autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea atestării pe post a salariaților din administrația de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Secretariatul general al guvernului vor organiza și vor urmări realizarea atestării pe post, pe bază de examinare, a salariaților din administrația de stat, elaborând metodologia corespunzătoare specificului unităților din administrația centrală și locală.

Art. 2. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Secretariatul general al guvernului vor informa guvernul asupra rezultatelor atestării, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia.