autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1031/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Nomenclatorul produselor deficitare pentru consumul populației, prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului României nr. 1031/1990 privind balanțele materiale pentru anul 1991, se completează cu produsele provenind din importul care se realizează din fondul valutar de stat.

Defalcarea acestora pe agenți economici, indiferent de natura capitalului lor social (public, mixt, privat sau cu participare străină), se face în regimul stabilit pentru produsele de balanță, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1058 din 3 octombrie 1990.