autentificare cu OpenID
Hotărâre privind eliberarea și numirea în funcție la Prefectura județului Brașov
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea județelor, municipiilor, orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale,
Primul-ministru al guvernului hotărăște:

Art. 1. - Szamhammer Erwin se eliberează, la cerere, din funcția de subprefect la Prefectura județului Brașov.

Art. 2. - Iancu Vespasian Augustin se numește în funcția de subprefect la Prefectura județului Brașov.