autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industria alimentară
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9.

Art. 2. - Se aprobă statutele de organizare și funcționare ale societăților comerciale pe acțiuni, înființate prin articolul precedent, astfel cum sunt cuprinse în anexele nr. 2.1[1]-2.391[1].

Art. 3. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile specifice prevăzute în statutele societăților.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate, își realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate potrivit legii.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările legale.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Societățile comerciale vor putea beneficia din partea statului, după caz, de credite în lei și valută, comenzi de stat, subvenții și altele, potrivit legii.

Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9, rubrica 6, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului; cel trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, va beneficia, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut anterior și sporul de vechime, după caz.

Art. 8. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 9. - Anexele nr. 1.1-1.9 și 2.1-2.391 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1.1

Lista societăților comerciale care se înființează în industria cărnii și frigului

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Albacarn" - S.A. Societate pe acțiuni Alba Iulia, str. Livezii, nr. 37, județul Alba Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 196.839 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Alba
2. Societatea comercială "Carne - Arad" - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Feleacului, nr. 1, județul Arad Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 313.266 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Arad
3. Societatea comercială "Indcarf" - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. Prundu Mic, nr. 30, județul Argeș Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 195.716 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Argeș
4. Societatea comercială "Carbac" - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, str. Abatorului, nr. 5, județul Bacău Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 408.379 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bacău
5. Societatea comercială "Cominca" - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. O. Goga, nr. 4, județul Bihor Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 238.127 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
6. Societatea comercială "Cresing -taurine - ovine" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Borș, satul Santău Mic, județul Bihor Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 52.779 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
7. Societatea comercială "Prodaliment" - S.A. Societate pe acțiuni Salonta, str. Republicii, nr. 14, județul Bihor Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 125.966 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
8. Societatea comercială "Salcrud" - S.A. Societate pe acțiuni Salonta, str. Gestului, nr. 10, județul Bihor Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 44.508 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bihor
9. Societatea comercială "Carbis" - S.A. Societate pe acțiuni Bistrița, str. Libertății, nr. 41-43, județul Bistrița-Năsăud Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 94.863 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Bistrița-Năsăud
10. Societatea comercială "Ticbo" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Răchiți, județul Botoșani Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 298.018 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Botoșani
11. Societatea comercială "Industria cărnii Bârsa" - S.A. Societate pe acțiuni Brașov, str. Feldioarei, nr. 18, județul Brașov Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 246.192 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brașov
12. Societatea comercială "Montana" - S.A. Societate pe acțiuni Făgăraș, str. Inului, nr. 40, județul Brașov Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 21.180 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Făgăraș-Brașov
13. Societatea comercială "Sincar" - S.A. Societate pe acțiuni Brăila, str. Dorobanților, nr. 669, județul Brăila Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 185.488 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Brăila
14. Societatea comercială "Carbuz" - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, str. Brăilei, nr. 9, județul Buzău Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 196.064 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Buzău
15. Societatea comercială „Caraș-Carn-prep" - S.A. Societate pe acțiuni Reșița, str. DN 58 B, km. 10, județul Caraș-Severin Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 129.675 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Caraș-Severin
16. Societatea comercială "Cicaș" - S.A. Societate pe acțiuni Călărași, str. Rocadă, nr. 1, județul Călărași Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 47.169 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Călărași
17. Societatea comercială "Carpimez" - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, piața Abator, nr. 1, județul Cluj Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 217.888 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Cluj
18. Societatea comercială "Carmeco" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. Mangaliei, nr. 74, județul Constanța Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 206.346 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Constanța
19. Societatea comercială "Frial" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța Portul maritim, dana 53, județul Constanța Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 95.981 Întreprinderea "Frigorifer Portuar" Constanța
20. Societatea comercială "Casalco" - S.A. Societate pe acțiuni Sfântu Gheorghe, str. Minerilor, nr. 9-11, județul Covasna Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 138.370 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Covasna
21. Societatea comercială "Mecard" - S.A. Societate pe acțiuni Târgoviște, calea Ploiești, nr. 37, județul Dâmbovița Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 127.400 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dâmbovița
22. Societatea comercială "Carnexpod" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Podari, județul Dolj Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 285.349 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Dolj
23. Societatea comercială "Galco" - S.A. Societate pe acțiuni Galați, șos. Galați-Brăila, km 12, județul Galați Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 217.964 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați
24. Societatea comercială "Abator-Tecuci" - S.A. Societate pe acțiuni Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 109, județul Galați Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 9.545 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Galați
25. Societatea comercială "Carnig" - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, str. Vlad Țepeș, nr. 116, județul Giurgiu Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 91.639 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Giurgiu
26. Societatea comercială "Car-Gorj" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Drăguțești, județul Gorj Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 87.309 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Gorj
27. Societatea comercială „Compcar" - S.A. Societate pe acțiuni Miercurea-Ciuc, str. Ret, nr. 85, județul Harghita Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 188.592 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Harghita
28. Societatea comercială "Decebal" - S.A. Societate pe acțiuni Deva, piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 237.602 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Hunedoara
29. Societatea comercială "Carial" - S.A. Societate pe acțiuni Slobozia, șos. București-Constanța, km 2, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 138.500 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița
30. Societatea comercială "Borcea" - S.A. Societate pe acțiuni Fetești, str. Călărași, nr. 422, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 1.738 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Ialomița
31. Societatea comercială "Industrializarea cărnii Pașcani" - S.A. Societate pe acțiuni Pașcani, str. Abator, nr. 65, județul Iași Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 28.801 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
32. Societatea comercială „Rom-Tin" - S.A. Pașcani Societate pe acțiuni Pașcani, str. Grădiniței, nr. 1, județul Iași Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 61.846 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
33. Societatea comercială "Fapcos" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Tomești, județul Iași Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 115.374 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
34. Societatea comercială "Frigocarne" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 78, județul Iași Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 195.675 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Iași
35. Societatea comercială "Maracarn" - S.A. Societate pe acțiuni Baia Mare, b-dul București, nr. 49, județul Maramureș Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 163.384 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Maramureș
36. Societatea comercială "Mecarex" - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Timișoarei, nr. 220, județul Mehedinți Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 158.390 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Mehedinți
37. Societatea comercială "Carne Mureș" - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 62, județul Mureș Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 290.986 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Mureș
38. Societatea comercială "Carpin" - S.A. Societate pe acțiuni Piatra-Neamț, b-dul Traian, nr. 254, județul Neamț Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 232.473 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Neamț
39. Societatea comercială "Salos" - S.A. Societate pe acțiuni Slatina, str. Milcov, nr. 4, județul Olt Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 160.271 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Olt
40. Societatea comercială "Incaf" - S.A. Societate pe acțiuni Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 166, județul Prahova Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 203.677 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Prahova
41. Societatea comercială "Salsi" - S.A. Societate pe acțiuni Sinaia, b-dul Republicii, nr. 20, județul Prahova Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 68.095 Fabrica de preparate din carne Sinaia
42. Societatea comercială "Samcar" - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, str. Soimoșeni, nr. 32, județul Satu Mare Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 312.924 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Satu Mare
43. Societatea comercială „Silvana-carne-prep" - S.A. Societate pe acțiuni Zalău, str. Depozitelor, nr. 5, județul Sălaj Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 38.217 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Sălaj
44. Societatea comercială "Silvacarmex" - S.A. Societate pe acțiuni Șimleu Silvaniei, str. Cehei, nr. 5, județul Sălaj Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 26.329 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Șimleu Silvaniei-Sălaj
45. Societatea comercială "Scandia" - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Morilor, nr. 45, județul Sibiu Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 264.436 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Sibiu
46. Societatea comercială "Salconserv" - S.A. Societate pe acțiuni Mediaș, str. Carpați, nr. 33, județul Sibiu Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 91.092 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Sibiu
47. Societatea comercială "Facos" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Scheia, județul Suceava Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 141.364 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Suceava
48. Societatea comercială "Abatorul Burdujeni" - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, calea Unirii, nr. 35, județul Suceava Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 284.674 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Suceava
49. Societatea comercială "Cicalex" - S.A. Societate pe acțiuni Alexandria, comuna Poroșchia, județul Teleorman Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 210.883 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Teleorman
50. Societatea comercială "Tabco" - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Prislov, nr. 177, județul Tulcea Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 107.316 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Tulcea
51. Societatea comercială "Vascar" - S.A. Societate pe acțiuni Vaslui, str. Agroindustrială, nr. 4, județul Vaslui Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 262.603 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Vaslui
52. Societatea comercială "Carvil" - S.A. Societate pe acțiuni Râmnicu Vâlcea, str. Bujoreni, nr. 50, județul Vâlcea Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 195.859 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Vâlcea
53. Societatea comercială "Prodincarn" - S.A. Societate pe acțiuni Focșani, șos. Galați, km 5, județul Vrancea Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 131.347 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Vrancea
54. Societatea comercială "Glincarn" - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Leordeni, nr. 212 sector 4 Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 479.623 Întreprinderea de industrializarea a cărnii București
55. Societatea comercială "Antrefrig" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Fântânica, nr. 36 sector 2 Industrializarea și comercializarea produselor din carne, legumelor și fructelor, prelucrarea vânatului, antrepozitare frigorifică 172.702 Întreprinderea "Antrefrig" București
56. Societatea comercială de prelucrare a cărnii "Splai" - S.A. Societate pe acțiuni București, splaiul Unirii, nr. 162 sector 4 Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 12.468 Întreprinderea de industrializarea a cărnii București
57. Societatea comercială "Uniprep" - S.A. Societate pe acțiuni București, complexul agroindustrial "Unirea" Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 40.901 Întreprinderea de industrializarea a cărnii București
58. Societatea comercială "Glina" - S.A. Societate pe acțiuni București, comuna Popești-Leordeni, str. Leordeni, nr. 210 sector 4 Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 545.449 Întreprinderea de preparate și conserve din carne București
59. Societatea comercială "Timcargrup" - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Eroilor, nr. 24, județul Timiș Asigurarea materiei prime, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 183.453 Întreprinderea de industrializarea a cărnii Timiș


[modificare] Anexa nr. 1.2

Lista societăților comerciale care se înființează în industria laptelui și produselor lactate

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Albalact" - S.A. Societate pe acțiuni Alba Iulia, str. Muncii, nr. 4, județul Alba Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 58.214 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Alba
2. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Arad" - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Orșova, nr. 6, județul Arad Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 97.798 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Arad
3. Societatea comercială "Lactag" - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. Exercițiului, nr. 224, județul Argeș Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 99.869 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Argeș
4. Societatea comercială "Prolabac" - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, str. George Bacovia, nr. 156, județul Bacău Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 121.308 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bacău
5. Societatea comercială "Luso" - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Meziadului, nr. 2, județul Bihor Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 92.414 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bihor
6. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Bistrița-Năsăud" - S.A. Societate pe acțiuni Bistrița, calea Moldovei, nr. 15A, județul Bistrița-Năsăud Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 75.185 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Bistrița-Năsăud
7. Societatea comercială "Prolacom" - S.A. Societate pe acțiuni Botoșani, str. Manolești Deal, nr. 3, județul Botoșani Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 119.278 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Botoșani
8. Societatea comercială "Prodlacta" - S.A. Societate pe acțiuni Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, județul Brașov Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 201.944 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Brașov
9. Societatea comercială "Brăilact" - S.A. Societate pe acțiuni Brăila, str. Ion Ghica, nr. 3, județul Brăila Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 104.468 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Brăila
10. Societatea comercială "Lucis" - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, str. Unirii, nr. 1, județul Buzău Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 99.702 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Buzău
11. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Caraș-Severin" - S.A. Societate pe acțiuni Reșița, str. Timișoarei, nr. 4, județul Caraș-Severin Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 47.819 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Caraș-Severin
12. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Călărași" - S.A. Societate pe acțiuni Călărași, str. Portului, nr. 56, județul Călărași Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 45.427 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Călărași
13. Societatea comercială "Napolact" - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, b-dul 22 Decembrie, nr. 95-97, județul Cluj Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 120.805 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Cluj
14. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Constanța" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, județul Constanța Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 226.526 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Constanța
15. Societatea comercială "Covalact" - S.A. Societate pe acțiuni Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului, nr. 1, județul Covasna Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 90.030 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Covasna
16. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Dâmbovița" - S.A. Societate pe acțiuni Târgoviște, str. Azurului, nr. 1, județul Dâmbovița Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 48.844 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Dâmbovița
17. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Dolj" - S.A. Societate pe acțiuni Craiova, str. Romanescu, nr. 28, județul Dolj Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 160.190 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Dolj
18. Societatea comercială "Galacta" - S.A. Societate pe acțiuni Galați, str. George Coșbuc, nr. 257, județul Galați Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 129.463 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Galați
19. Societatea comercială "Prolacta" - S.A. Societate pe acțiuni Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 128, județul Galați Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 12.032 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Galați
20. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Giurgiu" - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, str. Gloriei, nr. 2, județul Giurgiu Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 41.249 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Giurgiu
21. Societatea comercială „Lactin Gorj" - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 120, județul Gorj Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 969 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Gorj
22. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Harghita" - S.A. Societate pe acțiuni Miercurea-Ciuc, str. Leliceni, nr. 49, județul Harghita Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 137.697 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Harghita
23. Societatea comercială "Devil" - S.A. Societate pe acțiuni Deva, str. Dorobanților, nr. 32A, județul Hunedoara Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 82.680 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Hunedoara
24. Societatea comercială "Lactirom" - S.A. Societate pe acțiuni Slobozia, str. Filaturii, nr. 3, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 139.955 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Ialomița
25. Societatea comercială "Lactis" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Metalurgiei, nr. 8, județul Iași Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 206.080 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Iași
26. Societatea comercială "Maralact" - S.A. Societate pe acțiuni Baia Mare, str. Victoriei, nr. 78, județul Maramureș Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 63.620 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Maramureș
27. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Mehedinți" - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Aurorei, nr. 1, județul Mehedinți Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 27.627 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Mehedinți
28. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Mureș" - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 60, județul Mureș Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 190.535 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Mureș
29. Societatea comercială "Montana" - S.A. Societate pe acțiuni Piatra-Neamț, calea Romanului, nr. 4, județul Neamț Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 128.718 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Neamț
30. Societatea comercială "Oltina" - S.A. Societate pe acțiuni Slatina, str. Al. I. Cuza, nr. 153, județul Olt Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 78.069 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Olt
31. Societatea comercială "Prola" - S.A. Societate pe acțiuni Ploiești, str. Vestului, nr. 1, județul Prahova Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 106.957 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Prahova
32. Societatea comercială "Someșana" - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, b-dul Cloșca, nr. 90, județul Satu Mare Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 83.271 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Satu Mare
33. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Sălaj" - S.A. Societate pe acțiuni Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu, nr. 26, județul Sălaj Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 43.691 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Sălaj
34. Societatea comercială "Sibiana" - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 100, județul Sibiu Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 173.144 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Sibiu
35. Societatea comercială "Bucovina" - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, str. Humorului, nr. 4, județul Suceava Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 173.636 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Suceava
36. Societatea comercială "Rarăul" - S.A. Societate pe acțiuni Câmpulung Moldovenesc, str. Aeroportului, nr. 3, județul Suceava Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 62.980 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Suceava
37. Societatea comercială "Dorna" - S.A. Societate pe acțiuni Vatra Dornei, str. Transilvaniei, nr. 40, județul Suceava Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 63.171 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Suceava
38. Societatea comercială "Lactel" - S.A. Societate pe acțiuni Alexandria, str. Ciocan, nr. 1, județul Teleorman Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 131.519 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Teleorman
39. Societatea comercială "Untim" - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 17, județul Timiș Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 247.877 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Timiș
40. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Tulcea" - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Prislov, nr. 164, județul Tulcea Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 55.558 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Tulcea
41. Societatea comercială "Ilvas" - S.A. Societate pe acțiuni Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, județul Vaslui Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 109.339 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Vaslui
42. Societatea comercială "Lacovil" - S.A. Societate pe acțiuni Râmnicu Vâlcea, str. Timiș, nr. 2, județul Vâlcea Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 23.512 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Vâlcea
43. Societatea comercială de industrializare a laptelui "Vrancea" - S.A. Societate pe acțiuni Focșani, str. Bariere Brăilei, nr. 10, județul Vrancea Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 42.603 Întreprinderea de industrializarea a laptelui Vrancea
44. Societatea comercială "Miorița" - S.A. Societate pe acțiuni București, b-dul Armata Poporului, nr. 19, sector 6 Asigurarea materiei prime, industrializarea și comercializarea laptelui și a produselor derivate, prestări servicii către terți, operațiuni de import-export 408.075 Întreprinderea de industrializarea a laptelui București
45. Societatea comercială "All-pro" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Armata Poporului, nr. 19, sector 6 Proiectare, consulting, marketing, import-export. 1.705 Secția de proiectare a Centralei industrializării laptelui
46. Societatea comercială "Romlacta" - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Pantelimon, nr. 111, sector 2 Producerea de utilaje, piese de schimb, activități marketing, engineering, consulting, cercetare, operațiuni de import-export. 70.587 Secția de proiectare și execuția piese de schimb a Centralei industrializării laptelui
47. Societatea comercială "Bactolact" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Armata Poporului, nr. 19, sector 6 Producerea și livrarea de culturi selecționate și executarea de servicii pentru terți. 2.008 Secția de culturi selecționate a Centralei industrializării laptelui


[modificare] Anexa nr. 1.3

Lista societăților comerciale care se înființează în piscicultură și industrializarea peștelui

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Piscicola" - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Malul Mureșului, nr. 10, județul Arad Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice și industriale; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 13.725 Întreprinderea piscicolă Ineu-Arad
2. Societatea comercială "Esox" - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, str. George Bacovia, nr. 51, județul Bacău Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 3.250 Întreprinderea piscicolă Bacău
3. Societatea comercială "Pro-Acva" - S.A. Societate pe acțiuni Cefa, nr. 420, județul Bihor Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; valorificarea subproduselor din pește; producerea plaselor și uneltelor pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 33.266 Întreprinderea piscicolă Cefa-Bihor
4. Societatea comercială "Sitna" - S.A. Societate pe acțiuni Botoșani, str. C. Dobrogranu-Gherea, nr. 105, județul Botoșani Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui;activități agrozootehnice și industriale; confecționarea de unelte, scule și accesorii pentru ambarcațiunile pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 51.274 Întreprinderea piscicolă Botoșani
5. Societatea comercială "Vermatta" - S.A. Societate pe acțiuni Brăila, str. Portului, nr. 2, județul Brăila Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 15.750 Întreprinderea piscicolă Brăila
6. Societatea comercială "Amblac" - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, str. Unirii, nr. 3, județul Buzău Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui și a altor resurse proprii; confecții de unelte pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 32.467 Întreprinderea piscicolă Buzău
7. Societatea comercială "Piscicola" Călărași - S.A. Societate pe acțiuni Călărași, șos. Călărași-București, km 6, județul Călărași Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui și a produselor proprii; operațiuni de import-export; proiectare și execuție de lucrări în piscicultură; prestări servicii către terți. 27.467 Întreprinderea piscicolă Călărași
8. Societatea comercială "Piscicola" Cluj - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, calea Baciului, nr. 81-83, județul Cluj Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui și a altor resurse proprii; confecții de unelte pescărești; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 33.242 Întreprinderea piscicolă Cluj
9. Societatea comercială "Pestom" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, b-dul Mamaia, nr. 304, județul Constanța Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 96.395 Întreprinderea piscicolă Constanța
10. Societatea comercială "Tomis" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. Caraiman, nr. 1, județul Constanța Producerea și comercializarea conservelor și semiconservelor din pește; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 29.067 Întreprinderea piscicolă Constanța
11. Societatea comercială "Marea Neagră" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, b-dul Mamaia, nr. 306, județul Constanța Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 80.394 Întreprinderea piscicolă Constanța
12. Societatea comercială "Năvodarul" - S.A. Societate pe acțiuni Calafat, str. C. Dobrogranu-Gherea, nr. 5, județul Dolj Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; operațiuni de import-export; prestări servicii către terți. 106.268 Întreprinderea piscicolă Dolj
13. Societatea comercială "Pescogal" - S.A. Societate pe acțiuni Galați, str. Portului, nr. 56, județul Galați Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; confecții de ambalaje metalice și unelte de pescuit; producerea uleiului cu aromă de fum; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 47.369 Întreprinderea piscicolă Galați
14. Societatea comercială "Piscicola" Giurgiu - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, șos. Slobozia, km 4, județul Giurgiu Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; valorificarea și comercializarea confecțiilor din răchită; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 41.413 Întreprinderea piscicolă Giurgiu
15. Societatea comercială "Ialpesco" - S.A. Societate pe acțiuni Slobozia, str. Lacului, nr. 10, județul Ialomița Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 20.522 Întreprinderea piscicolă Ialomița
16. Societatea comercială "Pescaris" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Mihail Sturdza, nr. 33, județul Iași Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; cercetare aplicativă; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 94.193 Întreprinderea piscicolă Iași
17. Societatea comercială "Acvares" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, șos. Iași-Ciurea, km 5, județul Iași Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea de material biologic selecționat, rase, hibrizi; omologare produse, tehnologii și prototipuri, utilaje specifice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 10.236 Stațiunea de cercetare și producție piscicolă Iași
18. Societatea comercială "Piscicola" Drobeta - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 4-5, județul Mehedinți Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea și comercializarea gheții; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 40.676 Întreprinderea piscicolă Mehedinți
19. Societatea comercială "Piscicola-Zau" - S.A. Societate pe acțiuni Zau de Câmpie, str. Salcâmilor, nr. 9, județul Mureș Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 26.045 Întreprinderea piscicolă Zau de Câmpie-Mureș
20. Societatea comercială "Piscicola" Neamț - S.A. Societate pe acțiuni Piatra-Neamț, str. Dumbrăveni, nr. 4, județul Neamț Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea și comercializarea furajelor combinate; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 11.396 Întreprinderea piscicolă Neamț
21. Societatea comercială "Piscicola" Sibiu - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. C.A.P. Zorile, nr. 77, județul Sibiu Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 12.835 Întreprinderea piscicolă Sibiu
22. Societatea comercială "Piscicola" Fălticeni - S.A. Societate pe acțiuni Fălticeni, str. Pleșeti Gane, nr. 49, județul Suceava Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; producerea și comercializarea furajelor; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 17.040 Întreprinderea piscicolă Suceava
23. Societatea comercială "Danubius" - S.A. Societate pe acțiuni Zimnicea, str. Solidarității, bl. 8B, sc. B, ap. 1-4, județul Teleorman Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 31.481 Întreprinderea piscicolă Zimnicea-Teleorman
24. Societatea comercială " Pescotim " - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Ceahlău, nr. 2/a, județul Timiș Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; producerea și comercializarea furajelor granulate; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 35.331 Întreprinderea piscicolă Timișoara
25. Societatea comercială "Tulco" - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Portului, nr. 14, județul Tulcea Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 251.087 Întreprinderea piscicolă Tulcea
26. Societatea comercială "Cyprinus" - S.A. Societate pe acțiuni Vaslui, str. Zona Agroindustrială Gară, județul Vaslui Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 258 Întreprinderea piscicolă Vaslui
27. Societatea comercială "Piscicola Milcovul" - S.A. Societate pe acțiuni Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 14, județul Vrancea Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 14.896 Întreprinderea piscicolă Vrancea
28. Societatea comercială "Pescarul" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Ing. Tacu, nr. 28, sector 5, București Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 18.925 Întreprinderea piscicolă Sector Agricol Ilfov
29. Societatea comercială "Rompesco" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Dr. Marcovici, nr. 2, sector 1, București Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice; omologare produse, tehnologii, utilaje; cercetare, proiectare, execuție în piscicultură și industrializarea peștelui; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 35.499 Întreprinderea piscicolă Brașov, Întreprinderea piscicolă Prahova, Întreprinderea piscicolă Satu Mare
30. Societatea comercială "Piscicultorul" - S.A. Societate pe acțiuni Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Producerea, industrializarea și comercializarea peștelui; activități agrozootehnice și industriale; prestări servicii către terți; operațiuni de import-export. 30.835 Stațiunea de cercetare pentru piscicultură Nucet- Dâmbovița


[modificare] Anexa nr. 1.4

Lista societăților comerciale care se înființează în industria de morărit și panificație

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Albapam" - S.A. Societate pe acțiuni Alba Iulia, str. 6 Martie, nr. 5, județul Alba Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, paste făinoase, expandate, prestări de servicii, operațiuni de import-export. 159.189 Întreprinderea de morărit și panificație Alba
2. Societatea comercială "Armopan" - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Aurel Vlaicu, nr. 274, județul Arad Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, transport, operațiuni de import-export. 152.702 Întreprinderea de morărit și panificație Arad
3. Societatea comercială "Spicul" - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. Obor, nr. 2, județul Argeș Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, sticksuri, expandate, operațiuni de import-export. 292.912 Întreprinderea de morărit și panificație Argeș
4. Societatea comercială "Pambac" - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, calea Moinești, nr. 14, județul Bacău Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. 165.936 Întreprinderea de morărit și panificație Bacău
5. Societatea comercială "Panimon" - S.A. Societate pe acțiuni Onești, str. Mărășești, nr. 19, județul Bacău Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, arome alimentare, operațiuni de import-export. 117.106 Întreprinderea de morărit și panificație Bacău
6. Societatea comercială "Pamora" - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Miron Costin, nr. 21, județul Bihor Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. 145.377 Întreprinderea de morărit și panificație Bihor
7. Societatea comercială "Mopan" - S.A. Societate pe acțiuni Bistrița, str. Strâmbă, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. 127.438 Întreprinderea de morărit și panificație Bistrița-Năsăud
8. Societatea comercială "Moldopan" - S.A. Societate pe acțiuni Botoșani, str. Vânătorilor, nr. 16, județul Botoșani Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. 103.722 Întreprinderea de morărit și panificație Botoșani
9. Societatea comercială „Panificație Postăvarul" - S.A. Brașov Societate pe acțiuni Brașov, str. Avram Iancu, nr. 98, județul Brașov Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, sticksuri, expandate, operațiuni de import-export. 258.490 Întreprinderea de morărit și panificație Brașov
10. Societatea comercială "Demopan" - S.A. Societate pe acțiuni Brăila, str. Vadul Rizerlei, nr. 2, județul Brăila Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, napolitane, operațiuni de import-export. 172.907 Întreprinderea de morărit și panificație Brăila
11. Societatea comercială "Spicul" Buzău - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, str. Șantierului, nr. 37, județul Buzău Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, surogate de cafea, arpacaș, operațiuni de import-export. 162.944 Întreprinderea de morărit și panificație Buzău
12. Societatea comercială "Mopar" - S.A. Societate pe acțiuni Reșița, str. Timișorii, nr. 23, județul Caraș-Severin Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, operațiuni de import-export. 138.227 Întreprinderea de morărit și panificație Caraș-Severin
13. Societatea comercială "Prodpan" Călărași - S.A. Societate pe acțiuni Călărași, str. București, nr. 315, județul Călărași Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. 66.859 Întreprinderea de morărit și panificație Călărași
14. Societatea comercială "Dunărea" - S.A. Societate pe acțiuni Oltenița, str. Alexandru Sahia, nr. 8, județul Călărași Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, operațiuni de import-export. 16.670 Întreprinderea de morărit și panificație Călărași
15. Societatea comercială "Panegrano" - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, str. Baciului, nr. 2-4, județul Cluj Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, operațiuni de import-export. 334.057 Întreprinderea de morărit și panificație Cluj
16. Societatea comercială "Dobrogea" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. Celulozei, nr. 1, județul Constanța Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, expandate, operațiuni de import-export. 330.689 Întreprinderea de morărit și panificație Constanța
17. Societatea comercială "Mopaco" - S.A. Societate pe acțiuni Sfântu Gheorghe, str. Gyarfás Jenö, nr. 9, județul Covasna Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, gospodărie anexă, activitate hotelieră, prestări servicii, operațiuni de import-export. 151.407 Întreprinderea de morărit și panificație Covasna
18. Societatea comercială "Compan" - S.A. Societate pe acțiuni Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 253, județul Dâmbovița Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 273.310 Întreprinderea de morărit și panificație Dâmbovița
19. Societatea comercială "Morărit-Panificație" Dolj - S.A. Societate pe acțiuni Craiova, calea București, nr. 173, județul Dolj Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. 237.232 Întreprinderea de morărit și panificație Dolj
20. Societatea comercială "Morărit-Panificație" Galați - S.A. Societate pe acțiuni Galați, str. George Coșbuc, nr. 257, județul Galați Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, turism, creșterea animalelor, prestări servicii, operațiuni de import-export. 218.641 Întreprinderea de morărit și panificație Galați
21. Societatea comercială "Panem" - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, b-dul 1907, nr. 63, județul Giurgiu Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste făinoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 75.098 Întreprinderea de morărit și panificație Giurgiu
22. Societatea comercială "Gorjpan" - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Jiu, str. 1 Mai, nr. 88, județul Gorj Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, biscuiți, sticksuri, prestări servicii, operațiuni de import-export. 143.724 Întreprinderea de morărit și panificație Gorj
23. Societatea comercială " Harmopan " - S.A. Societate pe acțiuni Miercurea-Ciuc, str. Harghita, nr. 46, județul Harghita Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 120.244 Întreprinderea de morărit și panificație Harghita
24. Societatea comercială „Panicor" - S.A. Hunedoara Societate pe acțiuni Hunedoara, str. Mihai Viteazul, nr. 1, județul Hunedoara Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 48.138 Întreprinderea de morărit și panificație Hunedoara
25. Societatea comercială "Cetate" Deva - S.A. Societate pe acțiuni Deva, str. Mureșului, nr. 4, județul Hunedoara Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. 136.721 Întreprinderea de morărit și panificație Hunedoara
26. Societatea comercială "Spicul" Valea Jiului - S.A. Societate pe acțiuni Petroșani, str. Oltului, nr. 30, județul Hunedoara Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 105.299 Întreprinderea de morărit și panificație Petroșani, județul Hunedoara
27. Societatea comercială "Morărit-Panificație" Ialomița - S.A. Societate pe acțiuni Slobozia, str. Amara, nr. 4, județul Ialomița Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, orez decorticat, prestări servicii, operațiuni de import-export. 217.671 Întreprinderea de morărit și panificație Ialomița
28. Societatea comercială "Morărit-Panificație" - S.A. Societate pe acțiuni Baia Mare, str. M. Eminescu, nr. 65, județul Maramureș Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 165.838 Întreprinderea de morărit și panificație Maramureș
29. Societatea comercială "Aurora" - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Aurora, nr. 3, județul Mehedinți Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 73.587 Întreprinderea de morărit și panificație Mehedinți
30. Societatea comercială "Mopan-Mureș" - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Băneasa, nr. 31, județul Mureș Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 204.530 Întreprinderea de morărit și panificație Mureș
31. Societatea comercială "Morărit-Panificație" Neamț - S.A. Societate pe acțiuni Piatra-Neamț, str. Baltagului, nr. 19, județul Neamț Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 112.372 Întreprinderea de morărit și panificație Neamț
32. Societatea comercială "Morărit-Panificație" Roman - S.A. Societate pe acțiuni Roman, str. Măgurei, nr. 3, județul Neamț Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 57.920 Întreprinderea de morărit și panificație Neamț
33. Societatea comercială "Aluta" - S.A. Societate pe acțiuni Slatina, str. Drăgănești, nr. 33, județul Olt Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, paste făinoase, biscuiți, expandate, operațiuni de import-export. 178.958 Întreprinderea de morărit și panificație Olt
34. Societatea comercială "Extrapan" - S.A. Societate pe acțiuni Ploiești, str. Mărășești, nr. 70, județul Prahova Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, expandate, fulgi de ovăz, prestări servicii, operațiuni de import-export. 334.549 Întreprinderea de morărit și panificație Prahova
35. Societatea comercială "Mobipan" - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, str. Careiului, nr. 14, județul Satu Mare Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, paste făinoase, operațiuni de import-export. 88.546 Întreprinderea de morărit și panificație Satu Mare
36. Societatea comercială "Prodpan" Sălaj - S.A. Societate pe acțiuni Zalău, str. Fabricii, nr. 10, județul Sălaj Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, sticks, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 137.914 Întreprinderea de morărit și panificație Sălaj
37. Societatea comercială "Sâmpa" - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 70, județul Sibiu Fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste făinoase, crupe, biscuiți, operațiuni de import-export. 160.417 Întreprinderea de morărit și panificație Sibiu
38. Societatea comercială "Moara Cibin" - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 70, județul Sibiu Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, prestări servicii, operațiuni de import-export. 39.363 Întreprinderea de morărit și panificație Sibiu
39. Societatea comercială "Mopan" Suceava - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, str. Traian Vuia, nr. 2, județul Suceava Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, arpacaș, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 196.050 Întreprinderea de morărit și panificație Suceava
40. Societatea comercială "Germino" - S.A. Societate pe acțiuni Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 1, județul Teleorman Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, arpacaș, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 294.315 Întreprinderea de morărit și panificație Teleorman
41. Societatea comercială "Spicul" Roșiori de Vede - S.A. Societate pe acțiuni Roșiori de Vede, str. Cotelici, nr. 18, județul Teleorman Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, patiserie, prestări servicii, operațiuni de import-export. 17.043 Întreprinderea de morărit și panificație Teleorman
42. Societatea comercială "Bega-Pam" - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 26, județul Timiș Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, orez decorticat, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 122.274 Întreprinderea de morărit și panificație Timiș
43. Societatea comercială "Deltapan" - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Isaccei, nr. 40, județul Tulcea Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 125.472 Întreprinderea de morărit și panificație Tulcea
44. Societatea comercială "Iris" - S.A. Societate pe acțiuni Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 47, județul Vaslui Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 96.657 Întreprinderea de morărit și panificație Vaslui
45. Societatea comercială "Mopariv" - S.A. Societate pe acțiuni Râmnicu Vâlcea, str. Timiș, nr. 5, județul Vâlcea Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste făinoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 300.571 Întreprinderea de morărit și panificație Vâlcea
46. Societatea comercială "Ceres" Vrancea - S.A. Societate pe acțiuni Focșani, str. Brăilei, nr. 131, județul Vrancea Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 162.082 Întreprinderea de morărit și panificație Vrancea
47. Societatea comercială "Titan" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Baia de Aramă, nr. 1, sector 2 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate și extrudate, sticksuri, wafe, pesmet, prestări servicii, operațiuni de import-export. 118.467 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Titan
48. Societatea comercială "Spicul" București - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Orhideelor, nr. 15, sector 6 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, napolitane, wafe, pesmet, pizza, ambalaje, prestări servicii, operațiuni de import-export. 69.939 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Spicul
49. Societatea comercială "Libertatea" - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Sălaj, nr. 173-175, sector 5 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, pesmet, produse tradiționale, prestări servicii, operațiuni de import-export. 87.546 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Libertatea
50. Societatea comercială „Dâmbovița morărit-panificație" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Dinu Vintilă, nr. 6, sector 2 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, patiserie, prestări servicii, operațiuni de import-export. 58.074 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Dâmbovița
51. Societatea comercială "Berceni" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Emil Racoviță, nr. 3-5, sector 4 Fabricarea și comercializarea produselor de panificație, patiserie, zaharoase, biscuiți, produse tradiționale, prestări servicii, operațiuni de import-export. 140.626 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Berceni
52. Societatea comercială "Pajura" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Jiului, nr. 8, sector 1 Fabricarea și comercializarea produselor de panificație, patiserie, zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 58.844 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Pajura
53. Societatea comercială "Grâul" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Irimicului, nr. 24, sector 2 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, prestări servicii, operațiuni de import-export. 81.813 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Grâul
54. Societatea comercială "Plevnei" - S.A. Societate pe acțiuni București, calea Plevnei, nr. 145, sector 6 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, pesmet special, operațiuni de import-export. 80.369 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica 23 August
55. Societatea comercială "Panvitan" - S.A. Societate pe acțiuni București, calea Vitan, nr. 242, sector 3 Fabricarea și comercializarea produselor de panificație, zaharoase, patiserie, operațiuni de import-export. 110.835 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Vitan
56. Societatea comercială "Lujerul" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Serg. Cutieru Alex., nr. 25, sector 6 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, biscuiți, napolitane, expandate, operațiuni de import-export. 80.312 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Lujerului
57. Societatea comercială "Morărit-Panificație" Băneasa - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Prelungirea Școlii Herăstrău, nr. 52-54, sector 1 Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, patiserie, prestări servicii, operațiuni de import-export. 104.855 Întreprinderea de morărit și panificație București, Fabrica Băneasa
58. Societatea comercială "Pantransport" - S.A. Societate pe acțiuni București, calea Plevnei, nr. 145, sector 6 Transport în trafic local și interurban de materii prime, materiale, distribuirea pâinii în rețeaua de desfacere, transport utilaje, întreținerea și repararea autovehiculelor, service-auto, prestări servicii. 110.062 Întreprinderea de morărit și panificație București, - Autobaza -
59. Societatea comercială "Tehnopam" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Veseliei, nr. 5, sector 5 Producție de prototipuri, utilaje, piese de schimb, produse de morărit și panificație, comercializare, cercetare, proiectare, consulting, operațiuni de import-export și cooperare, colaborare cu societăți comerciale și terți. 30.069 Întreprinderea de utilaje și piese de schimb București, - Secția de proiectare și inginerie tehnologică
60. Societatea comercială "Pangran" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, șos. Tutova, nr. 33, județul Iași Prelucrarea cerealelor, fabricarea și comercializarea produselor de morărit, panificație, zaharoase, paste, biscuiți, expandate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 327.453 Întreprinderea de morărit și panificație Iași


[modificare] Anexa nr. 1.5

Lista societăților comerciale care se înființează în industria zahărului și produselor zaharoase

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Zahăr" Teiuș - S.A. Societate pe acțiuni Teiuș, str. 30 Decembrie, nr. 1, județul Alba Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 547.789 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Teiuș, județul Alba
2. Societatea comercială "Zahăr" Arad - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Kosmodemianskaia, nr. 14, județul Arad Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului, sucurilor concentrate, produselor zaharoase, mierii artificiale, operațiuni de import-export. 442.290 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Arad
3. Societatea comercială "Zahărul" Sascut - S.A. Societate pe acțiuni Sascut, str. Gării, nr. 1, județul Bacău Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 109.739 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Sascut, județul Bacău
4. Societatea comercială "Zahărul" Oradea - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Borșului, nr. 3, județul Bihor Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor concentrate, drojdiei de panificație deshidratate, operațiuni de import-export. 324.144 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Oradea, județul Bihor
5. Societatea comercială "Zalec" Lechința - S.A. Societate pe acțiuni Lechința, str. Fabricii, nr. 24, județul Bistrița-Năsăud Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase și secundare, băuturilor, operațiuni de import-export. 582.649 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Lechința, județul Bistrița-Năsăud
6. Societatea comercială "Siretul" Bucecea - S.A. Societate pe acțiuni Bucecea, str. Teilor, nr. 1, județul Botoșani Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare, operațiuni de import-export. 251.625 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Bucecea, județul Botoșani
7. Societatea comercială "Zatrus" Trușești - S.A. Societate pe acțiuni Trușești, str. Fabricii, nr. 1, județul Botoșani Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor, operațiuni de import-export. 478.781 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Trușești, județul Botoșani
8. Societatea comercială "Fabrica de zahăr Bod" - S.A. Societate pe acțiuni Bod, str. Fabricii, nr. 1, județul Brașov Asigurarea materiei prime, industrializarea sfeclei de zahăr și cicoarei, comercializarea produselor, îmbuteliere ulei și băuturi răcoritoare, operațiuni de import-export. 546.799 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Bod, județul Brașov
9. Societatea comercială "Romzis" Ghimbav - S.A. Societate pe acțiuni Ghimbav, str. Făgărașului, nr. 44, județul Brașov Asigurarea materiei prime, preluarea seminței de sfeclă de zahăr, analizarea valorii calitative și biologice, condiționarea, prelucrarea și pregătirea livrării, comercializare, operațiuni de import-export. 40.272 Stația de condiționare și prelucrare a seminței de sfeclă de zahăr Ghimbav, județul Brașov
10. Societatea comercială "Fortuna" Ianca - S.A. Societate pe acțiuni Ianca, șos. Brăilei, nr. 1, județul Brăila Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 396.385 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Ianca, județul Brăila
11. Societatea comercială "Zahărul" Buzău - S.A. Societate pe acțiuni Buzău Aleea Industriei, nr. 7, județul Buzău Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, siropurilor concentrate, operațiuni de import-export. 347.763 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Buzău
12. Societatea comercială "Zahăr" Călărași - S.A. Societate pe acțiuni Călărași, str. Varianta Nord, nr. 1, județul Călărași Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 741.637 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Călărași
13. Societatea comercială "Zahăr" Fundulea - S.A. Societate pe acțiuni Fundulea, str. Industriilor, nr. 4, județul Călărași Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, sucului de măceșe, produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 549.596 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Fundulea, județul Călărași
14. Societatea comercială "Zahăr" Oltenița - S.A. Societate pe acțiuni Oltenița, str. Intrarea Călărași, nr. 18, județul Călărași Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și diferitelor produse zaharoase, operațiuni de import-export. 541.042 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Oltenița, județul Călărași
15. Societatea comercială "Zahăr" Năvodari - S.A. Societate pe acțiuni Năvodari, str. Taberei, nr. 1, județul Constanța Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 517.179 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Năvodari, județul Constanța
16. Societatea comercială "Zahărul" Răcari - S.A. Societate pe acțiuni Răcari, str. Nucilor, nr. 1, județul Dâmbovița Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare, spirtului, operațiuni de import-export. 504.990 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Răcari, județul Dâmbovița
17. Societatea comercială "Zahărul" Calafat - S.A. Societate pe acțiuni Calafat, șos. Ciupercenii Vechi, km 2, județul Dolj Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, sucurilor, alcoolului, siropurilor concentrate, prestări servicii, operațiuni de import-export. 647.424 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Calafat, județul Dolj
18. Societatea comercială "Zahărul" Podari - S.A. Societate pe acțiuni Podari, județul Dolj Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 154.022 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Podari, județul Dolj
19. Societatea comercială "Zahărul" Liești - S.A. Societate pe acțiuni Liești, str. Fabricii, nr. 1, județul Galați Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și subproduselor, prestări servicii, operațiuni de import-export. 533.853 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Liești, județul Galați
20. Societatea comercială "Olimpia" Giurgiu - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, str. Păcii, nr. 60, județul Giurgiu Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, acidului citric, băuturilor, prestări servicii, operațiuni de import-export. 467.008 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Giurgiu
21. Societatea comercială "Beta" Țăndărei - S.A. Societate pe acțiuni Țăndărei, str. Teilor, nr. 3, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare și alcoolice, prestări servicii, operațiuni de import-export. 523.591 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Țăndărei, județul Ialomița
22. Societatea comercială "Cristal" - S.A. Societate pe acțiuni Urziceni, str. Urziceni-Ploiești, km 3, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare și alcoolice, prestări servicii, operațiuni de import-export. 602.367 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Urziceni, județul Ialomița
23. Societatea comercială "Nectar" - S.A. Societate pe acțiuni Pașcani, str. Grădiniței, nr. 1, județul Iași Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, concentratelor și băuturilor, operațiuni de import-export. 578.839 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Pașcani, județul Iași
24. Societatea comercială "Zahărul" Luduș - S.A. Societate pe acțiuni Luduș, str. Fabricii, nr. 3, județul Mureș Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, băuturilor răcoritoare, operațiuni de import-export. 319.173 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Luduș, județul Mureș
25. Societatea comercială "Zamur" Târgu Mureș - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Băneasa, nr. 2, județul Mureș Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor, băuturilor, drojdiei, operațiuni de import-export. 281.535 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Târgu Mureș, județul Mureș
26. Societatea comercială "Danubiana" Roman - S.A. Societate pe acțiuni Roman, str. Energiei, nr. 6, județul Neamț Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, îmbuteliere ulei, operațiuni de import-export. 728.894 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Roman, județul Neamț
27. Societatea comercială "Zahăr" Corabia - S.A. Societate pe acțiuni Corabia, str. Traian, nr. 1, județul Olt Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, spirtului, drojdiei, sucului concentrat, operațiuni de import-export. 306.392 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Corabia, județul Olt
28. Societatea comercială "Zahărul" Drăgănești-Olt - S.A. Societate pe acțiuni Drăgănești-Olt, str. Progresului, nr. 2, județul Olt Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, spirtului, oțetului, sucurilor, operațiuni de import-export. 799.724 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Drăgănești-Olt, județul Olt
29. Societatea comercială "Zahărul" Carei - S.A. Societate pe acțiuni Carei, str. Căplenilor, nr. 5, județul Satu Mare Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, alcoolului și sucurilor, prestări servicii, operațiuni de import-export. 531.286 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Carei, județul Satu Mare
30. Societatea comercială "Zeukma" - S.A. Societate pe acțiuni Zimnicea, str. Portului, nr. 38, județul Teleorman Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor, drojdiei, băuturilor, prestări servicii, operațiuni de import-export. 1.348.683 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Zimnicea, județul Teleorman
31. Societatea comercială "Zahăr" Timișoara - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Polonă, nr. 2, județul Timiș Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, siropurilor concentrate, drojdiei de panificație, operațiuni de import-export. 746.055 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Timișoara, județul Timiș
32. Societatea comercială "Zahăr" Babadag - S.A. Societate pe acțiuni Babadag, str. Ciucovei, nr. 4, județul Tulcea Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, sucurilor, alcoolului, concentratelor, operațiuni de import-export. 1.365.879 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Babadag, județul Tulcea
33. Societatea comercială "Pyretus" - S.A. Societate pe acțiuni Fălciu, str. Națională, nr. 1, județul Vaslui Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului, produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 484.960 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Fălciu, județul Vaslui
34. Societatea comercială "Cristal-ZT" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Tătăranu, județul Vrancea Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea zahărului și produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 543.922 Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Tătăranu, județul Vrancea
35. Societatea comercială „Poiana produse zaharoase" - S.A. Brașov Societate pe acțiuni Brașov, str. Al. I. Cuza, nr. 3, județul Brașov Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase și operațiuni de import-export. 220.158 Întreprinderea de produse zaharoase Cibo, Brașov
36. Societatea comercială "Feleacul" Cluj-Napoca - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, str. Dostoievski, nr. 12, județul Cluj Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase și operațiuni de import-export. 138.412 Întreprinderea de produse zaharoase Feleacul, Cluj-Napoca
37. Societatea comercială "Cerna" - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase, laborator și patiserie, operațiuni de import-export. 41.774 Întreprinderea de produse zaharoase Cerna, județul Mehedinți
38. Societatea comercială "Kandia" - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr. 1-5, județul Timiș Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase, operațiuni de import-export. 172.407 Întreprinderea de produse zaharoase Kandia, Timișoara
39. Societatea comercială "Excelent" - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Viilor, nr. 20, sector 5 Asigurarea materiei prime, fabricarea și comercializarea produselor zaharoase, prestări servicii, operațiuni de import-export. 188.056 Întreprinderea de produse zaharoase București, Fabrica Berceni
40. Societatea comercială "Zaharom" - S.A. Societate pe acțiuni București, Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1 Prestare de servicii tehnice, economice, juridice, producerea și comercializarea seminței de sfeclă de zahăr și cicoarei, operațiuni de import-export la solicitarea societăților comerciale din industria zahărului. 9.373 Secția de proiectare în industria zahărului și produselor zaharoase București, Fabrica Pajura


[modificare] Anexa nr. 1.6

Lista societăților comerciale care se înființează în industria uleiului

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Interindustrial" - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Lotrului, nr. 2-6, județul Bihor Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; producerea și comercializarea furfurolului; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 104.736 Întreprinderea de ulei industrial Oradea
2. Societatea comercială "Ulvex" - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, aleea Industriei, nr. 5-7, județul Buzău Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; producerea și comercializarea furfurolului; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 193.174 Fabrica de ulei Buzău
3. Societatea comercială "Argus" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. Industrială, nr. 1, județul Constanța Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 233.837 Întreprinderea de ulei Constanța
4. Societatea comercială „Olpo-ulei" - S.A. Podari Societate pe acțiuni Comuna Podari, județul Dolj Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 217.423 Întreprinderea de ulei Oltenia-Podari
5. Societatea comercială "Prutul" - S.A. Societate pe acțiuni Galați, str. Ana Ipătescu, nr. 12, județul Galați Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 48.726 Întreprinderea de ulei Prutul-Galați
6. Societatea comercială "Ulcom" - S.A. Societate pe acțiuni Slobozia, str. Amara, nr. 3, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 302.318 Întreprinderea de ulei Slobozia
7. Societatea comercială "Expur" - S.A. Societate pe acțiuni Urziceni, str. Industriei, nr. 2, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 180.186 Întreprinderea de ulei Urziceni
8. Societatea comercială "Ultex" - S.A. Societate pe acțiuni Țăndărei, str. Teilor, nr. 12, județul Ialomița Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 228.908 Întreprinderea de ulei Țăndărei
9. Societatea comercială "Unirea" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Tutova, nr. 171, județul Iași Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 263.576 Întreprinderea de ulei Iași
10. Societatea comercială "Ardealul" - S.A. Societate pe acțiuni Carei, str. Alexandru I. Cuza, nr. 24, județul Satu Mare Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 205.391 Întreprinderea de ulei Ardealul-Carei
11. Societatea comercială "Roșiori" - S.A. Societate pe acțiuni Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 75, județul Teleorman Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 315.269 Întreprinderea de ulei Roșiori
12. Societatea comercială "Oleatim" - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Polonă, nr. 2, județul Timiș Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 428.262 Întreprinderea de ulei Timișoara
13. Societatea comercială "Mândra" - S.A. Societate pe acțiuni Bârlad, str. Mihai Viteazu, nr. 37, județul Vaslui Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 31.908 Întreprinderea de ulei Bârlad
14. Societatea comercială „Ulvas" - S.A. Vaslui Societate pe acțiuni Vaslui, str. Podul Înalt, nr. 2, județul Vaslui Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 91.199 Întreprinderea de ulei Vaslui
15. Societatea comercială "Solaris" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Halmeu, nr. 25 Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 86.608 Întreprinderea de ulei "13 Decembrie" București
16. Societatea comercială "Muntenia" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Spătarul Preda, nr. 2 Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 116.502 Întreprinderea de ulei "Muntenia" București
17. Societatea comercială "Vegres" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Alexandriei, nr. 109 Asigurarea materiei prime, producerea și comercializarea uleiurilor vegetale, a derivatelor și subproduselor rezultate din procesul de fabricație; operațiuni de import-export în domeniul său de activitate și alte prestații și servicii pentru terți. 219.129 Întreprinderea de grăsimi hidrogenate și margarină Bragadiru
18. Societatea comercială "Ulpia" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Spătarul Preda, nr. 2 Proiectare, cercetare, marketing, consulting, informatică, asistență și servicii tehnico-economice în domeniul industriei uleiului, operațiuni de import-export. 5.247 Centrala industriei uleiului București
19. Societatea comercială "Apex" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Spătarul Preda, nr. 2 Proiectare tehnologică și pentru investiții, asistență tehnică în domeniul industriei uleiului. 1.677 Secția de proiectare a Centralei industriei uleiului


[modificare] Anexa nr. 1.7

Lista societăților comerciale care se înființează în industria conservelor de legume și fructe

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Arconserv" Arad - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, județul Arad Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 142.911 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Arad
2. Societatea comercială "Băiculești" - S.A. Societate pe acțiuni Băiculești, județul Argeș Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 128.625 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Băiculești-Argeș
3. Societatea comercială "Valahia" Topoloveni - S.A. Societate pe acțiuni Topoloveni, str. Industriei, nr. 6, județul Argeș Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 148.469 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Topoloveni-Argeș
4. Societatea comercială "Avântul" Oradea - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 26-28, județul Bihor Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 142.467 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Oradea-Bihor
5. Societatea comercială "Arovit" Valea lui Mihai - S.A. Societate pe acțiuni Valea lui Mihai, str. Fabricii, nr. 1, județul Bihor Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 165.605 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Valea lui Mihai-Bihor
6. Societatea comercială "Zagna" - S.A. Societate pe acțiuni Vădeni, județul Brăila Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 195.707 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Zagna Vădeni-Brăila
7. Societatea comercială "Sucors" Râmnicu Sărat - S.A. Societate pe acțiuni Râmnicu Sărat, Aleea Industriei, nr. 3, județul Buzău Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 166.872 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Râmnicu Sărat-Buzău
8. Societatea comercială "Daphnes" Oltenița - S.A. Societate pe acțiuni Oltenița, șos. București-Oltenița, km 54, județul Călărași Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 199.530 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Oltenița-Călărași
9. Societatea comercială "Romcons" Dej - S.A. Societate pe acțiuni Dej, str. Dumbrava Roșie, nr. 6, județul Cluj Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 126.435 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Dej-Cluj
10. Societatea comercială „Hort-con-suc" - S.A. Constanța Societate pe acțiuni Constanța, șos. Tulcei, județul Constanța Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 282.464 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Constanța
11. Societatea comercială "Omnia" Pucioasa - S.A. Societate pe acțiuni Pucioasa, str. Fructelor, nr. 1, județul Dâmbovița Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 64.528 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Pucioasa-Dâmbovița
12. Societatea comercială „Industrial-conserv" - S.A. Calafat Societate pe acțiuni Calafat, str. Vladimir I. Lenin, nr. 1, județul Dolj Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 197.622 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Calafat-Dolj
13. Societatea comercială "Contec" Tecuci - S.A. Societate pe acțiuni Tecuci, str. 23 August, nr. 134, județul Galați Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 367.149 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tecuci-Galați
14. Societatea comercială "Amep" Tecuci - S.A. Societate pe acțiuni Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 142, județul Galați Producerea și comercializarea ambalajelor metalice și din plastic. 176.591 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tecuci-Galați
15. Societatea comercială "Fructonil" Giurgiu - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, str. București, km 5, județul Giurgiu Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 167.343 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Giurgiu
16. Societatea comercială "Hațegana" Hațeg - S.A. Societate pe acțiuni Hațeg, str. Progresului, nr. 2J, județul Hunedoara Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 80.871 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Hațeg-Hunedoara
17. Societatea comercială "Horticons" Fetești - S.A. Societate pe acțiuni Fetești, str. Călărași, nr. 505, județul Ialomița Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 229.204 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Fetești-Ialomița
18. Societatea comercială "Marcons" Baia Mare - S.A. Societate pe acțiuni Baia Mare, b-dul București, nr. 27, județul Maramureș Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 50.512 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Baia Mare-Maramureș
19. Societatea comercială "Mureșeni" Târgu Mureș - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, județul Mureș Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 140.763 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Târgu Mureș
20. Societatea comercială „Fructus Romanați" - S.A. Caracal Societate pe acțiuni Caracal, str. V. Alecsandri, nr. 83, județul Olt Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 167.534 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Caracal-Olt
21. Societatea comercială " Conserve " Vălenii de Munte - S.A. Societate pe acțiuni Vălenii de Munte, str. Ștefan cel Mare, nr. 40, județul Prahova Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 126.057 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Vălenii de Munte-Prahova
22. Societatea comercială "Caragrimex" Carei - S.A. Societate pe acțiuni Carei, str. Al. I.Cuza, nr. 19, județul Satu Mare Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 71.491 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Carei-Satu Mare
23. Societatea comercială "Consuc" Suceava - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, calea Unirii, nr. 37, județul Suceava Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 120.068 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Suceava
24. Societatea comercială "Conservturris" Turnu Măgurele - S.A. Societate pe acțiuni Turnu Măgurele, str. Alexandria, nr. 4, județul Teleorman Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 89.588 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Turnu Măgurele-Teleorman
25. Societatea comercială "Fructus" Timișoara - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 26, județul Timiș Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 102.567 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Timișoara
26. Societatea comercială "Dallco" Dunărea Tulcea - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Prislov, nr. 173, județul Tulcea Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 134.915 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Tulcea
27. Societatea comercială "Vitacons" Huși - S.A. Societate pe acțiuni Huși, str. Brânceni, nr. 5, județul Vaslui Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 92.749 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Huși-Vaslui
28. Societatea comercială "Conservil" Râureni - S.A. Societate pe acțiuni Râureni, str. Principală, nr. 25, județul Vâlcea Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 78.839 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Râureni-Vâlcea
29. Societatea comercială "Conserv" Buftea - S.A. Societate pe acțiuni Buftea, șos. București-Târgoviște, nr. 296, Sectorul agricol Ilfov Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 136.363 Întreprinderea de producerea și industrializarea legumelor și fructelor Buftea-Sectorul agricol Ilfov
30. Societatea comercială "Amco" Buftea - S.A. Societate pe acțiuni Buftea, șos. București-Târgoviște, nr. 300, Sectorul agricol Ilfov Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 213.316 Întreprinderea de ambalaje metalice și piese de schimb pentru industria alimentară Buftea-Sectorul agricol Ilfov
31. Societatea comercială "Chiajna" - S.A. Societate pe acțiuni Chiajna, str. Eroului, nr. 169, Sectorul agricol Ilfov Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 26.337 Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare Chiajna - Sectorul agricol Ilfov
32. Societatea comercială "Flora" București - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Viilor, nr. 55 Industrializarea și comercializarea legumelor, fructelor și băuturilor răcoritoare. 52.733 Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare "Flora" București
33. Societatea comercială "Cico" București - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Cîmpul Moșilor, nr. 5 Producerea și comercializarea băuturilor răcoritoare. 233.351 Întreprinderea de sucuri și răcoritoare București
34. Societatea comercială "Romconsuc" București - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Dr. Marcovici, nr. 2 Producerea de materii prime, industrializarea și comercializarea legumelor și fructelor, sucurilor și băuturilor răcoritoare. 44.974 Secția de condimente Căciulați - București
Secția de sucuri concentrate Dej - Cluj
Secția de uscat fructe Topoloveni - Argeș
Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor București
Secția de depozitare și conservare produse agroalimentare pentru industrializare București


[modificare] Anexa nr. 1.8

Lista societăților comerciale care se înființează în industria vinului, berii, spirtului, drojdiei de panificație și amidonului

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Vinalcool" Alba - S.A. Societate pe acțiuni Alba Iulia, str. Muncii, nr. 6-8, județul Alba Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea șampaniei, vinului, rachiurilor și altor băuturi. 195.302 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Alba
2. Societatea comercială "Bere" Câmpeni - S.A. Societate pe acțiuni Câmpeni, str. Moților, județul Alba Producerea și comercializarea berii și băuturilor răcoritoare. 64.974 Secția de bere Câmpeni
3. Societatea comercială "Vinalcool" Arad - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Timișoarei, nr. 30, județul Arad Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea șampaniei, vinului, rachiurilor și altor băuturi. 107.628 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Arad
4. Societatea comercială "Indagrara" - S.A. Societate pe acțiuni Arad, str. Aurel Vlaicu, nr. 27, județul Arad Producerea și comercializarea spirtului, drojdiei de panificație, drojdiei furajere, lichiorului, capsulelor, bioxidului de carbon, utilajelor tehnologice. 467.885 Întreprinderea de spirt Arad
5. Societatea comercială „Arbena" - S.A. Arad Societate pe acțiuni Arad, str. Aurel Vlaicu, nr. 270, județul Arad Producerea și comercializarea berii și malțului 98.405 Secția de bere Arad
6. Societatea comercială "Vinalcool" Argeș - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. N. Bălcescu, nr. 136, județul Argeș Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produse pe bază de vin, oțetului și altor băuturi. 124.566 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Argeș
7. Societatea comercială "Pitbeer" - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. N. Bălcescu, nr. 138, județul Argeș Producerea și comercializarea berii, malțului, bioxidului de carbon și băuturilor răcoritoare. 162.472 Întreprinderea de bere Argeș
8. Societatea comercială "Vinalcool" Bacău - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, calea Moinești, nr. 14, județul Bacău Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 205.745 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Bacău
9. Societatea comercială "Beral Bac" - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, calea Moinești, nr. 26, județul Bacău Producerea și comercializarea berii, malțului, spirtului, drojdiei de panificație, drojdiei furajere, amidonului, capsulelor metalice, băuturilor și aburului tehnologic. 291.446 Întreprinderea de bere, spirt, drojdie "Mărgineni" Bacău
10. Societatea comercială "Vinalcool" Bihor - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. M. Kogălniceanu, nr. 126, județul Bihor Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 155.916 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Bihor
11. Societatea comercială "Bere-malț" Oradea - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Nufărului, nr. 30, județul Bihor Producerea și comercializarea berii, malțului și băuturilor. 108.112 Întreprinderea de bere, spirt, drojdie Oradea
12. Societatea comercială "Spirt-drojdie" Oradea - S.A. Societate pe acțiuni Oradea, str. Clujului, nr. 78, județul Bihor Producerea și comercializarea spirtului, drojdiei de panificație, oțetului și altor băuturi. 49.609 Secția de spirt, drojdie Oradea
13. Societatea comercială "Bistrițeana" - S.A. Societate pe acțiuni Bistrița, b-dul Independenței, nr. 97-99, județul Bistrița-Năsăud Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 33.116 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Bistrița-Năsăud
14. Societatea comercială "Acetica" Bistrița - S.A. Societate pe acțiuni Bistrița, str. Libertății, nr. 50, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea oțetului și altor băuturi. 19.600 Secția de oțet Bistrița
15. Societatea comercială "Malț-bere" Bistrița - S.A. Societate pe acțiuni Bistrița, calea Moldovei, nr. 21, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 151.698 Fabrica de bere Bistrița
16. Societatea comercială "Vinalcool" Botoșani - S.A. Societate pe acțiuni Botoșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, județul Botoșani Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 83.781 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Botoșani
17. Societatea comercială "Vinalcool" Brașov - S.A. Societate pe acțiuni Brașov, str. Alex. I. Cuza, nr. 16, județul Brașov Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 73.490 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Brașov
18. Societatea comercială "Aurora" - S.A. Societate pe acțiuni Brașov, calea București, nr. 251, județul Brașov Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor și capsulelor metalice. 252.596 Întreprinderea de bere "Aurora" Brașov
19. Societatea comercială "Vinalcool" Brăila - S.A. Societate pe acțiuni Brăila, aleea Mecanizatorilor, nr. 4, județul Brăila Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 239.801 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Brăila
20. Societatea comercială "Glubedex" - S.A. Societate pe acțiuni Brăila, str. Fabricilor, nr. 19, județul Brăila Producerea și comercializarea amidonului, glucozei, dextrinei și berii. 111.927 Întreprinderea de amidon și bere Brăila
21. Societatea comercială "Bachus" Buzău - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, șos. Spătarului, nr. 5, județul Buzău Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 329.765 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Buzău
22. Societatea comercială "Vulturul" - S.A. Societate pe acțiuni Buzău, str. Transilvaniei, nr. 311, județul Buzău Producerea și comercializarea berii, malțului și băuturilor. 233.244 Fabrica de bere Buzău
23. Societatea comercială „Vinalcool" - S.A. Oravița Societate pe acțiuni Oravița, str. Broșteni, nr. 2, județul Caraș-Severin Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 26.694 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Caraș-Severin
24. Societatea comercială "Montana" - S.A. Societate pe acțiuni Ciclova Montană, județul Caraș-Severin Producerea și comercializarea berii și altor băuturi. 49.875 Întreprinderea de bere Ciclova Montană
25. Societatea comercială "Veritas" Călărași - S.A. Societate pe acțiuni Călărași, str. Portului, nr. 2, județul Călărași Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 87.773 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Călărași
26. Societatea comercială "Prodvinalco" - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 36, județul Cluj Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 124.839 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Cluj
27. Societatea comercială "Ursus" - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, str. Mănăștur, nr. 2-6, județul Cluj Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 167.557 Întreprinderea de bere, spirt Cluj
28. Societatea comercială "Vinvico" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. Caraiman, nr. 6, județul Constanța Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 448.557 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Constanța
29. Societatea comercială "Malbera" - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, str. Industrială, nr. 2, județul Constanța Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 167.327 Întreprinderea de bere Constanța
30. Societatea comercială "Vinalcool" Covasna - S.A. Societate pe acțiuni Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 2, județul Covasna Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 61.834 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Covasna
31. Societatea comercială "Lichior" - S.A. Societate pe acțiuni Malnaș-Băi, județul Covasna Producerea și comercializarea lichiorurilor și altor băuturi. 73.368 Secția de lichior Malnaș
32. Societatea comercială "Spirt și amidon" Ozun - S.A. Societate pe acțiuni Ozun, str. Gabor Aron, nr. 98, județul Covasna Producerea și comercializarea spirtului, amidonului, glucozei și băuturilor. 122.942 Întreprinderea de spirt Ozun
33. Societatea comercială "Amidex" - S.A. Societate pe acțiuni Tg. Secuiesc, str. Fabricii, nr. 5, județul Covasna Producerea și comercializarea amidonului, glucozei, dextrozei și utilajelor specifice industriei amidonului. 76.425 Întreprinderea de amidon Tg. Secuiesc
34. Societatea comercială "Chindia" - S.A. Societate pe acțiuni Târgoviște, calea Ploiești, nr. 3-5, județul Dâmbovița Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 58.431 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Dâmbovița
35. Societatea comercială "Bachus" Dolj - S.A. Societate pe acțiuni Craiova, str. Dezrobirii, nr. 146, județul Dolj Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 290.008 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Dolj
36. Societatea comercială "Bere" Craiova - S.A. Societate pe acțiuni Craiova, str. Prelungirea Nicolae Titulescu, nr. 177, județul Dolj Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 158.688 Întreprinderea de bere Craiova
37. Societatea comercială "Amidon-glucoză" Calafat - S.A. Societate pe acțiuni Calafat Platforma Industrială S-V, județul Dolj Producerea și comercializarea amidonului și glucozei. 105.391 Întreprinderea de amidon, glucoză Calafat
38. Societatea comercială "Vinificație și băuturi" Galați - S.A. Societate pe acțiuni Galați, b-dul George Coșbuc, nr. 257, județul Galați Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, rachiurilor și altor băuturi. 510.193 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Galați
39. Societatea comercială "Malț-bere" Galați - S.A. Societate pe acțiuni Galați, str. Mesteacănului, nr. 1, județul Galați Producerea și comercializarea malțului și berii. 175.930 Întreprinderea de bere Galați
40. Societatea comercială "Spirt" Ghidigeni - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Ghidigeni, județul Galați Producerea și comercializarea spirtului, drojdiei furajere și altor băuturi. 118.128 Întreprinderea de spirt Ghidigeni
41. Societatea comercială "Vinificare și băuturi" Gorj - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Jiu, calea București, nr. 250, județul Gorj Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiului și altor băuturi. 83.233 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Gorj
42. Societatea comercială "Bergo" - S.A. Societate pe acțiuni Târgu Jiu, aleea Macului, nr. 3, județul Gorj Producerea și comercializarea berii, malțului, altor băuturi și aburului tehnologic. 93.804 Fabrica de bere Târgu Jiu
43. Societatea comercială "Vinuri și băuturi" Harghita - S.A. Societate pe acțiuni Miercurea-Ciuc, str. 6 Martie, nr. 4, județul Harghita Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 79.101 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Harghita
44. Societatea comercială "Bere" Miercurea-Ciuc - S.A. Societate pe acțiuni Miercurea-Ciuc, str. Harghita, nr. 100, județul Harghita Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor și capsulelor metalice. 113.531 Întreprinderea de bere, spirt, amidon Harghita
45. Societatea comercială "Spirt amidon" Sânsimion - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Sânsimion, județul Harghita Producerea și comercializarea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei, zeamilului și altor băuturi. 127.943 Întreprinderea de spirt, amidon Sânsimion
46. Societatea comercială "Vinalcool" Deva - S.A. Societate pe acțiuni Deva, b-dul 22 Decembrie, nr. 42, județul Hunedoara Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 67.898 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Hunedoara
47. Societatea comercială "Retezatul" - S.A. Societate pe acțiuni Hațeg, str. Progresului, nr. 59, sector Hunedoara Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 143.487 Întreprinderea de bere Hațeg
48. Societatea comercială "Vinalcool" Ialomița - S.A. Societate pe acțiuni Slobozia, str. Lacului, nr. 10, sector Ialomița Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 69.621 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Ialomița
49. Societatea comercială "A.G.F.D." Țăndărei - S.A. Societate pe acțiuni Țăndărei, str. Teilor, nr. 1, sector Ialomița Producerea și comercializarea amidonului, glucozei, fructozei și drojdiei de panificație. 210.436 Întreprinderea de amidon, glucoză, drojdie de panificație Țăndărei
50. Societatea comercială "Vinia" Iași - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Metalurgiei, nr. 4, sector Iași Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 367.083 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Iași
51. Societatea comercială "Zimbrul" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, b-dul Chimiei, nr. 2, sector Iași Producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 159.393 Întreprinderea de bere, spirt Iași
52. Societatea comercială "Alfincool" - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Platou Abator, nr. 5, sector Iași Producerea și comercializarea spirtului și altor băuturi. 28.662 Secția de spirt Iași
53. Societatea comercială "Valco" - S.A. Societate pe acțiuni Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 12, sector Maramureș Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 77.964 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Maramureș
54. Societatea comercială "Proberco" - S.A. Societate pe acțiuni Baia Mare, str. Fabricii, nr. 7, sector Maramureș Producerea și comercializarea berii. 48.535 Secția de bere Baia Mare
55. Societatea comercială "Drojdie și oțet" Seini - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Seini, str. Cuza Vodă, nr. 12, sector Maramureș Producerea și comercializarea drojdiei de panificație și oțetului. 27.330 Întreprinderea de drojdie Seini
56. Societatea comercială "Decebal" - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 11, sector Mehedinți Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 102.565 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Mehedinți
57. Societatea comercială "Bere-spirt" Turnu-Severin - S.A. Societate pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Banoviței, nr. 4, sector Mehedinți Producerea și comercializarea berii, spirtului și altor băuturi. 118.282 Întreprinderea de bere, spirt Turnu Severin
58. Societatea comercială "Vinificație și băuturi" Mureș - S.A. Societate pe acțiuni Tg. Mureș, str. Gh. Doja, nr. 76, sector Mureș Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 106.063 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Mureș
59. Societatea comercială "Silva" - S.A. Societate pe acțiuni Reghin, str. Gurghiului, nr. 65, sector Mureș Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. 151.258 Întreprinderea de bere Reghin
60. Societatea comercială "Vinalcool" Neamț - S.A. Societate pe acțiuni Piatra-Neamț, str. Prelungirea Victoriei, nr. 1, județul Neamț Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 68.828 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Neamț
61. Societatea comercială "Zimca" - S.A. Societate pe acțiuni Piatra-Neamț, str. Ciocârliei, nr. 1, județul Neamț Producerea și comercializarea berii. 126.952 Întreprinderea de bere, amidon Neamț
62. Societatea comercială "Vinalcool" Olt - S.A. Societate pe acțiuni Slatina, str. Strehateți, nr. 152, județul Olt Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 173.232 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Olt
63. Societatea comercială "Bere" Scornicești - S.A. Societate pe acțiuni Scornicești, județul Olt Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. 48.593 Secția de bere Scornicești
64. Societatea comercială "Vinalcool" Prahova - S.A. Societate pe acțiuni Ploiești, str. Găgeni, nr. 92, județul Prahova Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 172.345 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Prahova
65. Societatea comercială "Bere" Azuga - S.A. Societate pe acțiuni Azuga, str. Independenței, nr. 18, județul Prahova Producerea și comercializarea berii și malțului. 242.269 Întreprinderea de bere Azuga
66. Societatea comercială "Vinalcool" Satu Mare - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, b-dul Republicii, nr. 3, județul Satu Mare Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 59.398 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Satu Mare
67. Societatea comercială "Bere" Satu Mare - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, str. Șoimeșeni, nr. 30, județul Satu Mare Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. 200.626 Întreprinderea de bere Satu Mare
68. Societatea comercială "Vinalcool" Silvania - S.A. Societate pe acțiuni Zalău, str. Măceșului, nr. 2, județul Sălaj Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 163.091 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Sălaj
69. Societatea comercială "Vinăria" Sibiu - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 6, județul Sibiu Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 142.100 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Sibiu
70. Societatea comercială "Trei stejari" - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Fabricii, nr. 2, județul Sibiu Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. 66.606 Întreprinderea de bere și amidon Sibiu
71. Societatea comercială "Bere" Sadu - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Sadu, str. Fabricii, nr. 158, județul Sibiu Producerea și comercializarea berii și altor băuturi. 45.652 Secția de bere Sadu
72. Societatea comercială "Amylon" - S.A. Societate pe acțiuni Sibiu, str. Abatorului, nr. 12, județul Sibiu Producerea și comercializarea amidonului, glucozei și a derivatelor acestora. 77.839 Secția de amidon Sibiu
73. Societatea comercială "Vinalcool" Suceava - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, Platforma Industrială Scheia, județul Suceava Fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 61.300 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Suceava
74. Societatea comercială "Bermas" - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, Platforma Industrială Scheia, județul Suceava Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. 156.706 Întreprinderea de bere Suceava
75. Societatea comercială "Sab" Rădăuți - S.A. Societate pe acțiuni Rădăuți, str. Prieteniei, nr. 47, județul Suceava Producerea și comercializarea spirtului, berii, amidonului, dextrinei și altor băuturi. 112.611 Întreprinderea de spirt, bere, amidon Rădăuți
76. Societatea comercială "Agludex" Fălticeni - S.A. Societate pe acțiuni Fălticeni Platforma Industrială, județul Suceava Producerea și comercializarea amidonului, glucozei și derivatelor acestora. 100.563 Întreprinderea de amidon Fălticeni
77. Societatea comercială "Vinalcool" Roșiori de Vede - S.A. Societate pe acțiuni Roșiori de Vede, str. Mihai Bravu, nr. 18, județul Teleorman Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 114.919 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Teleorman
78. Societatea comercială "Arcina" - S.A. Societate pe acțiuni Roșiori de Vede, str. Oltului, nr. 79, județul Teleorman Asigurarea materiilor prime, producerea și comercializarea berii, malțului și altor băuturi. 196.231 Fabrica de bere Roșiori
79. Societatea comercială "Vinalcool" Timiș - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Ialomiței, nr. 64, județul Timiș Vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 80.726 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Timiș
80. Societatea comercială "Bere" Timișoara - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Ștefan cel Mare, nr. 28, județul Timiș Producerea și comercializarea berii, malțului, extractelor de malț, capsulelor metalice și altor băuturi. 191.226 Întreprinderea de bere Timișoara
81. Societatea comercială "Vinificație și băuturi V&B" Tulcea - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Viticulturii, nr. 2, județul Tulcea Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 223.825 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Tulcea
82. Societatea comercială "Bere Delta" Tulcea - S.A. Societate pe acțiuni Tulcea, str. Prislov, nr. 176, județul Tulcea Producerea și comercializarea berii și malțului. 83.367 Întreprinderea de bere Tulcea
83. Societatea comercială „Vascovin" - S.A. Vaslui Societate pe acțiuni Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 275, județul Vaslui Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 683.125 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Vaslui
84. Societatea comercială "Vinalcool" Vâlcea - S.A. Societate pe acțiuni Drăgășani, str. Podgoriei, nr. 23, județul Vâlcea Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 132.640 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Vâlcea
85. Societatea comercială "Bere Alutus" - S.A. Societate pe acțiuni Rm. Vâlcea, str. Timiș, nr. 8, județul Vâlcea Producerea și comercializarea berii și malțului. 39.850 Secția de bere Vâlcea
86. Societatea comercială "Vincon" Vrancea - S.A. Societate pe acțiuni Focșani, str. Avântului, nr. 12, județul Vrancea Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 650.975 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Vrancea
87. Societatea comercială "Zarea" - S.A. Societate pe acțiuni București, b-dul Bucureștii Noi, nr. 111, sector 1 Producerea și comercializarea produselor pe bază de vin și a altor băuturi. 353.675 Întreprinderea de vinuri și șampanie Zarea
88. Societatea comercială "Vinalcool" București - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Electronicii, nr. 19, sector 2 Îmbutelierea și comercializarea vinului, produselor pe bază de vin și a altor băuturi. 333.505 Întreprinderea de vinuri și rachiuri București
89. Societatea comercială "Fulger" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Bragadiru, Sectorul agricol Ilfov Producerea și comercializarea berii, malțului, spirtului, drojdiei de panificație, drojdiei furajere, glucozei și băuturilor. 776.310 Întreprinderea de spirt și drojdie București
90. Societatea comercială "Bere Rahova" - S.A. Societate pe acțiuni București, Calea Rahovei, nr. 157, sector 5 Producerea și comercializarea berii, capsulelor metalice și băuturilor alcoolice. 545.436 Întreprinderea de bere București
91. Societatea comercială "Bere Grivița" - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Orhideelor, nr. 46, sector 1 Producerea și comercializarea malțului, berii și altor băuturi. 96.479 Întreprinderea de bere Grivița
92. Societatea comercială "Utal" București - S.A. Societate pe acțiuni București, Calea Rahovei, nr. 157, sector 5 Producerea de utilaje și subansamble pentru industria alimentară, lucrări de construcții-montaj. 56.507 Întreprinderea de producție utilaje și construcții-montaj București
93. Societatea comercială "Vinalcool" Giurgiu - S.A. Societate pe acțiuni Giurgiu, șos. București, km 5, județul Giurgiu Asigurarea materiilor prime, vinificare, fabricare rachiuri, îmbutelierea și comercializarea vinului, rachiurilor și altor băuturi. 73.682 Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Giurgiu
94. Societatea comercială "Bere-băuturi" Chitila - S.A. Societate pe acțiuni București, șos. Chitilei, nr. 238, sector 1 Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor, ambalajelor metalice, cercetare, proiectare. și altor băuturi. 113.095 Întreprinderea de bere Chitila
95. Societatea comercială "Bere-băuturi" Popești-Leordeni - S.A. Societate pe acțiuni București, Calea Rahovei, nr. 157, sector 5 Producerea și comercializarea berii, malțului, băuturilor, proiectare, cercetare, consulting, prestări de servicii, operațiuni de import-export. 110.019 Fabrica de bere Popești-Leordeni
96. Societatea comercială "Uranus" - S.A. Societate pe acțiuni București, Calea Rahovei, nr. 157, sector 5 Proiectare tehnologică și de investiții. 3.378 Secția de proiectare - Centrala vinificării băuturilor diferite și produselor spirtoase


[modificare] Anexa nr. 1.9

Lista societăților comerciale care se înființează pentru deservirea producției de bunuri alimentare

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
(localitatea, strada, nr., județul)
Obiectul de activitate Capitalul social inițial conform bilanțului la 30.09.1990
- mii lei -
Denumirea unității care se desființează
1. Societatea comercială "Frigotehnica" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Torentului, nr. 2-4, sector 2 Proiectarea, producerea, comercializarea și montajul instalațiilor, utilajelor și echipamentelor pentru instalații frigorifice și de condiționare a aerului, asistență tehnică, service și activități de comerț exterior din domeniul său de activitate. 116.411 Întreprinderea "Frigotehnica" București
2. Societatea comercială "Utrec" - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Chitila, str. Banatului, nr. 2, Sectorul agricol Ilfov Producerea și comercializarea de mașini, utilaje, recipienți sub presiune, echipamente, subansamble pentru industria alimentară și alte domenii de activitate; proiectare, întocmire documentații tehnico-economice, consulting, service, asistență tehnică, operațiuni de import-export. 133.711 Întreprinderea de utilaje și piese de schimb Chitila-Sectorul agricol Ilfov
3. Societatea comercială "Tehnoutilaj Ga" - S.A. Societate pe acțiuni Odorheiu Secuiesc, str. N. Bălcescu, nr. 4, județul Harghita Producerea și comercializarea de mașini, utilaje, instalații, echipamente și piese de schimb pentru producția de bunuri agroalimentare, prestări servicii și construcții-montaj pentru agenții economici și persoane particulare, operațiuni de import-export din domeniul său de activitate. 288.137 Întreprinderea "Tehnoutilaj" Odorheiu Secuiesc
4. Societatea comercială "Luceafărul" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Constantin Mille, nr. 5-7-9, sector 1 Editarea, tipărirea și comercializarea de produse din hârtie și carton, operațiuni de import-export din domeniul său de activitate, prestații și servicii pentru terți. 106.516 Întreprinderea poligrafică "Luceafărul" București
5. Societatea comercială "Aprodex" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Dr. Marcovici, nr. 2, sector 1 Contractarea și comercializarea produselor din țară și import destinate consumului productiv, pentru agenții economici din domeniul producției de bunuri alimentare; marketing, service, prestări servicii, operațiuni de import-export din domeniul său de activitate. 161.575 Baza de aprovizionare pentru industria alimentară București
6. Societatea comercială "Cocpcia" - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Spătarul Preda, nr. 12, sector 5 Elaborarea de studii, proiecte și alte documentații în consulting și management; proiectarea, realizarea și exploatarea sistemelor informatice; perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților; informarea documentară tehnico-economică a agenților economici; prestarea de servicii psiho-profesionale, testări, atestări și expertize socio-profesionale. 59.513 Centrul de organizare și calcul - București


[modificare] Anexa nr. 2

Statutul Societății comerciale „.............." - S.A.[2]

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "........." - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială "................." - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ............, județul ............, strada ................., nr. ...... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este industrializarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este: asigurarea materiei prime prin contractarea, preluarea și îngrășarea animalelor, industrializarea, depozitarea și comercializarea cărnii și a produselor din carne, prestări de servicii către terți, operațiuni de import-export în activitatea proprie.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de .......... mii lei împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar. Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
d) stabilește nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7-15 persoane și numit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență:

 • reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 15 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședința, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VI
Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le, în același timp, și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va tine evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generala a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generala a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.