autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea prim-vicepreședintelui Băncii de Investiții
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Iuga Cornel se numește prim-vicepreședinte al Băncii de Investiții începând cu data de 30 decembrie 1989.