autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Gheorghe Bădică se numește în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.