autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea președintelui Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Rușinaru Ion se numește președinte al Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară începând cu data de 29 decembrie 1989.