autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în sectorul de transporturi auto
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni în sectorul de transporturi auto, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni din sectorul de transporturi auto, înființate potrivit prezentei hotărâri, se organizează și funcționează conform statutului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmând să fie definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile legii, activitate care se va finaliza până la 15 decembrie 1990.

Art. 4. - Capitalul social sub formă de acțiuni este deținut de stat până la transferul total sau parțial al acțiunilor către terțe părți, în condițiile legii.

Art. 5. - Pe data constituirii societăților comerciale pe acțiuni potrivit art. 1, Centrala de transporturi auto și unitățile de transporturi auto de stat prevăzute în anexa nr. 3[1] se desființează.

Activul și pasivul, împreună cu contractele economice ale unităților ce se desființează, se preiau de societățile comerciale pe acțiuni pe bază de protocol.

În activul ce se preia sunt cuprinse și acțiunile pe care Centrala de transporturi auto și alte 24 întreprinderi ale acesteia le dețin la societatea cu capital străin „Transromania”. Preluarea acțiunilor întreprinderilor de transporturi auto de către societățile comerciale pe acțiuni se va face proporțional cu numărul de autovehicule destinat transportului internațional de mărfuri pe care le dețin.

Art. 6. - Personalul trecut la societățile comerciale înființate se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar și de sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în sectorul de transporturi auto
Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni care se înființează Obiectul de activitate al societății comerciale Sediul principal al societății comerciale
Valoarea capitalului social inițial – mii lei -
a) mijloace fixe
b) mijloace circulante
Unitatea economică de stat care se reorganizează
1. "Autotrans" - S.A. - Efectuarea de transporturi de mărfuri și persoane în trafic intern și internațional și activități auxiliare transporturilor;
- transport turistic și alte activități turistice;
- închirieri de autovehicule;
- efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la parcul din dotare și activitatea service pentru autovehicule, indiferent de deținătorii acestora;
- pregătirea șoferilor profesioniști și amatori;
- proiectarea și executarea de utilaje de garaj și confecții auto;
- efectuarea de produse și servicii de informatică;
- expediții de mărfuri, aprovizionare-desfacere, alte servicii și activități în domeniul auto.
Municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 78, județul Alba
96.417
a) 96.417
b) -
I.T.A.-Alba
2. "Transalba" - S.A.
" " "
Municipiul Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 79, județul Alba
69.789
a) 49.111
b) 20.687
I.T.A.-Alba
3. "Voltrans" - S.A.
" " "
Orașul Sebeș, str. M. Kogălniceanu nr. 48, județul Alba
52.576
a) 52.576
b) -
I.T.A.-Alba
4. "Arieșul" - S.A.
" " "
Orașul Cîmpeni, str. Valea Bistrei nr. 1, județul Alba
67.506
a) 67.506
b) -
I.T.A.-Alba
5. "Aitrans" - S.A.
" " "
Orașul Aiud, str. Gării nr. 16, județul Alba
51.353
a) 51.353
b) -
I.T.A.-Alba
6. "Școala profesională auto" - S.A.
" " "
Orașul Aiud, str. Ec. Varga nr. 10-12, județul Alba
11.222
a) 10.974
b) 248
I.T.A.-Alba
7. "Intertrans I" - S.A.
" " "
Municipiul Arad, str. Calea 6 Vânători nr. 2-4, județul Arad
200.244
a) 197.102
b) 3.142
I.T.A.-Arad
8. "Intertrans II" - S.A.
" " "
Orașul Lipova, str. Timișoarei nr. 111, județul Arad
43.421
a) 42.417
b) 1.004
I.T.A.-Arad
9. "Intertrans III" - S.A.
" " "
Orașul Sebiș, str. Crișului nr. 57, județul Arad
50.405
a) 50.405
b) -
I.T.A.-Arad
10. "Reșapare și reparare anvelope" - S.A.
" " "
Municipiul Arad, str. Câmpul Liniștei nr. 5, județul Arad
69.103
a) 69.103
b) -
I.T.A.-Arad
11. "Țara" - S.A.
" " "
Municipiul Pitești, str. Caporal Dogaru nr. 4, județul Argeș
131.063
a) 107.236
b) 23.827
I.T.A.-Argeș
12. "Internațional transport" - S.A.
" " "
Municipiul Pitești, str. Caporal Dogaru nr. 4 bis, județul Argeș
91.567
a) 87.786
b) 3.781
I.T.A.-Argeș
13. "Astra" - S.A.
" " "
Municipiul Pitești, b-dul Petrochimiștilor nr. 75 A, județul Argeș
134.170
a) 128.314
b) 5.856
I.T.A.-Argeș
14. "Traian" - S.A.
" " "
Municipiul Pitești, str. Depozitelor nr. 40, județul Argeș
108.764
a) 100.773
b) 7.991
I.T.A.-Argeș
15. "Zenit" - S.A.
" " "
Orașul Curtea de Argeș, str. Albești nr. 10, județul Argeș
88.704
a) 83.443
b) 5.261
I.T.A.-Argeș
16. "Carpați" - S.A.
" " "
Orașul Câmpulung, str. Gr. Alexandrescu nr. 15 A, județul Argeș
55.982
a) 52.946
b) 3.036
I.T.A.-Argeș
17. "Montana" - S.A.
" " "
Orașul Câmpulung, str. Zăvoiului nr. 26, județul Argeș
75.216
a) 69.775
b) 5.441
I.T.A.-Argeș
18. "Muscelul" - S.A.
" " "
Comuna Berevoiești, județul Argeș
62.822
a) 61.292
b) 1.530
I.T.A.-Argeș
19. "Sigma" - S.A.
" " "
Orașul Câmpulung, str. 16 Februarie nr. 40, județul Argeș
2.405
a) 2.220
b) 185
I.T.A.-Argeș
20. "Punctual transport" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Izvoare nr. 34, județul Bacău
82.459
a) 82.459
b) -
I.T.A.-Argeș
21. "Cominfor-trans" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 4, județul Bacău
2.618
a) 2.538
b) 80
I.T.A.-Bacău
22. "Transport Bistrița" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, b-dul Unirii nr. 39, județul Bacău
69.400
a) 64.904
b) 4.496
I.T.A.-Bacău
23. "Eurotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Abatorului nr. 4, județul Bacău
153.974
a) 153.974
b) -
I.T.A.-Bacău
24. "Intertrans-service" - S.A.
" " "
Municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 4, județul Bacău
15.288
a) 12.177
b) 3.111
I.T.A.-Bacău
25. "Transporturi rutiere" - S.A.
" " "
Orașul Comănești, str. Combinatului nr. 4, județul Bacău
77.564
a) 77.564
b) -
I.T.A.-Bacău
26. "Transporturi rutiere" - S.A.
" " "
Municipiul Onești, str. Zemeș nr. 2, județul Bacău
85.168
a) 85.168
b) -
I.T.A.-Bacău
27. "Transporturi și reparații" - S.A.
" " "
Orașul Aleșd, str. Halta C.F.R. nr. 1, județul Bihor
42.507
a) 41.411
b) 1.096
I.T.A.-Bacău
28. "Omnitrans" - S.A.
" " "
Orașul Dr. Petru Groza, str. Argeșului nr. 8, județul Bihor
69.441
a) 64.149
b) 5.792
I.T.A.-Bihor
29. "Transmar" - S.A.
" " "
Orașul Marghita, str. I. L. Caragiale nr. 49, județul Bihor
50.960
a) 48.181
b) 2.779
I.T.A.-Bihor
30. "Autocrișana" - S.A.
" " "
Municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 12, județul Bihor
98.974
a) 95.816
b) 3.158
I.T.A.-Bihor
31. "Transerv" - S.A.
" " "
Municipiul Oradea, str. Clujului nr. 197, județul Bihor
64.640
a) 57.100
b) 7.540
I.T.A.-Bihor
32. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Oradea, str. Gutenberg nr. 24, județul Bihor
89.156
a) 89.156
b) -
I.T.A.-Bihor
33. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Salonta, str. Fântânelor nr. 10, județul Bihor
26.727
a) 25.146
b) 1.581
I.T.A.-Bihor
34. "Transcomes" - S.A.
" " "
Orașul Beclean, str. Toamnei nr. 6, județul Bistrița-Năsăud
24.744
a) 24.491
b) 253
I.T.A.-Bistrița-Năsăud
35. "Transport marfă" - S.A.
" " "
Orașul Bistrița, str. Libertății nr. 47, județul Bistrița-Năsăud
64.575
a) 65.537
b) 38
I.T.A.-Bistrița-Năsăud
36. "Heniu" - S.A.
" " "
Orașul Bistrița, str. Rodnei nr. 1 A, județul Bistrița-Năsăud
49.587
a) 47.784
b) 1.803
I.T.A.-Bistrița-Năsăud
37. "Transarmasia" - S.A.
" " "
Orașul Năsăud, str. G. Coșbuc nr. 194, județul Bistrița-Năsăud
38.137
a) 37.271
b) 866
I.T.A.-Bistrița-Năsăud
38. "Atlas" - S.A.
" " "
Municipiul Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 5, județul Brăila
109.410
a) 107.111
b) 2.299
I.T.A.-Brăila
39. "S.T.A.R.T." - S.A.
" " "
Municipiul Brăila, str. Parcului nr. 1, județul Brăila
259.841
a) 243.800
b) 16.041
I.T.A.-Brăila
40. "Transporturi auto" - S.A.
" " "
Municipiul Botoșani, str. C. Dobrogeanu-Gherea nr. 114, județul Botoșani
87.730
a) 86.796
b) 934
I.T.A.-Botoșani
41. "Transport călători" - S.A.
" " "
Municipiul Botoșani, str. Calea Națională nr. 262, județul Botoșani
52.107
a) 49.653
b) 2.454
I.T.A.-Botoșani
42. "Transport mixt" - S.A.
" " "
Orașul Dorohoi, str. Dumbrava Roșie nr. 2, județul Botoșani
84.922
a) 84.922
b) -
I.T.A.-Botoșani
43. "Transport mixt" - S.A.
" " "
Orașul Săveni, str. Petricani nr. 1, județul Botoșani
45.825
a) 42.700
b) 3.125
I.T.A.-Botoșani
44. "Autotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Brașov, str. Lungă nr. 160, județul Brașov
481.633
a) 481.633
b) -
I.T.A.-Brașov
45. "Transbus" - S.A.
" " "
Municipiul Brașov, str. 13 Decembrie nr. 135, județul Brașov
5.951
a) 5.851
b) -
I.T.A.-Brașov
46. "Comtrans" - S.A.
" " "
Orașul Făgăraș, str. Crinului nr. 5, județul Brașov
34.061
a) 34.061
b) -
I.T.A.-Brașov
47. "Transport auto general-servicii - Stagsa" - S.A.
" " "
Municipiul Buzău, str. Pogoanele nr. 2, județul Buzău
146.528
a) 137.907
b) 8.621
I.T.A.-Buzău
48. "Întreținere reparații auto - Sira" - S.A.
" " "
Municipiul Buzău, str. Unirii nr. 234, județul Buzău
14.751
a) 9.112
b) 5.639
I.T.A.-Buzău
49. "Transport auto călători - Stac" - S.A.
" " "
Municipiul Buzău, str. Unirii nr. 303, județul Buzău
52.732
a) 52.732
b) -
I.T.A.-Buzău
50. "Transport mixt - Stamc" - S.A.
" " "
Comuna Pătârlagele, județul Buzău
42.227
a) 40.584
b) 1.643
I.T.A.-Buzău
51. "Transport mixt - Stamc" - S.A.
" " "
Orașul Râmnicu Sărat, str. Balta Albă nr. 25, județul Buzău
51.732
a) 47.953
b) 3.779
I.T.A.-Buzău
52. "Napoca" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, județul Cluj
71.935
a) 71.935
b) -
I.T.A.-Cluj
53. "Ardealul" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rât nr. 17, județul Cluj
238.349
a) 238.349
b) -
I.T.A.-Cluj
54. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, județul Cluj
85.420
a) 85.420
b) -
I.T.A.-Cluj
55. "Soreti service" - S.A.
" " "
Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 38, județul Cluj
53.707
a) 37.275
b) 16.432
I.T.A.-Cluj
56. "Somtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Dej, str. Bistriței nr. 44, județul Cluj
88.392
a) 86.952
b) 1.440
I.T.A.-Cluj
57. "Vlădeasa transport" - S.A.
" " "
Orașul Huedin, str. Câmpului nr. 3, județul Cluj
62.862
a) 62.862
b) -
I.T.A.-Cluj
58. "Transarieș" - S.A.
" " "
Municipiul Turda, str. Clujului nr. 71, județul Cluj
171.314
a) 171.314
b) -
I.T.A.-Cluj
59. "Autotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Călărași, str. Prelungirea Dobrogei nr. 1, județul Călărași
80.873
a) 80.873
b) -
I.T.A.-Călărași
60. "Primăvara" - S.A.
" " "
Orașul Lehliu, str. Industriei nr. 675, județul Călărași
28.950
a) 25.757
b) 3.193
I.T.A.-Călărași
61. "Trans-danubius" - S.A.
" " "
Orașul Oltenița, șos. Călărași nr. 24, județul Călărași
65.098
a) 62.184
b) 2.914
I.T.A.-Călărași
62. "Bârzava" - S.A.
" " "
Orașul Bocșa, str. Carpați nr. 5, județul Caraș-Severin
28.226
a) 28.226
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
63. "Miniș" - S.A.
" " "
Orașul Bozovici, str. Mihai Eminescu nr. 1, județul Caraș-Severin
28.224
a) 28.224
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
64. "Bistra" - S.A.
" " "
Orașul Caransebeș, str. Muntele Mic nr. 131, județul Caraș-Severin
45.158
a) 45.158
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
65. "Cerna" - S.A.
" " "
Comuna Mehadia, județul Caraș-Severin
25.310
a) 25.115
b) 195
I.T.A.-Caraș-Severin
66. "Danubius" - S.A.
" " "
Orașul Moldova Nouă, str. Moldova Veche nr. 1, județul Caraș-Severin
19.969
a) 19.969
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
67. "Nera" - S.A.
" " "
Orașul Oravița, str. Broșteni nr. 10, județul Caraș-Severin
18.792
a) 18.792
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
68. "Montana" - S.A.
" " "
Municipiul Reșița, str. 6 Martie nr. 8, județul Caraș-Severin
1.948
a) 1.948
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
69. "Reta" - S.A.
" " "
Municipiul Reșița, str. Bârzăviței nr. 2, județul Caraș-Severin
26.040
a) 26.040
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
70. "Mercur" - S.A.
" " "
Municipiul Reșița, str. Moniom nr. 114, județul Caraș-Severin
34.163
a) 34.163
b) -
I.T.A.-Caraș-Severin
71. "Intertir" - S.A.
" " "
Municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 186, județul Constanța
113.431
a) 111.864
b) 1.567
I.T.A.-Constanța
72. "Phoenix" - S.A.
" " "
Municipiul Constanța, str. Verde nr. 29, județul Constanța
55.695
a) 55.695
b) -
I.T.A.-Constanța
73. "Comtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 186, județul Constanța
74.185
a) 71.508
b) 2.677
I.T.A.-Constanța
74. "Tomis-car" - S.A.
" " "
Municipiul Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 186, județul Constanța
49.335
a) 41.385
b) 7.950
I.T.A.-Constanța
75. "Transport auto" - S.A.
" " "
Municipiul Constanța, str. Teodor Burada nr. 1, județul Constanța
70.300
a) 32.650
b) 37.650
I.T.A.-Constanța
76. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Hârșova, str. Constanței nr. 4, județul Constanța
29.365
a) 28.981
b) 384
I.T.A.-Constanța
77. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Medgidia, str. Independenței nr. 73 bis, județul Constanța
65.287
a) 63.833
b) 1.454
I.T.A.-Constanța
78. "Ateco" - S.A.
" " "
Orașul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 13, județul Covasna
120.449
a) 116.816
b) 3.633
I.T.A.-Covasna
79. "Transec" - S.A.
" " "
Orașul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr. 46, județul Covasna
54.275
a) 50.898
b) 3.377
I.T.A.-Covasna
80. "Optimtrans" - S.A.
" " "
Orașul Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, județul Dîmbovița
44.173
a) 44.173
b) -
I.T.A.-Dâmbovița
81. "Atlas" - S.A.
" " "
Orașul Moreni, str. 22 Decembrie 1989 nr. 47, județul Dâmbovița
37.323
a) 28.841
b) 8.482
I.T.A.-Dâmbovița
82. "Nord-trans" - S.A.
" " "
Orașul Pucioasa, str. Independenței nr. 46, județul Dâmbovița
37.599
a) 37.599
b) -
I.T.A.-Dâmbovița
83. "General-trans" - S.A.
" " "
Municipiul Târgoviște, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județul Dâmbovița
61.829
a) 61.829
b) -
I.T.A.-Dâmbovița
84. "S.T.A.D." - S.A.
" " "
Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu nr. 612, județul Dâmbovița
99.122
a) 99.122
b) -
I.T.A.-Dâmbovița
85. "Mondotrans" - S.A.
" " "
Municipiul Târgoviște, str. Bucegi nr. 1, județul Dâmbovița
42.309
a) 42.309
b) -
I.T.A.-Dâmbovița
86. "Decebal" - S.A.
" " "
Orașul Băilești, str. Sondei nr. 2, județul Dolj
39.693
a) 36.980
b) 2.713
I.T.A.-Dolj
87. "Dunăreana" - S.A.
" " "
Orașul Calafat, str. Horia, Cloșca, Crișan nr. 4, județul Dolj
47.157
a) 42.430
b) 4.727
I.T.A.-Dolj
88. "Intertrans" - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 168, județul Dolj
120.929
a) 112.371
b) 8.558
I.T.A.-Dolj
89. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 167, județul Dolj
101.363
a) 97.345
b) 4.018
I.T.A.-Dolj
90. "S.T.I.R.A." - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. C. Nicolcescu nr. 5, județul Dolj
85.788
a) 79.627
b) 6.161
I.T.A.-Dolj
91. "Pelendava" - S.A.
" " "
Municipiul Craiova, str. Popoveni nr. 5, județul Dolj
78.770
a) 72.870
b) 5.900
I.T.A.-Dolj
92. "Motru transport" - S.A.
" " "
Orașul Motru, Calea Severinului nr. 2, județul Gorj
78.510
a) 78.510
b) -
I.T.A.-Gorj
93. "Rovtransport" - S.A.
" " "
Orașul Rovinari, str. Vârf nr. 1, județul Gorj
45.949
a) 45.785
b) 164
I.T.A.-Gorj
94. "Gilort transport" - S.A.
" " "
Orașul Târgu Cărbunești, str. Câmpu Mare nr. 25, județul Gorj
87.476
a) 84.381
b) 3.095
I.T.A.-Gorj
95. "Expres transport" - S.A.
" " "
Municipiul Târgu Jiu, str. Mărgăritarului nr. 1, județul Gorj
93.306
a) 92.054
b) 1.252
I.T.A.-Gorj
96. "Gorj transport" - S.A.
" " "
Municipiul Târgu Jiu, str. Izlaz nr. 3, județul Gorj
104.166
a) 83.069
b) 21.097
I.T.A.-Gorj
97. "Parâng transport" - S.A.
" " "
Municipiul Târgu Jiu, Calea București nr. 9 bis, județul Gorj
50.576
a) 48.421
b) 2.155
I.T.A.-Gorj
98. "Intertrans" - S.A.
" " "
Municipiul Galați, str. Ștefan cel Mare nr. 3, județul Galați
67.058
a) 67.058
b) -
I.T.A.-Galați
99. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Galați, Calea Prutului nr. 210, județul Galați
64.056
a) 64.056
b) -
I.T.A.-Galați
100. "Transgal" - S.A.
" " "
Municipiul Galați, str. Domnească nr. 118, județul Galați
213.991
a) 199.306
b) 14.685
I.T.A.-Galați
101. "Transtec" - S.A.
" " "
Municipiul Tecuci, str. 23 August nr. 138, județul Galați
57.199
a) 57.199
b) -
I.T.A.-Galați
102. "Rutier scarb" - S.A.
" " "
Orașul Bolintinul Vale, str. Palanca nr. 1, județul Giurgiu
43.235
a) 41.650
b) 1.585
I.T.A.-Giurgiu
103. "Gitur Giurgiu" - S.A.
" " "
Municipiul Giurgiu, b-dul C.F.R. nr. 15, județul Giurgiu
21.070
a) 21.070
b) -
I.T.A.-Giurgiu
104. "Gitrans" - S.A.
" " "
Municipiul Giurgiu, str. Gloriei nr. 3, județul Giurgiu
50.674
a) 50.674
b) -
I.T.A.-Giurgiu
105. "Comintrans" - S.A.
" " "
Comuna Hotarele, județul Giurgiu
28.012
a) 27.286
b) 726
I.T.A.-Giurgiu
106. "Ara" - S.A.
" " "
Orașul Brad, str. Vânătorilor nr. 57, județul Hunedoara
9.566
a) 8.332
b) 1.234
I.T.A.-Hunedoara
107. "Zarandtrans" - S.A.
" " "
Orașul Brad, str. Gosa nr. 44, județul Hunedoara
32.640
a) 31.742
b) 898
I.T.A.-Hunedoara
108. "Crisbus" - S.A.
" " "
Orașul Brad, str. Gosa nr. 44, județul Hunedoara
20.432
a) 20.211
b) 221
I.T.A.-Hunedoara
109. "Romcamion" - S.A.
" " "
Municipiul Deva, str. Depozitelor nr. 18, județul Hunedoara
80.243
a) 79.024
b) 1.219
I.T.A.-Hunedoara
110. "Profesional auto" - S.A.
" " "
Municipiul Deva, str. 22 Decembrie 1989 nr. 1, județul Hunedoara
1.934
a) 1.250
b) 684
I.T.A.-Hunedoara
111. "Coratrans" - S.A.
" " "
Municipiul Deva, str. Horea nr. 12-14, județul Hunedoara
34.477
a) 15.648
b) 18.829
I.T.A.-Hunedoara
112. "Hațegtrans" - S.A.
" " "
Orașul Hațeg, str. Horea nr. 17 A, județul Hunedoara
46.861
a) 44.589
b) 2.272
I.T.A.-Hunedoara
113. "Corvintrans" - S.A.
" " "
Municipiul Hunedoara, str. Stufiț nr. 2, județul Hunedoara
68.283
a) 65.695
b) 2.588
I.T.A.-Hunedoara
114. "Ilvotrans" - S.A.
" " "
Orașul Ilia, Șoseaua Națională nr. 201, județul Hunedoara
7.790
a) 7.580
b) 210
I.T.A.-Hunedoara
115. "Orăștietrans" - S.A.
" " "
Orașul Orăștie, str. Unirii nr. 17, județul Hunedoara
18.347
a) 17.269
b) 1.078
I.T.A.-Hunedoara
116. "General trans" - S.A.
" " "
Municipiul Petroșani, str. Livezeni nr. 12, județul Hunedoara
60.468
a) 59.224
b) 1.244
I.T.A.-Hunedoara
117. "Cambus" - S.A.
" " "
Orașul Gheorgheni, str. Cossuth Lajos nr. 195, județul Harghita
39.848
a) 37.998
b) 1.850
I.T.A.-Harghita
118. "Autotransport" - S.A.
" " "
Orașul Miercurea-Ciuc, str. Vînătorilor nr. 7, județul Harghita
129.662
a) 129.662
b) -
I.T.A.-Harghita
119. "I.T.A.S." - S.A.
" " "
Orașul Miercurea-Ciuc, str. Vînătorilor nr. 7, județul Harghita
23.585
a) 21.457
b) 2.128
I.T.A.-Harghita
120. "Autotransport" - S.A.
" " "
Municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Republicii nr. 108, județul Harghita
83.115
a) 80.615
b) 2.500
I.T.A.-Harghita
121. "Autotransport" - S.A.
" " "
Orașul Toplița, str. Avram Iancu nr. 4, județul Harghita
40.187
a) 38.237
b) 1.950
I.T.A.-Harghita
122. "Transil" - S.A.
" " "
Orașul Slobozia, str. Viilor nr. 90, județul Ialomița
203.048
a) 186.783
b) 16.265
I.T.A.-Ialomița
123. "I.T.A." - S.A.
" " "
Municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 56, județul Iași
135.699
a) 129.097
b) 6.602
I.T.A.-Iași
124. "Car transport service comp" - S.A.
" " "
Municipiul Iași, șos. Iași-Holboca nr. 2, județul Iași
79.800
a) 79.800
b) -
I.T.A.-Iași
125. "Transmixt" - S.A.
" " "
Municipiul Iași, str. Păcurari nr. 92, județul Iași
46.919
a) 46.919
b) -
I.T.A.-Iași
126. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 54-56, județul Iași
35.298
a) 33.644
b) 1.654
I.T.A.-Iași
127. "Moldova" - S.A.
" " "
Orașul Pașcani, str. Moldovei nr. 95, județul Iași
63.745
a) 63.745
b) -
I.T.A.-Iași
128. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Orșova, str. Valea Cernei nr. 1, județul Mehedinți
60.595
a) 60.086
b) 509
I.T.A.-Mehedinți
129. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Strehaia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 54, județul Mehedinți
57.500
a) 48.665
b) 8.835
I.T.A.-Mehedinți
130. "Transport auto marfă" - S.A.
" " "
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Padeș nr. 4, județul Mehedinți
115.778
a) 113.871
b) 1.907
I.T.A.-Mehedinți
131. "Transport auto călători" - S.A.
" " "
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 277, județul Mehedinți
47.474
a) 34.180
b) 13.294
I.T.A.-Mehedinți
132. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Vînju Mare, str. Gladiolelor nr. 2, județul Mehedinți
15.295
a) 15.295
b) -
I.T.A.-Mehedinți
133. "Iris" - S.A.
" " "
Municipiul Baia Mare, str. Crișan nr. 10, județul Maramureș
59.476
a) 34.865
b) 24.611
I.T.A.-Maramureș
134. "Azur" - S.A.
" " "
Municipiul Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 1 A, județul Maramureș
37.861
a) 37.861
b) -
I.T.A.-Maramureș
135. "Maratrans" - S.A.
" " "
Municipiul Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 1, județul Maramureș
168.907
a) 168.907
b) -
I.T.A.-Maramureș
136. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Baia Sprie, str. Forestierului nr. 119, județul Maramureș
84.385
a) 84.385
b) -
I.T.A.-Maramureș
137. "Cisla" - S.A.
" " "
Orașul Borșa, str. Libertății nr. 32, județul Maramureș
23.746
a) 23.746
b) -
I.T.A.-Maramureș
138. "Comtransport" - S.A.
" " "
Orașul Borșa, str. Libertății nr. 32, județul Maramureș
19.886
a) 19.886
b) -
I.T.A.-Maramureș
139. "S.I.B.A." - S.A.
" " "
Orașul Borșa, str. Libertății nr. 32, județul Maramureș
23.172
a) 23.172
b) -
I.T.A.-Maramureș
140. "Marmația" - S.A.
" " "
Municipiul Sighetul Marmației, str. 23 August nr. 40, județul Maramureș
67.871
a) 67.871
b) -
I.T.A.-Maramureș
141. "Lăpușul" - S.A.
" " "
Orașul Tîrgu Lăpuș, str. Liviu Rebreanu nr. 98, județul Maramureș
48.674
a) 48.674
b) -
I.T.A.-Maramureș
142. "Independența" - S.A.
" " "
Orașul Vișeul de Sus, str. Bogdan Vodă nr. 100, județul Maramureș
49.321
a) 47.167
b) 2.154
I.T.A.-Maramureș
143. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Orașul Luduș, str. 1 Mai nr. 32, județul Mureș
35.096
a) 33.875
b) 1.221
I.T.A.-Mureș
144. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Orașul Reghin, str. Livezilor nr. 2, județul Mureș
51.121
a) 49.373
b) 1.748
I.T.A.-Mureș
145. "Cambus" - S.A.
" " "
Municipiul Sighișoara, str. Mihai Viteazu nr. 101, județul Mureș
56.521
a) 54.420
b) 2.101
I.T.A.-Mureș
146. "Transport auto marfă" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureș, str. Budiului nr. 101, județul Mureș
62.449
a) 60.622
b) 1.827
I.T.A.-Mureș
147. "T.I.R." - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureș, str. Libertății nr. 110, județul Mureș
61.400
a) 54.685
b) 6.715
I.T.A.-Mureș
148. "Intercom" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureș, str. Libertății nr. 120, județul Mureș
87.152
a) 83.218
b) 3.934
I.T.A.-Mureș
149. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Municipiul Tîrgu Mureș, str. Budiului nr. 101 A, județul Mureș
54.296
a) 50.420
b) 3.877
I.T.A.-Mureș
150. "Transport auto mixt" - S.A.
" " "
Orașul Tîrnăveni, str. Rampei nr. 4, județul Mureș
62.950
a) 59.782
b) 3.168
I.T.A.-Mureș
151. "Neamtransporter" - S.A.
" " "
Municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6, județul Neamț
232.312
a) 213.894
b) 18.418
I.T.A.-Neamț
152. "Romtran" - S.A.
" " "
Municipiul Roman, str. 30 Decembrie nr. 5, județul Neamț
63.824
a) 58.966
b) 4.858
I.T.A.-Neamț
153. "Oltețul" - S.A.
" " "
Orașul Balș, str. Centrului de Recuperare a Resurselor nr. 4, județul Olt
64.986
a) 64.986
b) -
I.T.A.-Olt
154. "Romanați" - S.A.
" " "
Orașul Caracal, str. V. Ureche nr. 1, județul Olt
104.373
a) 100.656
b) 3.717
I.T.A.-Olt
155. "Sucidava" - S.A.
" " "
Orașul Corabia, str. Bibescu Vodă nr. 100, județul Olt
76.996
a) 74.337
b) 2.659
I.T.A.-Olt
156. "Alutus" - S.A.
" " "
Orașul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 92 A, județul Olt
217.415
a) 187.324
b) 30.091
I.T.A.-Olt
157. "Valea Prahovei" - S.A.
" " "
Orașul Cîmpina, str. Sălăjan nr. 11, județul Prahova
115.663
a) 115.663
b) -
I.T.A.-Prahova
158. "Transmixt" - S.A.
" " "
Comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova
49.411
a) 47.745
b) 1.666
I.T.A.-Prahova
159. "Transport călători" - S.A.
" " "
Municipiul Ploiești, șos. Ploiești nr. 57, județul Prahova
130.368
a) 125.832
b) 4.536
I.T.A.-Prahova
160. "Întreținere, reparații autoscira" - S.A.
" " "
Municipiul Ploiești, str. Tîrgoviștei nr. 6, județul Prahova
6.080
a) 4.117
b) 1.963
I.T.A.-Prahova
161. "Transport auto Ploiești 1" - S.A.
" " "
Municipiul Ploiești, str. Tîrgoviștei nr. 8, județul Prahova
122.989
a) 119.377
b) 3.612
I.T.A.-Prahova
162. "Transport marfă Teleajen" - S.A.
" " "
Municipiul Ploiești, str. Pompelor nr. 6, județul Prahova
83.009
a) 82.775
b) 354
I.T.A.-Prahova
163. "Transporturi auto" - S.A.
" " "
Orașul Vălenii de Munte, str. Drajnei nr. 2, județul Prahova
53.011
a) 53.011
b) -
I.T.A.-Prahova
164. "Școala profesională auto" - S.A.
" " "
Municipiul Ploiești, str. Văleni nr. 144, județul Prahova
3.560
a) 3.560
b) -
I.T.A.-Prahova
165. "Transauto Tîrnava Mare" - S.A.
" " "
Municipiul Mediaș, șos. Sibiului nr. 63, județul Sibiu
119.918
a) 115.249
b) 4.669
I.T.A.-Sibiu
166. "Transmixt" - S.A.
" " "
Municipiul Sibiu, str. Sevastopol nr. 12, județul Sibiu
96.847
a) 93.501
b) 3.346
I.T.A.-Sibiu
167. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Sibiu, str. Frigoriferului nr. 1, județul Sibiu
65.142
a) 53.406
b) 11.736
I.T.A.-Sibiu
168. "Transcibin" - S.A.
" " "
Municipiul Sibiu, str. Sevastopol nr. 12, județul Sibiu
95.362
a) 89.242
b) 6.120
I.T.A.-Sibiu
169. "Măgura auto transport" - S.A.
" " "
Orașul Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu nr. 41, județul Sălaj
26.864
a) 25.528
b) 1.336
I.T.A.-Sălaj
170. "Autotransport Sălaj" - S.A.
" " "
Orașul Zalău, str. Fabricii nr. 30, județul Sălaj
105.000
a) 95.248
b) 9.752
I.T.A.-Sălaj
171. "Auto-nord" - S.A.
" " "
Orașul Carei, b-dul Independenței nr. 41, județul Satu Mare
65.996
a) 65.996
b) -
I.T.A.-Satu Mare
172. "Volanul" - S.A.
" " "
Orașul Negrești-Oaș, str. Victoriei nr. 2, județul Satu Mare
16.463
a) 16.463
b) -
I.T.A.-Satu Mare
173. "Orizont" - S.A.
" " "
Municipiul Satu Mare, str. Botizului nr. 43, județul Satu Mare
64.504
a) 64.504
b) -
I.T.A.-Satu Mare
174. "Magnolia - transport impex" - S.A.
" " "
Municipiul Satu Mare, str. Magnoliei nr. 29, județul Satu Mare
115.603
a) 110.590
b) 5.013
I.T.A.-Satu Mare
175. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Cîmpulung Moldovenesc, str. Dobrogeanu-Gherea nr. 19, județul Suceava
40.803
a) 40.803
b) -
I.T.A.-Suceava
176. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Fălticeni, str. Plutonier Ghiniță nr. 5, județul Suceava
45.352
a) 45.352
b) -
I.T.A.-Suceava
177. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Gura Humorului, str. Parcului nr. 1, județul Suceava
49.429
a) 49.429
b) -
I.T.A.-Suceava
178. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr. 125 A, județul Suceava
42.385
a) 42.385
b) -
I.T.A.-Suceava
179. "Intercom" - S.A.
" " "
Municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 3, județul Suceava
117.743
a) 117.743
b) -
I.T.A.-Suceava
180. "Transport și reparații Bucovina" - S.A.
" " "
Municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, județul Suceava
35.989
a) 32.104
b) 3.885
I.T.A.-Suceava
181. "Transporturi auto" - S.A.
" " "
Municipiul Suceava, str. Traian Vuia nr. 7, județul Suceava
58.615
a) 58.615
b) -
I.T.A.-Suceava
182. "Transport auto" - S.A.
" " "
Orașul Vatra Dornei, str. Transilvaniei nr. 135, județul Suceava
47.372
a) 47.372
b) -
I.T.A.-Suceava
183. "Exprestransport" - S.A.
" " "
Orașul Măcin, str. Heliade Rădulescu nr. 54, județul Tulcea
57.402
a) 54.331
b) 3.071
I.T.A.-Tulcea
184. "Transport auto 1" - S.A.
" " "
Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 171, județul Tulcea
43.425
a) 41.382
b) 2.043
I.T.A.-Tulcea
185. "Transport auto 2" - S.A.
" " "
Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei nr. 5-7, județul Tulcea
87.417
a) 83.853
b) 3.564
I.T.A.-Tulcea
186. "Transconsul" - S.A.
" " "
Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 171, județul Tulcea
3.125
a) 1.782
b) 1.343
I.T.A.-Tulcea
187. "Transport mixt Făgeteana" - S.A.
" " "
Orașul Făget, str. Gh. Doja nr. 82, județul Timiș
33.803
a) 33.501
b) 302
I.T.A.-Timiș
188. "Autolugojana" - S.A.
" " "
Municipiul Lugoj, șoseaua Drumul Făgetului km. 2, județul Timiș
49.128
a) 49.128
b) -
I.T.A.-Timiș
189. "Transport mixt vest" - S.A.
" " "
Orașul Sînnicolau Mare, str. Avram Iancu nr. 46, județul Timiș
32.938
a) 32.938
b) -
I.T.A.-Timiș
190. "Transcom" - S.A.
" " "
Municipiul Timișoara, str. Armoniei nr. 25, județul Timiș
58.968
a) 57.966
b) 1.002
I.T.A.-Timiș
191. "Agencom" - S.A.
" " "
Municipiul Timișoara, str. Mauriciu Encsel nr. 2, județul Timiș
43.162
a) 12.946
b) 30.216
I.T.A.-Timiș
192. "Transtimex" - S.A.
" " "
Municipiul Timișoara, str. Armoniei nr. 25, județul Timiș
64.710
a) 64.710
b) -
I.T.A.-Timiș
193. "Transport auto marfă" - S.A.
" " "
Municipiul Timișoara, str. Chimiștilor nr. 2, județul Timiș
103.105
a) 103.105
b) -
I.T.A.-Timiș
194. "Autotim" - S.A.
" " "
Municipiul Timișoara, str. Valiug nr. 5, județul Timiș
62.806
a) 52.343
b) 10.453
I.T.A.-Timiș
195. "Transpas" - S.A.
" " "
Orașul Alexandria, șoseaua Turnu Măgurele nr. 3, județul Teleorman
47.547
a) 41.369
b) 6.178
I.T.A.-Teleorman
196. "Transalex" - S.A.
" " "
Orașul Alexandria, calea Dunării nr. 201, județul Teleorman
109.521
a) 109.521
b) -
I.T.A.-Teleorman
197. "Ropertrans" - S.A.
" " "
Orașul Roșiori de Vede, str. Oltului nr. 42 bis, județul Teleorman
24.237
a) 24.237
b) -
I.T.A.-Teleorman
198. "Școala profesională auto" - S.A.
" " "
Orașul Roșiori de Vede, str. Oltului nr. 40 A, județul Teleorman
3.975
a) 3.279
b) 696
I.T.A.-Teleorman
199. "Transromar" - S.A.
" " "
Orașul Roșiori de Vede, str. Oltului nr. 42, județul Teleorman
61.818
a) 61.818
b) -
I.T.A.-Teleorman
200. "Transalutus" - S.A.
" " "
Municipiul Turnu Măgurele, str. Stadionului nr. 10, județul Teleorman
56.103
a) 56.103
b) -
I.T.A.-Teleorman
201. "Transmixt" - S.A.
" " "
Orașul Videle, str. Petrolului nr. 12, județul Teleorman
28.711
a) 28.711
b) -
I.T.A.-Teleorman
202. "AutoMarC" - S.A.
" " "
Orașul Zimnicea, str. Turnu Măgurele nr. 2, județul Teleorman
41.961
a) 41.961
b) -
I.T.A.-Teleorman
203. "Autotrans" - S.A.
" " "
Municipiul Bîrlad, str. Tecuciului nr. 10, județul Vaslui
138.293
a) 131.619
b) 6.674
I.T.A.-Vaslui
204. "Rapidul" - S.A.
" " "
Orașul Huși, str. Carpați nr. 103, județul Vaslui
36.492
a) 36.320
b) 172
I.T.A.-Vaslui
205. "Rotrans" - S.A.
" " "
Orașul Vaslui, str. Călugăreni nr. 103, județul Vaslui
61.920
a) 61.844
b) 76
I.T.A.-Vaslui
206. "Comtrans" - S.A.
" " "
Orașul Rîmnicu Vîlcea, str. Dacia nr. 10, județul Vîlcea
100.508
a) 99.398
b) 1.110
I.T.A.-Vîlcea
207. "Transvil" - S.A.
" " "
Orașul Rîmnicu Vîlcea, str. Dacia nr. 10, județul Vîlcea
391.535
a) 361.463
b) 30.072
I.T.A.-Vîlcea
208. "Autotrans" - S.A.
" " "
Orașul Adjud, str. Tineretului nr. 35, județul Vrancea
40.939
a) 39.799
b) 1.140
I.T.A.-Vrancea
209. "Milcovtrans" - S.A.
" " "
Municipiul Focșani, str. Vîlcele nr. 63 bis, județul Vrancea
98.212
a) 93.702
b) 4.510
I.T.A.-Vrancea
210. "Transport auto Vrancea" - S.A.
" " "
Municipiul Focșani, str. Bicaz nr. 26, județul Vrancea
98.257
a) 91.446
b) 6.811
I.T.A.-Vrancea
211. "Transport auto Dumbrava" - S.A.
" " "
Orașul Panciu, str. Diocheti nr. 1, județul Vrancea
50.835
a) 48.595
b) 2.240
I.T.A.-Vrancea
212. "Intertrans" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Lipscani nr. 104
286.756
a) 258.292
b) 28.464
I.T.A.-București
213. "Titan transport" - S.A.
" " "
Municipiul București, șos. Gării Cățelu nr. 174
180.343
a) 171.433
b) 8.910
I.T.A.-București
214. "General transport" - S.A.
" " "
Municipiul București, b-dul Preciziei nr. 24
350.815
a) 350.815
b) -
I.T.A.-București
215. "Transcontinental" - S.A.
" " "
Municipiul București, calea Victoriei nr. 2
2.842
a) 2.842
b) -
I.T.A.-București
216. "Autotrans călători Filaret" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Cuțitul de Argint nr. 2 bis
121.534
a) 121.534
b) -
I.T.A.-București
217. "Autotrans călători Rahova" - S.A.
" " "
Municipiul București, șoseaua Alexandriei nr. 164
33.545
a) 33.545
b) -
I.T.A.-București
218. "Autotrans călători Grivița" - S.A.
" " "
Municipiul București, șoseaua Chitilei nr. 221-225
38.195
a) 38.195
b) -
I.T.A.-București
219. "Autotrans călători Militari" - S.A.
" " "
Municipiul București, b-dul Păcii nr. 141
31.562
a) 31.562
b) -
I.T.A.-București
220. "Transcom București" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Buzești nr. 44
91.582
a) 91.241
b) 341
I.T.A.-Comerciale București
221. "Transporturi auto Militari" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Timișoara nr. 92 A
83.319
a) 83.319
b) -
I.T.A.-Comerciale București
222. "Transporturi auto Giulești" - S.A.
" " "
Municipiul București, calea Giulești nr. 177
74.125
a) 74.125
b) -
I.T.A.-Comerciale București
223. "Transporturi auto Tei" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Tuzla nr. 139
82.746
a) 82.746
b) -
I.T.A.-Comerciale București
224. "Transporturi auto Progresul" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Acțiunii nr. 9
43.671
a) 43.671
b) -
I.T.A.-Comerciale București
225. "Transporturi auto Obor" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Electronicii nr. 31
76.999
a) 76.999
b) -
I.T.A.-Comerciale București
226. "Transporturi auto Comtrans" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Drumul Gării nr. 2-4
31.604
a) 31.604
b) -
I.T.A.-Comerciale București
227. "Transporturi auto Filaret" - S.A.
" " "
Municipiul București, str. Spătarul Preda nr. 7-9
54.589
a) 54.589
b) -
I.T.A.-Comerciale București
228. "Transporturi auto Iftrans" - S.A.
" " "
Orașul Buftea, str. Horea nr. 1, Sectorul agricol Ilfov
37.349
a) 37.349
b) -
I.T.A.-Comerciale București
229. "Compania de expediții și transport auto" - S.A. - Efectuarea de transporturi auto și expediții în traficul intern și internațional;
- transport turistic și alte activități turistice;
- efectuarea de produse și servicii de informatică;
- alte servicii și activități din domeniul auto (obținerea pașapoartelor de serviciu și vizelor de la ambasade, import-export în domeniul său de activitate, asistență tehnică, juridică, socială pentru autovehicule românești și străine și personalul acestora, în țară și străinătate, emiterea autorizațiilor de transport în punctele de frontieră pentru autovehiculele românești și străine și controlul respectării acordurilor rutiere, reprezentanță și altele pentru transport marfă și persoane).
Municipiul București, str. Lipscani nr. 104
8.643
a) 2.220
b) 6.423
Centrala de transporturi auto
230. "Aprotrans" - S.A. - Efectuarea de transporturi auto cu mijloace proprii și în comision;
- efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații pentru parcul auto din dotare și service pentru autovehiculele indiferent de deținătorii acestora;
- proiectarea și executarea de utilaje de garaj și confecții auto;
- efectuarea de produse și servicii de informatică;
- aprovizionare-desfacere, alte servicii și activități în domeniul auto (preluare stocuri disponibile și redistribuirea lor către alte unități, asigurarea importului de utilaje de garaj, mijloace de transport, piese de schimb și materiale, recuperarea pieselor și reintroducerea lor în circuit la furnizorii de bază și altele).
Municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 28
21.911
a) 8.696
b) 13.215
Centrala de transporturi auto


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale pe acțiuni „...........” - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este: „.................” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și altele emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2
Forma juridică a societății comerciale

Societatea comercială „..................” – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul ............... str. ............... nr. ...... Sediul societății poate fi schimbat, cu respectarea actelor normative.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț și Industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5
Scopul societății

Scopul societății este efectuarea de prestații, lucrări și servicii în domeniul transporturilor auto.

Articolul 6
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății constă în:

 • efectuarea de transporturi de mărfuri și personae în trafic intern și internațional și activități auxiliare transporturilor;
 • transport turistic și alte activități turistice;
 • închirieri de autovehicule;
 • efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la parcul din dotare și activitate service pentru autovehicule, indiferent de deținătorii acestora;
 • pregătirea șoferilor profesioniști și amatori;
 • proiectarea și executarea de utilaje garaj și confecții auto;
 • efectuarea de produse și servicii de informatică;
 • expediții de mărfuri, aprovizionare-desfaceree, servicii și alte activități în domeniul auto.
Capitolul III
Capitalul social
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de .......... mii lei, împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Total acțiuni ...............

Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calite de unic acționar și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut de statul român ca unic acționar până la transmiterea acțiunilor, parțial sau în totalitate din proprietatea statului, către persoane fizice sau juridice în condițiile legii.

Structura capitalului social subscris este prevăzută în anexa nr. 1.

Articolul 8
Acțiunile

Valoarea capitalului social se constituie în titluri de valori - acțiuni nominative - în valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Titlurile vor purta timbru sec și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat care se păstrează la sediul societății.

Orice acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Articolul 9
Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se va putea hotărî de adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând celorlalți acționari, în proporție cu numărul acțiunilor pe care le posedă și cu obligația ca aceștia să își exercite dreptul lor de preferință în termenul hotărât de societate.

Articolul 10
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor; dacă reducerea de capital va influența condițiile în care a fost aprobată societatea, se vor obține noi aprobări de la organele în drept.

Propunerea de reducere a capitalului va fi înaintată comisiei de cenzori, care va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, conferă acestuia dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, precum și alte drepturi, potrivit legii.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt individuale cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se poate face potrivit legii.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

Modalitatea de anunțare, publicare, înregistrare și obținerea duplicatului sunt cele stabilite prin lege.

Capitolul IV
Conducerea societății comerciale
Articolul 14
Conducerea societății comerciale

Conducerea societății comerciale se realizează prin:

 • adunarea generală a acționarilor;
 • consiliul de administrație.

În prima etapă de funcționare a societății comerciale, când întregul capital este deținut de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de consiliul împuterniciților satului.

Consiliul împuterniciților statului se compune din 9 membrii, dintre care obligatoriu:

 • reprezentant al Ministerului Finanțelor;
 • reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • reprezentanți ingineri, economiști, juriști, tehnicieni, alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului se numesc până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți comerciale întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, sau au o indemnizație stabilită de acest consiliu.

Componența consiliului se aprobă la propunerea Departamentului transportului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Periodic, la încheierea activității, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare.

Articolul 15
Adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, precum și directorii și adjuncții acestora, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorii și directorii adjuncți vor fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

c) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație;

d) aprobă și modifică bugetul societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, aprobă repartizarea beneficiilor pe acționari;

e) hotărăște înființarea și desființarea sucursalelor, filialelor, agențiilor etc.;

f) aprobă mărirea sau reducerea capitalului, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

g) adoptă sau modifică statutul, aprobă transformarea formei juridice a societății;

h) aprobă comasarea, diviziunea, dizolvarea și lichidarea societății;

i) aprobă executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

j) hotărăște acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorilor și adjuncților acestora, precum și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății.

Articolul 16
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni după închiderea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul viitor.

Modalitatea de convocare, stabilirea termenului de întrunire, publicarea convocării, a locului și datei acesteia se vor face potrivit prevederilor în vigoare.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentu revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17
Organizarea adunării generale a acționarilor

Organizarea adunării generale a acționarilor și exercitarea dreptului de vot în adunarea generală se fac în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 18
Consiliul de administrație

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație este condus de către un președinte ales de adunarea generală a acționarilor și doi vicepreședinți aleși la prima ședință a consiliului de administrație.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, care le fixează în același timp și salariile.

Președintele îndeplinește, de regulă, și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Răspunderile președintelui, vicepreședinților, membrilor consiliului de administrație, directorului general (directorului) și adjuncților acestuia pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale sau de la statut, precum și pentru greșelile din administrarea societății sunt cele stabilite potrivit legii.

Articolul 19
Consiliul de administrație

Consuliul de administrație are următoarele atribuții:

a) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

b) aprobă operațiuni financiar-contabile și încheierea de contracte de la un anumit nivel valoric;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și programul pe anul viitor.

Capitolul V
Gestiunea societății
Articolul 20
Gestiunea societății

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori.

Numărul cenzorilor este de 3 și tot atâția supleanți și se aleg de adunarea generală pe un mandat de 3 ani, putând fi realeși.

Cel puțin unul din cenzori trebuie să fie contabil autorizat.

Comisia de cenzori are atribuțiile stabilite prin lege.

Capitolul VI
Activitatea societății
Articolul 21
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 22
Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de directorul general (director).

Salariile tarifare pe categorii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul fiecărei societăți comerciale, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite parțial sau integral în valută în limita disponibilităților în valută, potrivit legii.

Articolul 23
Amortizarea fondurilor fixe

Amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, prestației sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și a altor cerințe ale societății.

Articolul 24
Reparații capitale și investiții noi

Fondurile necesare pentru lucrările de reparații capitale și investiții noi se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției sau prestației ori în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau, eșalonat, pe mai mulți ani.

Articolul 25
Evidența contabilă și financiară

Societatea va ține evidența contabilă în lei și valută și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 26
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cazurile și să ia măsuri de recuperare.

Capitolul VII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 27
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor și după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societății.

Articolul 28
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • reducerea capitalului sub minimum legal;
 • numărul de acționari redus sub 5 timp de 6 luni;
 • în orice altă situație prevăzută de lege, pe baza hotărârii generale a acționarilor, luată în unanimitate.
Articolul 29
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Acțiunea va fi efectuată de lichidatori în condițiile prevăzute de lege. Lichidarea va fi înregistrată la Camera de Comerț și Industrie și va fi publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Litigiile personalului român angajat în societate, ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația muncii din România.

Capitolul VIII
Articolul 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale ulterioare referitoare la societățile comerciale.

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.