autentificare cu OpenID
Hotărâre privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ central al administrației de stat, de specialitate în domeniul protecției proprietății industriale, cu activitate autonomă, trece din subordinea Ministerului Științei și Învățământului pe lângă guvern.

Art. 2. - Activitatea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci va fi coordonată de către secretarul de stat însărcinat cu știința, membru al guvernului.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci întocmește bilanț propriu și este ordonator principal de credite, funcționând potrivit Hotărârii guvernului nr. 374/1990.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Învățământului și Științei vor asigura transferarea fondurilor bugetare prevăzute pentru Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pe anul 1991 din bugetul Ministerului Științei și Învățământului în bugetul propriu al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii guvernului nr. 1076 din 8 octombrie 1990.