autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Primăriei București pentru concesionarea unor terenuri proprietate de stat, în vederea construirii și amenajării de dotări orășenești
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Primăria municipiului București să organizeze concesionarea, prin licitație publică, a unor terenuri proprietate de stat, identificate conform anexei, în vederea construirii și amenajării de dotări orășenești, cu drept de concesiune până la 49 de ani.

Art. 2. - Sumele rezultate din concesionarea terenurilor vor fi vărsate în bugetul Primăriei municipiului București în vederea viabilizării terenurilor respective și a soluționării altor activități în interesul municipalității.

Art. 3. - Primăria municipiului București va stabili obiectivele ce se var construi, precum și modul de organizare și de desfășurare a licitațiilor.


[modificare] Anexă

Tabel cuprinzând terenurile ce se propun a fi licitate în zona b-dul Unirii - Mircea Vodă - Călărași - Sfânta Vineri și Calea Griviței - str. G-ral Budișteanu

Poziția în plan
Destinația propusă
Delimitare teren
Suprafață teren aferent (mp)
Suprafață construită la sol
Nr. niveluri
Observații
0
1
2
3
4
5
6
1.
Centru comercial Str. Sfânta Vineri - Magazin Tineretului - b-dul Mircea Vodă
1.300
540
P+M+7
Cu garaj la subsol
2.
Locuințe Str. Sfânta Vineri - str. Iuliu Barasch - str. Olteni - str. Clucerul Udricani - str. Maria Clucereasa
1.445
625
P+4
Cu garaje la subsol parțial
3.
Locuințe Str. Iuliu Barasch - str. Olteni
90
42
P+5
-
4.
Hotel B-dul Mircea Vodă - Str. Sfânta Vineri - str. Iuliu Barasch
1.120
390
P+M+7
Cu garaje la subsol
5.
Complex comercial B-dul Mircea Vodă - str. Matei Basarab - str. Clucerul Udricani
1.300
380
P+4
Cu garaje la subsol
6.
Centru afaceri + hotel B-dul Unirii - b-dul Mircea Vodă - str. Vintilă Vodă
1.525
750
P+M+8
Cu garaje la subsol
7.
Birouri B-dul Mircea Vodă - str. Căuzași - str. Vintilă Vodă
460
137
P+10
Cu garaje la subsol
8.
Centru comercial + birouri B-dul Mircea Vodă - str. Vintilă Vodă - str. Căuzași
1.045
497
P+7 P+5
-
9.
Policlinică + spital Str. Vintilă Vodă
200
91
P+5
Cu garaj la subsol
10.
Imobil sanitar str. Vintilă Vodă - str. Căuzași
190
71
P+5
Cu garaj la subsol
11.
Locuințe str. Vintilă Vodă
785
341
P+5 P+3
Cu garaj la subsol
12.
Locuințe + comerț B-dul Mircea Vodă - calea Călărașilor - str. Matei Basarab
1.621
350
P+2-6
Cu garaje la subsol
13.
Patriarhie, refacerea bisericii Sfânta Vineri - clopotniță, casă parohială Calea Călărașilor - str. Matei Basarab - str. Iuliu Barasch
900
420
P+4
-
14.
Hotel + comerț Str. Iuliu Barasch - str. Clucerul Udricani - str. Matei Basarab
510
364
P+4
-
15.
Hotel Calea Călărașilor - B-dul Mircea Vodă
575
264
P+6
Cu garaj la subsol
16.
Locuințe Str. Columnelor
336
112
P+2
-
17.
Dotări locuințe Calea Călărașilor - str. C. F. Robescu
690
88
P+3
-
18.
Locuințe Str. Iuliu Barasch - str. Clucerul Udricani - str. Olteni
306
146
P+3-4
-
19.
Birouri Calea Griviței - str. G-ral Budișteanu
4.500
2.400
P+2 P+15
Cu garaj la subsol