administrației domeniului public sector 5 București;
Virgiliu Dincă - directorul Administrației domeniului public sector 6 București.