autentificare cu OpenID
Hotărâre privind împuternicirea Băncii Naționale a României de a organiza Bursa de valori
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Națională a României este împuternicită să organizeze Bursa de valori ca societate pe acțiuni, în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Înființarea Bursei de valori din București se va face astfel încât aceasta să poată desfășura operațiunile specifice imediat ce vor fi îndeplinite condițiile tehnice și formele de funcționare.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Bursei de valori din București va fi crearea condițiilor de funcționare și implementare a pieței secundare de capital, în cadrul mai larg al pieței de capital din România.

În acest scop, Bursa de valori va acționa pentru crearea cadrului legislativ, instituțional și organizatoric privind operațiunile de pe piața de capital din România și va asigura, într-o perioadă viitoare, vânzarea acțiunilor societății în vederea trecerii Bursei de valori în proprietate privată.

Art. 3. - Cheltuielile efectuate de Consiliul de administrație al Bursei de valori din București se creditează de către Banca Națională a României până la recuperarea lor din veniturile Bursei de valori.

Art. 4. - Secretariatul general al Guvernului României va sprijini înființarea și funcționarea Bursei de valori, prin repartizarea unui spațiu adecvat funcționării acestei instituții.

Art. 5. - La înființare structura organizatorică și bugetul vor fi cele prevăzute în anexa[1] la prezenta hotărâre. Structura organizatorică și bugetul vor putea fi modificate în condițiile prevăzute de actele constitutive ale Bursei de valori.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.