autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea în funcție a unui secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Lazăr Vlăsceanu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei.