autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea prim-vicepreședintelui Băncii Naționale a României
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de prim-vicepreședinte al Băncii Naționale a României Gheorghe Stroe.